Grammatik Satsdelar En satsdel r ett eller flera

  • Slides: 20
Download presentation
Grammatik Satsdelar En satsdel är ett eller flera ord, som fungerar tillsammans och bildar

Grammatik Satsdelar En satsdel är ett eller flera ord, som fungerar tillsammans och bildar en enhet i en sats. Denna enhet beskriver något. För att få över en tanke eller idé till en annan person, bildar man en sats med hjälp av ord från olika ordklasser. När orden står i satsen och bildar begripliga enheter, kallas de satsdelar.

Satsdelar Vad är skillnaden på ordklasser och satsdelar? Ordklasser = system där varje ord

Satsdelar Vad är skillnaden på ordklasser och satsdelar? Ordklasser = system där varje ord i språket tillhör en speciell ordklass. Satsdel = system där orden i en sats (mening) får en viss betydelse/roll.

Vilka satsdelar ska du lära dig? Predikat (p) Subjekt (s) Direkt objekt (dir obj),

Vilka satsdelar ska du lära dig? Predikat (p) Subjekt (s) Direkt objekt (dir obj), även ackusativobjekt Indirekt objekt (ind obj), även dativobjekt Predikatsfyllnad/predikativ (pf) Adverbial (advl) Agent (ag) Attribut (attr)

Sats och mening En fullständig sats består alltid av två delar: subjekt och predikat.

Sats och mening En fullständig sats består alltid av två delar: subjekt och predikat. Ex. Fåglarna flyger. s p = fullständig sats Saknas subjekt eller predikat är satsen ofullständig. Ex. Hejsan! Hoppsan! En mening kan vara hur kort eller lång som helst, en mening börjar alltid med stor bokstav och avslutas med punkt, frågetecken eller utropstecken. Ex. Hoppsan! = mening, men ofullständig sats. Ex. När det började blåsa på morgonen, var vi tvungna att ta in all tvätt. =mening med två fullständiga satser.

Huvudsats och bisats Satser kan vara antingen huvudsats eller bisats. En huvudsats kan ensam

Huvudsats och bisats Satser kan vara antingen huvudsats eller bisats. En huvudsats kan ensam bilda en mening. Ex. Katten jamar. En bisats kan inte ensam bilda en mening. Ex. …när hunden springer förbi. En bisats måste sättas ihop med en huvudsats för att det ska bli en mening. Ex. Katten jamar, när hunden springer förbi. BIFF-regeln hjälper dig att se om det är en huvud- eller bisats. I Bisats kommer Inte Första verbet. I huvudsats kommer inte efter första verbet. Ex. Katten jamar inte, när hunden inte springer förbi.

Predikatet (p) talar om vad som händer i en sats. Predikatet är alltid ett

Predikatet (p) talar om vad som händer i en sats. Predikatet är alltid ett eller flera verb. Ställ en fråga om vad som händer eller vad någon gör i en sats så får du svar på vad som är predikatet. Ex. Sven plockade rosor åt Svea. Satsdelsfråga: Vad händer? (Vad gjorde Sven? ) Svar: plockade. Plockade är predikatet

Fler exempel på predikat Ex. Hunden sprang och letade efter bollen. Satsdelsfråga: Vad händer?

Fler exempel på predikat Ex. Hunden sprang och letade efter bollen. Satsdelsfråga: Vad händer? Svar: Någon sprang och letade. Sprang och letade är predikaten. Ex. Har han lämnat in lappen? Satsdelsfråga: Vad har hänt? Svar: Någon har lämnat. Har och lämnat är predikaten. Predikaten behöver inte alltid stå bredvid varandra i en sats.

Subjektet (s) talar om vem, vilka eller vad som gör någonting. Ställ en fråga:

Subjektet (s) talar om vem, vilka eller vad som gör någonting. Ställ en fråga: Vem/ vad/ vilka + predikatet. Då får du fram subjektet. Ex. Sven plockade rosor åt Svea. Satsdelsfråga: Vem plockade? Svar: Sven plockade. Sven är subjektet.

Fler exempel på subjekt Ex. Lena och Greta sjunger två gånger i veckan. Satsdelsfråga:

Fler exempel på subjekt Ex. Lena och Greta sjunger två gånger i veckan. Satsdelsfråga: Vilka sjunger? Svar: Lena och Greta är subjekt. Ex. Det gula, charmiga huset låg vid en sjö. Satsdelsfråga: vad låg? Svar: Det gula, charmiga huset låg. Det gula, charmiga huset är alltså subjekten. Huvudordet är huset, bestämningar är det gula, charmiga.

Direkt objekt (förr ackusativobjekt) Direkt objekt (dir obj) hör ihop med predikatet. Direkt objekt

Direkt objekt (förr ackusativobjekt) Direkt objekt (dir obj) hör ihop med predikatet. Direkt objekt svarar på frågan: Vem/ vad/ vilka + predikatet + subjektet? (alltså vem + p + s = dir obj) Ex. Sven plockade rosor åt Svea. Satsdelsfråga: Vad plockade Sven? Svar: Sven plockade rosor. Rosor är direkt objekt.

Fler exempel på direkt objekt Ex. Killarna spelade Guitar Hero och Sing Star. Satsdelsfråga:

Fler exempel på direkt objekt Ex. Killarna spelade Guitar Hero och Sing Star. Satsdelsfråga: Vad spelade killarna? Svar: De spelade Guitar Hero och Sing Star är de direkta objekten. Ex. Mormor bakade bullar och pepparkakor. Satsdelsfråga: Vad bakade mormor? Svar: Mormor bakade bullar och pepparkakor. Bullar och pepparkakor är direkta objekt.

Indirekt objekt (förr dativobjekt) Indirekt objekt (ind obj) hör ihop med predikatet. Indirekt objekt

Indirekt objekt (förr dativobjekt) Indirekt objekt (ind obj) hör ihop med predikatet. Indirekt objekt svarar på frågan: Åt/för/till/från + vem/vilka/vad + predikatet + subjektet. Ex. Sven plockade rosor åt Svea. Satsdelsfråga: Åt vem plockade Sven rosor? Svar: Sven plockade rosor åt Svea är indirekt objekt. Alltså: åt/för/till/från + vem + p + s + dir. ojb = ind. obj.

Fler exempel på indirekt objekt Ex. Mormor bakade bullar till de glada barnen. Satsdelsfråga:

Fler exempel på indirekt objekt Ex. Mormor bakade bullar till de glada barnen. Satsdelsfråga: Till vem bakade mormor? Svar: Mormor bakade till de glada barnen. De glada barnen är indirekt objekt. Barnbarnen är huvudord och de glada är bestämning till huvudordet.

(Predikatsfyllnad)Predikativ Predikatsfyllnad (pf)eller predikativ (pred) är en nödvändig utfyllnad för predikatet för att satsen

(Predikatsfyllnad)Predikativ Predikatsfyllnad (pf)eller predikativ (pred) är en nödvändig utfyllnad för predikatet för att satsen ska bli riktig. Predikativ behövs vid de ”små” verben som vara, bliva, heta, kallas, verka och kännas. Ex. Han var ledig idag. Satsdelsfråga: Vad var han? Svar: Han var ledig. Ledig är predikativ.

Skilj på direkt objekt och predikatsfyllnad Både direkt objekt och predikatsfyllnad svarar på frågan:

Skilj på direkt objekt och predikatsfyllnad Både direkt objekt och predikatsfyllnad svarar på frågan: Vad + predikat + subjekt? Hur skiljer du dem åt? Predikatsfyllnad är nödvändigt för att satsen ska bli meningsfull. Kom ihåg vara, bliva, heta, kallas. Ex. Ögonen var bruna. Om du tar bort predikatsfyllnaden bruna blir satsen meningslös: Ögonen var. Direkt objekt kan du ofta ta bort utan att satsen blir meningslös. Ex. Mormor bakade bullar. Om du tar bort det direkta objektet bullar fungerar fortfarande satsen: Mormor bakade.

Adverbial (advl) hör ihop med verb, adjektiv och adverb, och berättar något mer om

Adverbial (advl) hör ihop med verb, adjektiv och adverb, och berättar något mer om verbet, adjektivet eller adverbet. Adverbial delas in i tidsadverbial, rumsadverbial och sättsadverbial. Tidsadverbial svarar på frågan: När/ hur ofta/ hur länge + predikat + subjekt. Ex. Han får 100 kronor en gång i månaden. Satsdelsfråga: Hur ofta får han 100 kronor? Svar : Han får 100 kronor en gång i månaden. En gång i månaden är tidsadverbialet.

Fler exempel på adverbial Rumsadverbial svarar på frågan: Var/ vart/ varifrån+ predikat + subjekt.

Fler exempel på adverbial Rumsadverbial svarar på frågan: Var/ vart/ varifrån+ predikat + subjekt. Ex. Huset ligger på Ymervägen 4. Satsdelsfråga: Var ligger huset? Svar : Huset ligger på Ymervägen 4 är rumsadverbialet. Sättsadverbial svarar på frågan: Hur/ på vilket sätt + predikat + subjekt. Ex. Killarna spelade Guitar Hero ganska vilt. Satsdelsfråga: Hur spelade killarna? Svar: Killarna spelade ganska vilt. Ganska vilt är sättsadverbialet.

Agent Först måste du kunna skilja på aktiv och passiv sats. Aktiv form: Stina

Agent Först måste du kunna skilja på aktiv och passiv sats. Aktiv form: Stina dricker kaffe. Passiv form: Kaffet dricks av Stina. I passiva former står verbet i passiv form med –s på slutet. Passiva satser kan också bildas med verben vara och bliva, t. ex: Kaffet blev drucket av Stina.

Fler exempel på agent Ex. Godiset åts upp av barnen. Ex. Tändstickan släcktes. Ofta

Fler exempel på agent Ex. Godiset åts upp av barnen. Ex. Tändstickan släcktes. Ofta saknar passiva satser agent för att den är underförstådd eller oviktig. Som ovan.

Här kan du öva mer! Klicka på länken och gå till satslösning. Libers övningsmästare-

Här kan du öva mer! Klicka på länken och gå till satslösning. Libers övningsmästare- satsdelar