DAL TANITIMI Elektrik Elektronik Teknolojileri EET Alan Dallar

  • Slides: 26
Download presentation
DAL TANITIMI Ø Elektrik Elektronik Teknolojileri (EET) Alanı Dalları Ø Bilişim Teknolojileri (BT) Alanı

DAL TANITIMI Ø Elektrik Elektronik Teknolojileri (EET) Alanı Dalları Ø Bilişim Teknolojileri (BT) Alanı Dalları ALAN/DAL TERCİH EET BT

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI 2

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI 2

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI GÜVENLİK SİSTEMLERİ DALI Ø Binalara ait yangın algılama ve ihbar

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI GÜVENLİK SİSTEMLERİ DALI Ø Binalara ait yangın algılama ve ihbar sistemleri, kapalı devre kamera kontrol güvenlik sistemleri (CCTV), hırsız alarm ve ihbar sistemleri, geçiş otomasyon sistemlerinin tesisi, kurulum bakım ve onarımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli eleman yetiştirir. Tanıtım videosu 3

Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı Güvenlik Sistemleri Dalı Görevleri Ø Yangın algılama ve ihbar sistemleri

Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı Güvenlik Sistemleri Dalı Görevleri Ø Yangın algılama ve ihbar sistemleri tesisatı keşif ve projesini yapmak. Ø Yangın algılama ve ihbar sistemleri tesisatı montajını yapmak. Ø Kapalı devre kamera kontrol sistemleri tesisatı keşif ve projesini yapmak. Ø Kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatının montajını yapmak. Ø İş disiplini ve insan ilişkilerini sağlamak. Ø Hırsız alarm sistemleri tesisatı için keşif ve projesini yapmak. Ø Hırsız alarm sistemleri tesisatı montajını yapmak. Ø Geçiş kontrol sistemi tesisatı keşif ve projesini yapmak. Ø Geçiş kontrol sistemi tesisatı montajını yapmak. Ø Kurulu sistemlerdeki arıza tespitini ve onarımını yapmak. Ø Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip etmek. 4

Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı Güvenlik Sistemleri Dalı Çalışma Ortamı Ve Koşulları Ø İstihdam edildikleri

Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı Güvenlik Sistemleri Dalı Çalışma Ortamı Ve Koşulları Ø İstihdam edildikleri işletmenin çalışma sahasına (kağıt, gıda, tekstil, otomotiv, tıp vb. ) göre farklı ortam ve koşullarda çalışabilirler. Ortam olarak ev, iş yerleri ve fabrikaların kapalı ve açık mekânları kullanılır. Her türlü hava koşullarında çalışırlar. Ø Aynı zamanda kapalı ortamlarda teknik servis elemanı olarak iş yaparlar. Çalışma ortamı bol ışıklı, sıcak ya da soğuk, gürültülü, kirli olabilir. Ø Ortam olarak ev, iş yerleri ve fabrikaların kapalı ve açık mekânları kullanılır. Her türlü hava koşullarında çalışırlar. Ø Genelde yeni kurulan bina ve mekânların güvenlik sistemlerini kurduklarından değişik mekânlarda çalışırlar. Bu meslek daha çok küçük ölçekli işletmeler tarafından yürütülmektedir 5

Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı Güvenlik Sistemleri Dalı İş Bulma İmkanları Ø Ülkemizde bu alanın

Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı Güvenlik Sistemleri Dalı İş Bulma İmkanları Ø Ülkemizde bu alanın altında yer alan mesleklerinde iş bulma imkânı oldukça fazladır. Özellikle sanayinin gelişmiş olduğu bölgelerde bu meslek elemanlarına yoğun şekilde ihtiyaç duyulmaktadır. Ø Kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların ilgili birimlerinde istihdam edilmektedirler. İşletmelerin teknik servislerinde, fabrikalarda, büyük ölçekli firmaların teknik departmanların da çalışabilir veya kendi iş yerlerini açabilirler. Ø Güvenlik sistemleri teknik elemanı, ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan dallardan biridir. Bu konuda nitelikli elemana olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Güvenlik sistemleri konusunda çalışan firmalarda iş bulunabileceği gibi Kanunlarda belirlenen şartları yerine getirmeleri durumunda, kendi 6

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI GÜVENLİK SİSTEMLERİ DALI DERSLERİ ATP(Anadolu Teknik Programı) 10. SINIF (15

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI GÜVENLİK SİSTEMLERİ DALI DERSLERİ ATP(Anadolu Teknik Programı) 10. SINIF (15 saat) (ORTAK ALAN DERSLERİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖLÇME* ELEKTRİK ELEKTRONİK ESASLARI TEKNİK VE MESLEK RESİM 11. SINIF (17 saat) ALARM VE GEÇİŞ KONROL SİSTEMLERİ ENDÜSTRİYEL KONTROL VE ARIZA ANALİZİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR 12. SINIF (19 saat) KAPALI DEVRE KAMERA VE GEÇİŞ SİSTEMLERİ* AKILLI EV SİSTEMLERİ AĞ YAPILARI DİJİTAL ELEKTRONİK MİKRODENETLEYİCİLER 10 saat 3 saat 2 saat 9 saat 5 saat 3 saat 5 saat 4 saat 2 saat 4 saat * Baraj dersi olup, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamaz. 7

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI ENDÜSTRİYEL BAKIM VE ONARIM DALI Endüstriyel bakım ve onarım elemanının

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI ENDÜSTRİYEL BAKIM VE ONARIM DALI Endüstriyel bakım ve onarım elemanının sahip olması gereken, fabrika, atölye vb. işletmelerdeki elektrik elektronik sistemlerin tesis, bakım ve onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Tanıtım videosu 8

Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı Endüstriyel Bakım ve Onarım Dalı Görevleri DC ve AC devre

Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı Endüstriyel Bakım ve Onarım Dalı Görevleri DC ve AC devre çözümlerini yapmak. Analog devre elemanlarını seçmek. Lojik devreleri tasarlamak ve kurmak. Dahili ve harici tesisatın bakım ve onarımını yapmak. Hassas lehimleme ve güç kaynağı işlemlerini yapmak. Bilgisayar ortamındaki işlemleri yapmak. Elektronik sistemlerin arızasını tespit etmek. Sistemlerin arızalarını gidermek. Elektrik makineleri ve kontrol sistemlerini kullanmak. Elektrik makineleri ve kontrol sistemlerinin arızalarını gidermek. Ø Dijital elektronik devreleri kurmak. Ø Mikrodenetleyici ile devre dizayn edip sistemi çalıştırmak. Ø Ø Ø Ø Ø 9

Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı Endüstriyel Bakım ve Onarım Dalı Çalışma Ortamı Ve Koşulları Ø

Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı Endüstriyel Bakım ve Onarım Dalı Çalışma Ortamı Ve Koşulları Ø Endüstriyel bakım-onarım elemanları; istihdam edildikleri işletmenin çalışma sahasına (kâğıt, gıda, tekstil, otomotiv, tıp vb. ) göre farklı ortam ve koşullarda çalışabilirler. Ø Ayrıca, güç elektroniği, PLC (Programlanabilir Lojik Kontrol) yazılım ve uygulamaları, Ölçüm/kontrol sensör sistemleri onarımı, elektronik AC, DC sürücü (driver) üniteleri onarımı, endüstriyel elektrik motorları, otomasyon sistemleri bakımı, elektronik kart onarımı, endüstriyel ağlar, enstrümantasyon gibi kurulu sistemin çalışma devamlılığı ve işletme sürekliliğinin sağlanması ile ilgili görev ve sorumlulukları yerine getirirler. 10

Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı Endüstriyel Bakım ve Onarım Dalı İş Bulma İmkanları Ø Endüstriyel

Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı Endüstriyel Bakım ve Onarım Dalı İş Bulma İmkanları Ø Endüstriyel bakım onarım elemanının, iş bulma imkânları oldukça fazladır. Kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların elektrikle ilgili birimlerinde, elektrik santrallerinde, fabrikalarda, şantiyelerde ayrıca, güç elektroniği, PLC yazılım ve uygulamaları, ölçüm/kontrol sensör sistemleri onarımı, elektronik AC, DC sürücü üniteleri onarımı, otomasyon sistemleri bakımı, elektronik kart onarımı, endüstriyel ağlar, enstrümantasyon ve elektromekanik gibi alanlarda istihdam edilmektedirler. Ø Kendi iş yerlerini açabilir ya da fabrikalarda bakım onarım elemanı olarak istihdam edilebilirler. Ø Büyük ölçekli işletmeler genellikle elerindeki standart kapsamında tanımlanan tüm görevleri yapan endüstriyel bakım-onarım elemanı istihdam ederken, küçük ölçekli işletmeler özellikle cihazların ayarını yapma, baskılı devre hazırlama gibi işleri bu hizmetleri veren elektronik bakım-onarım firmalarından satın almaktadır. 11

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Tanıtım Videosu 12

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Tanıtım Videosu 12

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİTABANI PROGRAMCILIĞI DALI ØBilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, veritabanı ve

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİTABANI PROGRAMCILIĞI DALI ØBilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, veritabanı ve programlama dilinin kurulumu, veritabanını oluşturulması ve yönetimi, yazılım geliştirme, hata giderme, bakım yapabilen ve yedek alabilen, web sayfa tasarımı yapabilen nitelikli kişiler yetiştirir. ØTanıtım Videosu 13

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİTABANI PROGRAMCILIĞI DALI Görevleri Ø İş organizasyonu yapmak. Ø Analiz yapmak.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİTABANI PROGRAMCILIĞI DALI Görevleri Ø İş organizasyonu yapmak. Ø Analiz yapmak. Ø İhtiyaçları değerlendirmek Ø Algoritma yapmak. Ø Veri Tabanına ait tabloları tasarlamak Ø Veri Tabanına ait tabloları program üzerinde oluşturmak. Ø Veri Tabanına ait ara yüz ortamını geliştirmek Ø Tamamlanan projenin testini gerçekleştirmek Ø Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİTABANI PROGRAMCILIĞI DALI Meslek Elamanlarında Aranan Özellikler Ø Tasarım ve görsel

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİTABANI PROGRAMCILIĞI DALI Meslek Elamanlarında Aranan Özellikler Ø Tasarım ve görsel yeterliliğine sahip, Ø Yabancı dil bilen Ø Ekip içinde çalışabilen Ø Sistemli düşünebilen, Ø Matematikle ilgili konularda başarılı, Ø Kendini yenileyebilen, Araştırmacı, Ø İyi derecede tanımlama yeteneğine sahip, Ø Sabırlı ve dikkatli, Ø Verilerin saklanması için yapılması gereken işlemleri bilgisayar diline aktarabilen kimseler olmaları gerekir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİTABANI PROGRAMCILIĞI DALI Çalışma Ortamı ve Koşulları ØVeritabanı programcısı, büro ortamında

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİTABANI PROGRAMCILIĞI DALI Çalışma Ortamı ve Koşulları ØVeritabanı programcısı, büro ortamında çalışır ve genellikle programlama ve görsel unsurlarla uğraşır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim hâlindedir. İş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir. 16

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİTABANI PROGRAMCILIĞI DALI İş Bulma İmkanları ØVeritabanı Programcılığı Dalı mezunları, Kullanıcı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİTABANI PROGRAMCILIĞI DALI İş Bulma İmkanları ØVeritabanı Programcılığı Dalı mezunları, Kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veritabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. 17

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİTABANI PROGRAMCILIĞI DALI DERSLERİ ATP(Anadolu Teknik Programı) 10. SINIF (13 saat)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİTABANI PROGRAMCILIĞI DALI DERSLERİ ATP(Anadolu Teknik Programı) 10. SINIF (13 saat) (ORTAK ALAN DERSLERİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEMELLERİ* PROGRAMLAMA TEMELLERİ PAKET PROGRAMLAR BİLİŞİM TEKNİK RESİM TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME 11. SINIF (15 saat) NESNE TABANLI PROGRAMLAMA* WEB TASARIMI ve PROGRAMLAMA 12. SINIF (19 saat) VERİTABANI* GELİŞMİŞ İNTERNET UYGULAMALARI GRAFİK ve ANİMASYON AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ 4 saat 3 saat 2 saat 10 saat 5 saat 7 saat 5 saat 2 saat * Baraj dersi olup, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamaz. 18

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİTABANI PROGRAMCILIĞI DALI DERSLERİ AMP(Anadolu Meslek Programı) 10. SINIF (14 saat)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİTABANI PROGRAMCILIĞI DALI DERSLERİ AMP(Anadolu Meslek Programı) 10. SINIF (14 saat) (ORTAK ALAN DERSLERİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEMELLERİ* PROGRAMLAMA TEMELLERİ PAKET PROGRAMLAR BİLİŞİM TEKNİK RESİM TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME 11. SINIF (18 saat) NESNE TABANLI PROGRAMLAMA* WEB TASARIMI ve PROGRAMLAMA 12. SINIF (30 saat) İŞLETMEDE BECERİ EĞİTİMİ* VERİTABANI AÇIK KAYNAK İSLETİM SİSTEMİ 4 saat 2 saat 10 saat 8 saat 24 saat 2 saat * Baraj dersi olup, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamaz. 19

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI ØBilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI ØBilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında, web sayfası tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlanmasına yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Tanıtım Videosu 20

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI Görevleri Ø İş organizasyonu yapmak. Ø Analiz yapmak.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI Görevleri Ø İş organizasyonu yapmak. Ø Analiz yapmak. Ø İhtiyaçları değerlendirmek. Ø Algoritma yapmak. Ø Web sitesinin görsel tasarımını yapmak. Ø Tasarlanan sitenin yerel yayınını yaparak test etmek. Ø Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI Meslek Elamanlarında Aranan Özellikler Tasarım ve görsel yeterliliğine

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI Meslek Elamanlarında Aranan Özellikler Tasarım ve görsel yeterliliğine sahip, Ø Yabancı dil bilen Ø Ekip içinde çalışabilen Ø Sistemli düşünebilen, Ø Matematikle ilgili konularda başarılı, Ø Kendini yenileyebilen, Ø Araştırmacı, Ø Sabırlı ve dikkatli, Ø Bir konunun çözümlenmesi için yapılması gereken işlemleri bilgisayar diline aktarabilen kimseler olmaları gerekir. Ø

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI Çalışma Ortamı ve Koşulları ØWeb programcısı, büro ortamında

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI Çalışma Ortamı ve Koşulları ØWeb programcısı, büro ortamında çalışır ve genellikle tasarım ve görsel unsurlarla uğraşır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim hâlindedir. İş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir. 23

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI İş Bulma İmkanları ØWeb Programcılığı Dalı mezunları, Web

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI İş Bulma İmkanları ØWeb Programcılığı Dalı mezunları, Web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. 24

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB TASARIMI PROGRAMCILIĞI DALI DERSLERİ ATP(Anadolu Teknik Programı) 10. SINIF (13

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB TASARIMI PROGRAMCILIĞI DALI DERSLERİ ATP(Anadolu Teknik Programı) 10. SINIF (13 saat) (ORTAK ALAN DERSLERİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEMELLERİ* 4 saat PROGRAMLAMA TEMELLERİ 3 saat PAKET PROGRAMLAR 2 saat BİLİŞİM TEKNİK RESİM 2 saat TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME 2 saat 11. SINIF (15 saat) WEB TASARIMI ve PROGRAMLAMA* 10 saat GRAFİK ve ANİMASYON 5 saat 12. SINIF (19 saat) İNTERNET PROGRAMCILIĞI* 7 saat VERİTABANI ORGANİZASYONU 4 saat NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 4 saat AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ 2 saat *MESLEKİ YABANCI DİL Baraj dersi olup, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamaz. 25

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB TASARIMI PROGRAMCILIĞI DALI DERSLERİ AMP(Anadolu Meslek Programı) 10. SINIF (14

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB TASARIMI PROGRAMCILIĞI DALI DERSLERİ AMP(Anadolu Meslek Programı) 10. SINIF (14 saat) (ORTAK ALAN DERSLERİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEMELLERİ* PROGRAMLAMA TEMELLERİ PAKET PROGRAMLAR BİLİŞİM TEKNİK RESİM TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME 11. SINIF (18 saat) WEB TASARIMI ve PROGRAMLAMA* GRAFİK ve ANİMASYON 12. SINIF (30 saat) İŞLETMEDE BECERİ EĞİTİMİ* İNTERNET PROGRAMCILIĞI AÇIK KAYNAK İSLETİM SİSTEMİ 4 saat 2 saat 10 saat 8 saat 24 saat 2 saat * Baraj dersi olup, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamaz. 26