Spansk 3 ckz 202 2015 Adjektiver Adjektiver tillgsord

  • Slides: 14
Download presentation
Spansk 3 ckz 20/2 2015 Adjektiver

Spansk 3 ckz 20/2 2015 Adjektiver

Adjektiver (tillægsord) Adjektiver kan bøjes i hankøn og hunkøn. Adjektivets grundform er hankøn –

Adjektiver (tillægsord) Adjektiver kan bøjes i hankøn og hunkøn. Adjektivets grundform er hankøn – ental. De adjektiver hvis grundform ender på –o får endelsen –a i hunkøn (når det navneord adjektivet tillægges er hunkøn). Ex. un hombre gordo / Una mujer gorda. Stort set alle andre tillægsord forbliver uændrede i hunkøn. Ex. un hombre grande/ una mujer grande

UNDTAGELSER De er to grupper adjektiver der bryder med hovedreglerne: A) Nationalitetsadjektiver Får –

UNDTAGELSER De er to grupper adjektiver der bryder med hovedreglerne: A) Nationalitetsadjektiver Får – a på i hunkøn på trods af at de i hankønsformen (grundformen) ender på en konsonant. ex. Un coche español/ Una chica española B) Adjektiver der ender på –án, ín, ón og ór. Får – a på i hunkøn på trods af et de i hankønsformen (grundformen) ender på en konsonant. ex. Diego es muy seductor/ Frida es muy seductora Vi laver/ gennemgår opgave 9 a

Flertalsdannelse Adjektiver danner flertal ligesom navneordene. Adjektiver der ender på vokal får –s i

Flertalsdannelse Adjektiver danner flertal ligesom navneordene. Adjektiver der ender på vokal får –s i flertal. Las casas caras Los ojos verdes Adjektiver der ender på konsonant får – es i flertal. Las casas originales

Adjektivets kongruens Adjektivet kongruerer med (dvs. bøjes efter) substantivet (navneordet). Ental: El bolso blanco/la

Adjektivets kongruens Adjektivet kongruerer med (dvs. bøjes efter) substantivet (navneordet). Ental: El bolso blanco/la casa blanca Flertal: los bolsos blancos/las casas blancas Hvis adjektivet lægger sig til to substantiver af forskelligt køn bøjes adjektivet i flertal hankøn: - Lleva una blusa y un vestido blancos - Lleva pantalones y botas blancos HUSK at navneord og adjektiver der ender på – z -> ces i flertal. Ex. feliz -> felices VI GENNEMGÅR OPGAVE 9 b

Farveadjektiver Visse farveadjektiver bøjes ikke, hverken i køn eller tal. A) Farveadjektiver sammensat med

Farveadjektiver Visse farveadjektiver bøjes ikke, hverken i køn eller tal. A) Farveadjektiver sammensat med –claro (lyse), – oscuro (mørke) etc. Ex. lleva patalones verde claro (Han har lysegrønne bukser på) B) Farveadjektiver der oprindeligt er substantiver bøjes ikke i køn, men kan godt bøjes i tal (rosa, lila, violeta, naranja) Ex. un vestido violeta

KOMPARATION Spansk har som dansk 3 grader af komparation. Positiv (1. grad): ex. sød

KOMPARATION Spansk har som dansk 3 grader af komparation. Positiv (1. grad): ex. sød Komparativ (2. grad): ex. sødere Superlativ (3. gard). Ex. sødest

REGELMÆSSIG KOMPARATION POSITIV ental Hankøn Guapo --------Hunkøn Guapa flertal Hankøn Guapos --------Hunkøn Guapas SMUK

REGELMÆSSIG KOMPARATION POSITIV ental Hankøn Guapo --------Hunkøn Guapa flertal Hankøn Guapos --------Hunkøn Guapas SMUK KOMPARATIV SUPERLATIV Más guapo -------Más guapa El más guapo -------La más guapa Más guapos -------Más guapas los más guapos -------Las más guapas SMUKKERE SMUKKEST - I Komparativ oversættes sammenligningsleddet ”end” med ”que” ex. Luisa es más guapa que Ana: Luisa er smukkere end Anna. - I superlativ oversættes ”af” med ”de” på spansk ex. es la más guapa de las chicas: hun er den smukkeste af pigerne. - Lighed udtrykkes med tan …. como ex. es tan guapa como su madre: Hun er lige så smuk som sin mor.

UREGELMÆSSIG KOMPARATION Fire adjektiver har en uregelmæssige komparation – det drejer sig om: bueno

UREGELMÆSSIG KOMPARATION Fire adjektiver har en uregelmæssige komparation – det drejer sig om: bueno (god), malo (dårlig), grande (stor) og pequeño (lille). positiv komparativ superlativ Bueno/buena god Mejor bedre La/el mejor bedst Malo/mala dårlig Peor dårligere el/la peor dårligst Grande stor Mayor Større/ældst El/la mayor Største/ældste Pequeño/ Pequeña Menor lille Mindre/ yngre el/la menor Mindst/yngst

ANVENDELSE De fire adjektiver kan også bøjes regelmæssigt – der er en betydningsmæssig forskel.

ANVENDELSE De fire adjektiver kan også bøjes regelmæssigt – der er en betydningsmæssig forskel. Bueno: El más bueno: den bedste (godhed)/ den sødeste El mejor: den bedste (dygtighed). Malo: El más malo: den slemmeste/den ondeste El peor: den dårliste/værste Pequeño: El más pequeño: den mindste (i størrelse) El menor – den mindste/den yngste Grande: El más grande: den største (i størrelse) El mayor: Den største / den ældste

PLACERING På spansk står adjektivet normalt EFTER det substantiv det lægger sig til. Ex.

PLACERING På spansk står adjektivet normalt EFTER det substantiv det lægger sig til. Ex. la casa roja. Et foranstillet adjektiv bryder med den almindelige ordstilling, og markerer den talendes synspunkt. Derfor ses foranstillede adjektiver hyppigt, men hovedreglen er at adjektiver efterstilles! Se grammatik side 56.

UNDTAGELSER Der er adjektiver som får en anden betydning når de foranstilles: Antiguo: efterstillet:

UNDTAGELSER Der er adjektiver som får en anden betydning når de foranstilles: Antiguo: efterstillet: antikke/ foranstillet: tidligere Pobre: Efterstillet: fattig/ foranstillet: stakkels Viejo Efterstillet: gammel/ foranstillet: tidligere/gamle Nuevo: Efterstillet: nyt (nylavet)/ foranstillet: nyt (andet) Diferentes: Efterstillet: anderledes/ foranstillet: forskellige Cierto: Efterstillet: helt sikker/sikkert /foranstillet: vis (en vis charme)

Bueno, malo, grande, pequeño Disse 4 adjektiver placeres ofte foran navneordet, uden at skifte

Bueno, malo, grande, pequeño Disse 4 adjektiver placeres ofte foran navneordet, uden at skifte nævneværdig betydning. Dog har både bueno, malo og grande en særlig kortform når de foranstilles. -> Buen, mal og gran

Særlige former i foranstilling • Bueno -> buen • Malo -> mal Obs: denne

Særlige former i foranstilling • Bueno -> buen • Malo -> mal Obs: denne særlige korte form optræder KUN i hankøn Ex. un mal hombre/ una mala mujer. • Grande - > gran Un gran hombre/ una gran mujer Gran betyder ofte ”storstået” og forkortes både i hunkøn og hankøn.