Romantizmas XIX a pirmoji pus Paruo mokytoja Rasa

  • Slides: 33
Download presentation
Romantizmas XIX a. pirmoji pusė Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

Romantizmas XIX a. pirmoji pusė Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

Romantizmas Atsiranda kaip prieša klasicizmui dėl proto padiktuotų principų: taisyklingumo, aiškumo, simetriškumo, nuosaikumo. l

Romantizmas Atsiranda kaip prieša klasicizmui dėl proto padiktuotų principų: taisyklingumo, aiškumo, simetriškumo, nuosaikumo. l Reikalauja vaizduotės, jausmo, kūrybinės laisvės, autoriaus individualumo. l Filosofija pabrėžia nebe proto pirmenybę, bet jausmą ir intuiciją. l Literatūroje vertinama tai, kas fantastiška, neįprasta, egzotiška, o ne tai, kas paprasta, kasdieniška. l Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

Visuomeninė situacija l Prancūzų revoliucija (1789 -1794). l Napoleono karai. l Tautiniai sąjūdžiai. l

Visuomeninė situacija l Prancūzų revoliucija (1789 -1794). l Napoleono karai. l Tautiniai sąjūdžiai. l Įsiviešpatauja nebe pono, bet pinigo valdžia, todėl žlunga viltys, kurias sukėlė kapitalizmas: geriau, teisingiau gyventi. Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

Kompozitoriai romantikai R. Vagneris (18131883) l Parašė 13 operų l ( “Skrajojantis olandas”, “Tanhoizeris”,

Kompozitoriai romantikai R. Vagneris (18131883) l Parašė 13 operų l ( “Skrajojantis olandas”, “Tanhoizeris”, “Tristanas ir Izolda”) l Dail. P. Renuaras Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

F. Mendelsonas (1809 -1847) Populiaraus vestuvių maršo autorius Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

F. Mendelsonas (1809 -1847) Populiaraus vestuvių maršo autorius Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

F. Šubertas (1797 -1828) Vertingiausi kūriniai- dainos Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

F. Šubertas (1797 -1828) Vertingiausi kūriniai- dainos Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

Realaus ir įsivaizduojamo pasaulio priešybė l Romantikai nesitenkina esama tikrove ir bėga į svajonių,

Realaus ir įsivaizduojamo pasaulio priešybė l Romantikai nesitenkina esama tikrove ir bėga į svajonių, idealų pasaulį, nes tikrovė nehumaniška, priešiška žmogaus prigimčiai, slopinanti jo polėkius. l Romantikams svetimas daiktų kultas. l Pasaulyje turi vyrauti ne materialiosios vertybės, o dvasinės. Tad iškeliamas nuoširdumas, tyrumas, meilė. Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

Gamta l Romantikams labai svarbi gamta. l Gamta turi būti didinga, paslaptinga, lemti veikėjų

Gamta l Romantikams labai svarbi gamta. l Gamta turi būti didinga, paslaptinga, lemti veikėjų nuotaikas. l Todėl vilioja šėlstantys vandenynai, snieguotos kalnų viršūnės, gilūs ir niūrūs tarpekliai, tankūs miškai, mėnesienos burtai ir t. t. Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

Laikas ir erdvė l Nerasdami vietos dabartyje, veikėjai dažnai perkeliami į įsivaizduojamą pasaulį: tolimus

Laikas ir erdvė l Nerasdami vietos dabartyje, veikėjai dažnai perkeliami į įsivaizduojamą pasaulį: tolimus viduramžius, pasakų šalis, ateitį. l Romantikus žavi pietų ir rytų kraštai, utopinės šalys, kur egzistuoja idealizmas. Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

Pasakiškasis pasaulis l Ypač patraukli pasakos erdvė, nes ji sujungia realųjį pasaulį su fantastiniu.

Pasakiškasis pasaulis l Ypač patraukli pasakos erdvė, nes ji sujungia realųjį pasaulį su fantastiniu. Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

Mėgstamiausios spalvos l Mėlyna- skraido mėlynoji paukštė, pro visas gėles margame miške išdygsta mėlynoji

Mėgstamiausios spalvos l Mėlyna- skraido mėlynoji paukštė, pro visas gėles margame miške išdygsta mėlynoji gėlelė. l Balta- jūros puta, burė. l Spalvos simbolizuoja amžiną ilgėjimąsi, vienišumą ir niekada nepasiekiamus tolius. Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

Idealas l Tai- asmeninė ir politinė laisvė. l Iškeliama tautiškumas samprata. Paruošė mokytoja Rasa

Idealas l Tai- asmeninė ir politinė laisvė. l Iškeliama tautiškumas samprata. Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

Veikėjai l Nepatenkinti savo aplinka, todėl dažnai gyvena svajonių pasaulyje. l Neeilinis, kartais keistas,

Veikėjai l Nepatenkinti savo aplinka, todėl dažnai gyvena svajonių pasaulyje. l Neeilinis, kartais keistas, kitų nesuprastas žmogus. l Galingos valios, didelių siekių, stiprių aistrų, labai protingas ir fiziškai stiprus. Jausmai ir išgyvenimai taip pat stiprūs. Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

Stiliaus bruožai l Laisva kompozicija. l Stilius fragmentiškas, emocionalus, pabrėžiamas ekspresyvumas, ironija. l Būdingi

Stiliaus bruožai l Laisva kompozicija. l Stilius fragmentiškas, emocionalus, pabrėžiamas ekspresyvumas, ironija. l Būdingi paslapties, fatališkos meilės, siaubo, mirties motyvai. l Sekama tautosaka. l Pasakotojas subjektyvus. Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

Žanrai l Lyrikos: baladė, eilėraštis, daina, lyrinė draminė poema, eiliuotas romanas. l Epo: istorinis

Žanrai l Lyrikos: baladė, eilėraštis, daina, lyrinė draminė poema, eiliuotas romanas. l Epo: istorinis ir psichologinis romanas, fantastinė novelė, romanas. l Dramos: romantinė tragedija. Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

Garsiausi rašytojai Vokietija- Novalis, Hofmanas, Heinė. Anglija- Skotas, Baironas. Prancūzija- Hugo, Diuma, Ž. Sand.

Garsiausi rašytojai Vokietija- Novalis, Hofmanas, Heinė. Anglija- Skotas, Baironas. Prancūzija- Hugo, Diuma, Ž. Sand. Lenkija- A. Mickevičius. Rusija- Puškinas, Lermontovas. JAV- Kuperis. Lietuva- S. Daukantas, A. Baranauskas, Maironis. Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

V. Hugo “Paryžiaus katedra”, “Vargdieniai” Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

V. Hugo “Paryžiaus katedra”, “Vargdieniai” Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

A. Diuma “Trys muškietininkai”, “Grafas Montekristas” Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

A. Diuma “Trys muškietininkai”, “Grafas Montekristas” Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

Ž. Sand (1804 -1876) l Paruošė mokytoja Rasa “Indiana”, “Mažoji Fadetė” Kolesnikovienė

Ž. Sand (1804 -1876) l Paruošė mokytoja Rasa “Indiana”, “Mažoji Fadetė” Kolesnikovienė

A. Puškinas “Eugenijus Oneginas” Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

A. Puškinas “Eugenijus Oneginas” Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

D. F. Kuperis (1789 -1851) “Paskutinis mohikanas” Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

D. F. Kuperis (1789 -1851) “Paskutinis mohikanas” Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

D. G. N. Baironas “Kainas”, “Manfredas” Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

D. G. N. Baironas “Kainas”, “Manfredas” Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

A. Mickevičius (1798 -1856) Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

A. Mickevičius (1798 -1856) Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

S. Daukantas S. Daukanto istorinis pasakojimas yra beletrizuotas, todėl glaudžiai susijęs su grožine literatūra.

S. Daukantas S. Daukanto istorinis pasakojimas yra beletrizuotas, todėl glaudžiai susijęs su grožine literatūra. S. Daukanto istorijos veikalai ir ypač "Būdas…" turėjo didelį poveikį XIXa. lietuvių poezijai, padėjo formuotis romantinei lietuvių prozai. Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

A. Baranauskas (1835 -1902) Pavardės formos: Baranowski, Baranauskis, Baronas. Pasirašinėjo: A. B. , Bangputys,

A. Baranauskas (1835 -1902) Pavardės formos: Baranowski, Baranauskis, Baronas. Pasirašinėjo: A. B. , Bangputys, Jurksztas Smalaūsis, Jurkštas Smalaūsis. l “Anykščių šilelis” l Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

Maironis (1862 -1932) “Pavasario balsai” Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

Maironis (1862 -1932) “Pavasario balsai” Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

Kaip romantizmas atsiranda Lietuvoje? Kai 19 a. visoje Europoje pavergtieji kraštai ėmė priminti pavergėjams

Kaip romantizmas atsiranda Lietuvoje? Kai 19 a. visoje Europoje pavergtieji kraštai ėmė priminti pavergėjams apie save, ir Lietuvoje praūžė du sukilimai: 1831 m. ir 1863 -1864 m. l Lietuvius ir lenkus veikė romantikų šūkiai: l – “Praeitis atgimsta mumyse” ( S. Colridge); – “perkūnijomis griaudėja ugnies žodis: laisvė (A. Lamartine); – “Poetas žengia tautos prieky” ( V. Hugo); – “Aš norėčiau kreiptis į visą pasaulį, bet aš kreipiuosi tik į savo tautą” ( V. Macka). Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

Lietuviškojo romantizmo bruožai Svarbiausias idealas- ginti lietuvių kalbą, kelti iš kapo jos istoriją, žadinti

Lietuviškojo romantizmo bruožai Svarbiausias idealas- ginti lietuvių kalbą, kelti iš kapo jos istoriją, žadinti sutryptą savigarbą. l Parodyti, kokia galinga praeity, Didžiųjų kunigaikščių laikais, buvo Lietuva ir kas iš jos beliko dabar, caro laikais. l Labai išaukštinama visa, kas lietuviška: kalba, daina, papročiai, kaimas, pakelės Rūpintojėlis. Sudaromas vaizdas, kad mano tėvynė- mano absoliutas. l Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

Gamta l Tamsus ežeras, mėnulis, apleistos kapinės, neįžengiamos girios- viskas turi būti paslaptinga, gūdu,

Gamta l Tamsus ežeras, mėnulis, apleistos kapinės, neįžengiamos girios- viskas turi būti paslaptinga, gūdu, šiek tiek grėsminga. Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

Veikėjas- didžių kontrastų žmogus Jei myli- taip stipriai, kad nuo meilės galios ledynai ištirptų;

Veikėjas- didžių kontrastų žmogus Jei myli- taip stipriai, kad nuo meilės galios ledynai ištirptų; jei nekenčia- neapykanta tokia stipri, kad gali išeiti iš proto. l Išdidumas neleidžia pasiduoti kasdienybei, bet likimas gramzdina į neviltį ir haliucinacijas. l Tiek stiprus, kad gali tvarkyti visatą, ir tiek silpnas, kad nuolatos kenčia. l Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

Veikėjas- tėvynės žmogus l Veikėjas nusilenkia tik vienai pareigai- tėvynei. l Mirtis dėl tėvynės

Veikėjas- tėvynės žmogus l Veikėjas nusilenkia tik vienai pareigai- tėvynei. l Mirtis dėl tėvynės yra šventas būtinumas. Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

Laikas ir erdvė l Nuostabūs laikai - viduramžiai, kai valdė Vytautas. l Nuostabi erdvė

Laikas ir erdvė l Nuostabūs laikai - viduramžiai, kai valdė Vytautas. l Nuostabi erdvė - Lietuvos glūdūs miškai. l Blogi laikai - caro valdoma Lietuva. l Bloga erdvė - plyni laukai. Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė

Užduotis l Parašykite, kas atrodė gražu Šviečiamojo amžiaus ir kas – romantizmo menininkui. Paruošė

Užduotis l Parašykite, kas atrodė gražu Šviečiamojo amžiaus ir kas – romantizmo menininkui. Paruošė mokytoja Rasa Kolesnikovienė