Anjiografi Cihaznda Grnt Nasl Oluuyor Dr Fatih GLEN

  • Slides: 35
Download presentation
Anjiografi Cihazında Görüntü Nasıl Oluşuyor? Dr. Fatih GÜLŞEN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Girişimsel

Anjiografi Cihazında Görüntü Nasıl Oluşuyor? Dr. Fatih GÜLŞEN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı

Anlatım Amaçları • Anjiografi Cihaz Bileşenleri • X-ışını tüpü • X-ışını oluşumu • Dedektör

Anlatım Amaçları • Anjiografi Cihaz Bileşenleri • X-ışını tüpü • X-ışını oluşumu • Dedektör Sistemi (Image Intensifier / Flat Panel) • Görüntü oluşumu

Röntgen Cihazları • Radyografi Cihazları: Statik görüntüleme sağlar. • • Direkt grafi cihazları Portabl

Röntgen Cihazları • Radyografi Cihazları: Statik görüntüleme sağlar. • • Direkt grafi cihazları Portabl röntgen Mamografi Konvansiyonel Tomografi • Radyoskopi Cihazları: Dinamik ve statik görüntü sağlar. • Floroskopi • C-kollu sabit veya mobil skopi sistemleri • Anjiografi

Anjiografi Cihazı Anjiografi Cihaz Bileşenleri • • • Hasta masası Kontrol paneli X-ışını tüpü

Anjiografi Cihazı Anjiografi Cihaz Bileşenleri • • • Hasta masası Kontrol paneli X-ışını tüpü Güç Kaynakları Dedektör Sistemi (Image Intensifier / Flat panel) Kontrast pompa enjektörü Monitörler Kumanda konsolu / Görüntü işleme ünitesi PACS sistemi Soğutma Ünitesi

Anjiografi Cihazı Anjiografi Cihaz Bileşenleri

Anjiografi Cihazı Anjiografi Cihaz Bileşenleri

Anjiografi Cihazı X-ışını tüpü

Anjiografi Cihazı X-ışını tüpü

Anjiografi Cihazı X-ışını tüpü

Anjiografi Cihazı X-ışını tüpü

Anjiografi Cihazı X-ışını tüpü • Katot (-) • Döner Anot (+)

Anjiografi Cihazı X-ışını tüpü • Katot (-) • Döner Anot (+)

Anjiografi Cihazı X-ışını tüpü - Katot

Anjiografi Cihazı X-ışını tüpü - Katot

Anjiografi Cihazı X-ışını tüpü - Katot 1. Filament 2. Odaklayıcı başlık (Focusing cup)

Anjiografi Cihazı X-ışını tüpü - Katot 1. Filament 2. Odaklayıcı başlık (Focusing cup)

Anjiografi Cihazı X-ışını tüpü - Katot

Anjiografi Cihazı X-ışını tüpü - Katot

Anjiografi Cihazı X-ışını tüpü - Anot

Anjiografi Cihazı X-ışını tüpü - Anot

Anjiografi Cihazı X-ışını tüpü - Anot

Anjiografi Cihazı X-ışını tüpü - Anot

Anjiografi Cihazı Katot Anot • • Filaman akım verilerek ısıtılır (2200 o. C) Filamandan

Anjiografi Cihazı Katot Anot • • Filaman akım verilerek ısıtılır (2200 o. C) Filamandan ayrılan elektronlar elektron bulutu oluştururlar. Elektron bulutu potansiyel farkı ile hızlandırılır. Ddaklama başlığı ile anota (hedefe) odaklanır.

Anjiografi Cihazı Atomun Yapısı • Maddenin en küçük birimi ATOM • Atom: Çekirdek +

Anjiografi Cihazı Atomun Yapısı • Maddenin en küçük birimi ATOM • Atom: Çekirdek + Elektronlar • Çekirdek: Nötron + Proton

Anjiografi Cihazı X ışını • Elektronların anota (hedefe) çarpması sonucu: • Isı (%99, 8)

Anjiografi Cihazı X ışını • Elektronların anota (hedefe) çarpması sonucu: • Isı (%99, 8) • X-Işınları (%0, 2) • Karakteristik radyasyon • Frenleme radyasyonu

Anjiografi Cihazı Karakteristik Radyasyon • Hedefe çarpan e-lar, hedefteki tungsten atomunun yörüngesinden bir elektron

Anjiografi Cihazı Karakteristik Radyasyon • Hedefe çarpan e-lar, hedefteki tungsten atomunun yörüngesinden bir elektron koparır. • Dış yörüngede bulunan e-lar, kopan iç yörüngedeki e-ların yerine geçer. • İç ve dış yörüngelerdeki e-ların arasındaki bağlanma enerjilerinin farkı bir ışımaya neden olur. . . X ışını • X ışını bir enerji demetidir.

Anjiografi Cihazı Frenleme Radyasyonu • Hedefe gelen e-lar (-) yüklü, çekirdek komşuluğundan geçerken (+)

Anjiografi Cihazı Frenleme Radyasyonu • Hedefe gelen e-lar (-) yüklü, çekirdek komşuluğundan geçerken (+) yüklü çekim kuvveti nedeniyle hızlarını (kinetik enerjilerini kaybeder. • Örneğin 100 ke. V enerji ile yaklaşan çekirdek yanından geçerken zıt yüklerin çekim etkisi nedeniyle yavaşlar ve enerjisi 40 ke. V’a düşer. • Sonuç olarak aradaki fark bir enerji ortaya çıkması demektir. . . X ışını

Anjiografi Cihazı Frenleme Radyasyonu

Anjiografi Cihazı Frenleme Radyasyonu

Anjiografi Cihazı Frenleme Radyasyonu

Anjiografi Cihazı Frenleme Radyasyonu

Anjiografi Cihazı X ışını özellikleri • • • • Elektromanyetik radyasyondur Hızları 300. 000

Anjiografi Cihazı X ışını özellikleri • • • • Elektromanyetik radyasyondur Hızları 300. 000 km/sn (ışık hızı) Dalga boyları 0. 001 -10 Å olup gözle görülmezler Enerjileri 1. 2 Ke. V-12. 4 Me. V Çeşitli maddelerle kimyasal etkileşime girerler Biyolojik etkilere sahiptirler Enerjileri mesafenin karesi ile ters orantılıdır Dokuları geçer (Penetrasyon), geçerken intensiteleri azalır (Absorpsiyon) * Ağırlıkları yoktur Yüksüz olup manyetik alanda sapmazlar Elde edilişlerinden dolayı heterojen yapıdadırlar İyonizan etkiye sahiptirler Luminesans (Fosforesans) özellik taşır* • X ışını • Dedektör

Anjiografi Cihazı X ışını obje ile etkileşimi • Atenüasyon (Absorpsiyon) Soğurulma • Transmisyon (Geçme)

Anjiografi Cihazı X ışını obje ile etkileşimi • Atenüasyon (Absorpsiyon) Soğurulma • Transmisyon (Geçme) • Saçılma

Anjiografi Cihazı Atenüasyon (Zayıflama) • X-ışınlarının (Primer radyasyon) objeden geçerken şiddetinin azalmasıdır. • A

Anjiografi Cihazı Atenüasyon (Zayıflama) • X-ışınlarının (Primer radyasyon) objeden geçerken şiddetinin azalmasıdır. • A = h. Z (Atom mumarası)3. λ (Dalga boyu)3. tk (Kalınlık). D (Yoğunluk) • Görüntü oluşumu için dokular farklılıkları olmalıdır. (FE olay) X ışınının enerjisi Atenüasyon arasında atenüasyon

Anjiografi Cihazı Fotoelektrik Olay – X ışınının kaybolması • X-ışını fotonu hedef atomun (obje/hasta)

Anjiografi Cihazı Fotoelektrik Olay – X ışınının kaybolması • X-ışını fotonu hedef atomun (obje/hasta) iç yörünge elektronunu yörüngesinden fırlatır, kendisi de kaybolur. (enerjisi kaybolur) • İyonlaştırıcı etki (e-lar serbestlenir) • X ışını iyonizan radyasyon

Anjiografi Cihazı Transmisyon (Geçme) • Yarı değer seviyesi* yüksek x-ışını demeti daha penetrandır. •

Anjiografi Cihazı Transmisyon (Geçme) • Yarı değer seviyesi* yüksek x-ışını demeti daha penetrandır. • Radyografik incelemelerde objeye ulaşan Xışınlarının %5’inden daha azı filme veya dedektöre ulaşmaktadır. • Bunların da yarısından azı filmle/dedektörle etkileşime girerek görüntü oluşumuna katkıda bulunmaktadır • Tüpten çıkan X-ışınlarının %1 kadarı görüntü oluşumunu sağlamaktadır.

Anjiografi Cihazı Transmisyon (Geçme) • Çok Radyolüsent Hava-Gaz • Radyolüsent Yağ • Ara Yoğunluk

Anjiografi Cihazı Transmisyon (Geçme) • Çok Radyolüsent Hava-Gaz • Radyolüsent Yağ • Ara Yoğunluk Su-Yumuşak dokular • Radyoopak Kalsifikasyon-Kemik-Taş • Çok Radyoopak Metal-Kontrast maddeler

Anjiografi Cihazı (Kompton) Saçılma • Saçılan radyasyon hasta hakkında yararlı bilgi taşımayan, filmde bulanıklığa

Anjiografi Cihazı (Kompton) Saçılma • Saçılan radyasyon hasta hakkında yararlı bilgi taşımayan, filmde bulanıklığa yol açan ve hasta/personel ekibinde alınan dozu arttıran istenmeyen bir unsurdur.

Anjiografi Cihazı Görüntü Kaydedici – İmaj Reseptörü • Röntgen filmi (Kaset-Film-Ranforsatör) • Görüntü plağı

Anjiografi Cihazı Görüntü Kaydedici – İmaj Reseptörü • Röntgen filmi (Kaset-Film-Ranforsatör) • Görüntü plağı (CR) • Dijital Detektörler (DR) • Floroskopi • Image Intensifier • Flat panel dedektör

Anjiografi Cihazı İmaj Reseptörü – Image Intensifier

Anjiografi Cihazı İmaj Reseptörü – Image Intensifier

Anjiografi Cihazı İmaj Reseptörü – Flat Panel Dedektör

Anjiografi Cihazı İmaj Reseptörü – Flat Panel Dedektör

Anjiografi Cihazı Flat Panel Dedektör – Pixel sistemi • Dedektörde piksel sayısı • 512

Anjiografi Cihazı Flat Panel Dedektör – Pixel sistemi • Dedektörde piksel sayısı • 512 x 512 • 1024 x 1024 • Her bir piksele ulaşan X ışını miktarına göre bu piksellerdeki elektriksel aktivite matematiksel değere çevrilir. • Bu matematiksel değerler ise büyüklüğüne göre beyaz-siyah arası gri tonlara çevrilir ve monitöre aktarılır. • Her bir pikselde, beyaz-siyah arası çok sayıda gri ton özelliği mevcuttur. 212: 65536 gri ton • …. görüntü elde edilmiş olur…

(DSA) Digital Subtraksiyon Anjiografi • Kontrast madde verilmeden önce elde edilen temel ekran görüntüsü

(DSA) Digital Subtraksiyon Anjiografi • Kontrast madde verilmeden önce elde edilen temel ekran görüntüsü elde edilir. (piksellerde matematiksel değerler –gri tonlar– hafızaya alınır) • Kontrast madde verildikten sonra sürekli olarak alınan her bir görüntü karesi (piksellerdeki matematiksel değerler-gri tonlar) ilk başta alınan temel görüntüden çıkarılır. (dijital subtraction: çıkarma işlemi uygulanır. ) • 2. görüntü – 1. görüntü, 3. görüntü – 1. görüntü, 4. görüntü – 1. görüntü …. X görüntü-1. görüntü • (Kontrast madde+kemik-yumuşak doku) – (kemik-yumuşak doku)

(DSA) Digital Subtraksiyon Anjiografi

(DSA) Digital Subtraksiyon Anjiografi

(DSA) Digital Subtraksiyon Anjiografi

(DSA) Digital Subtraksiyon Anjiografi

Teşekkürler

Teşekkürler