Propozycja programowa Mam szczer wol Ruch harcerski musi

  • Slides: 25
Download presentation
Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” Ruch harcerski musi się rozwijać i rosnąć nie tylko

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” Ruch harcerski musi się rozwijać i rosnąć nie tylko wszerz, przez pozyskiwanie nowych zwolenników, ale i w głąb przez rozwijanie swych zasad, ulepszanie metod pracy. hm. RP Stanisław Sedlaczek Naczelnik Harcerzy 1919– 1921

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” Kilka słów o propozycji, czyli CO?

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” Kilka słów o propozycji, czyli CO?

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” Chcemy, by propozycja „Mam szczerą wolę…”: ü weszła do

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” Chcemy, by propozycja „Mam szczerą wolę…”: ü weszła do kanonu pracy podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP i wszystkich harcerskich komend jako wsparcie w zakresie pracy z wartościami w ZHP, ü znalazła swoje miejsce w próbach na stopnie i sprawności, ü była obecna w planach pracy podstawowych jednostek organizacyjnych, ü stała się dobrym narzędziem metodycznym dla drużynowych i instruktorów, ü stała się elementem realizacji Podstaw wychowawczych ZHP w gromadach i drużynach.

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” Cel, czyli PO CO?

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” Cel, czyli PO CO?

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” Podstawowe cele propozycji to: ü Upowszechnienie Podstaw wychowawczych ZHP

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” Podstawowe cele propozycji to: ü Upowszechnienie Podstaw wychowawczych ZHP wśród wszystkich członków Związku Harcerstwa Polskiego, ü Podjęcie działań w zakresie pracy z wartościami — z Prawem i Obietnicą Zucha, Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim oraz Zobowiązaniem Instruktorskim, ü Samoocena własnych postaw - wyznaczenie zmian, które chcemy osiągnąć realizując harcerskie ideały w codziennej służbie.

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” Kto będzie realizatorem, czyli DLA KOGO?

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” Kto będzie realizatorem, czyli DLA KOGO?

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” Propozycja programowa kierowana jest do gromad zuchowych, drużyn harcerskich,

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” Propozycja programowa kierowana jest do gromad zuchowych, drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych oraz kręgów. ü Propozycja dla gromad zuchowych — „Mam szczerą wolę, obiecuję…” ü Propozycja dla drużyn harcerskich — „Mam szczerą wolę, przyrzekam…” ü Propozycja dla drużyn starszoharcerskich — „Mam szczerą wolę, poszukuję…” ü Propozycja dla drużyn wędrowniczych — „Mam szczerą wolę, służę…” ü Propozycja dla kręgów — Materiały do dyskusji instruktorskich „Przed Zjazdem Programowym ZHP”

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” Formy realizacji, czyli JAK?

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” Formy realizacji, czyli JAK?

GROMADY ZUCHOWE Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…”

GROMADY ZUCHOWE Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…”

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” GROMADY ZUCHOWE ü konspekty zbiórek i konspekty cykli sprawnościowych

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” GROMADY ZUCHOWE ü konspekty zbiórek i konspekty cykli sprawnościowych do poszczególnych punktów Prawa Zucha, ü gawędy do Prawa Zucha, ü konspekty zajęć do wykorzystania w pracy z gromadą z uwzględnieniem różnych form typowych dla zuchów (gry i zabawy, pląsy, piosenki, majsterka, teatr samorodny), ü książeczka do indywidualnej pracy dla zuchów „Prawo Zucha”.

DRUŻYNY HARCERSKIE Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…”

DRUŻYNY HARCERSKIE Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…”

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” DRUŻYNY HARCERSKIE ü gra planszowa o wartościach, ü gawędy

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” DRUŻYNY HARCERSKIE ü gra planszowa o wartościach, ü gawędy o Prawie Harcerskim dla harcerek i harcerzy, ü pomysły na realizację poszczególnych punktów Prawa Harcerskiego na co dzień, ü różne formy typowe dla harcerek i harcerzy zajęcia do wykorzystania w pracy drużyny (gry w harcówce i terenowe, piosenki, wycieczki, zwiady), ü książeczka do indywidualnej pracy dla harcerek i harcerzy „Sekretnik”.

DRUŻYNY STARSZOHARCERSKIE Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…”

DRUŻYNY STARSZOHARCERSKIE Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…”

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” DRUŻYNY STARSZOHARCERSKIE ü gawędy do Prawa Harcerskiego dla harcerek

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” DRUŻYNY STARSZOHARCERSKIE ü gawędy do Prawa Harcerskiego dla harcerek i harcerzy starszych, ü propozycje do projektów starszoharcerskich w zakresie pracy z wartościami, ü różne formy typowe dla harcerek i harcerzy starszych do pracy z wartościami do wykorzystania w pracy drużyny.

DRUŻYNY WĘDROWNICZE Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…”

DRUŻYNY WĘDROWNICZE Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…”

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” DRUŻYNY WĘDROWNICZE ü gawędy do Prawa i wędrowników, Harcerskiego

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” DRUŻYNY WĘDROWNICZE ü gawędy do Prawa i wędrowników, Harcerskiego dla wędrowniczek ü propozycje zajęć dotyczące poszczególnych punktów Prawa Harcerskiego, ü zajęcia do wykorzystania do pracy z wartościami drużyny z uwzględnieniem różnych form typowych dla wędrowników (dyskusja, sąd nad poglądem, kuźnica).

KRĘGI Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…”

KRĘGI Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…”

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” KRĘGI ü dyskusje o wypełnianiu w codziennej służbie oraz

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” KRĘGI ü dyskusje o wypełnianiu w codziennej służbie oraz o aktualnym rozumieniu zapisów Prawa Harcerskiego, ü materiał „Przed Zjazdem Programowym ZHP” cz. I (zawierający: artykuły wprowadzające do dyskusji, tezy do dyskusji, redakcje Prawa Harcerskiego, komentarze do Prawa Harcerskiego, materiał dla organizatorów hufcowych konferencji instruktorskich, harmonogram przygotowań do Zjazdu Programowego ZHP) ü materiał „Przed Zjazdem Programowym ZHP” cz. II (zawierający tezy do dyskusji o programie wychowawczym ZHP, tezy do dyskusji o wartościach zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, tezy do stworzenia Kodeksu Instruktorskiego, materiał dla organizatorów chorągwianych konferencji instruktorskich).

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” Harmonogram przygotowań, czyli KIEDY?

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” Harmonogram przygotowań, czyli KIEDY?

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” ü maj 2006 r. — opracowanie koncepcji, celów programu

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” ü maj 2006 r. — opracowanie koncepcji, celów programu i kluczowych zadań, ü czerwiec — listopad 2006 r. — gromadzenie materiałów ze środowisk harcerskich w Polsce, konsultacje, ü grudzień 2006 r. — redakcja merytoryczna i techniczna propozycji, opracowanie koncepcji graficznej materiału, ü styczeń 2007 r. — przygotowanie płyty CD z propozycją dla drużynowych, umieszczenie materiałów na stronach internetowych zespołów metodycznych (w późniejszym terminie wydanie propozycji drukiem).

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” Autorzy, czyli KTO?

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” Autorzy, czyli KTO?

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” powstaje z wykorzystaniem wiedzy, umiejętności i doświadczenia w pracy

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” powstaje z wykorzystaniem wiedzy, umiejętności i doświadczenia w pracy z wartościami: ü Instruktorów Zespołu Zuchowego, Zespołu Harcerskiego, Zespołu Starszoharcerskiego i Zespołu Wędrowniczego Wydziału Metodycznego GK ZHP ü Środowisk harcerskich z chorągwi i hufców

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” I na koniec morał, czyli PRZESŁANIE

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” I na koniec morał, czyli PRZESŁANIE

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” Uczmy się odpowiedzialności, pracujmy nad sobą, wspierajmy się wzajemnie.

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” Uczmy się odpowiedzialności, pracujmy nad sobą, wspierajmy się wzajemnie. Wszystkim nam, instruktorom, jest to dziś bardzo potrzebne. Doskonalmy pracę metodą harcerską, stosujmy wszystkie jej elementy i cechy w codziennej praktyce. Wtedy na pewno będzie można powiedzieć, że metoda nie zestarzała się, że wciąż jest aktualna. Zagłębiajmy się jak najczęściej w sens naszych wartości, zastanówmy się nad własnym postępowaniem. „Mam szczerą wolę…” to pierwszy, ale jakże istotny krok do „rozwijania (…) zasad, ulepszania metod pracy”. Bo przecież siła Związku Harcerstwa Polskiego to jakość pracy każdego z nas. . .

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” Dziękuję za uwagę

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” Dziękuję za uwagę