upanijsko struno vijee nastavnika matematike Istarske upanije Pazin

  • Slides: 5
Download presentation
Županijsko stručno vijeće nastavnika matematike. Istarske županije Pazin, 27. listopada 2011. Prezentaciju pripremila: Vesna

Županijsko stručno vijeće nastavnika matematike. Istarske županije Pazin, 27. listopada 2011. Prezentaciju pripremila: Vesna Vujasin Ilić, profesor mentor, voditelj ŽSV nastavnika matematike Istarske županije Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin 1

DNEVNI RED SKUPA: 1. Komunikacija u nastavi (Jasna Sloković, dipl. psiholog, prof. ) 2.

DNEVNI RED SKUPA: 1. Komunikacija u nastavi (Jasna Sloković, dipl. psiholog, prof. ) 2. Anketa o kvaliteti nastave (Robert Gortan, prof. ) 3. Izvješće sa 7. stručno-metodičkog skupa – Inovacije u nastavi matematike, Pula 2011. 4. Analiza rezultata državne mature (Vesna Vujasin Ilić, prof. ) 5. Elementi i kriteriji ocjenjivanja - radionica (Vesna Vujasin Ilić, prof. ) 2

PRIJAVE: Putem http: //www. ettaedu. eu portala prijavljeno je 37 sudionika. Potvrde o sudjelovanju

PRIJAVE: Putem http: //www. ettaedu. eu portala prijavljeno je 37 sudionika. Potvrde o sudjelovanju mogu dobiti samo prijavljeni nastavnici. 3

OBAVIJESTI O RADU ŽUPANIJSKOG STRUČNOG VIJEĆA Web stranice Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile

OBAVIJESTI O RADU ŽUPANIJSKOG STRUČNOG VIJEĆA Web stranice Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin http: //www. gssjd. hr/nastavni-predmeti/matematika 4

TEME SKUPOVA MATEMATIKA, PODRUŽNICA RIJEKA, ŽSV – SŠ. 2011. /12. 1. Rezultati državne mature

TEME SKUPOVA MATEMATIKA, PODRUŽNICA RIJEKA, ŽSV – SŠ. 2011. /12. 1. Rezultati državne mature 2. Kriterij ocjenjivanja i praćenja učenika u nastavi matematike, elementi ocjenjivanja na razini škole i županije 3. Rad, poučavanje i ocjenjivanje učenika sa posebnim potrebama (disleksija, disgrafija, diskalkulija) 4. Unaprjeđivanje edukativnog rada učitelja i nastavnika 5. Stručne teme: 1. Ravnininske neeuklidske geometrije: incidencija i pravac 2. Sastavljanje i ocjenjivanje pisane provjere znanja 3. Grafovi funkcija uz pomoć računala 6. Nastavni sat: 1. Sistematizacija gradiva pred pisanu provjeru znanja 2. Analiza pisane provjere znanja 7. Ocjena iz elementa ocjenjivanja Aktivnost, Suradnja u radu, Ostalo, … 8. Komunikacija u nastavi 5