RENME IKTILARI Prof Dr Petek Akar Sosyoloji Blm

  • Slides: 37
Download presentation
ÖĞRENME ÇIKTILARI Prof. Dr. Petek Aşkar Sosyoloji Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi

ÖĞRENME ÇIKTILARI Prof. Dr. Petek Aşkar Sosyoloji Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi

Bu seminerin sonunda katılımcılar: • Öğrenme çıktısını tanımlayabilecek • Öğrenme çıktılarının süreçteki yerini açıklayabilecek

Bu seminerin sonunda katılımcılar: • Öğrenme çıktısını tanımlayabilecek • Öğrenme çıktılarının süreçteki yerini açıklayabilecek • Öğrenme çıktılarının özelliklerini sıralayabilecek • Kendi dersi ile ilgili öğrenme çıktılarını oluşturabilecek • Mevcut öğrenme çıktılarını değerlendirebilecektir. 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 2

İçerik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Öğrenme Çıktısı ( ÖÇ) Nedir? ÖÇ

İçerik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Öğrenme Çıktısı ( ÖÇ) Nedir? ÖÇ ‘nin Bologna Sürecindeki Yeri Nedir? ÖÇ’lerin özellikleri nelerdir? ÖÇ’lerin Sınıflandırılması ( Taksonomiler ) ÖÇ Örnekleri ÖÇ’lerin Yazımı ve Değerlendirilmesi ÖÇ’lerin Öğrenme Sürecindeki Önemi 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 3

“Öğrenme Çıktısı” nedir? • Öğrenme çıktısı, bir öğrenme etkinliğinin ( dersin) sonunda öğrencinin ne

“Öğrenme Çıktısı” nedir? • Öğrenme çıktısı, bir öğrenme etkinliğinin ( dersin) sonunda öğrencinin ne yapabileceği ile ilgili beklentilerin yazıldığı ifadelerdir. • Öğretim sürecinde ve sonunda, bireylerin sahip olması beklenen bilgi, beceri, yetenek, değer ve tutumları gösteren ifadelerdir. 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 4

“Öğrenme Çıktısının” Bologna Sürecindeki Yeri Bologna, öğrenen odaklı bir yaklaşımla, öğretim üyesinin yapması gerekenlerden

“Öğrenme Çıktısının” Bologna Sürecindeki Yeri Bologna, öğrenen odaklı bir yaklaşımla, öğretim üyesinin yapması gerekenlerden değil, öğrencinin kazanması beklenenlerden yola çıkarak öğretim üyesinin buna göre yapması gerekenleri tarif etmeye çalışmaktadır. 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 5

ÖÇ’lerin özellikleri • Her bir ifade için bir fiil belirtilir. • Gözlenebilir, ölçülebilir ve

ÖÇ’lerin özellikleri • Her bir ifade için bir fiil belirtilir. • Gözlenebilir, ölçülebilir ve değerlendirilebilir. • Öğrencinin kazanması beklenenleri ifade eder. Bir ders ya da modül için 5 -8 arasındadır. • Program yeterlilikleri ile ilişkilendirilir. 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 6

“Öğrenme Çıktısının” Bologna Sürecindeki Yeri- Öğrenci Kazanımları için Bir Çerçeve • • • Avrupa

“Öğrenme Çıktısının” Bologna Sürecindeki Yeri- Öğrenci Kazanımları için Bir Çerçeve • • • Avrupa Yeterlilikleri Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Temel Alan Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri/ Çıktıları Ders ile ilgili Öğrenme Çıktıları, buna bağlı olarak iş yükü ve AKTS kredisi 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 7

Alan Yeterlilikleri • Bilgi------- Kuramsal • Beceriler--- Bilişsel • Yetkinlikler— Uygulamalı – Bağımsız çalışabilme

Alan Yeterlilikleri • Bilgi------- Kuramsal • Beceriler--- Bilişsel • Yetkinlikler— Uygulamalı – Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme – Öğrenme Yetkinliği – İletişim ve Sosyal Yetkinlik – Alana özgü Yetkinlik 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 8

Temel Kavramlar- Bilgi • Bilgi ( Knowledge) : Herhangi bir disiplin ile ilgili olgu,

Temel Kavramlar- Bilgi • Bilgi ( Knowledge) : Herhangi bir disiplin ile ilgili olgu, kavram, ilke ve uygulamalardır. 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 9

Temel Kavramlar- Beceri • Beceri ( Skill) bilişsel ve uygulamalı olarak ele alınmıştır. 9.

Temel Kavramlar- Beceri • Beceri ( Skill) bilişsel ve uygulamalı olarak ele alınmıştır. 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 10

Beceriler-Bilişsel • • • Çelişki Gidermek Gözlemlemek Özetlemek Çözümlemek Sınıflandırmak Bilgi Toplamak 9. 11.

Beceriler-Bilişsel • • • Çelişki Gidermek Gözlemlemek Özetlemek Çözümlemek Sınıflandırmak Bilgi Toplamak 9. 11. 2020 • • Karşılaştırmak Karar Vermek Değerlendirmek Kontrol etmek Genellemek Problem çözmek Ürün geliştirmek Sorgulamak P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 11

Beceriler-Uygulamalı El becerisi ve yöntem Materyal, araç gereç kullanma 9. 11. 2020 P. Askar

Beceriler-Uygulamalı El becerisi ve yöntem Materyal, araç gereç kullanma 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 12

Temel Kavramlar. Yetkinlik • Yetkinlik (Competence): Bilgiyi, beceriyi, kişisel ve metodolojik becerileri, iş ve

Temel Kavramlar. Yetkinlik • Yetkinlik (Competence): Bilgiyi, beceriyi, kişisel ve metodolojik becerileri, iş ve çalışma ortamları ile mesleki ve kişisel gelişim konusunda kullanabilme yeteneği 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 13

ÖÇ- Sınıflandırılması (Taksonomiler ) • Bugün konumuz olan “öğrenme çıktıları” aslında yeni bir kavram

ÖÇ- Sınıflandırılması (Taksonomiler ) • Bugün konumuz olan “öğrenme çıktıları” aslında yeni bir kavram değil. • Farklı terimler kullanılsa da 50 -60 yıldır eğitim alan yazınında bulunmaktadır. • Öğrenme çıktılarının sınıflaması ve taksonomik bir yaklaşımın izlenmesi Bloom tarafından başlatılmıştır. 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 14

Bloom Taksonomisi. Bilişsel Alan • • • Hatırlama Anlama Uygulama Analiz Değerlendirme Yaratma 9.

Bloom Taksonomisi. Bilişsel Alan • • • Hatırlama Anlama Uygulama Analiz Değerlendirme Yaratma 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 15

Program Yeterlilikleri Çerçevesi-Bloom İlişkisi • Bilgi------Hatırlama ------ Anlama. Beceriler-- Uygulama -----Analiz -----Değerlendirme ----- Yaratma

Program Yeterlilikleri Çerçevesi-Bloom İlişkisi • Bilgi------Hatırlama ------ Anlama. Beceriler-- Uygulama -----Analiz -----Değerlendirme ----- Yaratma 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 16

ÖÇ ÖRNEKLER 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 17

ÖÇ ÖRNEKLER 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 17

ÖÇ1 : İki. . . karşılaştırabilecektir. Karşılaştırmada yapılması beklenenler • Özellik belirleme • Benzerlikleri

ÖÇ1 : İki. . . karşılaştırabilecektir. Karşılaştırmada yapılması beklenenler • Özellik belirleme • Benzerlikleri listeleme • Farklılıkları listeleme 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 18

ÖÇ2: Alanı ile ilgili verilen bir problemi çözebilecektir. Problem çözümünde yapılması beklenenler: • Çözümleme

ÖÇ2: Alanı ile ilgili verilen bir problemi çözebilecektir. Problem çözümünde yapılması beklenenler: • Çözümleme • Gözlemleme • Ölçme • Strateji Geliştirme • Karar verme • Uygulama • Kontrol etme 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 19

ÖÇ3: Verilen bir. . . . çözümleyebilecektir. Çözümleme için yapılanması beklenenler: • Bir bütünü

ÖÇ3: Verilen bir. . . . çözümleyebilecektir. Çözümleme için yapılanması beklenenler: • Bir bütünü parçalara ayırma • Parçaları çeşitli özelliklere göre sınıflama • Parçalar arasındaki ilişkiyi belirleme • Bir bütündeki bakış açısını, değerleri, niyeti ayırt etme 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 20

ÖÇ4: Bir. . . . değerlendirebilecektir. Değerlendirmede yapılması beklenenler: • Çözümleme • Gözlemleme •

ÖÇ4: Bir. . . . değerlendirebilecektir. Değerlendirmede yapılması beklenenler: • Çözümleme • Gözlemleme • Ölçüt belirleme • Yargılama 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 21

ÖÇ5: Bir ürün geliştirebilecektir. Ürün geliştirmede yapılması beklenenler : • Tasarlama • Planlama •

ÖÇ5: Bir ürün geliştirebilecektir. Ürün geliştirmede yapılması beklenenler : • Tasarlama • Planlama • Meydana getirme • Deneme ve test etme 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 22

Biçimsel 1. . . . tanımlar, açıklar, değerlendirir, yorumlar 2. . . . tanımlayabilme,

Biçimsel 1. . . . tanımlar, açıklar, değerlendirir, yorumlar 2. . . . tanımlayabilme, açıklayabilme, değerlendirebilme, yorumlayabilme 3. . . . tanımlayabilecektir, açıklayabilecektir, değerlendirebilecektir, yorumlayabilecektir* 9. 11. 2020 1. -----defines, explains, evaluates, interpretes 2. Ability to define, ability to explain, ability to evaluate, ability to interpret 3. . . will be able to define, will be able to explain, will be able to evaluate* ( IEU P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 23 formatı)

MEVCUTLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 24

MEVCUTLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 24

Uygun değil Bu dersi tamamlayan öğrenciler. . genel terminolojisine ve. . . kavramların bilgisine

Uygun değil Bu dersi tamamlayan öğrenciler. . genel terminolojisine ve. . . kavramların bilgisine hakim olacaklardır. 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 25

Uygun değil • . . ilgi alanlarını kavrayacak ve. . . konu ve problemler

Uygun değil • . . ilgi alanlarını kavrayacak ve. . . konu ve problemler arasındaki ilişkiyi kurabileceklerdir. 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 26

Uygun • . . . konuların ve problemlerin analizinde kendine özgü bir analitik şablon

Uygun • . . . konuların ve problemlerin analizinde kendine özgü bir analitik şablon geliştirebileceklerdir. 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 27

Uygun değil • . . . genel terminolojinin ve kavramlarının farkında olacaktır. 9. 11.

Uygun değil • . . . genel terminolojinin ve kavramlarının farkında olacaktır. 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 28

Uygun • . . . . sembolik sisteminin analizini yapabilecektir. 9. 11. 2020 P.

Uygun • . . . . sembolik sisteminin analizini yapabilecektir. 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 29

Uygun değil • . . . yer alan temel kavramların anlaşılması 9. 11. 2020

Uygun değil • . . . yer alan temel kavramların anlaşılması 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 30

Uygun değil • . . . . yöntemlerin kavramsal ve sayısal olarak öğrenilmesi 9.

Uygun değil • . . . . yöntemlerin kavramsal ve sayısal olarak öğrenilmesi 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 31

Uygun değil • . . . . gelişim özelliklerini anlama 9. 11. 2020 P.

Uygun değil • . . . . gelişim özelliklerini anlama 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 32

Düzeltimesi gereken metin • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: gerçek hayattaki sistemlerin toplu öğeli

Düzeltimesi gereken metin • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: gerçek hayattaki sistemlerin toplu öğeli devreler ile modellenme yöntemlerini anlamalı, bindirme özelliği, Thevenin ve Norton teoremleri gibi ağ teoremleri kullanılarak DC direnil devrelerin analizini yapabilmeli, dirençler, kapasitörler, indüktörler ve işlemsel yükselteçleri içeren devreleri analiz edebilmeli, Laplace dönüşümlerinin sdüzleminde devre analizi amacıyla nasıl kullanıldığını öğrenmeli, Laplace dönüşüm tekniklerini kullanılarak temel RC, RL, ve RLC devrelerinin analizini yapabilmeli, temel laboratuvar donanımının kullanımını, basit elektrik devrelerinın kurulması ve laboratuvar içinde ölçümler yapmayı öğrenmelidir • 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 33

Düzeltilmiş Metin 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 34

Düzeltilmiş Metin 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 34

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: • • • Elektrik ve elektronik sistemlerinin dağıtık devre

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: • • • Elektrik ve elektronik sistemlerinin dağıtık devre elemanları ile modellenme yöntemlerini açıklayabilecek, Temel devre elemanlarının gerilim-akım ilişkilerini hesaplayarak belirleyecek, Devre çözümleme yöntemlerini (düğüm gerilimi, döngü akımı) kullanarak gerilim ve akım kaynakları ile dirençler içeren devreleri analiz edebilecek, Bindirme özelliği, Thevenin ve Norton teoremleri gibi ağ teoremleri kullanarak gerilim ve akım kaynakları ile direnç içeren devrelerin analizini yapabilecek, İşlemsel yükselteçler içeren devreleri analiz edebilecek, Türevsel denklemleri kullanarak RC ve RL devrelerinin analizini yapabilecek, Basamak ve sinüzidal giriş kaynakları ile beslenen RC ve RL devrelerinin analizini yapabilecek, Fazör kullanarak RLC devrelerinin analizini yapabilecek, Basit elektrik devreleri kurabilecek, Temel laboratuvar donanımını kullanarak laboratuvar içinde ölçümler yapabilecektir. 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 35

ÖÇ’lerin Öğrenme Sürecindeki Yeri • Öğrenci ve öğretim üyesi arasında bir dil birliği oluşur.

ÖÇ’lerin Öğrenme Sürecindeki Yeri • Öğrenci ve öğretim üyesi arasında bir dil birliği oluşur. • Öğrenci, kendinden bekleneni bilir. • Öğretim üyesinin nasıl bir öğretme ortamı hazırlayacağı ve nasıl değerlendirme yapacağının temellerini belirler. • Öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği için zemin hazırlar. 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 36

Teşekkürler 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 37

Teşekkürler 9. 11. 2020 P. Askar 14. 12. 2010 IEÜ 37