Eesti keel 4 klass lla Toomjrv Jrve Gmnaasium

  • Slides: 12
Download presentation
Eesti keel 4. klass Ülla Toomjärv Järve Gümnaasium

Eesti keel 4. klass Ülla Toomjärv Järve Gümnaasium

Sõnaliigid • nimisõnad • omadussõnad • tegusõnad

Sõnaliigid • nimisõnad • omadussõnad • tegusõnad

Nimisõnad tähistavad olendeid, esemeid ja nähtusi. Nimisõnad vastavad küsimustele kes? mis? Näiteks: rebane pall

Nimisõnad tähistavad olendeid, esemeid ja nähtusi. Nimisõnad vastavad küsimustele kes? mis? Näiteks: rebane pall päikeseloojang

Nimisõnade hulka kuuluvad ka nimed • Mari, Tõnu, Mait, Aino, Jüri

Nimisõnade hulka kuuluvad ka nimed • Mari, Tõnu, Mait, Aino, Jüri

Omadussõnad tähistavad esemete, olendite ja nähtuste omadusi • suurust • kuju • maitset •

Omadussõnad tähistavad esemete, olendite ja nähtuste omadusi • suurust • kuju • maitset • iseloomu • värvust • tugevust

Omadussõnad vastavad küsimustele missugune? milline? Näiteks: • pruun • tubli • suur • kandiline

Omadussõnad vastavad küsimustele missugune? milline? Näiteks: • pruun • tubli • suur • kandiline • vihane • soolane

Tegusõna tähistab lauses tegevust. Tegusõnad vastavad erinevatele küsimustele: • mida teeb? • mida tegite?

Tegusõna tähistab lauses tegevust. Tegusõnad vastavad erinevatele küsimustele: • mida teeb? • mida tegite? • mida teevad? jne

Tegusõna väljendab olevikku Nad mängivad malet. minevikku Nad mängisid malet.

Tegusõna väljendab olevikku Nad mängivad malet. minevikku Nad mängisid malet.

Olevikuvormis tegusõna tähistab tegevust, mis toimub kõnelemise või kirjutamisega samal ajal • Mina joonistan

Olevikuvormis tegusõna tähistab tegevust, mis toimub kõnelemise või kirjutamisega samal ajal • Mina joonistan sõbrale pilti. • Malle ja Mait mängivad palli.

Tegusõna olevikuvormi kasutatakse ka tuleviku väljendamiseks. • Ma kirjutan homme sõbrale kirja. • Mart

Tegusõna olevikuvormi kasutatakse ka tuleviku väljendamiseks. • Ma kirjutan homme sõbrale kirja. • Mart ja Tõnu mängivad järgmisel päeval kabet.

Minevikuvormis tegusõnaga tähistatakse tegevust, mis toimub kõnelemisest või kirjutamisest varem • Ma kirjutasin sõbrale

Minevikuvormis tegusõnaga tähistatakse tegevust, mis toimub kõnelemisest või kirjutamisest varem • Ma kirjutasin sõbrale kirja. • Lapsed mängisid palli.

Tänan tähelepanu eest

Tänan tähelepanu eest