6 7 Elads Kmia reakcik lersa felttelei Termokmia

  • Slides: 25
Download presentation
6 -7. Előadás Kémia reakciók leírása, feltételei. Termokémia. A szerves kémiai reakciómechanizmusok felosztása és

6 -7. Előadás Kémia reakciók leírása, feltételei. Termokémia. A szerves kémiai reakciómechanizmusok felosztása és terminológiája. Szubsztitució.

12. Kémiai reakcióképesség EGY KÉMIAI ÁTALAKULÁS MILYEN MÉRTÉKBEN ÉS MILYEN SEBESSÉGGEL MEGY VÉGBE A

12. Kémiai reakcióképesség EGY KÉMIAI ÁTALAKULÁS MILYEN MÉRTÉKBEN ÉS MILYEN SEBESSÉGGEL MEGY VÉGBE A REAKCIÓK TERMODINAMIKAI LEÍRÁSA K Példa: CH 4 + Cl 2 CH 3 Cl + HCl (A) (B) K (C) (D) [CH 3 Cl][HCl] = [CH 4][Cl 2] (a) DG=Gvég-Gkezdeti= - 2, 303 x RT x log. K (b) DG=DH-TDS , ahol entrópia H – entalpia, G – szabadentalpia, S – G DG=DH-TDS A+B C+D Ha TDS kicsi, akkor DG DH Mivel DH=DEkötési + DEfeszültségi, DEkötési alapján becsülhető DG.

Példa: CH 4 + Cl 2 4 x 405 CH 3 Cl + HCl

Példa: CH 4 + Cl 2 4 x 405 CH 3 Cl + HCl 238 3 x 405 -423 1 x -332 1858 -1970 DH= -1970 + 1858= -112 k. J/mól Exoterm reakció: hőfelszabadulás Endoterm reakció: hőbefektetés Tapasztalat: nincs reakció – RT van reakció – fény v. hő (500ºC) A REAKCIÓK KINETIKAI LEÍRÁSA A+B [A…. B] ÁTMENETI ÁLLAPOT d[A] (a) v= - dt RT = k[A][B] ‡ ‡ e-DH /RT · e DS /R h (b) (c) k= (d) Ahol DH‡ aktiválási entalpia (e) DS‡ aktiválási entrópia C+D K=1018

(c) DG‡=DH‡ - TDS‡ „aktiválási energia” (d) DG‡= -2, 303 x RT x logk

(c) DG‡=DH‡ - TDS‡ „aktiválási energia” (d) DG‡= -2, 303 x RT x logk + c (konstans) E A·····B DG ‡ A+B DG C+D HA DG‡ kicsi, akkor a reakció gyors DG‡ nagy, akkor a reakció lassú NÉHÁNY FOGALOM 1. ÁTMENETI ÁLLAPOT 2. ÁTMENETI TERMÉK 2. REAKTÁNSOK – TERMÉKEK - SZUBSZTRÁTUM - REAGENS A+B C +D

A KÉMIAI REAKCIÓ LEJÁTSZÓDÁSÁNAK FELTÉTELEI 1. TERMODINAMIKAI FELTÉTEL E DH°=reakcióhő CH 4 + Cl

A KÉMIAI REAKCIÓ LEJÁTSZÓDÁSÁNAK FELTÉTELEI 1. TERMODINAMIKAI FELTÉTEL E DH°=reakcióhő CH 4 + Cl 2 DH° CH 3 Cl + HCl CH 4 + Cl 2 CH 3 Cl + HCl 2. KINETIKAI FELTÉTEL DH ‡=aktiválási E energia DH‡ CH 4 + Cl 2 CH 3 Cl + HCl

TERMODINAMIKA /EGYENSÚLY/ ÁLTAL ELLENŐRZÖTT REAKCIÓ (A): A legstabilabb termék a főtermék. KINETIKA /REAKCIÓSEBESSÉG/ ÁLTAL

TERMODINAMIKA /EGYENSÚLY/ ÁLTAL ELLENŐRZÖTT REAKCIÓ (A): A legstabilabb termék a főtermék. KINETIKA /REAKCIÓSEBESSÉG/ ÁLTAL ELLENŐRZÖTT REAKCIÓ (B): A leggyorsabban képződő termék a főtermék. Példa: butadién reakciója HBr-dal CH 2=CH–CH=CH 2 + HBr CH 3–CH–CH=CH 2 + CH 3–CH=CH–CH 2 Br Br 3 -bróm-1 -butén 1 -bróm-2 -butén 0ºC-on 1, 2 termék 20ºC-on 1, 4 termék DH‡ 1 E DH‡ 2 DH 2 + HBr DH 1 Ha az 1, 4 termék a domináns: (A) DH 1>DH 2 Ha az 1, 2 termék a domináns: (B) DH‡ 2 < DH‡ 1

Reakciók felosztása REAGÁLÓ KOMPONENSEK FÁZISA SZERINT HOMOGÉN (pl. mindkét komponens oldatban) HETEROGÉN (pl. szilárd

Reakciók felosztása REAGÁLÓ KOMPONENSEK FÁZISA SZERINT HOMOGÉN (pl. mindkét komponens oldatban) HETEROGÉN (pl. szilárd és oldott reagensek) ELEMI FOLYAMATOK SZÁMA SZERINT EGYSZERŰ - MONOMOLEKULÁS - BIMOLEKULÁS - TRIMOLEKULÁS ÖSSZETETT - LÁNCREAKCIÓ (POLIMERIZÁCIÓ) - PÁRHUZAMOS REAKCIÓK (főreakció és mellékreakció) A LEJÁTSZÓDÁSHOZ SZÜKSÉGES ENERGIA FORRÁSA SZERINT TERMIKUS (D, pl. karbonsavak dekarboxilezése) FOTOKÉMIAI (hn, pl. CH 4 + Cl 2) RADIOKÉMIAI melanin, D-vitamin-képződés AKUSZTOKÉMIAI (KI + keményítő + 20 k. Hz)

A REAKTÁNSOK „ATOMI” ÁLLAPOTA SZERINT KOVALENS KÖTÉSBŐL: gyök, kation, anion homolitikus bomlás R-H R

A REAKTÁNSOK „ATOMI” ÁLLAPOTA SZERINT KOVALENS KÖTÉSBŐL: gyök, kation, anion homolitikus bomlás R-H R • • H heterolitikus bomlás R-H R+ + HIONOS KÖTÉSBŐL: kation, anion gyökös reakciók vs. ionos reakciók A: Ionos reakciók B: Gyökös reakciók

PÉLDA: C-H KÖTÉS FELBONTÁSA A DISSZOCIÁCIÓS ENERGIA ÉS A C-ATOM RENDŰSÉGE KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS HOMOLITIKUS

PÉLDA: C-H KÖTÉS FELBONTÁSA A DISSZOCIÁCIÓS ENERGIA ÉS A C-ATOM RENDŰSÉGE KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS HOMOLITIKUS HETEROLITIKUS C-H C • + H • C-H C+ + H- k. J/mól H 3 C-H 142 1088 H 3 C-H 2 C-H 107, 2 916 74, 5 799 31, 4 699 H 3 C HC-H H 3 C H 3 C-C-H H 3 C STABILITÁS ALKIL-GYÖK: • CH 3 < • CH 2 CH 3 < • CH(CH 3)2 < • C(CH 3)3 „ALKIL” KATION (KARBÉNIUMION, KARBOKATION): +CH 3 < +CH 2 CH 3 < +CH(CH 3)2 < +C(CH 3)3

REAKCIÓ „FAJTÁK” 1. Oxidáció elektronleadás, , O’-felvétel; , H’-leadás 2. Redukció elektronfelvétel, , O’-leadás;

REAKCIÓ „FAJTÁK” 1. Oxidáció elektronleadás, , O’-felvétel; , H’-leadás 2. Redukció elektronfelvétel, , O’-leadás; , H’-felvétel 3. Sav-bázis reakciók 4. Szubsztitúció [S] példa: CH 4 + Cl 2 CH 3 Cl + HCl típusai: nukleofil elektrofil gyökös SN [X-, Y: ] d+ SE [Z+, Z-Q] SR [R • ] 5. Addíció [Ad] példa: CH 2=CH 2 + H 2 CH 3 -CH 3 típusai: nukleofil Ad. N elektrofil Ad. E gyökös Ad. R 6. Elimináció példa: CH 2 -CH 3 CH 2=CH-CH 3 + H 2 O | OH típusai: a-b ; a-g ; a-a 7. Átrendeződés 8. Polimerizáció

Termokémia (A. L. Lavoisier) A kémiai reakció során bekövetkező hőváltozás tanulmányozása a) számítással (kötési

Termokémia (A. L. Lavoisier) A kémiai reakció során bekövetkező hőváltozás tanulmányozása a) számítással (kötési energiából) b) méréssel (kalorimetria) Alkalmazás - reakciók értelmezése - izomerek stabilitása - energiatárolás - energiaátalakítás 1. példa: C-H energia metán égéshőjéből a) C + 4 H + 4 O CH 4 + 2 O 2 b) CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2 H 2 O DHk=képződési DHé=égési E C + 4 H + 4 O (gáz) E 1 4 E(C-H) 2 E(C=O) 2 E(O-O) 4 E(H-O) CH 4 + 2 O 2 (gáz) DHé CO 2 + 2 H 2 O E 2 4 E(C-H) + 2 E(O-O) + DHé = 2 E(C=O) + 4 E(H-O) O képződéshő C égéshő H 2 égéshő

2. példa: Oktán izomerek stabilitása a) 8 C + 18 H + 25 O

2. példa: Oktán izomerek stabilitása a) 8 C + 18 H + 25 O C 8 H 18 + 12, 5 O 2 b) C 8 H 18 + 12, 5 O 2 8 CO 2 + 9 H 2 O E 8 C + 18 H + 25 O DHé= 5471 k. J/mól 5466 5458 8 CO 2 + 9 H 2 O 5452 Számítások szerint azonos égéshő = azonos stabilitás Nb. mérésk szerint eltérő égéshő = eltérő stabilitás a) kisebb égéshő – nagyobb stabilitás b) nagyobb égéshő – kisebb stabilitás

Szubsztitució Definíció: A C-atomról egy atom (csoport) eltávozik és helyébe más atom (csoport) lép,

Szubsztitució Definíció: A C-atomról egy atom (csoport) eltávozik és helyébe más atom (csoport) lép, miközben a C-atom koordinációs száma nem változik meg. 1. Gyökös hn* példa: CH 4 + Cl 2 CH 3 Cl+HCl RT Láncindítás, homolízis Cl 2 2 Cl • hn Láncvívő elemi lépés** CH 4 + Cl • CH 3 • + HCl CH 3 • + Cl 2 CH 3 Cl + Cl • Lánc letörés, rekombináció CH 3 • + CH 3 • CH 3 -CH 3 Cl • + Cl • Cl 2 CH 3 • + Cl • CH 3 Cl * hn helyett 300°C-on, katalizátor jelenlétében is végbemegy ** Láncvívő lépés lehet: CH 3 Cl + Cl • CH 2 Cl • + HCl etc.

2. „Ionos” szubsztitúció 1. Reagens heterolízise: Cl—Cl Clnukleofil + Rd+ + Cl+ elektrofil Xd+

2. „Ionos” szubsztitúció 1. Reagens heterolízise: Cl—Cl Clnukleofil + Rd+ + Cl+ elektrofil Xd+ 2. Nukleofil szubsztitúció Rd+ Cld- + XPélda: Alkil-halogenid Alkoholok 3. Elektrofil szubsztitúció + H+ példa: Aromások

2. Nukleofil szubsztitúció [SN] Nu-: --OH, -H 3 CO-, --CN, -Cl- R—Nu + Távozó

2. Nukleofil szubsztitúció [SN] Nu-: --OH, -H 3 CO-, --CN, -Cl- R—Nu + Távozó csoport R X Nu: R—Nu+ + H 2 O: , CH 3, : OH, : NH 3 Példák: CH 3 Cl + -OH CH 3 -OH + Cl- CH 3 -CH 2 -Br + : NH 3 CH 3 -CH 2 -+NH 3 CH 3 -CH 2 -NH 3+ + Br-Bázis CH 3 -CH 2 -NH 2 + HBázis Mechanizmus: Az R-X heterolízis és a Nu: támadás egyidejű történés vagy nem. Alaptípusok: R-X R+ + S N 1 : Nu- + R+ R-Nu első lépés/heterolízis második lépés Bizonyítás: Kinetikai vizsgálatok v=k[R-X] Elsőrendű sebességi egyenlet „Monomolekulás” Két lépés Példa: t. Butil-bromid t. Butanol

1. lépés: KARBOKATION (KARBÉNIUM ION) Átmeneti termék Lassú, sebességmeghatározó 2. lépés: Gyors Sztereomechanizmus Átmeneti

1. lépés: KARBOKATION (KARBÉNIUM ION) Átmeneti termék Lassú, sebességmeghatározó 2. lépés: Gyors Sztereomechanizmus Átmeneti állapot -OH Ha a C-atom királis, a termék nem mutat optikai aktivitást. Szubsztitúció racemizációval

Alaptípusok: S N 2 Nu: - + R-X Nud-····R···· Sir C. Ingold (1930) London

Alaptípusok: S N 2 Nu: - + R-X Nud-····R···· Sir C. Ingold (1930) London Nu-R + Bizonyítás: Kinetikai vizsgálatok Másodrendű sebességi egyenlet v=k[R-X][Nu: -] „Bimolekulás” Példa: Egy lépés CH 3 -Br + -OH CH 3 -OH + Brmetil-bromid Sztereomechanizmus Átmeneti állapot Ha a C-atom királis, a termék is optikailag aktív. Szubsztitúció inverzióval (Walden-inverzió) „S” 2 -Br-bután „R” 2 -butanol

+ Br- H+ S N 1 S N 2 2 -brómoktán

+ Br- H+ S N 1 S N 2 2 -brómoktán

Nukleofilek felosztása a nukleofil atom szerint a) Halogén nukleofilek ( C-X kötés kiépítése) Pl.

Nukleofilek felosztása a nukleofil atom szerint a) Halogén nukleofilek ( C-X kötés kiépítése) Pl. Na. I Reakció: CH 3 CH 2 CH 2 -Br + Na. I aceton CH 3 CH 2 CH 2 -I + Na. Br (kristályos) b) Oxigén nukleofilek ( C-O kötés kiépítése) R-COO- Pl. H 2 O, -OH, R-OH, Reakció: 1. CH 3 CH 2 -Cl + -OH CH 3 CH 2 -OH + Cl+ alkohol | CH 3 CH 2 -O-CH 3 H 2. CH 3 CH 2 -Br + CH 3 OH CH 3 CH 2 -O-CH 3 + H+ éter 3. CH 3 CH 2 -Br + CH 3 COO-Na+ CH 3 COO-CH 2 CH 3 + Na+Brészter c) Nitrogén nukleofilek NH 2 ( C-N kötés kiépítése) Pl. NH 3, R- + Reakció: 1. CH 3 CH 2 -Cl + NH 3 CH 3 CH 2 -NH 3 + Cl+ CH 3 CH 2 -NH 2 + H+ 2. CH 3 CH 2 -Br + CH 3 NH 2 primer amin CH 3 CH 2 -NH 2 -CH 3 CH 2 -NH-CH 3 + H+

A szubsztitúció sebességét befolyásoló tényezők 1. A szubsztrát szerkezete 2. A nukleofil reaktivitása (csak

A szubsztitúció sebességét befolyásoló tényezők 1. A szubsztrát szerkezete 2. A nukleofil reaktivitása (csak SN 2) 3. Az oldószer polaritása 4. A távozó csoport szerkezete 1. A szubsztrát szerkezete (Pl. : alkil halogenid) SN 2 reakciók relatív sebesség alkil szerkezet CH 3 -Br 30 metil CH 3 CH 2 -Br 1 primer szénatom (CH 3)2 CH-Br 0, 02 szekunder szénatom (CH 3)3 C-Br ~0 tercier szénatom Térbeli hozzáférhetőség SN 1 reakciók (CH 3)3 C-Br > (CH 3)2 CH-Br > CH 3 CH 2 -Br > CH 3 -Br Az átmeneti termék stabilitása 2. A nukleofil reaktivitása „jó” / „rossz” nukleofilek: sav a) A negatív töltéssel bíró nukleofilek mindig jobbak, mint konjugált származékuk (pl. -OH jobb, mint H 2 O) b) Azonos nukleofil atomot tartalmazó nukleofilek között a „jó” nukleofilitás a bázicitással párhuzamosan változik. (pl. RO- > HO- >> RCOO- > ROH > H 2 O) c) Nem azonos atomoknál: a) jó polarizálhatóság b) könnyű deszolválhatóság

3. ELEKTROFIL SZUBSZTITÚCIÓ [SE] Példa: „Támadó” reagens: Elektrofil [X+, Xd+–Yd-] Szubsztrát: elektron-gazdag molekularészlet [aromás

3. ELEKTROFIL SZUBSZTITÚCIÓ [SE] Példa: „Támadó” reagens: Elektrofil [X+, Xd+–Yd-] Szubsztrát: elektron-gazdag molekularészlet [aromás p-rendszer, elektron-donor] Elemi lépések 1. Elektrofil reagens képződése - közvetlenül, pl. BF 4 -NO 2+ - reakcióban, pl. 2 H 2 SO 4 + HNO 3 - katalizátor, pl. Fe. Br 3 + Br 2 NO 2+ + H 3 O+ + 2 HSO 4 Fe. Br 4 -Br+ 2. p-komplex képződése Arónium ion (spektroszkópia) Lassú!

3. s-komplex képződése narancssárga (Bizonyítás: Oláh György) arénium ion 4. Rearomatizálódás (protonvesztés) gyors E

3. s-komplex képződése narancssárga (Bizonyítás: Oláh György) arénium ion 4. Rearomatizálódás (protonvesztés) gyors E d+ d+

A szubsztituens hatása a) HNO 3 + H 2 SO 4 orto 59% b)

A szubsztituens hatása a) HNO 3 + H 2 SO 4 orto 59% b) + para 37% meta 4% HNO 3 + H 2 SO 4 Aktiváló csoport: reakció gyorsabb a benzolhoz képest 12% + 80% 8% Irányítás: orto, para c) HNO 3 + H 2 SO 4 + 30 x lassabb Dezaktiváló csoport: reakció lassabb a benzolhoz képest d) 30% HNO 3 70% + H 2 SO 4 0% + 104 x lassabb Irányítás: meta 6% 1% 93%

1. A szubsztrát természete a) Elektronküldő szubsztituensek - : NH Kapcsolódó atom nemkötő elektronpárral

1. A szubsztrát természete a) Elektronküldő szubsztituensek - : NH Kapcsolódó atom nemkötő elektronpárral - CH=CH 2 p-kötés a kapcsolódó oldalláncban - CH 3 +I effektus b) Elektronszívó szubsztituensek - NO 2 - N(CH 3)3 - COOH - CN - CCl 3 Kapcsolódó atomnak ténylegesen vagy „formálisan” pozitív töltése van p-kötés a kapcsolódó oldalláncban -I effektus c) Csoportosítás Orto-para irányító -NH 2, -NHR, -NR 2 -OH, -O - > -CH 3 -OCH 3 > -C 6 H 5 aktiváló -CHO, -COOH, -COOR > -Br, -I gyengén dezaktiváló Meta irányító -CN, -SO 3 H -F, -Cl > dezaktiváló -NO 2, -CF 3 -NR 3, -CCl 3

d) Értelmezés S= elektron küldő csoport 2. Elektrofil reagens 3. Sztérikus hatás S=H benzol

d) Értelmezés S= elektron küldő csoport 2. Elektrofil reagens 3. Sztérikus hatás S=H benzol S=elektron vonzó csoport