M METTE ve MEZZNLKTE YAYGIN HATALAR HAZIRLAYAN FATH

  • Slides: 40
Download presentation
İM METTE ve MÜEZZİNLİKTE YAYGIN HATALAR HAZIRLAYAN: FATİH KARAZEYBEK 27. 03. 2019 ANTALYA

İM METTE ve MÜEZZİNLİKTE YAYGIN HATALAR HAZIRLAYAN: FATİH KARAZEYBEK 27. 03. 2019 ANTALYA

 İMAMLIK NEDİR? İMAM KİMDİR?

İMAMLIK NEDİR? İMAM KİMDİR?

Dünyanın en kıymetli vazifesidir "imam"lık. Peygamber vârisi olmanın adıdır "imam"lık. Her gün beş defa

Dünyanın en kıymetli vazifesidir "imam"lık. Peygamber vârisi olmanın adıdır "imam"lık. Her gün beş defa insanların önüne geçip Rablarıyla olan ilişkilerinde onlara önderlik yapmaktır "imam"lık. Peygamber cübbesini giymek, sarığını takmak, minberine çıkmak, kürsüsünde konuşmak, mihrabında olmaktır "imam"lık. Onurlu bir sorumluluktur "imam"lık.

İM MET VE TEMSİL MİHRAB VE MİNBERİN KIYMETİNİ BİLMEK……… HAMDOLSUN YÜCE MEVLAYA…… SARIĞIMIZ BEYAZDIR

İM MET VE TEMSİL MİHRAB VE MİNBERİN KIYMETİNİ BİLMEK……… HAMDOLSUN YÜCE MEVLAYA…… SARIĞIMIZ BEYAZDIR BİZİM…… SORUMLULUĞUMUZ …… HAYATIN HER ALANINDA……

ŞAHSÎ ÖZELLİKLER Güzel Ahlâk İhlâs Örnek Bir Hayat Şahsiyet Sahibi Olmak Kılık Kıyafet Kendine

ŞAHSÎ ÖZELLİKLER Güzel Ahlâk İhlâs Örnek Bir Hayat Şahsiyet Sahibi Olmak Kılık Kıyafet Kendine Güvenen ve Güvenilir Olan

TUTUM VE DAVRANIŞLAR Güler yüz ve Tatlı dil ve Hoşgörü Göreve tam sadakat Kucaklayıcı

TUTUM VE DAVRANIŞLAR Güler yüz ve Tatlı dil ve Hoşgörü Göreve tam sadakat Kucaklayıcı ve bütünleştirici dil kullanma Saygı, Sevgi Hedef kitleyi tanıma ve problemleri ile ilgilenme ? ? ? İletişim (Cemaatle, Dernekle…) Ziyaret ? ? ?

MESLEKÎ ÖZELLİKLER Kur‘ân'a ve Sünnete vukûfıyet Kur’ânı en güzel şekilde okuma Sahih Bilgi Sahibi

MESLEKÎ ÖZELLİKLER Kur‘ân'a ve Sünnete vukûfıyet Kur’ânı en güzel şekilde okuma Sahih Bilgi Sahibi Olma Öğrenmeye Açık Olma Vazife Şuuru Sabır Kurumsal idiyyet

İM METTE ve MÜEZZİNLİKTE YAYGIN HATALAR

İM METTE ve MÜEZZİNLİKTE YAYGIN HATALAR

NAMAZ ÖNCESİ YAPILAN HATALAR Namaz Öncesinde (Acelecilik, manevi hazırlık noksanlığı…) Namaza Geçişte (Kılık-kıyafet, yürüyüş)

NAMAZ ÖNCESİ YAPILAN HATALAR Namaz Öncesinde (Acelecilik, manevi hazırlık noksanlığı…) Namaza Geçişte (Kılık-kıyafet, yürüyüş) Safların Tertibinde

NAMAZDA YAPILAN HATALAR Namaza Başlama Tekbirinde Kıyamda Rukûda İntikal Tekbirlerinde Son Oturuş ve Selamda

NAMAZDA YAPILAN HATALAR Namaza Başlama Tekbirinde Kıyamda Rukûda İntikal Tekbirlerinde Son Oturuş ve Selamda

DİKKAT

DİKKAT

Namazda Kıraat Tilâvet Seyri? Tilâvet Tavrı? Tilâvet Uzunluğu? Tilâvet Edilen yet ve Sûrelerin uyumu?

Namazda Kıraat Tilâvet Seyri? Tilâvet Tavrı? Tilâvet Uzunluğu? Tilâvet Edilen yet ve Sûrelerin uyumu? Namaz ve Mûsikî Ses kullanımında Mikrofon kullanımında

Namaz Dışında Yapılan Hatalar Kur’an tilâvetinde yapılan hatalar (Aşr-ı şerif seçimi…) Dua ederken yapılan

Namaz Dışında Yapılan Hatalar Kur’an tilâvetinde yapılan hatalar (Aşr-ı şerif seçimi…) Dua ederken yapılan hatalar (Camide veya dışarda) Hutbede (hutbe duaları ve sunum)yapılan hatalar Kürsüde vaaz ederken yapılan hatalar Kâmet ve ezan okurken yapılan hatalar Ses kullanımı (Kur’an tilaveti ve ezan) Mikrofon kullanımı

A. LAHN-I CELÎ ( ﺍﻟ ﺍ ) Açık, fahiş hata demektir. Harflerin, mahreçlerinde, lazımî

A. LAHN-I CELÎ ( ﺍﻟ ﺍ ) Açık, fahiş hata demektir. Harflerin, mahreçlerinde, lazımî sıfatlarında, harekelerinde, sükûnlarında yapılan hatalardır. Mana ister değişsin, ister değişmesin hüküm aynıdır. Yani açık hatadır. Lahn-ı Celî, 3 şekilde olur. Kelimeyi teşkil eden; 1 -Harflerde (mahreçlerinde ve sıfatlarında) 2 -Harekelerde

1. HARFLERDE MEYDANA GELEN HATALAR A) HARFİ DEĞİŞTİRMEK Örnek : ( ) ﺍ kelimesindeki

1. HARFLERDE MEYDANA GELEN HATALAR A) HARFİ DEĞİŞTİRMEK Örnek : ( ) ﺍ kelimesindeki ( )ﻁ harfinin ; ( ) ﺍ şeklinde ( )ﺩ harfi ile, ( )ﺍ şeklinde ( )ﺕ harfine dönüştürülerek okunması gibi. Örnek : ( ) kelimesini () şeklinde; Örnek : ( ) kelimesinde ( )ﺹ harfini ( )ﺱ harfi ile şeklinde; Örnek : Peltek olan ( )ﺫ harfini ( ; )ﺯ ( )ﺙ harfini ( )ﺱ şeklinde okumak gibi. ()

B. HARF EKSİLTMEK (TENKÎS-İ HARF ) Örnek : Özellikle süratli okurken peşe gelen harflerden

B. HARF EKSİLTMEK (TENKÎS-İ HARF ) Örnek : Özellikle süratli okurken peşe gelen harflerden birini hazfetmek ( )ﺍ آ yerine ( ) ﺍ آ şeklinde okumak gibi. Örnek : Tabi meddi uzatmamak ( ﻭ ﺃﺃ ) yerine ( ) ﺃ

C. HARF İL VE ETMEK ( ZİY DE-İ HARF) Örnek : Tabii med üzerinde

C. HARF İL VE ETMEK ( ZİY DE-İ HARF) Örnek : Tabii med üzerinde vakıf yaparken ( )ﻳﺍ – ﻳﺍ gibi medden sonra ; bir hemze ( )ﺀ veya he ( )ﻩ ilave etmek suretiyle ( ﻳﺍ - ﻳﺍ / ﻳﺍ - )ﻳﺍ şeklinde okumak

2. HAREKELERDE MEYDANA GELEN HATALAR Örnek : ﺍ ﺍﻳ ayetindeki kelimesini veya (ötre ve

2. HAREKELERDE MEYDANA GELEN HATALAR Örnek : ﺍ ﺍﻳ ayetindeki kelimesini veya (ötre ve esre ile) okumak.

3. SÜKUNDA MEYDANA GELEN HATALAR Örnek: ﺍﺍﻳ ayetini ﺍﺍﻳ şeklinde ( )ﻝ harfinin sukûnunu

3. SÜKUNDA MEYDANA GELEN HATALAR Örnek: ﺍﺍﻳ ayetini ﺍﺍﻳ şeklinde ( )ﻝ harfinin sukûnunu kaldırıp kesre ile okumak gibi. Örnek : ﻭ kelimelerini ﻭ ayetinde ve ﻭ şeklinde (ötre ile) okumak Örnek : ﺍ ﻻ ayetindeki ﺍ ﻻ kelimesini ﺍ ﻻ şeklinde (üstün ile) veya ﺍ ﻻ şeklinde (ötre ile) okumak

İmamette Kıraat olmazsa olmazdır… Sahih Kıraat için hataları bilmek gerekir!!!

İmamette Kıraat olmazsa olmazdır… Sahih Kıraat için hataları bilmek gerekir!!!

BAŞLICA HATALAR 1. Harflerin İsimlerinde (özellikle Mukattaa Harfleri) 2. Harflerin Mahreçlerinde 3. Harflerin Seslendirilmesinde

BAŞLICA HATALAR 1. Harflerin İsimlerinde (özellikle Mukattaa Harfleri) 2. Harflerin Mahreçlerinde 3. Harflerin Seslendirilmesinde 4. Harflerin Sıfatlarında 5. Sakin Harflere Hareke Verilmesi durumunda. 6. İnce ve Kalın sesli harfler arası geçişlerde

7. Tenvin veya Sakin Nun’la ilgili Tecvid kurallarında 8. İdgamlarda (Tutma Kaidelerinde) 9. Şeddeli

7. Tenvin veya Sakin Nun’la ilgili Tecvid kurallarında 8. İdgamlarda (Tutma Kaidelerinde) 9. Şeddeli Harfleri ( Mim ve Nun harfleri dışında) Şedde Payından Fazla Tutmama konusunda 10. Tilavet Usullerinde ( Tahkik- Tedvir- Hadr) Medlerin Ölçülerini Uygulama konusunda

11. Hükmür-Ra Uygulamalarında 12. Vakıf ve İbtida konusunda 13. Temsili Okuma konusunda

11. Hükmür-Ra Uygulamalarında 12. Vakıf ve İbtida konusunda 13. Temsili Okuma konusunda

Kuran’ı bir Fem-i Muhsin’in den ‘Ahz’ ediniz.

Kuran’ı bir Fem-i Muhsin’in den ‘Ahz’ ediniz.

 MÜEZZİNLİKTE YAPILAN YAYGIN HATALAR

MÜEZZİNLİKTE YAPILAN YAYGIN HATALAR

TEŞEKKÜRLER… FATİH KARAZEYBEK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ

TEŞEKKÜRLER… FATİH KARAZEYBEK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ

EK HATIRLATMA( Konu dışında) Bir Din Görevlisinin KUR’ N-I KERÎMİ en güzel şekilde Okumak

EK HATIRLATMA( Konu dışında) Bir Din Görevlisinin KUR’ N-I KERÎMİ en güzel şekilde Okumak Okutmak Sevdirmek Anlamak Anlatmak Yaşamak (……………. . )dir?

TEŞEKKÜRLER… FATİH KARAZEYBEK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ

TEŞEKKÜRLER… FATİH KARAZEYBEK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ