Er han god da vil han Kan han

  • Slides: 20
Download presentation

Er han god, da vil han. Kan han så vil han Gud er ikke

Er han god, da vil han. Kan han så vil han Gud er ikke god? Gud er ikke allmektig?

Francis Collins Human Genom project

Francis Collins Human Genom project

Gud og urettferdighet

Gud og urettferdighet

Ingenting kan komme fra ingenting

Ingenting kan komme fra ingenting

Hvor kommer forestillingen om en god og rettferdig Gud fra?

Hvor kommer forestillingen om en god og rettferdig Gud fra?

La oss elske hverandre 1 Joh 4, 7

La oss elske hverandre 1 Joh 4, 7

La oss elske hverandre. For kjærligheten er fra Gud 1 Joh 4, 7

La oss elske hverandre. For kjærligheten er fra Gud 1 Joh 4, 7

Stephen Hawking • My only fear is this. The terror that stalks my mind

Stephen Hawking • My only fear is this. The terror that stalks my mind is that we have arrived on the scene because of evolution. Because of naturalistic selection, and natural selection assumes natural rejection, which means we have arrived here because of our aggression. And my hope is that somehow we can keep from eating each other up for another 100 years. At that point science would have devised a scheme to take all of us into different planets of the universe and no one atrocity would destroy all of us at the same time.

 «I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke

«I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. 3 I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa: ‘Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett. ’ 4 Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv: ‘Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, 5 får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik, ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg. ’» 6 Og Herren sa: «Hør hva denne uhederlige dommeren sier! 7 Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? 8 Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? »

Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? »

Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? »