GELEN TEKNOLOJ DNDEN BUGNE BLGSAYAR Biliim Teknolojileri Blm

  • Slides: 37
Download presentation
GELİŞEN TEKNOLOJİ DÜNDEN BUGÜNE BİLGİSAYAR Bilişim Teknolojileri Bölümü

GELİŞEN TEKNOLOJİ DÜNDEN BUGÜNE BİLGİSAYAR Bilişim Teknolojileri Bölümü

Teknoloji nedir? • • Teknoloji Küçük bir mucizedir. 4. Leventten Taksime 13 dakikada gitmektir.

Teknoloji nedir? • • Teknoloji Küçük bir mucizedir. 4. Leventten Taksime 13 dakikada gitmektir. Her ülkenin peşinde koştuğu dildir. 2 saatte İstanbul dan Trabzon'a gitmektir. Teknoloji hayatın kolaylaşmasıdır. İstenildiği zaman size ulaşılabilmesidir. Oturduğun yerden kanalları değiştirebilmektir. • • • Teknoloji kitle silahlarıyla toplu ölümlerdir. Arkadaş bulma yönetimdir. Teknoloji zaman kazanmaktır. Teknoloji işsizliğin artmasıdır. 300 km/saat hızla gidebilmektir. Lost'u internetten izleyebilmektir. Ehliyet sınavına internetten girebilmektir. • • Uzaktan eğitimdir. Teknoloji Obezliğin artmasıdır. Teknoloji bağımlılıktır. Emin ellerde olmaktır. Alışkanlıkların değişmesidir. Hava atmak için kullanılan bir yöntemdir. Kamera sistemiyle çalışanların takip edilmesidir

İNSANLARIN GÜNLÜK YAŞAMDAKİ TEKNOLOJİK İHTİYAÇLARI NELERDİR? Haberleşme n Alışveriş n Eğlence n Eğitim n

İNSANLARIN GÜNLÜK YAŞAMDAKİ TEKNOLOJİK İHTİYAÇLARI NELERDİR? Haberleşme n Alışveriş n Eğlence n Eğitim n Ulaşım n Güvenlik n Barınma n Ve hayatımızın içinde her yerde. n

Bilgisayar Nedir? Bilgisayar; karmaşık ve tekrarlı işlemleri hızlıca ve hassasiyetle yapabilen, mantıksal bağlantılara dayalı

Bilgisayar Nedir? Bilgisayar; karmaşık ve tekrarlı işlemleri hızlıca ve hassasiyetle yapabilen, mantıksal bağlantılara dayalı karar verebilen elektronik makinelerdir. Bilgisayarlara veri işleme makineleri diyebiliriz. Bilgisayarlarda üç birim bulunur. Bunlar girdi (input), işlem (process) ve çıktı (output) birimleridir.

Bilgisayarlar n Her türlü bilgiyi saklamamızı, bunlar arasında işlemler yapabilmemizi ve saklanan bilgilere ulaşmamızı

Bilgisayarlar n Her türlü bilgiyi saklamamızı, bunlar arasında işlemler yapabilmemizi ve saklanan bilgilere ulaşmamızı sağlayan ve tüm bu işlemleri "çok hızlı" yapan elektronik cihazlardır.

BİLGİSAYARIN TARİHİ Mekanik Bilgisayarlar n Elektromekanik Bilgisayarlar n Elektronik Bilgisayarlar; n Birinci Kuşak (1942

BİLGİSAYARIN TARİHİ Mekanik Bilgisayarlar n Elektromekanik Bilgisayarlar n Elektronik Bilgisayarlar; n Birinci Kuşak (1942 -1956) n İkinci Kuşak (1956 -1963) n Üçüncü Kuşak (1964 -1971) n Dördüncü ve Beşinci Kuşak (1970 - ) n

BİLGİSAYARIN TARİHİ n Mekanik Bilgisayarlar: n n Abaküs: M. Ö. 2600 yıllarında Çin’de geliştirilen

BİLGİSAYARIN TARİHİ n Mekanik Bilgisayarlar: n n Abaküs: M. Ö. 2600 yıllarında Çin’de geliştirilen “abaküs” hareketli parçalara sahip bilinen ilk hesap makinesidir. Arap sayılarının ve sıfır kavramının geliştirilmesi tarih öncelerine gider. Abaküs halen dünyanın değişik bölgelerinde kullanılmaktadır. Hesap makineleri, teknolojideki gelişmeler sonunda giderek karmaşık bir yapıya sahip olmuşlardır. Napier Çubukları: Logaritmanın bulucularından biri olan matematikçi John Napier Edinburgh’un 1617 yılında logaritma çubukları çarpma işleminin yapılmasında kullanıldı. Mühendislikte yaygın olarak kullanılmakta olan hesap cetvelleri temelde bu prensibi kullanır.

BİLGİSAYARIN TARİHİ n Mekanik Bilgisayarlar: n n Pascaline: Fransız filozof ve matematikçi olan Blaise

BİLGİSAYARIN TARİHİ n Mekanik Bilgisayarlar: n n Pascaline: Fransız filozof ve matematikçi olan Blaise Pascal tarihte hesap makinesinin bulunuşunun mal edildiği kişi olarak bilinir. Matematikçi Pascal vergi dairesinde çalışan babasına yardımcı olması için 1649 yılında Pascaline adı verilen ve toplama, çıkarma yapabilen bir makina tasarlamıştır. Ancak bu makine pahalı olduğu için ticari açıdan başarılı olamamıştır. Leibniz Hesap Makinası: Pascal’ın hesap makinaları üzerindeki çalışmalarını devam ettiren Leibniz 1671 yılında sayıları çarpabilen bir makina tasarlamıştır. Ancak o zamanın mekanik teknolojisindeki yetersizlikler yüzünden bu çalışmaları temel alan endüstriyel tasarımlar sonraki yüzyıla kadar geliştirilememiştir.

Pascal’ın Pascaline adlı hesaplama makinesi

Pascal’ın Pascaline adlı hesaplama makinesi

Leibniz Wheel (Leibniz Çarkı)

Leibniz Wheel (Leibniz Çarkı)

BİLGİSAYARIN TARİHİ n Mekanik Bilgisayarlar: n n Analitik Makine, buhar enerjisiyle çalışacak, dişlilerden, sayaçlardan

BİLGİSAYARIN TARİHİ n Mekanik Bilgisayarlar: n n Analitik Makine, buhar enerjisiyle çalışacak, dişlilerden, sayaçlardan ve bağlayıcılardan meydana gelecek, delikli kartlar yardımıyla denetlenecekti. Analitik Makine, temel olarak iki bölümden meydana gelecekti; kullanılacak sayıların ve ara sonuçların depolanacağı bir bellek – memory ve işlemleri gerçekleştiren bir işlemci – processor. Ancak mali olumsuzluklar ve tasarımdaki bazı aksaklıklar bu aracın geliştirilmesini engelledi. Analitik Makine diğer geliştirilecek olan araçlar için önemli bir Charles Babbage hareket noktası oluşturur. Özellikle bellek ve işlemci kavramları bundan sonraki gelişmelerde oldukça önemli bir yer tutacaktır. Babbage’nin tasarlamış olduğu Analitik Makine ilk genel amaçlı bilgisayardır.

BİLGİSAYARIN TARİHİ Analytical Engine – Analitik Makine

BİLGİSAYARIN TARİHİ Analytical Engine – Analitik Makine

BİLGİSAYARIN TARİHİ n Mekanik Bilgisayarlar: n Augusta Ada King n n Ada Augusto King

BİLGİSAYARIN TARİHİ n Mekanik Bilgisayarlar: n Augusta Ada King n n Ada Augusto King (İlk Bilgisayar Programcısı): İngiliz şairi Lord Byron’un kızı olan Ada Augusto analitik makinasının kullanımının sağlanan koşula göre farklı bir karttaki komut çizgisini gerçekleştiren kart sistemine dayalı olmasını savunmuştur. Ayrıca Bernouli sayılarını hesaplayan bir program geliştirmiştir. 1830 Boolean Cebiri — Bilişim Teorisinin Temeli: Boolean, sembolik mantık adı verilen bir fikir ile cümleleri sembollerle kısaltarak belirli doğruları matematiksel formüllerle ortaya çıkarabilen bir sistem geliştirmiştir. Modern bilgisayarlar, Boole’un çalışmalarıyla sağlanmış olan ikili mantığı, yani mantıksal kararlar verirken ikili değerlerin kullanılması (değişkenler ikili değerlerden yalnızca biri olabilmekte, örneğin doğru/yanlış, evet/hayır ve açık/kapalı) yolunu kullanır. Bu fikir günümüzde bilgisayarların hesapladığı enformasyon formlarının temelini oluşturmuştur. Daktilo: 1867 Yılında Christpher Sholes bilgisayar klavyesinin atası olan daktiloyu geliştirmiştir.

BİLGİSAYARIN TARİHİ n Mekanik Bilgisayarlar: n Daktilo: 1867 Yılında Christpher Sholes bilgisayar klavyesinin atası

BİLGİSAYARIN TARİHİ n Mekanik Bilgisayarlar: n Daktilo: 1867 Yılında Christpher Sholes bilgisayar klavyesinin atası olan daktiloyu geliştirmiştir.

BİLGİSAYARIN TARİHİ n Elektro. Mekanik Bilgisayarlar: 1880 Nüfus Sayımı; delikli kartların kullanılması n Tasnif

BİLGİSAYARIN TARİHİ n Elektro. Mekanik Bilgisayarlar: 1880 Nüfus Sayımı; delikli kartların kullanılması n Tasnif Makina Şirketi: (Tüm dünyaya ticari açılım) n 1911: Hesaplama Tasnif Firması n 1924: IBM’e dönüşmesi A. B. D. ’de ilk nüfus sayımının 1880’de 7 yıl gibi uzun bir sürede tamamlanmasının ardından dizgi kartlarının bu işte nasıl kullanılabileceği düşünülmüştür. 1890 Yılında yapılan nüfus sayımında Hollerith’in geliştirdiği delikli kart sistemi bu işte kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemde iğneler deliklerden geçerken oluşan elektriksel akımla her delik için sayaç artmaktadır. Bu çalışma sistemi ile 1890 nüfus sayımı öncekine göre daha kısa sürede tamamlanmıştır. Hollerith’in sistemi başarılı olunca işini bir şirkete dönüştürmüştür. Daha sonraları el değiştiren ve iki şirketle birleşen bu şirket (1924 yılında) isim değiştirerek IBM (International Business Machine) ismini almıştır. n

BİLGİSAYARIN TARİHİ n Elektronik Bilgisayarlar: 1937: Harward Mark I, (Sadece hesap makinası) n 1938:

BİLGİSAYARIN TARİHİ n Elektronik Bilgisayarlar: 1937: Harward Mark I, (Sadece hesap makinası) n 1938: İlk Elektronik Bilgisayar Dizaynı, Iowa Üniv. n 1943: ENIAC: (Harward Mark’ tan 1000 kat hızlı) n 1945: EDVAC: Veri ve program aynı anda makinanın belleğinde depolanıyor. n 1950: UNIVAC (İlk manyetik teyp ve veri depolayan bilgisayar) n

ENIAC - 1943 18, 000 adet vakum tüpü 50 ton 167 m² yer kaplıyor.

ENIAC - 1943 18, 000 adet vakum tüpü 50 ton 167 m² yer kaplıyor. 500. 000 $ maliyeti

ENIAC - 1943

ENIAC - 1943

ENIAC - 1943

ENIAC - 1943

ENIAC - 1943

ENIAC - 1943

EDVAC - 1945 6000 adet vakum tüpü 7850 kg 45, 5 m² yer kaplıyor

EDVAC - 1945 6000 adet vakum tüpü 7850 kg 45, 5 m² yer kaplıyor 500. 000 $ maliyeti

UNIVAC 1 - 1950 Ticari amaçiarla kullanılabilen ve seri halde üretimi yapılan ilk bilgisayar

UNIVAC 1 - 1950 Ticari amaçiarla kullanılabilen ve seri halde üretimi yapılan ilk bilgisayar UNIVAC 1

BİLGİSAYARIN TARİHİ Elektronik Bilgisayarlar n n n İlk Kuşak: Vakum Tüpleri(1942 -1956) ENIAC gibi

BİLGİSAYARIN TARİHİ Elektronik Bilgisayarlar n n n İlk Kuşak: Vakum Tüpleri(1942 -1956) ENIAC gibi ilk elektronik bilgisayarlar vakumlu tüp olarak bilinen teknolojiye dayanmaktadır. Bu kuşakta yazılım diye bir şey yoktu. Teknolojinin çoğu donanıma dayanıyordu. İkinci Kuşak: Transistorlar(1956 -1963) İkinci kuşak bilgisayarlarda vakum tüplerinin yerine yarı iletken materyallerden yapılan transistorlar kullanıldı. Bu kuşak yazılım kavramını ortaya çıkarmıştır. Üçüncü Kuşak: Entegre Devreler (1964 -1971) Bu kuşakta transistörlerden yonga (chip) adı verilen entegre devrelere geçildi. Yongalar içinde elektronik devreleri içeren küçük kare parçalardır. Genellikle silikondan ve ileri teknoloji kullanılarak üretilirler.

BİLGİSAYARIN TARİHİ n Dördüncü Kuşak: Mikro Devreler (1970 -? ) 1970'li yıllarda entegre devreler

BİLGİSAYARIN TARİHİ n Dördüncü Kuşak: Mikro Devreler (1970 -? ) 1970'li yıllarda entegre devreler iyice küçülmeye devam etmiştir. Bu işlem büyük çapta tümleşme (very large scale entegration) olarak adlandırılmıştır. n Beşinci (Ve Gelecek) Kuşak Beşinci kuşak bilgisayarlar özellikle yeni teknolojilerin kullanıldığı ve buna bağlı olarak hızlı çalışan ve daha akıllı bilgisayarlar geliştirilecek. Yapay zekaya sahip olan bu bilgisayarlar yaşamımıza daha çok girecekler.

Bilgisayarın Tarihi n İnsanlık tarihinde hiçbir endüstri bilgisayar endüstrisi kadar hızlı gelişmemiştir. n Günümüzde

Bilgisayarın Tarihi n İnsanlık tarihinde hiçbir endüstri bilgisayar endüstrisi kadar hızlı gelişmemiştir. n Günümüzde bilgisayarın girmediği hiçbir sektör kalmamıştır. Hatta günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olmaya başlamıştır.

Teknolojik Öngörüler (!) n Popüler mekanik dergisi tarafından 1949 yılında yapılmıştır. Dergiye göre gelecekteki

Teknolojik Öngörüler (!) n Popüler mekanik dergisi tarafından 1949 yılında yapılmıştır. Dergiye göre gelecekteki bilgisayarların ağırlıkları 1. 5 tondan daha ağır olmayacaktır” olmayacaktır denmektedir. Bu tahminin yapıldığı tarihlerdeki bilgisayarlarda binlerce vakum tüpünün kullanıldığı, boyutlarının ise binalarla yarıştığı unutulmamalıdır.

Teknolojik Öngörüler (!) Bill Gates’ten geliyor. Gates, 1981 yılındaki öngörüsünde, “gelecekte insanlara 640 KB’lık

Teknolojik Öngörüler (!) Bill Gates’ten geliyor. Gates, 1981 yılındaki öngörüsünde, “gelecekte insanlara 640 KB’lık KB bir belleğin yeteceğini” ve “grafiksel kullanıcı arayüzlerinin herhangi bir avantajını göremediğini” belirtmiştir. Gates, bunları söylediğinde ise Xerox şirketinde Alto adında farklı bir proje üzerinde çalışıyordu. Alto, Grafiksel kullanıcı arayüzü olan pencere tabanlı yeni bir bilgisayar sistemiydi.

Teknolojik Öngörüler (!) n Fakat Xerox bu projenin başarılı olamayacağını düşünerek bu projeyi pazarlamaktan

Teknolojik Öngörüler (!) n Fakat Xerox bu projenin başarılı olamayacağını düşünerek bu projeyi pazarlamaktan vazgeçti. Daha sonra bu proje Apple şirketi tarafından satın alındı ve Macintosh adıyla 1984 yılında pazara sunuldu. Bill Gates’in grafiksel kullanıcı arayüzlerinde bir avantaj görebilmesi için ise aradan 11 yıl geçmesi gerekiyordu ve sonunda, Microsoft kullanıcıları 1995 yılında, grafiksel bir kullanıcı arayüzlü ve pencere tabanlı bir sistem olan Windows’ 95 ile tanışabildiler.

STEVE JOBS

STEVE JOBS

1990 larda Bilgisayarlar

1990 larda Bilgisayarlar

Yeni Nesil Bilgisayarlar

Yeni Nesil Bilgisayarlar

Yeni Nesil Bilgisayarlar

Yeni Nesil Bilgisayarlar

Microsoft Surface Windows Surface İle Neler Yapılabilir ? Microsoft Surface'in Olumsuz Yönleri Microsfot Surface'in

Microsoft Surface Windows Surface İle Neler Yapılabilir ? Microsoft Surface'in Olumsuz Yönleri Microsfot Surface'in Olumlu Yönleri Surface fotoğraf-resim-çizim Tasarım gibi görsel sanatlarla uğraşan kişiler için çok eğlenceli ve de kullanışlı olacak gibi. Şimdilik bilinen fiyatı 7. 000 -10. 000 $ arası. . .

G-SPEAK TEKNOLOJİSİ n n n Geleceğin Görüntüsü G-SPEAK Oblong tarafından geliştirilen yeni nesil işletim

G-SPEAK TEKNOLOJİSİ n n n Geleceğin Görüntüsü G-SPEAK Oblong tarafından geliştirilen yeni nesil işletim ortamı (operating environment), gerçek boyutta görüntü, hareketsel kontrol ve gelişmiş ağ iletişimini bir arada sunuyor Azınlık Raporu ve I, robot filmlerinde gösterilen, el hareketleriyle kontrol edilebilen gelişmiş bilgisayarlar gerçek oluyor. Oblong Industries tarafından geliştirilen yeni nesil sistem, işletim sistemi veya bilgisayar yerine "işletim ortamı" olarak adlandırılıyor. Özel eldivenlerle yönetilen sistem, dev projektörlere yansıtılan görüntülerin tamamen elle sanal olarak etkileşimini mümkün

OLED Teknolojisi n n Yarım santim kalınlığında, 200 ekran büyüklüğünde ve şu an piyasadaki

OLED Teknolojisi n n Yarım santim kalınlığında, 200 ekran büyüklüğünde ve şu an piyasadaki çoğu televizyondan daha az güç tüketen ve kullanmadığınız zaman kıvrılıp dürülebilen, yüksek tanımlı (HD) bir televizyon hayal ettiniz mi? Ya arabanızın ön camı görüntü paneline dönüşebilse veya elbisenizin monitör gibi olması nasıl olurdu? Bütün bunların hepsi, yakın gelecekte OLED (organic lightemitting diode) teknolojisi ile mümkün olabilecek.

Diğer bilgisayar teknolojileri • WİNDOWS 7 • 3 G • FACEBOOK • TWİTTER •

Diğer bilgisayar teknolojileri • WİNDOWS 7 • 3 G • FACEBOOK • TWİTTER • BLOG • IGOOGLE • WİKİ

Gelecek…?

Gelecek…?