MINTAFELISMERS Tmk Mintzatok mentlis lersa templtum Jegy feature

  • Slides: 34
Download presentation
MINTAFELISMERÉS

MINTAFELISMERÉS

Témák Mintázatok mentális leírása templátum Jegy (feature) struktúra Top-down feldolgozás A szó elsőbbsége Gestalt

Témák Mintázatok mentális leírása templátum Jegy (feature) struktúra Top-down feldolgozás A szó elsőbbsége Gestalt törvények

Észlelés Az érzékszervek ingerléséből következő tapasztalatok (a környezeti ingerek aktiválják a receptor neuronokat) mintafelismerés:

Észlelés Az érzékszervek ingerléséből következő tapasztalatok (a környezeti ingerek aktiválják a receptor neuronokat) mintafelismerés: az észlelésnek az a szakasza, amikor az ingert felismerjük

Bottom-up feldolgozás Az inger feldolgozása önmagában (kontextus nélkül) Csak azt az információt használja fel,

Bottom-up feldolgozás Az inger feldolgozása önmagában (kontextus nélkül) Csak azt az információt használja fel, amit maga az inger nyújt

CAPTCHA (Carnegie Mellon University) Completely Automated Public Turing test for telling Computers and Humans

CAPTCHA (Carnegie Mellon University) Completely Automated Public Turing test for telling Computers and Humans Apart

A mintafelismerés folyamata A memóriánkban tárolunk mintákat “Leírjuk” észlelt stimulust Megkeressük a leírásnak megfelelő

A mintafelismerés folyamata A memóriánkban tárolunk mintákat “Leírjuk” észlelt stimulust Megkeressük a leírásnak megfelelő mintát a memóriánkban Ha ez sikerül, felismertük az ingert

Milyen lehet egy ilyen leírás? templátum? Jegyek (feature)? struktúrák?

Milyen lehet egy ilyen leírás? templátum? Jegyek (feature)? struktúrák?

Templátum elméletek (1960 s) holisztikus, elemzetlen Az összehasonlítás az egybeesés alapján történik W R

Templátum elméletek (1960 s) holisztikus, elemzetlen Az összehasonlítás az egybeesés alapján történik W R O J J C P A J H

A templátumok státusza Jó magyarázat a szenzoros tárra: néhány századmásodpercre egészében tároljuk az észlelt

A templátumok státusza Jó magyarázat a szenzoros tárra: néhány századmásodpercre egészében tároljuk az észlelt tárgyat De nem ad magyarázatot arra, hogy bizonyos különbségektől el tudunk tekinteni: méret helyzet orientáció Nem ad magyarázatot a képrészletek funkcióinak hatására

Phillips 1974: azonos vagy más?

Phillips 1974: azonos vagy más?

Kétértelmű ábrák: rája vagy vitorla ⁄⁄

Kétértelmű ábrák: rája vagy vitorla ⁄⁄

Feature elméletek Mintaleírás jegyek segítségével Hasonló (összekeverhető) tárgyaknak sok azonos jegyük van Bizonyos jegyek

Feature elméletek Mintaleírás jegyek segítségével Hasonló (összekeverhető) tárgyaknak sok azonos jegyük van Bizonyos jegyek feltűnőbbek (salient) mint mások Egkülönböztető jegyek: amik önmagukban megkülönböztetnek egy tárgyat egy másiktól R –P E – F

Selfridge’s Pademonium (1959)

Selfridge’s Pademonium (1959)

Hubel & Wiesel 1961, 1965 feature detektorok: neuronok, amik csak bizonyos jegyekre reagálnak Macska

Hubel & Wiesel 1961, 1965 feature detektorok: neuronok, amik csak bizonyos jegyekre reagálnak Macska és majom kísérletek: a látókérek neuronjainak aktiválását mérték különböző ingerek esetén Függőleges vs. vízszintes rúd Mozgó vs. álló rúd Rövid vs. hosszú rúd

Mitől lesz egy fegy “feltűnő”? Kevésbé vagyunk érzékenyek a kategórián belüli tárgyakat megkülönböztető jegyekre

Mitől lesz egy fegy “feltűnő”? Kevésbé vagyunk érzékenyek a kategórián belüli tárgyakat megkülönböztető jegyekre mint a kategóriákat megkülönböztető jegyekre

Navon 1977: Globális jegyek elsőbbsége Tömör inger A globális mintát gyorsabban ismerjük fel A

Navon 1977: Globális jegyek elsőbbsége Tömör inger A globális mintát gyorsabban ismerjük fel A globálissal megyegyező kicsi betűket gyorsabban ismerjük fel, mint a meg nem egyező kicsi betűket Szellős inger Fordítva

Arcfelismerés Fusiform gyrus (FFA) a halántéklebenyen arcokra reagál Farah et al 1998: arcokat és

Arcfelismerés Fusiform gyrus (FFA) a halántéklebenyen arcokra reagál Farah et al 1998: arcokat és házakat nevekkel párosítanak Maj az arcok illet házak részleteit látját, és azonosítaniuk kell az ingert

Gauthier et al 1999: Greebles Számítógéppel generált tárgyak (Greebles) Nevekkel párosítják a Greeble-ket f.

Gauthier et al 1999: Greebles Számítógéppel generált tárgyak (Greebles) Nevekkel párosítják a Greeble-ket f. MRI mérés a tanulás előtt és után kontroll: emberi arcok

Experience dependent plasticity FFA: Fusiform Face Area (area specialised for faces)

Experience dependent plasticity FFA: Fusiform Face Area (area specialised for faces)

A jegyelméletek hiányosságai Ott is látunk mintát, ahol nincs Egy jegynek különböző funkciói lehetnek

A jegyelméletek hiányosságai Ott is látunk mintát, ahol nincs Egy jegynek különböző funkciói lehetnek (vitorla/rája) Az egész több, mint a részek összege

Struktúra elméletek Jegyek A jegyek közötti relációk megállapítása Ezek alapján struktúrális leírások

Struktúra elméletek Jegyek A jegyek közötti relációk megállapítása Ezek alapján struktúrális leírások

A leírás befolyásolja a tárgyak látszólagos mélysége

A leírás befolyásolja a tárgyak látszólagos mélysége

A relációk épp olyan fontosak, mint a jegyek A bőrönd jobban hasonlít a vödörre,

A relációk épp olyan fontosak, mint a jegyek A bőrönd jobban hasonlít a vödörre, mint a bögrére (Arguin & Saumier 2004)

Biederman recognition-bycomponents modelje: geonok Ha felhasználjuk a relációkata mintaleírásnál, nincs szükség minden jegyre: a

Biederman recognition-bycomponents modelje: geonok Ha felhasználjuk a relációkata mintaleírásnál, nincs szükség minden jegyre: a kép összeáll a geonokból (perceptuális részletekből)

Top-down feldolgozás

Top-down feldolgozás

Reichter 1969: a szó elsőbbsége feladat: melyik betű szerepelt ebben a pozícióban az ingerben

Reichter 1969: a szó elsőbbsége feladat: melyik betű szerepelt ebben a pozícióban az ingerben Eredmény: szó kondícióban több helyes válasz

Taárgyfelismerés kontextusban, Palmer 1975 Tárgyfelismerés feladat megelőző kontextussal A kontextushoz kapcsolódó tárgyakat gyorsabban felismerjük

Taárgyfelismerés kontextusban, Palmer 1975 Tárgyfelismerés feladat megelőző kontextussal A kontextushoz kapcsolódó tárgyakat gyorsabban felismerjük

Kontextus

Kontextus

Gestalt törványek (Koffka, Köhler, Wertheimer, korai 20. sz. ) Gestalt pszichológia Hogyan értelmezzük a

Gestalt törványek (Koffka, Köhler, Wertheimer, korai 20. sz. ) Gestalt pszichológia Hogyan értelmezzük a látványt Egyszerű alakzatokat látunk

Gestalt elvek

Gestalt elvek

 Színenként csoportosítunk

Színenként csoportosítunk

A Gestalt törvények heurisztikák színek meghat ározna k tárgyak at tárgyak takarják egymá st

A Gestalt törvények heurisztikák színek meghat ározna k tárgyak at tárgyak takarják egymá st

De be is csaphatnak Ames szoba Asztalok perspektivikus képe Ponzo illúzió Megmagyarázatlan illúzió: Müller-Lyer

De be is csaphatnak Ames szoba Asztalok perspektivikus képe Ponzo illúzió Megmagyarázatlan illúzió: Müller-Lyer