Spansk Grammatik artikel navneord 3 ckz Grammatik navneord

  • Slides: 16
Download presentation
Spansk Grammatik: artikel - navneord 3 ckz

Spansk Grammatik: artikel - navneord 3 ckz

Grammatik: navneord og artikler Artikler: side 35 i grammatikbogen. Den ubestemte artikel Hankøn Hunkøn

Grammatik: navneord og artikler Artikler: side 35 i grammatikbogen. Den ubestemte artikel Hankøn Hunkøn ental Un libro Una casa flertal Unos libros Unas casas Den bestemte artikel Hankøn hunkøn ental El libro La casa flertal Los libros Las casas HUSK A+ EL = AL / DE + EL = DEL

UNDTAGELSE Ved hunkønsnavneord, der har forlyden a (ex. ama de casa/ agua/hacha) bruges hankønsartikel

UNDTAGELSE Ved hunkønsnavneord, der har forlyden a (ex. ama de casa/ agua/hacha) bruges hankønsartikel – fordi hunkønsartiklens –a lyd ikke kan høres. Ex. Un ama de casa el agua Men navneordene forbliver hunkøn – derfor skal et tillægsord der tillægges disse navneord bøjes i hunkøn. Un ama de casa bonita El agua está rica

ANVENDELSE – ubestemt form Den ubestemte artikel anvendes som på dansk – dog med

ANVENDELSE – ubestemt form Den ubestemte artikel anvendes som på dansk – dog med den undtagelse af at når un står alene uden substantiv bliver det til uno. Ex. tengo dos libros – ¿quieres uno? Tengo dos manzanas ¿quieres una?

ANVENDELSE – den bestemte artikel Den bestemte artikel anvendes som på dansk til at

ANVENDELSE – den bestemte artikel Den bestemte artikel anvendes som på dansk til at angive bekendthed eller bestemthed, men bruges på spansk i tilfælde vi ikke ville bruger bestemt form. A) Foran titler ex. La Señora López: Fru López obs. dog ikke foran Don eller doña B) Den bestemte artikel brugs som artsartikel. Ex. no me gusta el vino: jeg kan ikke lide vin C) Ved genitiv. Den bestemte artikel bruges ved den ting som ejes. Ex. La bicicleta del chico D) Ved klokkeslæt: son las ocho: klokken er 8

BESTEMT ARTIKEL– FASTE UDTRYK A la derecha/izquierda: til højre/venstre Escuchar la radio: at høre

BESTEMT ARTIKEL– FASTE UDTRYK A la derecha/izquierda: til højre/venstre Escuchar la radio: at høre radio Ir a la escuela: at gå i skole Jugar al fútbol/tenis etc: spille fodbold/tennis etc. Mirar/ver la televisión: se fjernsyn Tocar la guitarra/el piano etc. : spille guitar/ piano etc. • Los lunes/martes etc. : om (hver) mandagen/ tirsdagen • El lunes/ martes etc. : på mandag/ tisdag • • •

Anvendelse af ”lo” (det/hvor) A) Ubestemt eller abstrakt ”det”. lo bueno es que…: det

Anvendelse af ”lo” (det/hvor) A) Ubestemt eller abstrakt ”det”. lo bueno es que…: det gode er at… lo que me gusta es: Det jeg kan lide er…. A) Graden af noget ”hvor” no sabes lo bueno que es: du ved ikke hvor god han er.

Lo i fasteudtryk • • Lo antes posible: så snart som muligt A lo

Lo i fasteudtryk • • Lo antes posible: så snart som muligt A lo lejos: i det fjerne A lo mejor: måske/ i bedste fald Por lo menos: i det mindste

Navneord der ender på –o er hankøn Undtagelser (hankønsord der ender på –a): el

Navneord der ender på –o er hankøn Undtagelser (hankønsord der ender på –a): el problema el tema el mapa el planeta el sistema el idioma el clima el drama el día el transvía Navneord der ender på – a er hunkøn Undtagelser (hunkønsord der ender på –o): La foto La mano La moto La radio

NAVNEORD DER ENDER PÅ KONSONANT Substantiver der ender på - ción, sión, -d, -ez

NAVNEORD DER ENDER PÅ KONSONANT Substantiver der ender på - ción, sión, -d, -ez er hunkøn. La canción La televisión La ciudad La niñez Obs. Ved navneord der ender på øvrige konsonanter, må man slå ordet op for at kende kønnet.

KØN VED NAVNEORD, DER BETEGNER EN PERSON. De fleste navneord der betegner en person

KØN VED NAVNEORD, DER BETEGNER EN PERSON. De fleste navneord der betegner en person har forskellig endelse i forhold til personens køn. Hankøn hunkøn Abuelo abuela primo prima profesora directora dueño dueña española hermano hermana pintora

NAVNEORD MED FORSKELLIG FORM I HUNKØN OG HANKØN • • El actor/ la actriz:

NAVNEORD MED FORSKELLIG FORM I HUNKØN OG HANKØN • • El actor/ la actriz: Skuespilleren El héroe/ la heroina: helten/heltinden El principe/la princesa: Prins/Prinsesse El rey/ la reina: Kongen/dronningen

NAVNEORD MED SAMME FORM I HANKØN OG HUNKØN Navneord der ender på –ista ,

NAVNEORD MED SAMME FORM I HANKØN OG HUNKØN Navneord der ender på –ista , -ente/-ante, har samme form uanset om man taler om et hankøns eller hunkønsvæsen – kun artiklen viser om der er tale om en mand eller en dame. El/la turista: Turisten El/la artista : Kunstneren El/la comunista: kommunisten el/la amante: elskeren El/la cliente: kunden

NAVNEORD, HVIS BETYDNING ER AFHÆNGIG AF KØN • • • El capital: hovedstaden/ la

NAVNEORD, HVIS BETYDNING ER AFHÆNGIG AF KØN • • • El capital: hovedstaden/ la capital: kapitalen El cura: præsten / la cura: kuren El frente: fronten/ la frente: panden El orden: Ordenen/ la orden: ordren El policía: politimanden/ la policía: politiet

FLERTALSDANNELSE Navneord der ender på vokal får – s på i flertal ex. las

FLERTALSDANNELSE Navneord der ender på vokal får – s på i flertal ex. las casas/ los coches Navneord der ender på konsonant får – es på i flertal. Ex. las mujeres Obs. Navneord der ender på –s forbliver uforandret i flertal ex. el martes – los martes Navneord der KUN anvendes i ental: El dinero/La gente Navneord der KUN anvendes i flertal: Los pantalones/las vacaciones/ los gemelos/ las tijeras

SAMMENSATTE NAVNEORD Et sammensat navneord på dansk oversættes normalt på spansk med: navneord +

SAMMENSATTE NAVNEORD Et sammensat navneord på dansk oversættes normalt på spansk med: navneord + de + navneord. Ex. Chokoladekage = tarta de chocolate Filmstjerne = Estrella de cine