Septem artes liberales grammatik retorik trivium dialektik musik

  • Slides: 29
Download presentation

Septem artes liberales grammatik retorik trivium dialektik musik aritmetik geometri astronomi quadrivium

Septem artes liberales grammatik retorik trivium dialektik musik aritmetik geometri astronomi quadrivium

Det medeltida universitetet teologiska fakulteten juridiska fakulteten filosofiska fakulteten (artes-fakulteten) medicinska fakulteten quadrivium trivium

Det medeltida universitetet teologiska fakulteten juridiska fakulteten filosofiska fakulteten (artes-fakulteten) medicinska fakulteten quadrivium trivium

Logik står ibland för metodik, men Aristoteles tillämpade inte direkt sin logik på de

Logik står ibland för metodik, men Aristoteles tillämpade inte direkt sin logik på de vetenskaper som han grundlade. Aristoteles klassificeringsmetod bygger på definition genom genus proximum et differentia specifica (närmaste högre klass och särskiljande kännetecken) Aristoteles tillämpade sin klassifieringsmetod på djurarterna i Egeiska havet och grundade härigenom vetenskapen zoologi.

Aristoteles zoologi bloddjur fyrfotadjur som föder levande ungar äggläggande fyrfotadjur fåglar valdjur fiskar mjukdjur

Aristoteles zoologi bloddjur fyrfotadjur som föder levande ungar äggläggande fyrfotadjur fåglar valdjur fiskar mjukdjur blodlösa djur med mjukt skal flerfotade leddjur fotlösa skaldjur (växter)

Deduktion och induktion

Deduktion och induktion

”Välgrundade” vetenskapliga (slut)satser förutsätter giltiga eller åtminstone trovärdiga slutledningar.

”Välgrundade” vetenskapliga (slut)satser förutsätter giltiga eller åtminstone trovärdiga slutledningar.

premiss 2 Alla filosofer är dödliga. Sokrates är filosof. slutsats Sokrates är dödlig. premiss

premiss 2 Alla filosofer är dödliga. Sokrates är filosof. slutsats Sokrates är dödlig. premiss 1 premiss 3 Sokrates dog. Platon dog. Aristoteles dog. slutsats Alla filosofer är dödliga. premiss 1 premiss 2

premiss 1 premiss 2 premiss 3 Sokrates dog. Platon dog. Aristoteles dog. : premiss

premiss 1 premiss 2 premiss 3 Sokrates dog. Platon dog. Aristoteles dog. : premiss n Jacques Derrida dog. slutsats (Alla) filosofer är dödliga.

Deduktion betyder (ofta) slutledning från allmänna premisser till partikulära slutsatser. Induktion betyder (ofta) slutledning

Deduktion betyder (ofta) slutledning från allmänna premisser till partikulära slutsatser. Induktion betyder (ofta) slutledning från individuella premisser eller fakta till allmänna slutsatser.

Människor är dödliga. (premiss) Filosofer är människor. (premiss) Alltså, är filosofer dödlig. (slutsats)

Människor är dödliga. (premiss) Filosofer är människor. (premiss) Alltså, är filosofer dödlig. (slutsats)

Människor är dödliga. (premiss) Filosofer är människor. (premiss) Alltså, är filosofer dödlig. (slutsats)

Människor är dödliga. (premiss) Filosofer är människor. (premiss) Alltså, är filosofer dödlig. (slutsats)

dödliga människor filosofer x Sokrates

dödliga människor filosofer x Sokrates

p(x) = x är filosof q(x) = x är människa r(x) = x är

p(x) = x är filosof q(x) = x är människa r(x) = x är dödlig x(q(x) r(x)) x(p(x) q(x)) x(p(x) r(x))

Kråkan lägger ägg. (premiss) Bofinken lägger ägg. (premiss) Storken lägger ägg. (premiss) Alltså, lägger

Kråkan lägger ägg. (premiss) Bofinken lägger ägg. (premiss) Storken lägger ägg. (premiss) Alltså, lägger pingvinen ägg. (slutsats)

Kråkan flyga. (premiss) Bofinken kan flyga. (premiss) Storken kan flyga. (premiss) Alltså, kan pingvinen

Kråkan flyga. (premiss) Bofinken kan flyga. (premiss) Storken kan flyga. (premiss) Alltså, kan pingvinen flyga. (slutsats)

Deduktiva slutsatser är giltiga och med nödvändighet och sanna, om premisserna är sanna. Induktiva

Deduktiva slutsatser är giltiga och med nödvändighet och sanna, om premisserna är sanna. Induktiva slutsatser är med (större eller mindre) sannolikhet sanna, om premisserna är sanna.

Logiska och matematiska slutsatser är i regel deduktiva. (undantag: matematisk induktion) Empirism betyder i

Logiska och matematiska slutsatser är i regel deduktiva. (undantag: matematisk induktion) Empirism betyder i regel ett ställningstagande för induktion, fastän redan empiristen David Hume (1711 -1776) ifrågasatte induktionens tillförlitlighet.

Organon (verktyg, redskap) är titeln på Aristoteles samlade verk i logik, dvs deduktiva slutledningar.

Organon (verktyg, redskap) är titeln på Aristoteles samlade verk i logik, dvs deduktiva slutledningar. I Novum organum (det nya redskapet) från 1620 lanserade Bacon en induktiv metod för kunskapsinhämtande. Bacon förespråkade en empirisk metod som innebar att dra slutsatser från upprepade iakttagelser.

Induktionsproblemet ”Humes problem” Hur kan man veta att en induktion är tillförlitlig, då induktionens

Induktionsproblemet ”Humes problem” Hur kan man veta att en induktion är tillförlitlig, då induktionens tillförlitlighet bygger på en induktiv slutledning från våra erfarenheter?

premiss 10 Ståhlberg var man. Relander var man. Svinhufvud var man. Kallio var man.

premiss 10 Ståhlberg var man. Relander var man. Svinhufvud var man. Kallio var man. Ryti var man. Mannerheim var man. Paasikivi var man. Kekkonen var man. Koivisto är man. Ahtisaari är man. slutsats Alla finska Halonen är presidenter man. är män. premiss 1 premiss 2 premiss 3 premiss 4 premiss 5 premiss 6 premiss 7 premiss 8 premiss 9

Hypoteser och teorier

Hypoteser och teorier

Hypoteser är antaganden, icke verifierade påståenden. Hypoteser är förslag till teorier eller teorier som

Hypoteser är antaganden, icke verifierade påståenden. Hypoteser är förslag till teorier eller teorier som inte bevisats eller verifierats.

Teorier är styrkta eller bevisade hypoteser. En teori är en omfattande förklaring av fenomen

Teorier är styrkta eller bevisade hypoteser. En teori är en omfattande förklaring av fenomen eller av samband mellan fakta. Ordet teori används i vardagsspråket även som synonym till hypotes. Skillnaden mellan hypotes och teori är relativ. Enligt vissa vetenskapsfilosofer (Popper m. fl. ) kan hypoteser/teorier aldrig slutgiltigt verifieras.