NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W PRAKTYCE Z

  • Slides: 20
Download presentation
NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W PRAKTYCE. Z konferencja dla nauczycieli religii 14 maja

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W PRAKTYCE. Z konferencja dla nauczycieli religii 14 maja 2012

Konferencja Episkopatu Polski 8 marca 2010 roku zatwierdziła Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w

Konferencja Episkopatu Polski 8 marca 2010 roku zatwierdziła Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Adresatami tego dokumentu są „twórcy programu nauczania religii”. Każdy nauczyciel religii zobowiązany jest do realizacji Podstawy programowej.

 Nowa Podstawa programowa katechezy odzwierciedla podział na okresy edukacyjne: edukacja przedszkolna zatytułowana jest:

Nowa Podstawa programowa katechezy odzwierciedla podział na okresy edukacyjne: edukacja przedszkolna zatytułowana jest: Wprowadzenie w życie religijne; pierwszy etap edukacyjny – klasy I –III szkoły podstawowej to: Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz sakramentu Eucharystii, klasy IV-VI szkoły podstawowej to: Katecheza mistagogiczna; gimnazjum - etap edukacyjny zatytułowany: Katecheza wyznania i rozumienia wiary; szkoły ponadgimnazjalne to: Katecheza świadectwa wiary. szósty rozdział poświecony jest katechezie specjalnej.

Każdy z sześciu (rozdziałów Podstawy) etapów edukacyjnych zawiera: charakterystykę psychologiczną dzieci i młodzieży na

Każdy z sześciu (rozdziałów Podstawy) etapów edukacyjnych zawiera: charakterystykę psychologiczną dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach edukacyjnych; Podstawę nauczania religii - treści na poszczególne etapy korelację nauczania religii z wychowaniem przedszkolnym i edukacją szkolną; propozycje współpracy rodziny i parafii.

Podstawa programowa (trzyletnie okresy edukacyjne) 1. 2. 3. 4. 5. 6. cele katechetyczne –

Podstawa programowa (trzyletnie okresy edukacyjne) 1. 2. 3. 4. 5. 6. cele katechetyczne – wymagania ogólne, a następnie w zapisie tabelarycznym zadania adekwatnie do sześciu zadań, o których wspomina Dyrektorium ogólne o katechizacji (por. DOK 85 -86): rozwijanie poznania wiary, wychowanie liturgiczne, nauczanie modlitwy, formacja moralna, wychowanie do życia we wspólnocie, wprowadzenie do misji.

 Podstawa omawia zadania nauczycieli religii i wymagania szczegółowe, w tym te ostatnie dzieli

Podstawa omawia zadania nauczycieli religii i wymagania szczegółowe, w tym te ostatnie dzieli na wiadomości i co powinien uczeń wiedzieć, umiejętności, które powinni opanować, a także postawy, które powinny być kształtowane u uczniów. novum, że autorzy Podstawy określają treści przeznaczone do zapamiętania.

Wyjaśnienie pojęć: wymagania edukacyjne, programowe i osiągnięcia ucznia. wymagania programowe to zamierzone osiągnięcia ucznia

Wyjaśnienie pojęć: wymagania edukacyjne, programowe i osiągnięcia ucznia. wymagania programowe to zamierzone osiągnięcia ucznia wynikające z programu nauczania (a więc sformułowane przez autora programu), wymagania edukacyjne to oczekiwane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia i formułowane przez niego (tak poleca rozporządzenie MENi. S) w oparciu o realizowany program nauczania. Rozporządzenie MENi. S z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania

Nowości w Podstawie programowej: Nowy język wymagań, Precyzyjnie określone zobowiązania nauczyciela-katechety - czego katecheta

Nowości w Podstawie programowej: Nowy język wymagań, Precyzyjnie określone zobowiązania nauczyciela-katechety - czego katecheta ma nauczyć na danym etapie edukacyjnym, Treści przeznaczone do zapamiętania przez uczniów, zamiast procedur osiągania celów (jak w poprzedniej Podstawie programowej) są „zalecane warunki i sposoby realizacji” nowa Podstawa programowa religii jest skorelowana z edukacją szkolną.

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach przyjęty 9 czerwca 2010 roku przez

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach przyjęty 9 czerwca 2010 roku przez KWK KEP w Białymstoku.

Cele katechezy wg Programu nauczania: w przedszkolu - wprowadzenie w życie religijne w klasach

Cele katechezy wg Programu nauczania: w przedszkolu - wprowadzenie w życie religijne w klasach I-III szkoły podstawowej - inicjacja w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii; w klasach IV-VI szkoły podstawowej mistagogia; w klasach gimnazjum - prowadzenie do wyznawania i rozumienia wiary oraz systematyczne wprowadzanie w historię zbawienia; w klasach szkół ponadgimnazjalnych umożliwienie dawania świadectwa życia chrześcijańskiego;

Tytuły dla etapów edukacyjnych: przedszkole - Kochamy dobrego Boga; klasy I-III szkoły podstawowej -

Tytuły dla etapów edukacyjnych: przedszkole - Kochamy dobrego Boga; klasy I-III szkoły podstawowej - W drodze do Wieczernika, klasy IV-VI - Poznaję Boga i w Niego wierzę; gimnazjum – Pójść za Chrystusem; liceum i technikum – Świadek Chrystusa; szkoły zawodowe – Z Chrystusem przez świat.

Nowości w Programie: propozycje dla przedszkoli, propozycje dla uczniów technikum, jest instrukcja tworzenia programu

Nowości w Programie: propozycje dla przedszkoli, propozycje dla uczniów technikum, jest instrukcja tworzenia programu nauczania religii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (Program nie zawiera propozycji dla szkół specjalnych ) Zaproponowana jest tematyka spotkań duszpasterstwa w parafii z rodzicami do każdego poziomu klas.

Powinności nauczyciela religii: Przekazanie dyrektorowi szkoły informacji o wybranym programie nauczania religii (bądź o

Powinności nauczyciela religii: Przekazanie dyrektorowi szkoły informacji o wybranym programie nauczania religii (bądź o modyfikacji istniejącego programu) w celu dopuszczenia do użytku w danej szkole i włączenia do szkolnego zestawu programów nauczania. Przekazanie dyrektorowi szkoły informacji o wybranym podręczniku, w celu podania do publicznej wiadomości do 15 czerwca.

Nauczyciele religii wybierają Programy i Podręczniki określone przez biskupa diecezji – w naszej diecezji:

Nauczyciele religii wybierają Programy i Podręczniki określone przez biskupa diecezji – w naszej diecezji: wszystkie dopuszczone do użytku na terenie całej Polski. Nauczyciele religii mogą modyfikować istniejące programy. Tworzenie nowego Programu nauczania religii – zgodnego z nową Podstawą programową wymaga zatwierdzenia przez odpowiednie władze kościelne.

 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską zawarty dania 28 lipca 1993 r.

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską zawarty dania 28 lipca 1993 r. Stwierdza, że „ w sprawach treści nauczania i wychowania religijnego nauczyciele religii podlegają przepisom i zarządzeniom kościelnym, a w innych sprawach przepisom państwowym” /art. 12. 4/.

Oferta WYDAWNICTWA KŚW proponuje na każdy etap edukacyjny: Podręcznik, karty pracy, podręcznik metodyczny. materiały

Oferta WYDAWNICTWA KŚW proponuje na każdy etap edukacyjny: Podręcznik, karty pracy, podręcznik metodyczny. materiały do tablicy multimedialnej. http: //www. swietywojciech. pl/pl/dla_katechetow/nowe_podreczni ki/bezplatny_pakiet_startowy_dla. html

Oferta Wydawnictwa WAM http: //katecheza. wydawnictwowam. pl/? Page=aktual&Id=Bezplatny_pakiet _startowy_nowych_podrecznikow Komplet materiałów do kl. 1

Oferta Wydawnictwa WAM http: //katecheza. wydawnictwowam. pl/? Page=aktual&Id=Bezplatny_pakiet _startowy_nowych_podrecznikow Komplet materiałów do kl. 1 i 4 szkoły podstawowej tworzą: podręcznik ucznia zeszyt ucznia (ćwiczenia) poradnik metodyczny pomoce multimedialne na CD (kl. 1: płyta mp 3 z nagraniami piosenek, ich wersjami instrumentalnymi, melodiami do zabaw oraz materiałami do wydrukowania - m. in. Plany pracy) Kl. 1 płyta DVD z filmem "Ojcze nasz, któryś jest w niebie”. Komplet materiałów do kl. 1 gimnazjum tworzą: podręcznik ucznia poradnik metodyczny płyta CD z materiałami do wydrukowania (plan wynikowy, kryteria ocenienia, propozycje sprawdzianów i klucze odpowiedzi, pomoce dydaktyczne) oraz tekstami dla nauczyciela płyta DVD z filmem „Biblia”.

Podręcznik i notes ucznia dla klasy 1 liceum i technikum PODRĘCZNIK W FORMIE E-BOOKA

Podręcznik i notes ucznia dla klasy 1 liceum i technikum PODRĘCZNIK W FORMIE E-BOOKA Z ELEMENTAMI INTERAKTYWNYMI Podręcznik może być wykorzystany podczas lekcji przy użyciu rzutnika lub tablicy interaktywnej. Poradnik metodyczny zawiera: - Scenariusze lekcji religii. - Płytę z pomocami multimedialnymi przygotowanymi do treści każdej jednostki lekcyjnej.

WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ: Na rok szkolny 2012/2013 przygotowane nowe podręczniki zgodne z nową podstawą programową:

WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ: Na rok szkolny 2012/2013 przygotowane nowe podręczniki zgodne z nową podstawą programową: -dla klasy I szkoły podstawowej „Żyjemy w Bożym świecie"- nr AZ-11 -01/12 -KI-1/12 -dla klasy II szkoły podstawowej "Idziemy do Jezusa"trwa procedura rejestracji -dla klasy IV szkoły podstawowej "Miejsca pełne BOGActw"- trwa procedura rejestracji -dla klasy I liceum "W blasku Bożej prawdy"- trwa procedura rejestracji Nowy program i podręcznik dla kl. I gimnazjum przygotowujemy na rok szkolny 2013/2014” http: //jednosc. com. pl/index. php? c. Path=4_92_146

Wszystkie możliwe do wyboru programy i podręczniki – patrz WYKAZ podręczników zgodnych z nową

Wszystkie możliwe do wyboru programy i podręczniki – patrz WYKAZ podręczników zgodnych z nową Podstawą programową: http: //www. diecezja. kalisz. pl/index. htm Aktualne wydarzenia w Diecezji Kaliskiej PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ.