Elektrik Elektronik Platformu Oluturma altay Sinan Tandoan sinan

  • Slides: 29
Download presentation
Elektrik Elektronik Platformu Oluşturma Çalıştayı Sinan Tandoğan sinan. tandogan@tubitak. gov. tr 24. 02. 2007,

Elektrik Elektronik Platformu Oluşturma Çalıştayı Sinan Tandoğan sinan. tandogan@tubitak. gov. tr 24. 02. 2007, TÜSSİDE

Teknoloji Platformları, seçilen bir teknoloji alanında; – sanayinin liderliğinde ilgili tüm paydaşların (özel sektör,

Teknoloji Platformları, seçilen bir teknoloji alanında; – sanayinin liderliğinde ilgili tüm paydaşların (özel sektör, kamu, araştırmacılar, sivil toplum kuruluşları vb. ), ulusal rekabet gücünü endüstrinin Ar-Ge yetkinliğini tetikleyerek artırmak amacıyla bir araya getirilmesine – ve bu amaca yönelik bir Stratejik Araştırma Planı (SAP) oluşturulmasına ve uygulanmasına odaklanan işbirliği ağlarıdır. 2

Teknoloji Platformları Platform ile ilgili alanda: • Sektörün geleceğine ilişkin öngörülerde bulunmak, • Problemlerin

Teknoloji Platformları Platform ile ilgili alanda: • Sektörün geleceğine ilişkin öngörülerde bulunmak, • Problemlerin çözümünde Araştırma-Geliştirme aracını kullanmak, • Sektördeki araştırma ihtiyaçlarını belirlemek, • Bu araştırmaları uzun vadeli bir plan (SAP) dahilinde ilgili taraflarla birlikte gerçekleştirmek, • Araştırmalar ile elde edilen bilimsel bilgileri, ticari ürün üretme yeteneğine dönüştürmek amaçlanmaktadır. 3

Teknoloji Platformlarının Yapılanması Platform Üyeleri / Kurucu Paydaşlar “Çekirdek Grup’’ Sanayi (Firma Temsilcileri) Sanayi

Teknoloji Platformlarının Yapılanması Platform Üyeleri / Kurucu Paydaşlar “Çekirdek Grup’’ Sanayi (Firma Temsilcileri) Sanayi (Organizasyon Temsilcileri ) Editör Grubu (Koordinatör, Raportör, Üyeler) Kamu Üniversite, Araştırma Merkezleri 4

Yol Haritası – Planlama ve kurulma: • Kapsamın belirlenmesi ve paydaşların bir araya getirilmesi

Yol Haritası – Planlama ve kurulma: • Kapsamın belirlenmesi ve paydaşların bir araya getirilmesi • Platform Eşgüdüm Kurulu’nun oluşturulması – Stratejik Araştırma Planının oluşturulması: • Gerekli araştırma geliştirme faaliyetlerine yönelik ortak görüşün belirlenmesi – Stratejik Araştırma Planının Uygulanması 5

Yol Haritası • I. Aşama: (İlk Toplantı) – – – Platformun amacının açıklanması Üye

Yol Haritası • I. Aşama: (İlk Toplantı) – – – Platformun amacının açıklanması Üye yeterliliğinin sorgulanması Misyon ve vizyonun belirlenmesi Yapılacak etkinliklerin belirlenmesi Editör grubunun belirlenmesi 6

Yol Haritası • II. – – Aşama: (Stratejik Araştırma Planının Oluşturulması) Yöntem Belirlenmesi Zamanlama

Yol Haritası • II. – – Aşama: (Stratejik Araştırma Planının Oluşturulması) Yöntem Belirlenmesi Zamanlama Yapı ve içeriğin gözden geçirilmesi Stratejik yaklaşım (kısa, orta ve uzun vadeli araştırma gereksinimleri) – Öncelikli alanların belirlenmesi • III. Aşama: (Uygulamaların Belirlenmesi) – Operasyonel odaklanma: Proje başlıklarının, belirlenmesi – Paydaşların sorumluluklarının belirlenmesi (sanayi, kamu, finans kurumları, vb. ) – Uzun vadeli kamu özel-sektör işbirliğinin geliştirilmesine yönelik genel bakışın belirlenmesi 7

Yol Haritası Düzenleyici Kurumlar Sektörün güçlük, ihtiyaç ve sorunlarının belirlenmesi Finans Kuruluşları Devlet Kurumları

Yol Haritası Düzenleyici Kurumlar Sektörün güçlük, ihtiyaç ve sorunlarının belirlenmesi Finans Kuruluşları Devlet Kurumları Bakanlıklar Devlet Teşkilatları YENİLİK SÜRECİ Ar-Ge Yürütücüleri, Üniversite, Endüstri ve Kamu Eğitim Kurumları Endüstri Temsilci Kurumlar, Hizmetler, Şirketler Sektörün önündeki engellerin kaldırılması Kamusal Yükümlülük Baskı Grupları Siyasi Partiler Kullanıcı, Tüketici Grupları 8

Teknoloji Platformları – AB örneği • AB örneğinde, Teknoloji platformları AB Komisyonunun girişimi ile

Teknoloji Platformları – AB örneği • AB örneğinde, Teknoloji platformları AB Komisyonunun girişimi ile kurulmuş ve daha sonra sektör temsilcileri tarafından faaliyetlerine devam etmişlerdir. • Halen 31 Avrupa Teknoloji Platformu faaliyettedir. cordis. europa. eu/technology-platforms 9

Teknoloji Platformları – AB örneği ATP ortak özellikleri • Açık bir stratejik sebeple kurulmaları

Teknoloji Platformları – AB örneği ATP ortak özellikleri • Açık bir stratejik sebeple kurulmaları • İlgi alanlarının AB boyutunda, ekonomik ölçütte dikkate değer, uzun vadeli olması • Politik ilgiyi çekecek ağırlığa ulaşmış olmaları • Temsil ettikleri sektörün paydaşları tarafından yönetilmeleri • Temsil ettikleri sektörün her sorununu çözmeyi üstlenmemeleri 10

ATP’lerde yer alan bazı Türk kuruluşlar The Mobile and Wireless Communications Technology Platform (e.

ATP’lerde yer alan bazı Türk kuruluşlar The Mobile and Wireless Communications Technology Platform (e. Mobility) • Turkcell, TUBITAK MAM, Mobilera Bilisim ve Iletisim Teknolojileri A. S. Gordion A. S. Embedded Systems (ARTEMIS) • Zubeyde GULBOY, TUBITAK UEKAE Innovative Medicines for Europe • Prof. Dr. Turkan ELDEM Eczacılık Fakültesi, Hacettepe University The European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing (ETP-FTC) • TUTSIS, ITKIB Food European Technology Platform "Food for Life" • Doç. Dr. Guner OZAY, TUBITAK MAM EUROP, the European Robotics Platform • Dr. Arif ADLI, TUBITAK The Integral Satcom Initiative (ISI) • Mr. Celal DUDAK, TUBITAK UZAY 11

ATP’lerde yer alan bazı Türk kuruluşlar The European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform

ATP’lerde yer alan bazı Türk kuruluşlar The European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform (HFP) • Doç. Dr. Fehmi AKGUN, TÜBİTAK MAM ENIAC - European Nanoelectronics Initiative Advisory Council • Doç. Dr. Seref Kalem, TÜBİTAK UEKAE Nano. Medicine - Nanotechnologies for Medical Applications • Prof. Dr. Turkan ELDEM Eczacılık Fakültesi, Hacettepe University Water Supply and Sanitation Technology Platform (WSSTP) • Dr. Ahmet BABAN, TUBITAK MAM The European Technology Platform on Photovoltaics • Prof. Dr. Şener OKTİK Rektör, Fizik Bölümü, Muğla Üniversitesi European Technology Platform for Global Animal Health (GAH) • Dr. Gulhan AYNAGOZ , ŞAP Enstitüsü WATERBORNE Technology Platform (Supported by ACMARE Advisory Council) • Ulaştırma Bakanlığı 12

Türkiye’deki Teknoloji Platformu Uygulaması 2006/201 nolu Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Kararı: “Ulusal Yenilik

Türkiye’deki Teknoloji Platformu Uygulaması 2006/201 nolu Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Kararı: “Ulusal Yenilik Strateji ve Eylem Planının Hazırlanması” çalışmasının ilgili paydaş kuruluşların katılımı ile TÜBİTAK koordinasyonunda başlatılmasına ve gerekli destek mekanizmalarının geliştirilmesine karar verilmiştir. 13

Teknoloji Platformları Girişiminin Gerekçesi • 2006/201 nolu kararın gereği olan Ulusal Yenilikçilik Sisteminin sektörel

Teknoloji Platformları Girişiminin Gerekçesi • 2006/201 nolu kararın gereği olan Ulusal Yenilikçilik Sisteminin sektörel boyutta desteklenmesi ve bu etkileşimli sistem içerisinde eksik olan bağlantıların belirlenerek sektörel araştırma gündemlerinin oluşturulabilmesi amacı ile Teknoloji Platformları Girişimi başlatılmıştır. 14

Teknoloji Platformları Kurulması Girişimi • Başlangıç olarak en çok ihracat gerçekleştirilen 5 sektörümüz olmak

Teknoloji Platformları Kurulması Girişimi • Başlangıç olarak en çok ihracat gerçekleştirilen 5 sektörümüz olmak üzere Teknoloji Platformlarının kurulması için girişimlere başlanmıştır. • TÜBİTAK’ın işlevi: – teknoloji platformlarının oluşturulması için gerekli kritik kütleyi bir araya toplayıp desteklemek, hedef sektörler için ivme kazandırmak. 15

Teknoloji Platformları Açılış Etkinliği 11 Ocak 2007 tarihinde sektör temsilcileri ve ilgili paydaşların katılımı

Teknoloji Platformları Açılış Etkinliği 11 Ocak 2007 tarihinde sektör temsilcileri ve ilgili paydaşların katılımı ile İstanbul’da açılış ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. 16

Teknoloji Platformları Açılış Etkinlikleri • 11 Ocak 2007 tarihindeki toplantıda katılımcılar tarafından EETP geçici

Teknoloji Platformları Açılış Etkinlikleri • 11 Ocak 2007 tarihindeki toplantıda katılımcılar tarafından EETP geçici platform eşgüdüm kurulu (PEK) ve başkanı seçilmiş, platforma katılım kriterleri belirleme çalışması yapılmıştır. • 16 Şubat 2007 tarihinde geçici PEK toplanarak iki toplantı arasında EETP na katılmak için yapılan başvuruları değerlendirmiş (34 katılımcı), bugün sürdürülen toplantının gündemini belirlemiştir. 17

İŞBAP: İŞBirliği Ağları Programı Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projelerini

İŞBAP: İŞBirliği Ağları Programı Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projelerini Destekleme Programı (İŞBAP) 18

İŞBAP, kurulacak Teknoloji Platformları ve diğer işbirliği ağlarının maddi olarak desteklenmesi için TÜBİTAK tarafından

İŞBAP, kurulacak Teknoloji Platformları ve diğer işbirliği ağlarının maddi olarak desteklenmesi için TÜBİTAK tarafından geliştirilen bir destek programıdır. 19

İŞBAP’ın amacı; • ülkemizin, bilim ve teknoloji öngörüleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere, • ilgili

İŞBAP’ın amacı; • ülkemizin, bilim ve teknoloji öngörüleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere, • ilgili taraflar arasında işbirliğini oluşturmak, artırmak, • bunların somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlamak üzere önerilecek • işbirliği ağlarının ve platformlarının kurulmasını desteklemektir 20

Kimler Başvurabilir • Firmalar • Üniversiteler • Kamu kurum ve kuruluşları • Bunların oluşturduğu

Kimler Başvurabilir • Firmalar • Üniversiteler • Kamu kurum ve kuruluşları • Bunların oluşturduğu konsorsiyumlar 21

Destek Şekli • Destek Süresi En Fazla 36 Ay • Destek Miktarı (“matching fund”

Destek Şekli • Destek Süresi En Fazla 36 Ay • Destek Miktarı (“matching fund” olarak) Yıllık 250. 000 YTL veya İŞBAP ortaklarının yatırdıkları kadar • Yılın herhangi bir döneminde başvuru yapılabilir. 22

Desteklenen Faaliyetler ve Karşılanan Giderler • • • Toplantı, organizasyon, seyahat giderleri Büro, makine

Desteklenen Faaliyetler ve Karşılanan Giderler • • • Toplantı, organizasyon, seyahat giderleri Büro, makine ve teçhizat Bilgi yayma ile ilgili giderler Web sayfaları, veri bankaları ve sanal laboratuarlar kurmak için gerekli harcamalar (donanım, yazılım ve diğer) Fikri ve sınai hizmetler ile danışmanlık ücretleri PTİ, burs, işçilik ücretleri 23

Başvuru Dosyası Başlıkları • • • Özet ve Anahtar Kelimeler Giriş Kuruluş Gerekçesi Kapsam

Başvuru Dosyası Başlıkları • • • Özet ve Anahtar Kelimeler Giriş Kuruluş Gerekçesi Kapsam Çalışma Takvimi Yönetim Düzeni Yardımcı Personel ve Bursiyer Listesi Mevcut Olanaklar Bütçe ve Gerekçesi Başarı Ölçütleri ve B Planı 24

Başvuru Değerlendirme Kriterleri 1. 2. 3. İŞBAP Olma Niteliği İŞBAP’ın Yaygın Etkisi Yapılabilirlik •

Başvuru Değerlendirme Kriterleri 1. 2. 3. İŞBAP Olma Niteliği İŞBAP’ın Yaygın Etkisi Yapılabilirlik • Ekip / Kuruluş • Altyapı / Ekipman / Ortam • Yöntem / Yönetim 25

İŞBAP Olma Niteliği (+)Endüstriyel uygulanabilirlik ve üretime özendirme sağlanmıştır. (+)Yaratıcı ve özgün kavramlar önermek

İŞBAP Olma Niteliği (+)Endüstriyel uygulanabilirlik ve üretime özendirme sağlanmıştır. (+)Yaratıcı ve özgün kavramlar önermek ve araştırmaktadır. (-)İŞBAP önemli bir kurumsal/ bölgesel/ sektörel/ ulusal/ uluslararası ihtiyaca yönelik değildir. 26

İŞBAP’ın Yaygın Etkisi (+) İŞBAP’ın çıktıları uluslarası boyutlara taşınabilecektir. (-) Yeni iş sahası dolayısıyla

İŞBAP’ın Yaygın Etkisi (+) İŞBAP’ın çıktıları uluslarası boyutlara taşınabilecektir. (-) Yeni iş sahası dolayısıyla istihdam sağlamamaktadır. 27

Yapılabilirlik (+) Yönetici ve ekibi daha önce projeler yönetmiş ve bunları başarıyla sonuçlandırmıştır. (-)

Yapılabilirlik (+) Yönetici ve ekibi daha önce projeler yönetmiş ve bunları başarıyla sonuçlandırmıştır. (-) Ekip nitelik ve nicelik olarak yetersizdir. (+) Ekip ve kurumları böyle bir iş birlikteliği oluşturmak, yürütmek ve yaşatmak için gerekli paylaşım kültürüne sahiptir. (-) Önerilen bütçe uygun değildir. (+) Darboğazlar için bir B planı düşünülmüştür. (-) Yönetim düzeni tanımlanmış ancak yetersizdir. 28

TEŞEKKÜRLER Sinan Tandoğan TÜBİTAK TEYDEB sinan. tandogan@tubitak. gov. tr 29

TEŞEKKÜRLER Sinan Tandoğan TÜBİTAK TEYDEB sinan. tandogan@tubitak. gov. tr 29