Retorik talkonst och stilfigurer I have a dream

  • Slides: 15
Download presentation
Retorik, talkonst och stilfigurer ”I have a dream”… - Martin Luther King ”Yes, we

Retorik, talkonst och stilfigurer ”I have a dream”… - Martin Luther King ”Yes, we can!” – Barack Obama ”Kära Örebroare…. förlåt, Arboga!” – Carl XVI Gustaf

Kommunikationens nyckel • Vi kan se ilskna eller ledsna ut, utan att för den

Kommunikationens nyckel • Vi kan se ilskna eller ledsna ut, utan att för den delen vara arg eller ledsen. Utmaningen ligger i bli medveten om det du sänder ut. • I all kommunikation är det mottagaren som är det högsta hönset. Det som blir kvar, det uppfattade budskapet, är det som är kvar efter mottagarens referensram, fördomar & erfarenheter. • Det du förmedlar kan uppfattas på ett helt annan sätt, beroende på mottagarens fördomar eller erfarenheter. • Försök förmedla feminism till en ”mansgris”. . • Kortfattat: åt mottagaren kan du inte göra så mycket, åt det budskap du vill få fram, där kan du göra massor!

Kommunicera med små medel • Det finns otaliga sätt som påverkar åhörarna: kön, ålder,

Kommunicera med små medel • Det finns otaliga sätt som påverkar åhörarna: kön, ålder, doft, dialekt, kläder, yrkestitel m. m. Kroppsspråket är otroligt viktigt! • Långsamma, mjuka rörelser, noggrann med ögonkontakt, rak hållning – ”högstatus”. Lägg till god kontakt där man ”speglar” andra personers rörelser med avspänt, men ändå starkt, röstläge och en inbjudande mimik, gör att dina chanser att få fram ditt budskap ökar!

Retorik – Att övertyga • Talets syfte har tre delar: • Delectare – Att

Retorik – Att övertyga • Talets syfte har tre delar: • Delectare – Att behaga. Talaren gör åhörarna välvilliga genom sin personlighet och att vara förtroendeingivande (ethos) • Movere – Att röra. Talaren försöker väcka en viss känsla hos lyssnaren (pathos) • Docere – Att lära ut, undervisa. Talaren vädjar till åhörarens förnuft med hjälp av argument (logos)

Retorik – ethos, logos, pathos • Ethos – begrepp som används för att definiera

Retorik – ethos, logos, pathos • Ethos – begrepp som används för att definiera en talares trovärdighet. Framstår man i talsituationen som intelligent, moraliskt god och en person med goda intentioner och tankar gentemot sina medmänniskor, har man stora chanser att vara övertygande • Man har börjat urskilja primär- och sekundärethos. • Primär ethos – Något som personen har med sig redan innan denne ställer sig i talsituationen. En president och statsminister har ett etablerat ethos tack vare sitt ämbete som just statsminister eller president • Sekundär ethos – Det som en person försöker förmedla i en talsituation. • Individuellt ethos – hög moral, stor utstrålning. • Organisationsethos – God kultur eller särskild prägel på organisationen, exempelvis en bra skola.

Retorik – ethos, logos, pathos • Logos – Vädja till förnuft och fakta. Vid

Retorik – ethos, logos, pathos • Logos – Vädja till förnuft och fakta. Vid övertygelse hänvisa till fakta och förnuft skapar trovärdiga och hållbara argument. Siffror och data kan vara exempel på logos. • De måste inte nödvändigtvis vara sanna, men i alla fall uppfattas som rimliga eller sannolika för att åhörarna ska ”köpa det”. • Man kan använda sig av resonemang i sina logosargument, som inte måste innehålla bevis. • ”Man måste inte ta kurser och plugga in en massa böcker för att lära sig ett nytt språk. Språket lär man sig när man kommer till landet, och för att ta sig fram där måste man ju prata med folk. För att hitta hotell, restaurang eller fråga om vägen. Då tränar man ju språk på riktigt!”.

Retorik – ethos, logos, pathos • Pathos – Övertyga dina åhörare känslomässigt. Vädja till

Retorik – ethos, logos, pathos • Pathos – Övertyga dina åhörare känslomässigt. Vädja till deras samvete, känsloargument och liknande. Starka känslor hos talaren samt de känslor som väcks hos publiken • Ofta står sinnesrörelsen i samklang med de känslor som talaren visar. En engagerad och upprörd talare får ofta en engagerad och upprörd publik. • Beroende på syftet kan talaren väcka olika känslor: glädje, ilska, engagemang, hopp, förtvivlan m. m. • Pathosargument kan vara uttalat genom ord, eller visat som symbol. Ofta starka ord som skapar associationer. Måla upp en möjlighet, visa på konsekvensen av ett beslut (positivt & negativt). Sätten är många i användningen av pathos.

Retorik • Bilden nedan är från en TV-sänd debatt från Riksdagsvalet 2006 och visar

Retorik • Bilden nedan är från en TV-sänd debatt från Riksdagsvalet 2006 och visar Fredrik Reinfeldts hand, med ett Pippi-plåster på. • Detta kan faktiskt tolkas som en symbol för ett pathosargument. På vilket sätt, tror ni? • Framförallt riktat till småbarnsföräldrar. ”Jag är inte bara politiker, jag är pappa också”-budskap. En helt vanlig människa, kort och gott.

Retorik • Pathos kan också skapas genom färger. Du kan väcka känslor, sympatier, avståndstagande

Retorik • Pathos kan också skapas genom färger. Du kan väcka känslor, sympatier, avståndstagande m. m. genom ditt val av färger på kläder. Färgerna har dock olika innebörd för olika personer: Röd kan väcka associationerna kommunism, Socialdemokraterna, fara, kärlek med mera. • Kort sammanfattat: logos är orden som talaren använder, bevisen för talarens tanke, ethos är karaktären hos talaren och pathos är de känslor som väcks. Ett bra tal ska innehålla allting!

Färger & symbolik • Snabbtest – Vad får ni för association till följande färger:

Färger & symbolik • Snabbtest – Vad får ni för association till följande färger: Grön? Röd? Blå? Vit? Svart? Brun? Gul? • Naturligtvis är det individuellt, men som exempel: • Grön=harmoni, tillväxt, stabilitet. Röd=energi, kraft, passion, fara, Blå=lugn, pålitlig. Vit=ljus, glädje Svart=styrka, elegans, mysterier Brun=stabilitet, naturligt, tillgänglighet Gul=Optimism, lycka, energi, mat.

Retorik – Talarens arbetsgång • Följande steg, från planering till genomförande, har talet: •

Retorik – Talarens arbetsgång • Följande steg, från planering till genomförande, har talet: • Intellectio (Att förstå) – Vad ska jag tala om? I vilket sammanhang ska jag tala? Vilka är åhörarna? Vilket syfte har jag? Vad är min huvudtanke? • Inventio (att finna) – Inhämta material och stoff. Hitta argument för och emot. • Dispositio (Att planera) – Sortera, strukturera och ordna. Uppbyggnaden: 1. Intressant inledning (exordium) 2. Berättelse för att få fram bakgrunden till talet. (Narratio) 3. Påstående (huvudtanke) – Propositio 4. Argument för att stödja påståendet (argumentatio – probatio) 5. Bevis mot eventuella motargument (refutatio) 6. Sammanfattning med vädjan till lyssnarna (peroratio)

Retorik – Talarens arbetsgång • Elocutio (Att utsäga, formulera) – Finna de rätta orden,

Retorik – Talarens arbetsgång • Elocutio (Att utsäga, formulera) – Finna de rätta orden, talet skrivs klart. Stilfigurer kan användas för att ge talet mer kraft. • Memoria (Att minnas) – Lära sig sitt tal (helst utantill) • och slutligen. . • Actio (att framföra, agera) – Talet framförs så effektivt som möjligt, med gester, kroppsspråk, mimik och användningen av sin röst.

Retorik – Stilfigurer • Kan delas upp i troper (tankens figur, få lyssnare att

Retorik – Stilfigurer • Kan delas upp i troper (tankens figur, få lyssnare att se saker med nya ögon) och figurer (form som ger tanken nya infallsvinklar, skapa en stilistisk effekt. ) • Luddigt? • Olika troper: • Hyperbol – medveten och demonstrativ överdrift. ”Väskan väger ju ett ton”, ”Skyhöga vågor”. • Litotes – Underdrift. ”Det var ju mindre kul att förlora med 231” • Liknelse – Bildspråk. ”Hungrig som en varg”, ”sova som en stock” • Metafor – Bildligt uttryckssätt. ”Fotbollsfeber”, ”Stolpskott”

Retorik - Stilfigurer • Anspelning/allusion: Hänvisa till något som är allmänt känt. ”Att springa

Retorik - Stilfigurer • Anspelning/allusion: Hänvisa till något som är allmänt känt. ”Att springa eller inte springa – Det är frågan” (allusion till ”Hamlet”) Tobleronepolitik (allusion till Mona Sahlin, som avslöjades 1995 ha använt statens kontokort för privata utgifter. Bland utgifterna återfanns två Toblerone) • Ironi – Säga en sak och mena någon helt annan. ”Skönt väder, bara -25 grader ute. • Motsats/antites – Skapa kontrast genom att låta två saker stå i motsats till varandra. ”Han stod upp för de rika och fattiga” • Retorisk fråga – Fråga som inte kräver något svar, manar mer till eftertanke. ”Hur många har de inte sagt att skolan ska få mer pengar? ”

Retorik - Stilfigurer • Tretalet – Ofta återkommande i uttryck och berättelser. ”Tro, hopp

Retorik - Stilfigurer • Tretalet – Ofta återkommande i uttryck och berättelser. ”Tro, hopp och kärlek, ”den onde, den gode och den fule” • Allitteration – Bokstavsrim. ”Volvos värde varar”, ”veni vidi vici” (jag kom, jag såg, jag segrade, lär ha yttrats av Julius Caesar efter slaget vid Pontos), ”gå på grund”. En upprepning av samma inledningsbokstav. • Anafor – Upprepning av samma ord i början på meningar, versrad eller stycke. Martin Luther Kings tal ”Jag har en dröm. . ”, ”Jag har en dröm. . • Oxymoron – begrepp sammansatt av ord som står i motsats till varandra. ”Jätteliten”, ”talande tystnad”.