Paragraf Oluturma ve Paragraf Trleri Hazrlayan Paragraf Oluturma

  • Slides: 25
Download presentation
Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Hazırlayan

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Hazırlayan

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Tanımı Latinceden Fransızcaya geçerek dilimize giren paragraf sözcüğü “bölüm”

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Tanımı Latinceden Fransızcaya geçerek dilimize giren paragraf sözcüğü “bölüm” ve “yazı” sözlerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Dolayısıyla paragrafı kısaca “yazının bir bölümü” olarak ifade edebiliriz.

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Özellikleri Paragraf, bir yazının kendine özgü niteliklerini taşıyan parçasıdır

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Özellikleri Paragraf, bir yazının kendine özgü niteliklerini taşıyan parçasıdır yani “yazının bütünlük gösteren en küçük birimi”dir. Bir duyguyu, düşünceyi, bilgiyi, olayı veya olayın bir bölümünü tek bir yönüyle açıklayan, tartışan, öyküleyen ve/veya betimleyen cümlelerden oluşur.

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Özellikleri Paragraflar, metnin parçalara ayrılarak konunun daha iyi ele

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Özellikleri Paragraflar, metnin parçalara ayrılarak konunun daha iyi ele alınmasını ve anlaşılmasını sağlayan alt bölümlerdir. Çünkü uzun bir metin çeşitli bölümlerden oluşur. Her bir bölüm kendi içinde bazı noktalara odaklanır. Paragraflar, bu odak noktalarını birbirinden ayıran anlamsal yapılardır.

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Özellikleri Her bir alt bölüm yani paragraf kendi içinde

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Özellikleri Her bir alt bölüm yani paragraf kendi içinde tutarlı bir bütünlük meydana getirir. Önceki ve sonraki paragraflarla da mantıklı ve anlamlı bir bütünlük sağlamalıdır. Dolayısıyla hem paragraf içerisinde hem de paragraflar arasında anlam bütünlüğünün korunmasına ve akışın sağlanmasına dikkat edilmelidir.

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Özellikleri Paragraflar genellikle satır başı yapılarak belirtilir. Paragraflandırma sayesinde

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Özellikleri Paragraflar genellikle satır başı yapılarak belirtilir. Paragraflandırma sayesinde yazıda hem biçimsel bakımdan düzenleme hem anlamsal bakımdan bütünleşme gerçekleşir. Paragraflandırma, düşünceleri ve ifadeleri daha belirgin hâle getirir. Düşünceler arasında bağ kurulur, okuma ve anlama kolaylaşır. Paragraflar sayesinde ifadeler belirli bir düzen içinde kümelenir.

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Özellikleri Sözcük bir kavramı, cümle bir yargıyı, paragraf ise

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Özellikleri Sözcük bir kavramı, cümle bir yargıyı, paragraf ise bir düşünceyi anlatmak için kullanılan birimdir. sözcük cümle paragraf kavram yargı düşünce

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Paragraf Oluşturma Paragraf genellikle birkaç cümleden oluşur. Nadir de

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Paragraf Oluşturma Paragraf genellikle birkaç cümleden oluşur. Nadir de olsa tek bir cümlenin paragrafı oluşturduğu görülebilir ancak başarılı bir paragrafta bir cümlede verilen düşünce, diğer cümlelerle birlikte açıklanır. Paragrafın içinde yer alan cümleler, paragrafın konusuyla ilgili ve anlam bütünlüğüne uygun olmalıdır. Cümleler aynı konuyu farklı açılardan desteklemelidir, çeşitli yönleriyle ortaya koymalıdır.

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Paragraf Oluşturma Paragrafı oluşturan cümlelerin anlam bütünlüğü içinde olması

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Paragraf Oluşturma Paragrafı oluşturan cümlelerin anlam bütünlüğü içinde olması gerekir ancak bu yeterli değildir. Bununla birlikte cümlelerin yapısal açıdan da birbiriyle bağlantı olması gerekir. Kullanılan adıl, bağlaç, ilgeç ya da sözcük grupları paragrafın düzeniyle uyumlu olmalıdır.

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Paragraf Oluşturma İyi düzenlenmiş bir paragraftan herhangi bir cümle

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Paragraf Oluşturma İyi düzenlenmiş bir paragraftan herhangi bir cümle çıkarılamaz. Çünkü başarılı bir paragrafta akışı bozan, konuya ve bakış açısına aykırı cümleler bulunmaz; gereksiz ifadelere ve tekrarlara yer verilmez.

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Paragraf Oluşturma Paragrafın uzunluğu konunun genişliğine ve anlatım şekline

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Paragraf Oluşturma Paragrafın uzunluğu konunun genişliğine ve anlatım şekline göre değişiklik gösterir. Ancak konunun odak noktasından uzaklaştıracak, dikkat dağıtacak uzunluktan kaçınmak gerekir.

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Paragrafta Yapı Paragrafın planı, sözlü ve yazılı anlatım planlarından

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Paragrafta Yapı Paragrafın planı, sözlü ve yazılı anlatım planlarından farklı değildir. Paragrafın düzeni, kompozisyondaki düzenle benzerdir. Bir yazılı metin genellikle giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Bu bölümlerdeki her bir paragrafın kendine özgü nitelikleri vardır.

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Giriş paragrafı Paragraf türleri Gelişme paragrafı Sonuç paragrafı

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Giriş paragrafı Paragraf türleri Gelişme paragrafı Sonuç paragrafı

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Giriş Paragrafı Yazıda başlangıç yani giriş, okuyucunun ilk izlenimini

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Giriş Paragrafı Yazıda başlangıç yani giriş, okuyucunun ilk izlenimini oluşturur. Bırakılacak iyi bir ilk izlenim, okuyucuda “metni okumaya devam etme isteği” uyandıracaktır. Bu nedenle giriş paragrafı yazmak zordur; dikkat, çaba ve özen gerektirir. Okuyucuda “Tamam mı, devam mı? ” sorusunun yanıtı, giriş paragrafına göre şekillenir.

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Giriş Paragrafı Giriş paragrafı; sınırlandırılmış konunun belirtildiği, -varsaproblemin ortaya

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Giriş Paragrafı Giriş paragrafı; sınırlandırılmış konunun belirtildiği, -varsaproblemin ortaya konulduğu bölümdür. Çoğunlukla ele alınan konuyla ilgili genel bir bilgi veya hüküm cümlesi ile başlar. Giriş paragrafında genelde tanımlama ve açıklamaya başvurulur. Okuyucuya metinle ilgili ipuçları verecek şekilde düzenlenerek devam eder. Yazının devamında neyin/nelerin geleceğini okuyucuya hissettirir.

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Giriş Paragrafı Giriş paragrafında gerekenden az veya çok cümleye

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Giriş Paragrafı Giriş paragrafında gerekenden az veya çok cümleye yer vermemeye dikkat edilmelidir. Çok fazla bilgi verilirse okuyucu bunalır, durur ve belki metne devam etmek istemez. Çok az bilgi karşısında da okuyucu ilgisini kaybedebilir. Ayrıntılara girmeden konunun/düşüncenin tanıtıldığı bölüm olan giriş paragrafında çoğu kez paragrafın konusunu, bakış açısını ortaya koyan cümleler yer alır.

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Giriş Paragrafı Giriş paragrafında şu özellikler önemlidir: Ø Ø

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Giriş Paragrafı Giriş paragrafında şu özellikler önemlidir: Ø Ø Ø Metnin yazılma amacını yansıtmak Açık ve anlaşılır yazmak Okuyucuların ilgisini çekmek Yazının nasıl devam edeceği hakkında bazı işaretler vermek Ayrıntılardan ve örneklerden uzak durmak Yazının kilit noktalarını doğru bir şekilde tanıtmak

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Giriş Paragrafı Giriş paragrafında önce metnin konusu verilebilir, sonra

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Giriş Paragrafı Giriş paragrafında önce metnin konusu verilebilir, sonra neden bu konunun seçildiği vurgulanıp ardından da sınırlandırılmış konu yani ele alınan konunun hangi yönü/yönleri üzerinde durulacağı -gerekçesiyle birlikte- verilebilir. Dikkat: Paragrafta giriş cümlesi bazen paragrafın ana düşüncesini içerebilir. Tümdengelim yani genelden özele giden paragraf kuruluşlarında bu yol izlenir.

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Giriş Paragrafı Giriş cümlesinde -kendisinden önce bir cümle olmadığı

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Giriş Paragrafı Giriş cümlesinde -kendisinden önce bir cümle olmadığı için"bu yüzden, bundan dolayı, kaldı ki, yine de, ama, fakat, oysa, çünkü, bunun için, demek ki, o hâlde, ise. . . " gibi bağlayıcı ifadeler yer almaz. Dolayısıyla giriş paragrafı bu ifadelerden herhangi birini içeren bir cümle ile başlayamaz. Örneğin “Doğayı korumak da bizim görevlerimizden biridir. ” cümlesindeki “de” bağlacı kendisinden önceki ifadeye gönderme yaptığı için bir paragrafın giriş cümlesi olamaz.

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Gelişme Paragrafı Yazmak için konu bulup giriş yapmak çok

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Gelişme Paragrafı Yazmak için konu bulup giriş yapmak çok önemlidir ancak bunlar ilk adımlardır. Yazının odak noktasını desteklemek ve okuyucuyu kaybetmeden eyleme yani “okuma”ya devam ettirmek gerekir. Giriş paragrafında ele alınıp çerçevesi çizilen konunun ayrıntılarıyla ortaya konulduğu bölüm, gelişme paragrafıdır.

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Gelişme Paragrafı Gelişme paragrafında düşüncelerin ve verilen bilgilerin açıklanması,

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Gelişme Paragrafı Gelişme paragrafında düşüncelerin ve verilen bilgilerin açıklanması, daha iyi anlaşılması, -gerekirse- kanıtlanması için betimleme, öyküleme, örneklendirme, tanık gösterme/alıntı yapma, karşılaştırma, açıklama, sayısal verilerden yararlanma gibi anlatım teknikleri ve düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılır.

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Gelişme Paragrafı Gelişme paragrafı, yazının girişinde verilen ifadeleri destekleyen

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Gelişme Paragrafı Gelişme paragrafı, yazının girişinde verilen ifadeleri destekleyen yapı taşlarıdır. İçeriğe uygun olarak ilgeç, belirteç ve sıfatların en çok kullanıldığı bölümdür. Bir metinde birden çok gelişme paragrafı bulunabilir. Paragraflar arasındaki geçişlere dikkat edilmeli, bağlantı korunmalıdır.

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Sonuç Paragrafı Sonuç, yazıda okuyucuların göreceği son kısmıdır. Bu

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Sonuç Paragrafı Sonuç, yazıda okuyucuların göreceği son kısmıdır. Bu nedenle onların üzerinde güçlü ve olumlu bir etki bırakmalıdır. Metin boyunca işlenen konu, sonuç paragrafında kısaca hatırlatılır yani derlenip özetlenir. Bu bölümünde okuyucuya yeni konular ve düşünceler verilmemelidir.

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Sonuç Paragrafı Ayrıntılarıyla işlenen konunun sonuca bağlandığı bölüm olan

Paragraf Oluşturma ve Paragraf Türleri Sonuç Paragrafı Ayrıntılarıyla işlenen konunun sonuca bağlandığı bölüm olan sonuç paragrafı, son cümleyi içerir. Sonuç cümlesinde paragrafta sıralanan düşünceler belirli bir yargıya bağlanır. Bu nedenle sonuç cümlesinde genellikle “işte, özetle, sonuç olarak, demek oluyor ki, kısaca, yani, sözün özü” gibi ifadelerin kullanıldığı görülür.

Anlatım Bozuklukları Başvuru Kaynakları Akalın, Ş. H. (2019). “Kompozisyon Bilgileri”, Türk Dili II. Ed.

Anlatım Bozuklukları Başvuru Kaynakları Akalın, Ş. H. (2019). “Kompozisyon Bilgileri”, Türk Dili II. Ed. Muhsin Macit, Serap Cavkaytar, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, s. 2 -24. Demir, N. ve Yılmaz, E. (Ed. ) (2009). Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel Yayınevi. Durmuş, M. (Ed. ) (2010). Üniversiteler İçin Türk Dili El Kitabı, Ankara: Grafiker Yay.