Innehll p presentationen Introduktion om Journalen via ntet

  • Slides: 32
Download presentation
Innehåll på presentationen § § § § Introduktion om Journalen via nätet Startdatum Vad

Innehåll på presentationen § § § § Introduktion om Journalen via nätet Startdatum Vad som visas i journalen via nätet Regelverk Hur det ser ut på 1177 för invånaren Försegla åtkomst till journalen Supportorganisation försegling av journalen Information - var den finns VAD VI GÖR OCH HUR

Journalen via nätet § Medborgarnas tillgång till egen journal är en del av den

Journalen via nätet § Medborgarnas tillgång till egen journal är en del av den nationella satsningen på e-hälsa och IT-stöd i vården. § Patienterna kan genom e-tjänsten Journalen få tillgång till viss information ur sina journaler. (1177 Vårdguidens Etjänster f. d. Mina Vårdkontakter) § Att ta del av journalinformation kan stärka patientens delaktighet i sin vård och kan även ge bättre vårdresultat. VAD VI GÖR OCH HUR

Vad visas i Journal via nätet? § Detta visas från 180115: – Anteckningar –

Vad visas i Journal via nätet? § Detta visas från 180115: – Anteckningar – Vårdkontakter (inte administrativa kontakter) – Diagnoser – Läkemedel – Klinisk kemi – Röntgen § Detta visas från 210607: Bilder med rosa bakgrund i denna presentation – Remissvar, vaccinationer*, uppmärksamhetssignalen § Detta visas från 210610: - Rådgivningsstödets journal (som används av 1177 Vårdguiden på telefon) visas i Journalen via nätet. *vaccinationer visas från start (dec 2019) VAD VI GÖR OCH HUR

Bakgrund till Regelverket § Ett högt prioriterat mål i regionernas handlingsplan för 2013 -2018.

Bakgrund till Regelverket § Ett högt prioriterat mål i regionernas handlingsplan för 2013 -2018. § Nationellt regelverk fastställt ifrån Ineras styrelse. § Regelverket gäller för både Landstingets verksamheter i ”egen regi” och för det privata vårdgivare som tecknat vårdvalsavtal. § Syftet är att skapa möjligheter till delaktighet i sin egen vård och göra den mer transparent och begriplig. VAD VI GÖR OCH HUR

Regelverk för Journal via nätet NATIONELLA REGLER 1. Den enskilde ska identifieras genom säker

Regelverk för Journal via nätet NATIONELLA REGLER 1. Den enskilde ska identifieras genom säker inloggning (Bank. ID ). 2. Den enskilde ska få upplysningar om vart man ska vända sig för att få hjälp att förstå journalinformationen, samt i vilken mån journalinformationen är begränsad. 3. Personer från 16 årska ha direktåtkomst till sin egen journalinformation. 4. Vårdnadshavareska ha direktåtkomst till sina barns journalinformation till de fyller 13år. 5. Den enskilde ska kunna förseglasin journal och ska därefter inte ha direktåtkomst till sin journalinformation (Supportorganisation kopplas till detta). VAD VI GÖR OCH HUR

Regelverk för Journal via nätet REGIONALA REGLER 1. Vad visas? 1. Signerad/vidimerad information visas

Regelverk för Journal via nätet REGIONALA REGLER 1. Vad visas? 1. Signerad/vidimerad information visas direkt 2. Osignerad/ ovidimerad information är tillgänglig efter 14 dagar § (efter att den dokumenterats i Cosmic) 3. Information visas från 15 jan 2018 och från 7 juni 2021 (remissvar, vaccinationer UMS) 2. Vad visas inte? 1. Journalmallar: 1. Tidiga hypoteser 2. Våldsutsatthet och/eller Oro för barn 2. Enheter Barn- och ungdomspsykiatrin, Ungdomsmottagningen samt Psykosociala enheter Psykiatrisk slutenvård Kommentar: Papperskopior kan lämnas ut enligt tidigare rutiner VAD VI GÖR OCH HUR

Dokumentation i Journal - anteckningar § Användare behöver tänka på – att använda rätt

Dokumentation i Journal - anteckningar § Användare behöver tänka på – att använda rätt vårdkontakt – att inte dokumentera om tredje person – språkvalet – att journalen ska spegla innehållet i de viktigaste delarna i vården: bedömning, planering, genomförande, resultat och utvärdering – Se Riktlinjer vårddokumentation i COSMIC i handbok COSMIC Journal VAD VI GÖR OCH HUR

Mallar sominte visas i Journal via nätet 1. Våldsutsatthet och/eller oro för barn Öppna

Mallar sominte visas i Journal via nätet 1. Våldsutsatthet och/eller oro för barn Öppna mallen, markera aktuellt skord och fyll på fler Anamnessökord vid behov via Lägg till sökord VAD VI GÖR OCH HUR Visas inte i Journalen via nätet

Text under informationssymbolen för sökordet Våld VAD VI GÖR OCH HUR

Text under informationssymbolen för sökordet Våld VAD VI GÖR OCH HUR

Text under informationssymbolen för sökordet Oro för barn VAD VI GÖR OCH HUR

Text under informationssymbolen för sökordet Oro för barn VAD VI GÖR OCH HUR

Mallar sominte visas i Journal via nätet 2. Tidiga hypoteser-mall • Sökord Preliminär bedömning

Mallar sominte visas i Journal via nätet 2. Tidiga hypoteser-mall • Sökord Preliminär bedömning : text under informationssymbolen Visas inte i Journalen via nätet Kan användas tills vidare i undantagsfall. Används i de fall dokumentation kan hjälpa vården att värdera betydelsen av symtom över tid, men underlaget för diagnossättning ännu är för svagt. Informationen om den läses av patienten eller vårdnadshavaren bedöms vara till men. T ex: misstanke om ALS, progressiv neurologisk sjukdom hos barn, schizofreni, neuropsykiatrisk diagnos. Används inte i Standardiserade vårdförlopp cancer. VAD VI GÖR OCH HUR

Mallar sominte visas i Journal via nätet § 2. Tidiga hypoteser-mall • Sökord Information

Mallar sominte visas i Journal via nätet § 2. Tidiga hypoteser-mall • Sökord Information från tredje person : text under informationssymbolen VAD VI GÖR OCH HUR

Journalen visas för patienter från 1177 – efter inloggning Patienten får information och väljer

Journalen visas för patienter från 1177 – efter inloggning Patienten får information och väljer själv vilka uppgifter denne vill se: alla uppgiftereller om denne vill dölja uppgifter nyare än 14 dagar Region Jämtland Härjedalen visar osignerad/ovidimerad information först efter 14 dagar VAD VI GÖR OCH HUR

Exempel på hur journalanteckning visas via 1177 Dokumentationsd atum styr när anteckning börjar visas.

Exempel på hur journalanteckning visas via 1177 Dokumentationsd atum styr när anteckning börjar visas. Händelsedat um kan vara tidigare än 15/1 VAD VI GÖR OCH HUR

Information från Journalen via en tidsaxel VAD VI GÖR OCH HUR

Information från Journalen via en tidsaxel VAD VI GÖR OCH HUR

Läkemedel VAD VI GÖR OCH HUR

Läkemedel VAD VI GÖR OCH HUR

Provsvar ovidimerat efter 14 dagar VAD VI GÖR OCH HUR

Provsvar ovidimerat efter 14 dagar VAD VI GÖR OCH HUR

Röntgenbeställning och svar Ovidimerat visas efter 14 dagar VAD VI GÖR OCH HUR

Röntgenbeställning och svar Ovidimerat visas efter 14 dagar VAD VI GÖR OCH HUR

Detta visas från 210607: UPPMÄRKSAMHETSSIGNALEN VAD VI GÖR OCH HUR

Detta visas från 210607: UPPMÄRKSAMHETSSIGNALEN VAD VI GÖR OCH HUR

UPPMÄRKSAMHETSSIGNALEN Medborgaren får mer information om denne klickar på aktuell post, se exempel nedan:

UPPMÄRKSAMHETSSIGNALEN Medborgaren får mer information om denne klickar på aktuell post, se exempel nedan: VAD VI GÖR OCH HUR

VACCINATIONER. REGISTRERING I LÄKEMEDELSMODULEN. VISAS FRÅN START (DEC 2019) VAD VI GÖR OCH HUR

VACCINATIONER. REGISTRERING I LÄKEMEDELSMODULEN. VISAS FRÅN START (DEC 2019) VAD VI GÖR OCH HUR

VACCINATIONER § Medborgaren får mer information om denne klickar på aktuell post, se exempel

VACCINATIONER § Medborgaren får mer information om denne klickar på aktuell post, se exempel nedan: VAD VI GÖR OCH HUR

REMISSVAR VAD VI GÖR OCH HUR

REMISSVAR VAD VI GÖR OCH HUR

REMISSVAR § Medborgaren får mer information om denne klickar på aktuell post, se exempel

REMISSVAR § Medborgaren får mer information om denne klickar på aktuell post, se exempel nedan: VAD VI GÖR OCH HUR

Fler tjänster via 1177 gällande Journal via nätet § Vårdnadshavare kan välja att läsa

Fler tjänster via 1177 gällande Journal via nätet § Vårdnadshavare kan välja att läsa barns journal (0 -12, 99 år) § Direktåtkomst kan förlängas för barn (13 -15, 99 år) om det föreligger behov av det – Vårdnadshavare – Barnet själv VAD VI GÖR OCH HUR

Patienten kan stoppa sin egen direktåtkomst till journal via nätet själv: Försegla konto Endast

Patienten kan stoppa sin egen direktåtkomst till journal via nätet själv: Försegla konto Endast supportorganisation kan låsa upp journalen igen Vårdpersonal kan läsa journalen som vanligt VAD VI GÖR OCH HUR

Vården kan försegla Journal via nätet § Ska användas sparsamt och tillfälligt § Kan

Vården kan försegla Journal via nätet § Ska användas sparsamt och tillfälligt § Kan gälla – Vårdnadshavare (alla klinikers journal) – Patienten (viss kliniks journal) § Används om – förundersökning (polis) eller utredning (socialtjänst) påverkas negativt av åtkomst – det är till men för barn eller patient att journalen kan läsas via nätet § Görs av supportorganisation centralt VAD VI GÖR OCH HUR

Är åtkomst till Journalen via nätet förseglad på vårdens initiativska detta dokumenteras i Basinformation

Är åtkomst till Journalen via nätet förseglad på vårdens initiativska detta dokumenteras i Basinformation VAD VI GÖR OCH HUR

Supportorganisation för patient och vårdpersonal § Patient kan behöva hjälp med och få svar

Supportorganisation för patient och vårdpersonal § Patient kan behöva hjälp med och få svar på frågor – Stoppa direktåtkomst – Återskapa direktåtkomst – Förlänga direktåtkomst 13 -15, 99 år för vårdnadshavare och/eller den unge § Vården behöver hjälp med och få svar på frågor – Försegla journal på vårdens initiativ – Häva försegling när det inte finns behov av den VAD VI GÖR OCH HUR

Mer information FÖR MEDARBETARE - SÖK PÅ INSIDAN FÖR ATT KOMMA TILL DOKUMENT I

Mer information FÖR MEDARBETARE - SÖK PÅ INSIDAN FÖR ATT KOMMA TILL DOKUMENT I CENTURI VAD VI GÖR OCH HUR

Journal via nätet i Centuri via Insidan VAD VI GÖR OCH HUR

Journal via nätet i Centuri via Insidan VAD VI GÖR OCH HUR

Mer information FÖR INNEVÅNAREN – INFORMATION VAD VI GÖR OCH HUR

Mer information FÖR INNEVÅNAREN – INFORMATION VAD VI GÖR OCH HUR