PRVEN I MUNDTLIG TYSK FP 10 Den mundtlige

  • Slides: 14
Download presentation
PRØVEN I MUNDTLIG TYSK FP 10

PRØVEN I MUNDTLIG TYSK FP 10

Den mundtlige prøve i FP 10 tysk Prøven er todelt og varer 20 minutter

Den mundtlige prøve i FP 10 tysk Prøven er todelt og varer 20 minutter inklusive karaktergivning Der er ingen forberedelsestid. Dispositionen har eleven lavet i forvejen 1. del: redegørelse for et selvvalgt emne ud fra det lodtrukne tema (cirka syv minutter) 2. del: samtale med udgangspunkt i redegørelsen. I samtalen inddrages hele det overordnede tema (cirka syv minutter)

Lodtrækning af tema Eleven trækker lod blandt de fire temaer, vi har arbejdet med

Lodtrækning af tema Eleven trækker lod blandt de fire temaer, vi har arbejdet med i løbet af året Lodtrækningen sker tidligst 10 dage inden de skriftlige prøver Typisch Deutsch Schule und Zukunftspläne Jugendliche und die Medien Berlin

Valg af underemne Når eleven har trukket lod blandt de fire temaer, skal han/hun

Valg af underemne Når eleven har trukket lod blandt de fire temaer, skal han/hun selv vælge et emne under dette tema. Emnet skal kunne perspektiveres til kulturforhold i tysktalende lande Typisch Deutsch: Oktoberfest Schule und Zukunftspläne: Das Schulsystem in Deutschland und Dänemark Jugendliche und die Medien: Deutsche You. Tube Stars Berlin: Der Fall der Mauer

Nye tekster til underemnet Dispositionen til det valgte underemne skal udarbejdes på baggrund af

Nye tekster til underemnet Dispositionen til det valgte underemne skal udarbejdes på baggrund af nye tekster, som eleven finder i samarbejde med læreren (2 teksttyper) Eleven må ikke vælge tekster fra det fælles pensum, da det er de tekster, der tages udgangspunkt i, i prøvens 2. del

Dispositionen • Er på tysk • Er i stikordsform (undtagen overskrifterne og begrundelsen for

Dispositionen • Er på tysk • Er i stikordsform (undtagen overskrifterne og begrundelsen for valg af temaet) • Der er som udgangspunkt ikke billeder på dispositionen, medmindre eleven specifikt har valgt at redegøre for f. eks. et billede • Statistikker og grafiske illustrationer kan afleveres sammen med dispositionen

Dispositionen Maksimalt én side og skal indeholde: Elevens navn og klasse Titel på det

Dispositionen Maksimalt én side og skal indeholde: Elevens navn og klasse Titel på det selvvalgte emne Titel på det overordnede tema, som det selvvalgte emne er valgt i forbindelse med Kort begrundelse for valg af emnet Dispositionen (ca. 3 -5 punkter) – husk et punkt, hvor tysk kultur- og samfundsforhold inddrages Kildefortegnelse over læste tekster og andre oplysninger, der er anvendt i forberedelsen (min. 2 forskellige teksttyper) Lærerens og elevens underskrift

Name: Klasse: Thema: Jung sein Mein Thema: Essstörungen (spiseforstyrrelser) Warum habe ich dieses Thema

Name: Klasse: Thema: Jung sein Mein Thema: Essstörungen (spiseforstyrrelser) Warum habe ich dieses Thema gewählt? - Mein persönliches Interesse - Mein Wissen über dieses Thema 1. Über Essstörungen - Anorexie/Magersucht - Bulimie 2. Wer bekommt Essstörungen und warum? - Jugendliche und Essstörungen - Deutschland/Dänemark - Die Schönheitsideale 3. Konsequenzen bei Essstörungen - Krankheiten - Kinderlosigkeit 4. Hilfe - Familie und Freunde - Behandlung Deutschland/Dänemark Quellen: Unterschrift Schüler: Unterschrift Lehrer:

Name: Klasse: Thema: Berlin Mein Thema: Die Mauer Warum habe ich dieses Thema gewählt?

Name: Klasse: Thema: Berlin Mein Thema: Die Mauer Warum habe ich dieses Thema gewählt? Ich habe viel von der Mauer gehört. Ich bin neugierig und habe ein persönliches Interesse 1: Die Mauer im Allgemeinen -Massenflucht DDR BRD -Mauerbau 12. /13. August 1961. Massenflucht verhindern -Größe: 3, 6 Meter – 155 Kilometer -Mauerfall: 9. November 1989 2. Peter Fechter -Mauergeselle. Checkpoint Charlie -Was passierte? Fluchtversuch. Grenzsoldaten. 35 Schüsse -Maueropfer Nummer 39 3. Leute über den Mauerfall - Reaktionen – Leute in den Straßen - Freude und Tränen 4. Deutschland nach dem Mauerfall -Vereinigten Deutschland -VM in Fußball in Deutschland 5. Meine Meinung von der Mauer Quellen: Unterschrift Schüler: Unterschrift Lehrer:

1. del: redegørelsen Udgangspunkt i dispositionen og de to valgte tekster • At redegøre

1. del: redegørelsen Udgangspunkt i dispositionen og de to valgte tekster • At redegøre for indholdet i tekster betyder at sammenfatte de holdninger og den viden, der kommer til udtryk og pa pege, hvad der er centralt i teksterne • (dvs. ikke noget længere detaljeret referat af de valgte prøvetekster)

2. del: samtalen Samtale, primært mellem lærer og elev, på baggrund af elevens redegørelse.

2. del: samtalen Samtale, primært mellem lærer og elev, på baggrund af elevens redegørelse. Varighed: ca. 7 minutter Lærer og censor spørger ind til ting, som de ønsker at få uddybet eller ønsker at diskutere Herefter breder samtalen sig ud til det overordnede tema, som eleven trak ved lodtrækningen Eleven skal her kunne perspektivere sit eget emne til det overordnede tema samt vise viden om hele temaet Samtalen skal også fokusere på de kultur- og samfundsforhold, som temaet indeholder og de perspektiver, der kan inddrages i forbindelse hermed Eleven må gerne inddrage viden og personlige erfaringer om kultur- og samfundsforhold Eleven skal ikke levere længere referater, men inddrage et eller flere sagsforhold fra tekstopgivelserne, årets arbejde eller fra sit eget liv, som skønnes værdifulde at tale om og forholde sig til

Arbejdsgangen • • Omkring ti dage før den skriftlige prøve trækker eleverne lod blandt

Arbejdsgangen • • Omkring ti dage før den skriftlige prøve trækker eleverne lod blandt de opgivne temaer Hver elev definerer et emne indenfor det lodtrukne tema. Dette godkendes af læreren Eleven udvælger stof og fordyber sig i sit selvvalgte emne. Læreren er vejleder Eleven udformer og afleverer en disposition for sin redegørelse Eleven og læreren underskriver dispositionen Dispositionen afleveres, så den kan være censor i hænde senest 14 dage før prøven afholdes. Den mundtlige prøve afholdes og karakter gives

Arbejdsgangen • Der gives ca. 10 lektioner til at vælge underemne, vælge tekster og

Arbejdsgangen • Der gives ca. 10 lektioner til at vælge underemne, vælge tekster og lave selve dispositionen • Til de forskellige punkter i dispositionen skriver eleven små hjælpetekster til brug under forberedelsen frem til prøven. Disse må ikke medbringes til selve prøven.

Held & lykke Hals & Beinbruch FP 10

Held & lykke Hals & Beinbruch FP 10