upanijsko struno vijee nastavnika matematike Istarske upanije Pazin

  • Slides: 8
Download presentation
Županijsko stručno vijeće nastavnika matematike. Istarske županije Pazin, 10. svibnja 2012. Prezentaciju pripremila: Vesna

Županijsko stručno vijeće nastavnika matematike. Istarske županije Pazin, 10. svibnja 2012. Prezentaciju pripremila: Vesna Vujasin Ilić, profesor mentor, voditelj ŽSV nastavnika matematike Istarske županije Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin 1

DNEVNI RED SKUPA: • Uvod. Zaključci sa Županijskog stručnog vijeća održanog 27. listopada 2011.

DNEVNI RED SKUPA: • Uvod. Zaključci sa Županijskog stručnog vijeća održanog 27. listopada 2011. 1. Matematička natjecanja 2011. /12. (Robert Gortan, prof. ) 2. Kako bodovati i ocjeniti pisanu provjeru znanja? – radionica (Robert Gortan, prof. i Vesna Vujasin Ilić, prof. ) 3. Uporaba interaktivne ploče (Šime Šuljić, prof. ) 4. Kriteriji ocjenjivanja - radionica (Vesna Vujasin Ilić, prof. ) 2

PRIJAVE: Putem http: //www. ettaedu. eu portala prijavljeno je 27 sudionika. Potvrde o sudjelovanju

PRIJAVE: Putem http: //www. ettaedu. eu portala prijavljeno je 27 sudionika. Potvrde o sudjelovanju - http: //www. ettaedu. eu 3

OBAVIJESTI O RADU ŽUPANIJSKOG STRUČNOG VIJEĆA Web stranice Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile

OBAVIJESTI O RADU ŽUPANIJSKOG STRUČNOG VIJEĆA Web stranice Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin http: //www. gssjd. hr/nastavni-predmeti/matematika Kako bi prikupili podatke o broju nastavnika matematike koji su zaposleni u srednjim školama Istarske županije, na navedenim stranicama, potrebno je ispuniti online obrazac – do 31. svibnja 2012. 4

TEME SKUPOVA MATEMATIKA, PODRUŽNICA RIJEKA, ŽSV – SŠ. 2011. /12. 1. Rezultati državne mature

TEME SKUPOVA MATEMATIKA, PODRUŽNICA RIJEKA, ŽSV – SŠ. 2011. /12. 1. Rezultati državne mature 2. Kriterij ocjenjivanja i praćenja učenika u nastavi matematike, elementi ocjenjivanja na razini škole i županije 3. Rad, poučavanje i ocjenjivanje učenika sa posebnim potrebama (disleksija, disgrafija, diskalkulija) 4. Unaprjeđivanje edukativnog rada učitelja i nastavnika 5. Stručne teme: 1. Ravnininske neeuklidske geometrije: incidencija i pravac 2. Sastavljanje i ocjenjivanje pisane provjere znanja 3. Grafovi funkcija uz pomoć računala 6. Nastavni sat: 1. Sistematizacija gradiva pred pisanu provjeru znanja 2. Analiza pisane provjere znanja 7. Ocjena iz elementa ocjenjivanja Aktivnost, Suradnja u radu, Ostalo, … 8. Komunikacija u nastavi 9. Matematička natjecanja 5

ZAKLJUČCI SA ŽUPANIJSKOG STRUČNOG VIJEĆA ODRŽANOG 27. LISTOPADA 2011. Tema: Kriterij ocjenjivanja i praćenja

ZAKLJUČCI SA ŽUPANIJSKOG STRUČNOG VIJEĆA ODRŽANOG 27. LISTOPADA 2011. Tema: Kriterij ocjenjivanja i praćenja učenika u nastavi matematike, elementi ocjenjivanja na razini škole i županije 6

ZAKLJUČCI SA ŽUPANIJSKOG STRUČNOG VIJEĆA ODRŽANOG 27. LISTOPADA 2011. 7

ZAKLJUČCI SA ŽUPANIJSKOG STRUČNOG VIJEĆA ODRŽANOG 27. LISTOPADA 2011. 7

ZAKLJUČCI SA ŽUPANIJSKOG STRUČNOG VIJEĆA ODRŽANOG 27. LISTOPADA 2011. 8

ZAKLJUČCI SA ŽUPANIJSKOG STRUČNOG VIJEĆA ODRŽANOG 27. LISTOPADA 2011. 8