Mis on ajalugu Kairi Jrve Mis on ajalugu

  • Slides: 32
Download presentation
Mis on ajalugu? Kairi Järve

Mis on ajalugu? Kairi Järve

Mis on ajalugu? Kõik, mis on toimunud minevikus. Teadus, õppeaine või uurimus, mis käsitleb

Mis on ajalugu? Kõik, mis on toimunud minevikus. Teadus, õppeaine või uurimus, mis käsitleb minevikus toimunud sündmusi. Ajalugu uurib perioodi alates inimese tekkimisest.

Milleks on vaja ajalooteadust? Ajalugu on huvitav Tahame teada rohkem. Tahame õppida ajaloos tehtud

Milleks on vaja ajalooteadust? Ajalugu on huvitav Tahame teada rohkem. Tahame õppida ajaloos tehtud vigadest. Ajalugu uurivad ajaloolased

Kuidas uuritakse ajalugu?

Kuidas uuritakse ajalugu?

Kuidas uuritakse ajalugu? Esmalt püüavad ajaloolased kindlaks teha faktid, seejärel püüavad ajaloolased neid seostesse

Kuidas uuritakse ajalugu? Esmalt püüavad ajaloolased kindlaks teha faktid, seejärel püüavad ajaloolased neid seostesse panna. Ei ole ühte ja ainuõiget arusaama ajaloost.

Esemelised ajalooallikad *Kõik esemed ja asjad, mis on pärit minevikust *muuseum – koht, kus

Esemelised ajalooallikad *Kõik esemed ja asjad, mis on pärit minevikust *muuseum – koht, kus hoitakse esemelisi ajalooallikaid *arheoloog – ajaloolane, kes uurib ajalugu esemeliste ajalooallikate põhjal

Esemelisi ajalooallikaid-millist teadmist annavad?

Esemelisi ajalooallikaid-millist teadmist annavad?

Kirjalikud ajalooallikad Inimeste poolt kirjapandud ülestähendused Arhiiv – koht, kus hoitakse kirjalikke ajalooallikaid

Kirjalikud ajalooallikad Inimeste poolt kirjapandud ülestähendused Arhiiv – koht, kus hoitakse kirjalikke ajalooallikaid

Kirjalikud ajalooallikad on ka ajalehed, seadused, ajaloosündmusi nende toimumise järjekorras kirjeldavad kroonikad ja ürikud.

Kirjalikud ajalooallikad on ka ajalehed, seadused, ajaloosündmusi nende toimumise järjekorras kirjeldavad kroonikad ja ürikud. Neid hoitakse arhiivides, muuseumides või raamatukogudes. Ajalooallikad on ka fotod, dokumentaalfilmid ja helisalvestised.

Eesti ajalooarhiiv Tartus

Eesti ajalooarhiiv Tartus

Suulised ajalooallikad Põlvest põlve, inimeselt inimesele leviv teave.

Suulised ajalooallikad Põlvest põlve, inimeselt inimesele leviv teave.

Millise ajalooallikaga on tegemist?

Millise ajalooallikaga on tegemist?

Muuseum- asutus, mis kogub ja näitab huvilistele minevikust pärit esemeid

Muuseum- asutus, mis kogub ja näitab huvilistele minevikust pärit esemeid

Viimsi vabaõhumuuseum

Viimsi vabaõhumuuseum

Ülesanded: Nimeta ajalooallikate liike ja too igaühe kohta kaks näidet. 2. Nimeta muuseume Eestis.

Ülesanded: Nimeta ajalooallikate liike ja too igaühe kohta kaks näidet. 2. Nimeta muuseume Eestis. Milliseid muuseume oled ise külastanud? 3. Mida võiks tähendada alljärgnevad väited: a) Kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta. (Juhan Liiv) b) Ajaloolase töö on mäletada seda, mida teised on unustanud 1.

Kordamine Selgita, mida tähendavad järgmised sõnad: Ajalooallikad Arhiiv Muuseum Ajaloolane Arheoloog Ajalugu

Kordamine Selgita, mida tähendavad järgmised sõnad: Ajalooallikad Arhiiv Muuseum Ajaloolane Arheoloog Ajalugu

Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta! Meeldivat ajaloo õppimist.

Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta! Meeldivat ajaloo õppimist.