GRAMMATIK GERUNDIUM SEKONSTRUKTIONER KONJUNKTIV Gerundium La gramtica side

  • Slides: 21
Download presentation
GRAMMATIK GERUNDIUM, SE-KONSTRUKTIONER + KONJUNKTIV

GRAMMATIK GERUNDIUM, SE-KONSTRUKTIONER + KONJUNKTIV

Gerundium La gramática, side 153, 154 + 248 Gerundium dannes med endelserne – ando

Gerundium La gramática, side 153, 154 + 248 Gerundium dannes med endelserne – ando (-ar bøjning) og -iendo (-er og –ir bøjning) Bøjning Endelse Gerundiumform Comprar - ando Comprando Comer - iendo Comiendo vivir - iendo Viviendo

Anvendelse af gerundium Gerundium angiver på forskellig vis en igangværende handling. Gerundium anvendes hyppigt

Anvendelse af gerundium Gerundium angiver på forskellig vis en igangværende handling. Gerundium anvendes hyppigt i verbalperifraser Ex. estoy bailando : jeg er i gang med at danse NB: Verbalperifrase (el. sammensat udsagnsled, udsagnsled består af flere verber): Et bøjet hjælpeverbum + infinitform f. x. Jeg har danset eller jeg vil danse

Gerundium i verbalperifraser Estar + gerundium Bruges om den igangværende handling, man netop er

Gerundium i verbalperifraser Estar + gerundium Bruges om den igangværende handling, man netop er i færd med, den mest brugte verbalperifrase med gerundium. Estoy Estás comprando Está comiendo Estamos viviendo Estáis Están Ejemplos: Estoy jugando al futból: jeg er i gang med at spille fodbold Te estoy hablando: Jeg står lige og taler til dig

ir + gerundium Betyder at verbalhandlingen foregår langsomt eller gradvist og kan oversættes ”lidt

ir + gerundium Betyder at verbalhandlingen foregår langsomt eller gradvist og kan oversættes ”lidt efter lidt”, ”efterhånden”, ”med tiden” el. lign. voy vas comprando va comiendo vamos viviendo vais van Ejemplo: La actitud de la gente va cambiando: Folks holdning ændrer sig med tiden

llevar + gerundium udtrykker tiden hvor længe noget har varet eller stået på. Oversættes

llevar + gerundium udtrykker tiden hvor længe noget har varet eller stået på. Oversættes til dansk med de sammensatte tider (førnutid/førdatid) Llevo llevas comprando lleva comiendo llevamos viviendo lleváis llevan Ejemplo: ¿cuánto tiempo llevas esperando? : Hvor længe har du ventet? .

Seguir + gerundium Betyder at blive ved med/stadigvæk at gøre noget. sigo sigues sigue

Seguir + gerundium Betyder at blive ved med/stadigvæk at gøre noget. sigo sigues sigue seguimos Seguís siguen comprando comiendo viviendo Ejemplo: Seguimos comprando chocolate: vi bliver ved med at købe chokolade.

Gerundium som ikke står i verbalperifrase Når gerundium ikke er i en verbalperifrase, svarer

Gerundium som ikke står i verbalperifrase Når gerundium ikke er i en verbalperifrase, svarer gerundium til en hel sætning på dansk (bliver til en bisætning, med samme subjekt som i hovedsætningen) og kan udtrykke: Samtidighed (mens/idet): Caminando por el bosque me tranquilicé Idet jeg gik igennem skoven faldt jeg til ro Middel/måde (idet/ved) Ex. se justificó diciendo que no era su padre. Han retfærdiggjorde sig ved at sige at han ikke var hendes far Årsag (når/fordi/ved) Comiendo tanto, te engordas rápido Når du spiser så meget tager du hurtigt på.

Oversæt sætningerne (fra scene 71) 1) Vete arreglando 2) No puedo quitármelo de la

Oversæt sætningerne (fra scene 71) 1) Vete arreglando 2) No puedo quitármelo de la cabeza teniendolo tan cerca 3) No te estoy mintiendo 4) Pero entonces ¿me estaba diciendo la verdad? 5) ¿qué adelantamos quedandonos aquí? HUSKESPIL MED GERUNDIUM

”MAN” PÅ SPANSK La gramática, side 243 – 244 A) Se + verbum i

”MAN” PÅ SPANSK La gramática, side 243 – 244 A) Se + verbum i 3. person ental anvendes meget generaliserende, hvorved ”man” = ”alle”. Ex. se puede pagar con euro: man kan betale med euros Se baila mucho: man danser meget OBS: Se er jo også et refleksivt pronomen (sig) ex. se lava (han vasker sig), se står i stedet for dativpronomet le når det står før af et genstandsleds pronominerne lo/la/los/las og bruges også i passivkonstruktioner ex. se alquilan casas: huse udlejes (bemærk at her er casas subjekt).

B) Verbet i 3. person flertal udtrykker et meget upersonligt ”man” (kan også oversættes

B) Verbet i 3. person flertal udtrykker et meget upersonligt ”man” (kan også oversættes som de og det). Ejemplo: Robaron sólo la bicicleta: Man stjal kun cyklen Llaman la puerta: det ringer på døren C) Uno (una hvis den talende er en kvinde) Uno anvendes som ”man” når den talende medregner sig selv. Anvendes oftest ved refleksive verber (hvor se ikke kan stå 2 gange). Ejemplos: Uno se aburre: Man keder sig Uno piensa que está mal: Man tænker at det er dårligt

SE-KONSTRUKTIONER Udfordringen er at kende forskel på SE 1) Se som det refleksive pronomen

SE-KONSTRUKTIONER Udfordringen er at kende forskel på SE 1) Se som det refleksive pronomen sig 1) Se som man eller passivkonstruktion 2) Se som står i stedet for le (ex. le lo doy -> se lo doy: jeg giver ham den) LAV OPGAVEN + find alle de steder hvor SE bruges i kapitel 74 -77 og bestem hvilken type ”se” der er tale om.

MODUS Modus: betyder ”måde at udtrykke sig på” i en sproglig sammenhæng. Spansk har

MODUS Modus: betyder ”måde at udtrykke sig på” i en sproglig sammenhæng. Spansk har 3 modi – tre måder eller systemer sproget kan udtrykke sig i. Indikativ (fortællemåde) – sprogets grundmodus. Konjunktiv (ønskemåde) – kendes på dansk fra ”gid det må gå ham godt” og ”kongen længe leve” Imperativ (bydemåde) – befalinger som bl. a. ”gør” eller ”Gør ikke”

KONJUNKTIV Konjunktiv er ”ønskemåden” – den optræder næsten kun i bisætninger. Konjunktiv eksisterer ikke

KONJUNKTIV Konjunktiv er ”ønskemåden” – den optræder næsten kun i bisætninger. Konjunktiv eksisterer ikke på dansk og derfor kan vi i en dansk oversættelse ikke se forskel på konjunktiv og indikativ. Ex. espero que llegues mañana: jeg håber at du kommer i morgen. Konjunktiv har 4 tider: Nutid (præsens) + førnutid (perfektum) Datid (imperfektum) + førdatid (pluskvamperfektum)

PRÆSENS KONJUNKTIV – FORMER regelmæssige 1. Bøjning (-ar) COMPRAR (AT KØBE) 2. Bøjning (-er)

PRÆSENS KONJUNKTIV – FORMER regelmæssige 1. Bøjning (-ar) COMPRAR (AT KØBE) 2. Bøjning (-er) VENDER (AT SÆLGE) 3. Bøjning - ir RECIBIR (AT MODTAGE) compres compremos compréis compren vendas venda Vendamos Vendáis Vendan Recibas Recibamos recibáis reciban

EKSEMPLER Der bruges ALTID konjunktiv i bisætningen når man i hovedsætningen skriver: Esperar que

EKSEMPLER Der bruges ALTID konjunktiv i bisætningen når man i hovedsætningen skriver: Esperar que at håbe at). Ejemplo COMPRAR: espero que compres una casa VENDER: espero que vendamos la casa RECIBIR: espero que Mario reciba la carta

ØVELSE Oversæt: Jeg håber at du ringer til mig Du håber at Pablo besøger

ØVELSE Oversæt: Jeg håber at du ringer til mig Du håber at Pablo besøger dig Pedro håber at hans forældre køber en hund Vi håber at de synger en sang I håber at vi kommer tilbage De håber at jeg danser

IMPERFEKTUM KONJUNKTIV: FORMER regelmæssige 1. Bøjning (-ar) COMPRAR (AT KØBE) 2. Bøjning (-er) VENDER

IMPERFEKTUM KONJUNKTIV: FORMER regelmæssige 1. Bøjning (-ar) COMPRAR (AT KØBE) 2. Bøjning (-er) VENDER (AT SÆLGE) 3. Bøjning - ir RECIBIR (AT MODTAGE) Comprara/se Compraras/ses Comprara/se Compráramos/ semos Comprarais/seis Compraran/sen Vendiera/se Vendieras/ses Vendiera/se Vendieramos/se mos Vendierais/seis Vendieran/sen Recibiera/se Recibieras/ses Recibiera/se Recibieramos/se mos Recibierais/seis Recibieran/sen

PERFEKTUM + PLUSKVAMPERFEKTUM KONJUNKTIV Haber (i præsens konjunktiv eller imperfektum konjuktiv) + participium (-ado/

PERFEKTUM + PLUSKVAMPERFEKTUM KONJUNKTIV Haber (i præsens konjunktiv eller imperfektum konjuktiv) + participium (-ado/ -ido) ex. jeg har købt/ jeg havde købt. Præsens konj Imperfektum konj. hayas hayamos hayáis hayan hubiera/hubiese hubieras/hubieses hubiera/hubiese Hubiéramos/hubiésemos Hubierais/hubieseis Hubieran/hubiesen participium Comprado Vendido Recibido

KONJUNKTIV, UREGELMÆSSIGE Kun få verber har en uregelmæssigt dannet konjunktiv. Det drejer sig bl.

KONJUNKTIV, UREGELMÆSSIGE Kun få verber har en uregelmæssigt dannet konjunktiv. Det drejer sig bl. a. om: dar, ir, saber, ser og haber. Se side 184 -go verberne (tener/salir/traer etc. ) -> ga i præs. konj. Ex. tenga, tengas, tengamos, tengais, tengan. Se side 217 -zco verberne (nacer, crecer, conocer, conducir) – zca i præs. konj. Ex. Nazca, nazcas, nazcamos, nazcáis, nazcan Se side 218 Diftongerende verber diftongerer også i præsens konjunktiv

ØVELSE Lav opgaven på side 33 i VOLVER

ØVELSE Lav opgaven på side 33 i VOLVER