upanijsko struno vijee nastavnika matematike Istarske upanije Pazin

  • Slides: 14
Download presentation
Županijsko stručno vijeće nastavnika matematike Istarske županije Pazin, 27. listopada 2011. Analiza rezultata državne

Županijsko stručno vijeće nastavnika matematike Istarske županije Pazin, 27. listopada 2011. Analiza rezultata državne mature Prezentaciju pripremila: Vesna Vujasin Ilić, profesor mentor, voditelj ŽSV nastavnika matematike Istarske županije Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin 1

REZULTATI DRŽAVNE MATURE Izvor informacija • web stranice www. ncvvo. hr • ispitni koordinatori

REZULTATI DRŽAVNE MATURE Izvor informacija • web stranice www. ncvvo. hr • ispitni koordinatori • seminari • rezultati na državnoj razini • rezultati Škole • pojedinačni rezultati učenika 2

www. ncvvo. hr LJETNI ROK -PRAGOVI PROLAZNOSTI – VIŠA RAZINA 2009. /10. 2010. /11.

www. ncvvo. hr LJETNI ROK -PRAGOVI PROLAZNOSTI – VIŠA RAZINA 2009. /10. 2010. /11. 3

www. ncvvo. hr LJETNI ROK -PRAGOVI PROLAZNOSTI – OSNOVNA RAZINA 2009. /10. 2010. /11.

www. ncvvo. hr LJETNI ROK -PRAGOVI PROLAZNOSTI – OSNOVNA RAZINA 2009. /10. 2010. /11. 4

ANALIZA DISTRAKTORA www. ncvvo. hr 5

ANALIZA DISTRAKTORA www. ncvvo. hr 5

ANALIZA DISTRAKTORA GLOBALNO 2010. /11. www. ncvvo. hr 6

ANALIZA DISTRAKTORA GLOBALNO 2010. /11. www. ncvvo. hr 6

ANALIZA DISTRAKTORA PO KVARTILIMA 2010. /11. www. ncvvo. hr 7

ANALIZA DISTRAKTORA PO KVARTILIMA 2010. /11. www. ncvvo. hr 7

STRUČNO METODIČKI SKUP “INOVACIJE U NASTAVI MATEMATIKE”, PULA 2011. Predavanja: Državna matura iz matematike

STRUČNO METODIČKI SKUP “INOVACIJE U NASTAVI MATEMATIKE”, PULA 2011. Predavanja: Državna matura iz matematike - iskustva, rezultati i preporuke Željka Milin-Šipuš, PMF Zagreb Jelena Gusić, XV. gimnazija, Zagreb (Jagoda Krajina, Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb) Državna matura, post festum Vinko Bajrović, Split 8

STRUČNO METODIČKI SKUP “INOVACIJE U NASTAVI MATEMATIKE”, PULA 2011. Državna matura, post festum, Vinko

STRUČNO METODIČKI SKUP “INOVACIJE U NASTAVI MATEMATIKE”, PULA 2011. Državna matura, post festum, Vinko Bajrović Pragovi prolaznosti Prosječna ocjena 2009. /10. Osnovna razina 2010. /11. Razlika Viša razina 9

STRUČNO METODIČKI SKUP “INOVACIJE U NASTAVI MATEMATIKE”, PULA 2011. Državna matura, post festum, Vinko

STRUČNO METODIČKI SKUP “INOVACIJE U NASTAVI MATEMATIKE”, PULA 2011. Državna matura, post festum, Vinko Bajrović 10

STRUČNO METODIČKI SKUP “INOVACIJE U NASTAVI MATEMATIKE”, PULA 2011. Državna matura, post festum, Vinko

STRUČNO METODIČKI SKUP “INOVACIJE U NASTAVI MATEMATIKE”, PULA 2011. Državna matura, post festum, Vinko Bajrović 11

STRUČNO METODIČKI SKUP “INOVACIJE U NASTAVI MATEMATIKE”, PULA 2011. Državna matura, post festum, Vinko

STRUČNO METODIČKI SKUP “INOVACIJE U NASTAVI MATEMATIKE”, PULA 2011. Državna matura, post festum, Vinko Bajrović 12

REZULTATI ŠKOLE Nastavničko vijeće Stručno vijeće Škole Tim za kvalitetu POJEDINAČNI REZULTATI UČENIKA Usporedba

REZULTATI ŠKOLE Nastavničko vijeće Stručno vijeće Škole Tim za kvalitetu POJEDINAČNI REZULTATI UČENIKA Usporedba zaključnih ocjena s rezultatom na ispitu državne mature 13

NASTAVNICI SE MOGU UKLJUČITI U… Ispravljanje ispita državne mature Trening za suradnike Centra –

NASTAVNICI SE MOGU UKLJUČITI U… Ispravljanje ispita državne mature Trening za suradnike Centra – autore ispitnih materijala 14