Blm 1 rgtsel Davran Nedir rgtsel Davran Stephen

  • Slides: 22
Download presentation
Bölüm 1 Örgütsel Davranış Nedir Örgütsel Davranış, Stephen P. Robbins ve Timothy A. Judge,

Bölüm 1 Örgütsel Davranış Nedir Örgütsel Davranış, Stephen P. Robbins ve Timothy A. Judge, Çeviri Editörü: Prof. Dr. İnci Erdem 1 -1 Düzenleyen: Şemi Bora, İşletme Bölümü, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, DAÜ

Örgütsel Davranış ( ÖD ) örgütün verimliliğini geliştirmek üzere bireylerin, grupların ve yapıların örgüt

Örgütsel Davranış ( ÖD ) örgütün verimliliğini geliştirmek üzere bireylerin, grupların ve yapıların örgüt içerisindeki davranışlara olan etkisini araştıran bir daldır. ÖD’nin temel amacı bu bilgileri örgütün etkinliğini geliştirmek yönünde uygulamaktır. 1 -2 .

ÖD – Odak Noktaları İş Çalışma İşe Gelmeme Personel Devir Hızı Verimlilik Bireysel Performans

ÖD – Odak Noktaları İş Çalışma İşe Gelmeme Personel Devir Hızı Verimlilik Bireysel Performans Yönetim 1 -3 1

Sezginin Sistematik Çalışma ile Tamamlanması Sezgi : Araştırma ile desteklenmesi gerekmeyen içten gelen his

Sezginin Sistematik Çalışma ile Tamamlanması Sezgi : Araştırma ile desteklenmesi gerekmeyen içten gelen his Sistemli Çalışma : Bilimsel kanıtlara dayanarak neden-sonuç ilişkisi bulmak ve sonuç çıkarmak amacıyla ilişkilere bakmak 1 -4 ı

Sistemli Çalışma İlişkilere bakmak Neden- sonuç ilişkilerini araştırmak Sonuçları bilimsel kanıtlara dayandırmak Kontrollü durumlar

Sistemli Çalışma İlişkilere bakmak Neden- sonuç ilişkilerini araştırmak Sonuçları bilimsel kanıtlara dayandırmak Kontrollü durumlar altında toplanan Titiz bir çalışmayla ölçümlenip yorumlanan verilere dayandırmak 1 -5 .

Kanıta Dayalı Yönetim : Yönetimle ilgili kararları mevcut en iyi bilimsel kanıtlara dayandırma Sistemli

Kanıta Dayalı Yönetim : Yönetimle ilgili kararları mevcut en iyi bilimsel kanıtlara dayandırma Sistemli çalışmayı tamamlar Yöneticileri, düşüncelerinde daha bilimsel davranmaya zorlar 1 -6

ÖD Alanına Katkısı Olan Displinler Mikro: Birey Makro: Gruplar ve Örgütler Psikoloji Sosyal Psikoloji

ÖD Alanına Katkısı Olan Displinler Mikro: Birey Makro: Gruplar ve Örgütler Psikoloji Sosyal Psikoloji Sosyoloji Antropoloji 1 -7

ÖD Alanına Katkısı Olan Displinler Psikoloji : İnsanların ve hayvanların davranışlarını ölçme, açıklama, bazen

ÖD Alanına Katkısı Olan Displinler Psikoloji : İnsanların ve hayvanların davranışlarını ölçme, açıklama, bazen de değiştirmeyi amaçlayan bilim dalı Sosyal Psikoloji : Psikoloji ve Sosyoloji biliminin kavramlarını harmanlayan ve insanların birbirleri üzerindeki etkilerini inceleyen psikolojinin bir dalı Sosyoloji : İnsanların sosyal çevreleri ve kültürleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı Antropoloji : İnsanlar ve insanların faaliyetleri hakkında bilgi edinmek için toplumları inceleyen bilim dalı 1 -8 1

ÖD’de Birkaç Değişmez Doğru Basit ve kesin genellemeler yapmak imkansızdır İnsanlar karmaşık ve birbirlerinden

ÖD’de Birkaç Değişmez Doğru Basit ve kesin genellemeler yapmak imkansızdır İnsanlar karmaşık ve birbirlerinden farklıdır ÖD kavramları, durumsal koşulları yansıtmalıdır 1 -9

ÖD’yi Bekleyen Zorluklar ve Fırsatlar Ekonomik baskılara cevap verebilmek Küreselleşmeyle uyum sağlama İşgücü çeşitliliğinin

ÖD’yi Bekleyen Zorluklar ve Fırsatlar Ekonomik baskılara cevap verebilmek Küreselleşmeyle uyum sağlama İşgücü çeşitliliğinin yönetimi Müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi Çalışan becerilerinin iyileştirilmesi Yenilik ve Değişimin teşvik edilmesi Gelip-Geçicilik ile başa çıkmak Ağlarla bağlanmış (Network) kuruluşlarda çalışmak Çalışanların İş-Yaşam dengelerini kurmalarına yardımcı olmak Pozitif bir çalışma ortamı yaratmak Etik davranışın geliştirilmesi 1 -10 o

Ekonomik baskılara cevap verebilmek Büyüyen bir işletmede iyi ve kötü yönetim arasındaki fark, para

Ekonomik baskılara cevap verebilmek Büyüyen bir işletmede iyi ve kötü yönetim arasındaki fark, para kazanmakla daha fazla para kazanmak arasındaki farktan ibarettir Kötü zamanlarda iyi ve kötü yönetim arasındaki fark, hayatta kalmak ve iflas etmek arasındaki farktır 1 -11 ı

Küreselleşmeyle uyum sağlama Yabancı ülkelerdeki görevler Farklı kültürlerden insanlarla çalışmak İşlerin, işçilik maliyetlerinin düşük

Küreselleşmeyle uyum sağlama Yabancı ülkelerdeki görevler Farklı kültürlerden insanlarla çalışmak İşlerin, işçilik maliyetlerinin düşük olduğu ülkelere transferinin denetlenmesi 1 -12 .

İşgücü çeşitliliğinin yönetimi İşgücü Çeşitliliği: Kadın ve erkeklerden, birçok ırksal ve etnik gruplardan farklı

İşgücü çeşitliliğinin yönetimi İşgücü Çeşitliliği: Kadın ve erkeklerden, birçok ırksal ve etnik gruplardan farklı fiziksel ve psikolojik becerileri olan, yaşça ve cinsel eğilim olarak farklılık gösteren insanlardan oluşan iş gücünü ifade eder 1 -13 .

Müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi Gelişmiş ülkelerde, çalışanların büyük çoğunluğu hizmet sektöründe görev yapmaktadır Müşterilerini nasıl

Müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi Gelişmiş ülkelerde, çalışanların büyük çoğunluğu hizmet sektöründe görev yapmaktadır Müşterilerini nasıl memnun edeceklerini gayet iyi bilmek zorundadırlar. 1 -14 ı

Çalışan becerilerinin iyileştirilmesi Çalışanların becerileri, bugünün örgütlerinde başarı için temel gereksinimdir 1 -15 ı

Çalışan becerilerinin iyileştirilmesi Çalışanların becerileri, bugünün örgütlerinde başarı için temel gereksinimdir 1 -15 ı

Yenilik ve Değişimin teşvik edilmesi Bugünün başarılı örgütleri yenilikleri desteklemeli ve değişim sanatında ustalaşmalıdır.

Yenilik ve Değişimin teşvik edilmesi Bugünün başarılı örgütleri yenilikleri desteklemeli ve değişim sanatında ustalaşmalıdır. Esnekliklerini koruyabilen, kalitelerini sürekli artıran, sürekli yenilikçi ürün ve hizmetlerle piyasadaki rakiplerinin önüne geçen şirketler süreçten kazançlı çıkacaktır 1 -16 ı

Gelip-Geçicilik ile başa çıkmak Günümüzde hem yöneticiler hem de çalışanlar geçicilik, esneklik, anında olup

Gelip-Geçicilik ile başa çıkmak Günümüzde hem yöneticiler hem de çalışanlar geçicilik, esneklik, anında olup bitme, öngörülemezlik gibi kavramlarla başa çıkmak zorundadır Değişime direnme kültürü kırılabilir ve değişimden beslenen bir örgüt kültürü yaratılabilir 1 -17 ı

Ağlarla bağlanmış (Network) kuruluşlarda çalışmak Ağlarla bağlanmış (network) kuruluşlarda yöneticilerin işi de farklıdır. Kişileri

Ağlarla bağlanmış (Network) kuruluşlarda çalışmak Ağlarla bağlanmış (network) kuruluşlarda yöneticilerin işi de farklıdır. Kişileri internet üzerinden motive etmek, onlara liderlik etmek ve birlikte kararlar almak, bütün bunları bireylerin fiziki olarak bir arada olduğu bir ortamda yapmaktan çok farklı teknikler gerektirmektedir Gittikçe daha fazla çalışan, ağlar üzerinden başka insanlarla bağlantı kurarak işlerini yaptığı için, yöneticilerin de yeni beceriler geliştirmesi gerekir 1 -18 ı

Çalışanların İş-Yaşam dengelerini kurmalarına yardımcı olmak Çalışanlar, çalışma saatleriyle çalışma dışındaki saatler arasındaki ayırımın

Çalışanların İş-Yaşam dengelerini kurmalarına yardımcı olmak Çalışanlar, çalışma saatleriyle çalışma dışındaki saatler arasındaki ayırımın yok olmasından, bunun da kişisel hayatlarında çatışmalara ve strese yol açmasından şikayetçidirler. Çalışanların işle yaşam arasındaki dengeyi kurmalarına yardımcı olmayan şirketler, gittikçe yetenekli ve motive çalışanları bünyelerine çekmekte ve onları ellerinde tutmakta zorlanacaklardır. Yöneticiler bu çatışmaların çözümleriyle daha fazla uğraşmak zorunda kalıyorlar. 1 -19 ı

Pozitif bir çalışma ortamı yaratmak Pozitif Örgütsel Öğrenme : ÖD’nin, örgütler insanların güçlü yönlerini

Pozitif bir çalışma ortamı yaratmak Pozitif Örgütsel Öğrenme : ÖD’nin, örgütler insanların güçlü yönlerini nasıl ortaya çıkarabilir, dinamizm ve esneklik nasıl geliştirilebilir, potansiyel nasıl ortaya çıkarılabilir gibi soruları araştıran bir alanı Örgütün kötü yönlerine değil, iyi yönlerine odaklanın 1 -20 ı

Etik davranışın geliştirilmesi Günümüz yöneticileri çalışanları için, doğru ve yanlış davranışların ne olduğu konusunda

Etik davranışın geliştirilmesi Günümüz yöneticileri çalışanları için, doğru ve yanlış davranışların ne olduğu konusunda ikilemlerinin minimum düzeye indirildiği, verimli ve etik olarak sağlıklı bir ortam yaratmak durumundadır Kararların, farklı kültürlerde farklı bir bakış açısı ile alındığı küresel ekonomide bu zor olabilir Güçlü etik misyonları teşvik eden şirketler : Çalışanlarını dürüst davranmaya özendirir Çalışanların kararlarını etkileyen güçlü liderlik sağlar 1 -21 .

Etik davranışın geliştirilmesi Etik İkilem ve Etik Seçimler İnsanların doğru ve yanlış davranış biçimlerini

Etik davranışın geliştirilmesi Etik İkilem ve Etik Seçimler İnsanların doğru ve yanlış davranış biçimlerini tanımlamak zorunda kaldıkları durumlar 1 -22 .