ALACAK SENED SKONTOSU letme 28 02 2018 tarihinde

  • Slides: 36
Download presentation
ALACAK SENEDİ İSKONTOSU İşletme 28. 02. 2018 tarihinde vadesine üç ay kalan 10. 000

ALACAK SENEDİ İSKONTOSU İşletme 28. 02. 2018 tarihinde vadesine üç ay kalan 10. 000 TL tutarındaki bir alacak senedini bankaya ıskonto ettirmiş, ıskonto sonrası kalan tutar bankadaki hesaba kaydedilmiştir. Iskonto faiz oranı %12 ‘dir. MKY F= K x N x T 100 = 10. 000 x 3 x 12 1. 200 = 300 TL MN A Ç I K L A M A L A R 22 --------- 28. 02. 2018 ---------102 BANKALAR HS 780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS 121 ALACAK SENETLERİ HS Alacak senetlerinin ıskonto ettirilmesi. BORÇ ALACAK 9. 700 300 10. 000

DÖNEM SONU FAİZ TAHAKKUK KAYDI İşletmenin 31. 12. 2018 tarihindeki hesap özetinde; bankada bulunan

DÖNEM SONU FAİZ TAHAKKUK KAYDI İşletmenin 31. 12. 2018 tarihindeki hesap özetinde; bankada bulunan vadesiz mevduat hesabına 2. 500 TL faiz tahakkuk ettirildiği ve bu tutardan %15 oranında gelir vergisi kesintisi yapıldığı görülmüştür. Gelir Vergisi : 2. 500 x 0, 15 = 375 TL MN A Ç I K L A M A L A R 23 --------- 31. 12. 2018 ---------102 BANKALAR HS 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FON. 642 FAİZ GELİRLERİ Faiz geliri tahakkuk kaydı. BORÇ ALACAK 2. 125 375 2, 500

DÖNEM SONU FAİZ TAHAKKUK KAYDI İşletmenin 01. 12. 2018 tarihinde yıllık %24 faizle bankada

DÖNEM SONU FAİZ TAHAKKUK KAYDI İşletmenin 01. 12. 2018 tarihinde yıllık %24 faizle bankada açtırmış olduğu 6 ay vadeli 100. 000 TL’lik vadeli hesapla ilgili dönem sonunda (31. 12. 2018) tarihinde faiz tahakkuk kaydını yapınız. . (Faiz ve anapara vade sonunda tahsil edilecektir. ) F= K x N x T 100 = 100. 000 x 1 x 24 1. 200 = 2. 000 TL MN A Ç I K L A M A L A R 24 --------- 31. 12. 2018 ---------181 GELİR TAHAKKUKLARI 642 FAİZ GELİRLERİ Dönem sonu faiz tahakkuk kaydı. BORÇ ALACAK 2. 000

DÖVİZ ALIŞI İşletme 01. 02. 2018 tarihinde müşterisi Sabri Atasoy’dan alacağına karşılık 50. 000

DÖVİZ ALIŞI İşletme 01. 02. 2018 tarihinde müşterisi Sabri Atasoy’dan alacağına karşılık 50. 000 Amerikan Doları almıştır. döviz alış kuru 1$ = 3, 50 TL’dir. Dövizin kasaya girişteki değeri : 50. 000 x 3, 50 = 175. 000 TL MN 25 26 A Ç I K L A M A L A R ------------ 01. 02. 2018 -----------100 KASA 100 10 Dolar Kasası 50. 000 $ 120 ALICLIR 120 01 Sabri ATASOY 175. 000 TL Müşterilerden alacak tahsili. ------------ 01. 02. 2018 -----------900 YABANCI PARA MEVCUTLARI 900 10 ABD Doları 902 YABANCI PARA VAZİYETİ 902 10 ABD Doları Dolar alışın nazım hesaplara kaydı. BORÇ ALACAK 175. 000 TL 50. 000 $

DÖVİZ SATIŞI İşletme 01. 03. 2018 tarihinde kasada bulunan 50. 000 Amerikan Dolarını 3.

DÖVİZ SATIŞI İşletme 01. 03. 2018 tarihinde kasada bulunan 50. 000 Amerikan Dolarını 3. 80 TL’den döviz bürosunda Türk Lirasına çevirmiştir (satmıştır). Doların kasaya girdiği zaman ki döviz alış kuru 1$ = 3, 50 TL’dir. Satıştaki değeri : 50. 000 x 3, 80 = 190. 000 TL Kasaya girişteki değeri : 50. 000 x 3, 50 = 175. 000 TL Kambiyo karı : 190. 000 – 175. 000 = 15. 000 TL MN A Ç I K L A M A L A R 27 --------------- 01. 03. 2018 --------------100 KASA 100 00 TL Kasası 190. 000 TL 100 KASA 100 10 Dolar Kasası 50. 000 $ 646 KAMBİYO KARLARI Döviz satış kaydı. --------------- 01. 03. 2018 --------------902 YABANCI PARA VAZİYETİ 902 10 ABD Doları 28 900 YABANCI PARA MEVCUTLARI 900 10 ABD Doları Dolar satışın nazım hesaplara kaydı. BORÇ ALACAK 190. 000 TL 175. 000 TL 15. 000 TL 50. 000 $

YABANCI PARA DEĞİŞİMİ (ARBİTRAJ) 03. 2018 tarihinde müşteri Ahmet Adak’ın isteği üzerine 10. 000

YABANCI PARA DEĞİŞİMİ (ARBİTRAJ) 03. 2018 tarihinde müşteri Ahmet Adak’ın isteği üzerine 10. 000 Euro karşılığında 12. 000 Dolar verilmiştir. O günkü kurlar: 1 Dolar= 3, 70 TL 1 Euro= 4, 81 TL’dir. (1 Dolar Maliyet Kuru= 3, 50 TL) MKY Çözüm: Parite: 4, 81 / 3, 70 = 1, 3 Buna göre 10. 000 Euro karşılığı 13. 00 Dolardır. Kasada Dolar olmasaydı 13. 00 Dolar x 3, 70 = 48. 100 TL ödeyecektik. Maliyet: 13. 000 Dolar (1, 3 pariteden) x 3, 50 TL = 45. 500 TL Verilen 12. 000 Doların değeri: 12. 000 x 3, 50 = 42. 000 TL Arbitraj Karı: 13. 000 Dolar – 12. 000 Dolar = 1. 000 Dolar x 3, 50 = 3. 500 TL MN A Ç I K L A M A L A R 29 --------- 01. 03. 2018 ---------100 KASA 100 20 Euro Kasası 10. 000 € 100 KASA 100 10 Dolar Kasası 12. 000 $ 646 KAMBİYO KARLARI Arbitraj karının kaydı. BORÇ ALACAK 45. 500 TL 42. 000 TL 3. 500 TL

DEVAMI MN A Ç I K L A M A L A R 30

DEVAMI MN A Ç I K L A M A L A R 30 --------- 01. 03. 2018 ---------902 YABANCI PARA VAZİYETİ 902 10 ABD Doları 900 YABANCI PARA MEVCUTLARI 900 20 Euro 900 YABANCI PARA MEVCUT. 900 10 ABD Doları 902 YABANCI PARA VAZİYETİ 902 20 Euro Dolar ve Euro giriş çıkışlarının nazım hesaplara kaydı. BORÇ ALACAK 12. 000 $ 10. 000 €

SENE SONU YABANCI PARANIN DEĞERLEMESİ 1 Sene sonunda işletmenin kasasında 100. 000 $ mevcuttur.

SENE SONU YABANCI PARANIN DEĞERLEMESİ 1 Sene sonunda işletmenin kasasında 100. 000 $ mevcuttur. Mevcut yabancı paranın işletmeye girişteki $ kuru 3, 53 TL, sene sonu Merkez Bankası değerleme kuru $ kuru 3, 7692 TL’dir. MKY İşlemeye giriş maliyeti : 100. 000 $ x 3, 53 TL = 353. 000 TL Bilanço günündeki değeri : 100. 000 $ x 3, 7692 TL = 376. 920 TL Kambiyo karı : 376. 920 – 353. 000 = 23. 920 TL MN A Ç I K L A M A L A R 31 --------- 31. 12. 2018 ---------100 KASA 100 10 Dolar 646 KAMBİYO KARLARI Sene sonu Dolar değerleme kaydı. BORÇ ALACAK 23. 920 TL

SENE SONU YABANCI PARANIN DEĞERLEMESİ 2 İşletmenin sene sonu yabancı para hesapları aşağıdaki gibidir.

SENE SONU YABANCI PARANIN DEĞERLEMESİ 2 İşletmenin sene sonu yabancı para hesapları aşağıdaki gibidir. 100 10 KASA Dolar 100. 20 KASA Euro 106. 164 TL +211. 830 TL 317. 994 TL 92. 715 TL +221. 034 TL 313. 749 TL +142. 084 TL 900 YP MEV Dolar 30. 000 $ +60. 000 $ 90. 000 $ +40. 000 $ +125. 772 TL 900 YP MEV Euro 25. 000 € +55. 000 € 80. 000 € +30. 000 €

(Devamı) Yukarıdaki büyük defterlerin toplamlarını alarak yabancı kasa mizanını düzenleyelim: YABANCI PARA KASASI 31.

(Devamı) Yukarıdaki büyük defterlerin toplamlarını alarak yabancı kasa mizanını düzenleyelim: YABANCI PARA KASASI 31. 12. 2018 TARİHLİ MİZANI HESAP ADI BORÇ TOPLAMI ALACAK TOPLAMI KALAN 100 10 Dolar Kasası 317. 994 TL 142. 084 TL 175. 910 TL 100 20 Euro Kasası 313. 749 TL 125. 772 TL 187. 977 TL TOPLAM 631. 743 TL 267. 856 363. 887 TL

(Devamı) Sene sonu Merkez Bankası değerleme kuru: $ kuru 3, 7719 TL, € kuru

(Devamı) Sene sonu Merkez Bankası değerleme kuru: $ kuru 3, 7719 TL, € kuru 4, 5155 TL’dir. Buna göre mevcut $ ve €’ları değerleyelim. YABANCI PARA KASASI 31. 12. 2018 TARİHLİ DEĞERLEMESİ YABANCI PARA MİKTARI DEĞERLEME KURU TUTARI DOLAR 50. 000 $ 3, 7719 TL 188. 595 TL EURO 50. 000 € 4, 5155 TL 225. 775 TL TOPLAM 414. 370 TL

(Devamı) Defter kayıtlarına göre yabancı paraların sene sonu değeri : 363. 887 TL Değerleme

(Devamı) Defter kayıtlarına göre yabancı paraların sene sonu değeri : 363. 887 TL Değerleme işlemlerine göre yabancı paraların sene sonu değeri: 414. 370 TL Kambiyo Karı: 414. 370 TL - 363. 887 TL = 50. 483 TL MN A Ç I K L A M A L A R 32 --------- 31. 12. 2018 ---------100 KASA 100 10 Dolar 188. 595 TL - 175. 910 TL = 12. 685 TL 100 20 Euro 225. 775 TL - 187. 977 TL = 37. 798 TL 646 KAMBİYO KARLARI Sene sonu Dolar-Euro değerleme kaydı. BORÇ ALACAK 50. 483 TL

İLERİ TARİHLİ ÇEKLER 31. 12. 2018 tarihinde ileri tarihli alınan çeklerin; 80. 000 TL’lik

İLERİ TARİHLİ ÇEKLER 31. 12. 2018 tarihinde ileri tarihli alınan çeklerin; 80. 000 TL’lik kısmı Türk Parası, 70. 000 TL’lik kısmı Euro çeklerden oluşmaktadır. MKY Sene sonunda ileri tarihli çeklerin alacak senetleri hesabında izlenmesi daha uygundur. (MB Gelirler Genel Müdürlüğü 23. 11. 1994 tarihli muktezası) MN A Ç I K L A M A L A R 33 --------- 31. 12. 2018 ---------121 ALACAK SENETLERİ 121 05 Portföydeki TL Çekler 121 06 Portföydeki Euro Çekler BORÇ ALACAK 150. 000 TL 80. 000 TL 70. 000 TL 101 ALINAN ÇEKLER 101 01 Portföy TL Çek 80. 000 TL 101 02 Portföy Euro Çek 70. 000 TL İleri tarihli çekleri alacak senetlerine aktarma kaydı. 150. 000 TL

İLERİ TARİHLİ YABANCI PARA ÇEKLERİN DEĞERLEMESİ 31. 12. 2018 tarihinde; ileri tarihli alınan çeklerin;

İLERİ TARİHLİ YABANCI PARA ÇEKLERİN DEĞERLEMESİ 31. 12. 2018 tarihinde; ileri tarihli alınan çeklerin; 70. 000 TL’lik kısmı Euro çeklerden oluşmaktadır. Çeklerin alındığı tarihteki Euro alış kuru 3. 9548 TL, sene sonu Merkez Bankası € değerleme kuru 4, 5155 TL’dir. MKY 70. 000 TL / 3. 9548 TL = 17. 700 € x 4, 5155 TL = 79. 924, 35 TL - 70. 000 TL = 9. 924, 35 TL kambiyo karı MN A Ç I K L A M A L A R 34 --------- 31. 12. 2018 ---------121 ALACAK SENETLERİ BORÇ ALACAK 9. 924, 35 121 06 Portföydeki Euro Çekler 9. 924, 35 TL 646 KAMBİYO KARLARI Sene sonu Euro çeklerin değerleme kaydı. 9. 924, 35

TAHVİL FAİZ GELİRİ 03. 2018 tarihinde; işletmenin portföyünde bulunan devlet tahvillerinin vadesi gelen 65.

TAHVİL FAİZ GELİRİ 03. 2018 tarihinde; işletmenin portföyünde bulunan devlet tahvillerinin vadesi gelen 65. 000 TL’lik kuponları tahsil için Ziraat Bankası Buca Şubesine gönderilmiştir. 05. 03. 2018 tarihinde; banka tahvil faizlerinin tahsil edildiğini bildirmiştir. MKY MN 35 36 A Ç I K L A M A L A R --------- 03. 2018 ---------108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 108 05 Devlet Tahvil Kuponları 642 FAİZ GELİRLERİ Devlet tahvil faiz geliri kaydı. --------- 05. 03. 2018 ---------102 BANKALAR 102 01 Ziraat Bankası V. siz Hesap TL 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 108 05 Devlet Tahvil Kuponları Devlet tahvil faiz gelirinin tahsil kaydı. BORÇ ALACAK 65. 000

HİSSE SENEDİ ALIŞ 15. 03. 2018 tarihinde; işletme nakit fazlasını değerlendirmek amacıyla Borsa İstanbul’dan

HİSSE SENEDİ ALIŞ 15. 03. 2018 tarihinde; işletme nakit fazlasını değerlendirmek amacıyla Borsa İstanbul’dan tanesi 118 TL’den 1. 000 adet TÜPRAŞ AŞ hisse senedi almış; hisse senetlerinin bedeli ile %1 oranında satın alma komisyonu Ziraat Bankası Buca Şubesi vadesiz hesaptan ödenmiştir. MKY MN A Ç I K L A M A L A R 37 ---------- 1503. 2018 ----------110 HİSSE SENETLERİ 110 11 TÜPRAŞ AŞ 653 KOMİSYON GİDERLERİ 102 BANKALAR HS 102 Ziraat Bankası Buca V. siz TÜPRAŞ AŞ. hisse senedi alış kaydı. BORÇ ALACAK 118. 000 1. 180 119. 180

HİSSE SENEDİ SATIŞ 03. 06. 2018 tarihinde; işletmenin portföyünde bulunan 500 adet hisse senedi

HİSSE SENEDİ SATIŞ 03. 06. 2018 tarihinde; işletmenin portföyünde bulunan 500 adet hisse senedi tanesi 100 TL’den satılmıştır. (Alış fiyatı 118 TL’dir. )( Satış komisyonu %1) 05. 12. 2018 tarihinde işletmenin portföyündeki 500 adet hisse senedi tanesi 150 TL’den satılmıştır. Alış fiyatı 118 TL’dir. ) (Satış komisyonu %1) MKY MN 38 39 A Ç I K L A M A L A R -------------- 03. 06. 2018 --------------102 BANKALAR 653 KOMİSYON GİDERLERİ 655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI 110 HİSSE SENETLERİ Hisse senedi satış kaydı. -------------- 05. 12. 2018 --------------102 BANKALAR 653 KOMİSYON GİDERLERİ 655 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 110 HİSSE SENETLERİ Hisse senedi satış kaydı. BORÇ ALACAK 49. 500 59. 000 74. 250 750 16. 000 59. 000

HİSSE SENETLERİNİN SENE SONU DEĞERLEMESİ (DEĞER ARTIŞI) Hisse senetleri VUK’a göre maliyet bedeli ile;

HİSSE SENETLERİNİN SENE SONU DEĞERLEMESİ (DEĞER ARTIŞI) Hisse senetleri VUK’a göre maliyet bedeli ile; TMS’ye göre Gerçeğe Uygun Değer (Borsada yer alan en iyi alış bedeli) ile değerlenir. Hisse senetlerini gerçek değerleri ile bilançoda gösterebilmek için sene sonu borsadaki en iyi alış bedeli ile değerlenir. Artış var ise; bu kar mali kar hesaplanırken ticari kardan indirilir. Düşüklük varsa karşılık ayrılır. Örnek: İşletmenin portföyünde bulunan PETKİM AŞ hisse senetlerinin alış maliyetleri 500. 000 TL, sene sonu borsadaki en iyi alış bedellerine göre değeri 650. 000 TL’dir. Değer artışı: 650. 000 TL - 500. 000 TL = 150. 000 TL MN 40 41 A Ç I K L A M A L A R -------------- 31. 12. 2018 --------------110 HİSSE SENETLERİ 648 MENKUL KIY. BORSA DEĞER ARTIŞLARI Hisse senedi değer artış kaydı. -------------- 31. 12. 2018 --------------982 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 982 00 Vergiye Tabi Olmayan Gelirler 983 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 983 Matrahtan İndirilecek Tutarlar Hisse senedi değer artışının nazım hesaplara kaydı. BORÇ ALACAK 150. 000

HİSSE SENETLERİNİN SENE SONU DEĞERLEMESİ (DEĞER AZALIŞI) Hisse senetleri VUK’a göre maliyet bedeli ile;

HİSSE SENETLERİNİN SENE SONU DEĞERLEMESİ (DEĞER AZALIŞI) Hisse senetleri VUK’a göre maliyet bedeli ile; TMS’ye göre Gerçeğe Uygun Değer (Borsada yer alan en iyi alış bedeli) ile değerlenir. Hisse senetlerini gerçek değerleri ile bilançoda gösterebilmek için sene sonu borsadaki en iyi alış bedeli ile değerlenir. Artış var ise; bu kar mali kar hesaplanırken ticari kardan indirilir. Düşüklük varsa karşılık ayrılır. Örnek: İşletmenin portföyünde bulunan İŞ-C hisse senetlerinin alış maliyetleri 900. 000 TL, sene sonu borsadaki en iyi alış bedellerine göre değeri 850. 000 TL’dir. Değer azalışı: 900. 000 TL - 850. 000 TL = 50. 000 TL MN 42 A Ç I K L A M A L A R -------------- 31. 12. 2018 --------------654 KARŞILIK GİDERLERİ 654 00 Kanunen Kabul Edilen Giderler 119 MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜŞ KARŞ. 119 00 Hisse Senetleri Değer Düşüklüğü Karş. Değeri düşen hisse senetlerine karşılık ayrılması. BORÇ ALACAK 50. 000

DEVLET TAHVİLİ ALINMASI (FAİZ GELİRİ) 01. 03. 2018 tarihinde Hazine’nin ihraç etmiş olduğu; nominal

DEVLET TAHVİLİ ALINMASI (FAİZ GELİRİ) 01. 03. 2018 tarihinde Hazine’nin ihraç etmiş olduğu; nominal değeri 1. 000 TL, yıllık % 24 faizli ve 3 aylık dönemlerde faiz ödemeli iki yıl vadeli devlet tahvillerinden 1. 000 adet alınmıştır. 01. 06. 2018 tarihinde birinci 3 aylık faizin tahsil edildiği bankadan gelen hesap ekstresinden anlaşılmıştır. MKY Faiz: Kx. Nx. T = 1. 000 x 3 x 24 = 60. 000 TL 100 1. 200 MN 43 44 A Ç I K L A M A L A R ------------ 01. 03. 2018 ------------112 KAMU KES TAH SENET VE BONOLARI 102 BANKALAR HS Devlet tahvili alınması. . ------------ 01. 06. 2018 ------------102 BANKALAR HS 642 FAİZ GELİRLERİ Devlet tahvili birinci 3 aylık faiz gelirinin kaydı. BORÇ ALACAK 1. 000 60. 000

EUROBOND ALINMASI (Kambiyo Karı – Faiz Geliri) 01. 04. 2018 tarihinde uluslar arası piyasada

EUROBOND ALINMASI (Kambiyo Karı – Faiz Geliri) 01. 04. 2018 tarihinde uluslar arası piyasada işlem gören iki yıl vadeli nominal bedeli 1. 000 Euro ve yıllık % 5 faiz ödemeli olan TC Eurobondlarından Ziraat Bankası aracılığı ile 100 adet alınmıştır. 1 Euro= 4. 50 TL 31. 12. 2018 tarihinde 1 Euro= 4, 90 TL. Faiz ve kambiyo karını hesaplayarak MKY Faiz: Kx. Nx. T = 100. 000 x 9 x 5 = 3. 750 Euro 3. 750 x 4. 90 = 18. 375 TL 100 1. 200 Kambiyo karı: (4, 90 – 4, 50) x 100. 000 = 40. 000 TL MN 45 46 A Ç I K L A M A L A R --------------- 01. 04. 2018 --------------112 KAMU KES TAH SENET VE BONOLARI 112 Eurobond 102 BANKALAR HS TC Eurobondu alınması. (1. 000 x 100 x 4, 50) --------------- 31. 12. 2018 --------------112 KAMU KES TAH SENET VE BONOLARI 112 Eurobond 646 KAMBİYO KARLARI 642 FAİZ GELİRLERİ TC Eurobondlarının kambiyo karı ve faiz geliri kaydı. BORÇ ALACAK 450. 000 58. 375 40. 000 18. 375

BAĞLI MENKUL KIYMETLER (%10’NA KADAR SERMAYE PAYI) 7. 03 2018 tarihinde İzmir Park AŞ

BAĞLI MENKUL KIYMETLER (%10’NA KADAR SERMAYE PAYI) 7. 03 2018 tarihinde İzmir Park AŞ hisse senetlerinin %5’lik kısmı 500. 000 TL’ye satın alınmış. Bedeli EFT yapılarak ödenmiştir. 14. 03. 2028 tarihinde iştirakimiz olan İzmir Park AŞ’nin hisse senetlerinin tamamı 5. 000 TL’ye satılmıştır. Bedeli bankadaki hesabımıza yatırılmıştır. MKY MN A Ç I K L A M A L A R 47 --------------- 07. 03 2018 --------------242 İŞTİRAKLER 242 02 İzmir Park AŞ. 102 BANKALAR İzmir Park AŞ’nin %5 lik kısmının satın alınması. 48 --------------- 14. 03. 2028 --------------102 BANKALAR 242 İŞTİRAKLER 242 02 İzmir Park AŞ. 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI İştiraklerin satışı. BORÇ ALACAK 500. 000 4. 500. 000

İŞTİRAKLER (%10 - %50 SERMAYE PAYI) TMS 6 07. 03 2018 tarihinde kurulmakta olan

İŞTİRAKLER (%10 - %50 SERMAYE PAYI) TMS 6 07. 03 2018 tarihinde kurulmakta olan Buca Ticaret AŞ. ’nin %25 lik hissesine sahip olabilmek için 250. 000 TL sermaye koyma taahhüdünde bulunulmuştur. 14. 03. 2018 tarihinde taahhüt edilen 250. 000 TL’lik sermaye bankadaki hesaptan ödenmiştir. MKY MN A Ç I K L A M A L A R 49 --------------- 07. 03 2018 --------------242 İŞTİRAKLER 242 01 Buca Ticaret AŞ. 243 İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ İştiraklere sermaye taahhüdünde bulunulması. 50 --------------- 14. 03. 2018 --------------243 İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ 102 BANKALAR İştiraklere sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesi. BORÇ ALACAK 250. 000

BAĞLI ORTAKLIKLAR (%50’DEN FAZLA SERMAYE PAYI) 07. 03 2018 tarihinde Konak Yapı AŞ. ’nin

BAĞLI ORTAKLIKLAR (%50’DEN FAZLA SERMAYE PAYI) 07. 03 2018 tarihinde Konak Yapı AŞ. ’nin %75 lik hissesine sahip olabilmek için 7. 500. 000 TL ödenmiştir. . 14. 03. 2020 tarihinde bağlı ortaklığımız Konak Yapı AŞ. ’nin %75 lik hissesi 7. 000 TL’ye elden çıkartılmıştır. MN A Ç I K L A M A L A R 51 --------------- 07. 03 2018 --------------242 İŞTİRAKLER 242 02 Konak Yapı AŞ. 102 BANKALAR Konak Yapı AŞ’nin %75 lik kısmının satın alınması. 52 --------------- 14. 03. 2020 --------------102 BANKALAR 655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI 242 İŞTİRAKLER 242 02 Konak Yapı AŞ. Bağlı ortaklıkların satışı. BORÇ ALACAK 7. 500. 000 7. 000 500. 000 7. 500. 000

BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇ VERİLMESİ 07. 03. 2018 tarihinde bağlı ortaklığımız Çeşme Turizm AŞ’ye nakit

BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇ VERİLMESİ 07. 03. 2018 tarihinde bağlı ortaklığımız Çeşme Turizm AŞ’ye nakit sıkıntısından dolayı 1. 000 TL borç EFT yapılarak verilmiştir. 07. 05. 2018 tarihinde bağlı ortaklığımız Çeşme Turizm AŞ almış olduğu borcu yıllık %24 faizi ile birlikte geri vermiştir. F= K x N x T 100 = 1000. 000 x 24 1. 200 = 40. 000 TL MN A Ç I K L A M A L A R 53 --------------- 07. 03 2018 --------------133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 133 06 Çeşme Turizm AŞ. 102 BANKALAR Çeşme Turizm AŞ’ye borç verilmesi. 54 --------------- 14. 05. 2018 --------------102 BANKALAR 642 FAİZ GELİRLERİ 133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 133 06 Çeşme Turizm AŞ. Bağlı ortaklık Çeşme Turizm AŞ’nin borcunu ödemesi. BORÇ ALACAK 1. 000 1. 040. 000 1. 000

ALACAK SENETLERİ REESKONTU (TL) 31. 12. 2018 tarihinde işletmenin portföyünde (elinde) nominal değeri 100.

ALACAK SENETLERİ REESKONTU (TL) 31. 12. 2018 tarihinde işletmenin portföyünde (elinde) nominal değeri 100. 000 TL, vadesi 3 ay olan bir alacak senedi bulunmaktadır. Reeskont faiz oranı %12’dir. Reeskont faizini hesaplayarak MKY F= K x N x T 100+ (Nx. T) = 100. 000 x 3 x 12 1. 200+(3 x 12) = 2. 912, 62 TL MN A Ç I K L A M A L A R 55 --------------- 31. 12. 2018 --------------657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU Alacak senetlerinin reeskonta tabi tutulması. 56 --------------- 01. 2019 --------------122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU 647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ Alacak senetleri reeskontu hesabının kapatılması. BORÇ ALACAK 2. 912, 62

ALACAK SENETLERİ REESKONTU (YP) 31. 12. 2018 tarihinde işletmenin portföyünde (elinde) nominal değeri 50.

ALACAK SENETLERİ REESKONTU (YP) 31. 12. 2018 tarihinde işletmenin portföyünde (elinde) nominal değeri 50. 000 $, vadesi 120 gün olan bir alacak senedi bulunmaktadır. Reeskont faiz oranı %6 Sene sonu 1 $= 3, 70 TL. (Senet alındığında 1 $= 3, 50 TL) Reeskont faizini hesaplayarak MKY F= K x N x T = 50. 000 x 120 x 6 = 36. 000 = 980, 39 $ 980, 39 x 3. 70 = 3. 627, 44 TL 100+ (Nx. T) 36. 000+(120 x 6) 36. 720 Kambiyo Karı: (3, 70 – 3, 50) x 50. 000 = 10. 000 TL MN A Ç I K L A M A L A R 57 --------------- 31. 12. 2018 --------------657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU Alacak senetlerinin reeskonta tabi tutulması. 58 59 --------------- 31. 12. 2018 --------------121 ALACAK SENETLERİ 646 KAMBİYO KARLARI Alacak senetlerinin reeskonta tabi tutulması. --------------- 01. 2019 --------------122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU 647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ Alacak senetleri reeskontu hesabının kapatılması. BORÇ ALACAK 3. 627, 44 10. 000 3. 627, 44

ALACAKLARIN ŞÜPHELİ DURUMA DÜŞMESİ 14. 03. 2018 tarihinde işletmenin portföyünde bulunan 20. 000 TL’lik

ALACAKLARIN ŞÜPHELİ DURUMA DÜŞMESİ 14. 03. 2018 tarihinde işletmenin portföyünde bulunan 20. 000 TL’lik bir alacak senedi tahsili şüpheli duruma düşmüştür. 31. 12. 2018 tarihinde şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmıştır. MN A Ç I K L A M A L A R 60 --------------- 14. 03. 2018 --------------128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 121 ALACAK SENETLERİ Alacak senetlerinin tahsilinin şüpheli duruma düşmesi. 61 --------------- 31. 12. 2018 --------------654 KARŞILIK GİDERLERİ 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI Şüpheli ticari alacaklara karşılık ayrılması. BORÇ ALACAK 20. 000

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLARIN TAHSİLİ 15. 01. 2019 tarihinde 20. 000 TL’lik şüpheli ticari alacak

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLARIN TAHSİLİ 15. 01. 2019 tarihinde 20. 000 TL’lik şüpheli ticari alacak tahsil edilmiştir. Ayrılan karşılık iptal edilmiştir. MN A Ç I K L A M A L A R 62 --------------- 15. 01. 2019 --------------- 63 100 KASA 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR Şüpheli ticari alacakların tahsil edilmesi. --------------- 15. 01. 2019 --------------129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR Ayrılan karşılıkların iptal edilmesi. (Gelir olarak yazılması). BORÇ ALACAK 20. 000

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLARIN DEĞERSİZ HALE GELMESİ 15. 01. 2019 tarihinde 20. 000 TL’lik şüpheli

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLARIN DEĞERSİZ HALE GELMESİ 15. 01. 2019 tarihinde 20. 000 TL’lik şüpheli ticari alacak, işletmenin iflas etmesinden dolayı değersiz hale gelmiştir. Bu durumda; şüpheli ticari alacaklar hesabı ile şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı karşılıklı olarak kapatılır, alacak hesaplardan silinmiş olur. MN A Ç I K L A M A L A R 64 --------------- 15. 01. 2019 --------------- 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR Şüpheli ticari alacakların değersiz hale gelmesi. BORÇ ALACAK 20. 000

KREDİ KARTI İLE MAL ALIŞ 14. 03. 2018 tarihinde kredi kartı ile %18 KDV

KREDİ KARTI İLE MAL ALIŞ 14. 03. 2018 tarihinde kredi kartı ile %18 KDV hariç 50. 000 TL’lik mal alınmıştır. 14. 03. 2018 tarihinde kredi kartı ile ilgili banka %3 puan vermiştir. MN A Ç I K L A M A L A R 65 --------------- 14. 03. 2018 --------------- 66 153 TİCARİ MALLAR 191 İNDİRİLECEK KDV 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 329 06 Kredi Kartı Kullanımı. . numaralı fatura ve kredi kartı ile mal alınması. . --------------- 14. 03. 2018 --------------127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 127 06 Kazanılan Puanlar 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KAR Bankadan puan kazanılması. BORÇ ALACAK 50. 000 9. 000 59. 000 1. 770

KREDİ KARTI PUANLARININ KULLANIMI 14. 04. 2018 tarihinde kredi kartında biriken 1. 770 TL’lik

KREDİ KARTI PUANLARININ KULLANIMI 14. 04. 2018 tarihinde kredi kartında biriken 1. 770 TL’lik puan ile %18 KDV hariç 2. 000 TL’lik mal alınmış geriye kalan tutar için yine kredi kartı çekilmiştir. . MN A Ç I K L A M A L A R 67 --------------- 14. 04. 2018 --------------- 153 TİCARİ MALLAR 191 İNDİRİLECEK KDV 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 127 06 Kazanılan Puanlar 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 329 06 Kredi Kartı Kullanımı. . numaralı fatura ve kredi kartı ile mal alınması puanların kullanılması. BORÇ ALACAK 2. 000 360 1. 770 590

KREDİ KARTI İLE MAL SATIŞ (KOMİSYONSUZ) 14. 03. 2018 tarihinde kredi kartı ile %18

KREDİ KARTI İLE MAL SATIŞ (KOMİSYONSUZ) 14. 03. 2018 tarihinde kredi kartı ile %18 KDV hariç 25. 000 TL’lik mal satılmıştır. Banka ile yapılan anlaşma gereği para bir ay sonra çekilecek komisyon ödenmeyecektir. 14. 03. 2018 tarihinde kredi kartı ile mal satışında müşteri %2 puan kazanmıştır. . MN A Ç I K L A M A L A R 68 --------------- 14. 03. 2018 --------------- 69 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 127 01 Kredi Kartlı Satışlardan Alacaklar 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 391 HESAPLANAN KDV. . numaralı fatura ve kredi kartı ile mal alınması. . --------------- 14. 03. 2018 --------------689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR. 689 05 Müşteriye Verilen Puanlar 329 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 329 05 Müşteriye Verilen Puanlar Bankadan puan kazanılması. BORÇ ALACAK 29. 500 25. 000 4. 500 590

MÜŞTERİNİN KREDİ KARTI PUANLARINI KULLANMASI 14. 04. 2018 tarihinde %18 KDV hariç 3. 000

MÜŞTERİNİN KREDİ KARTI PUANLARINI KULLANMASI 14. 04. 2018 tarihinde %18 KDV hariç 3. 000 TL’lik mal satılmış, müşteri 590 TL’lik kredi kartı puanlarını kullanmış, kalan tutar için kredi kartı geçmiştir. MKY MN A Ç I K L A M A L A R 70 --------------- 14. 04. 2018 --------------- 329 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 329 05 Müşteriye Verilen Puanlar 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 127 01 Kredi Kartlı Satışlardan Alacaklar 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 391 HESAPLANAN KDV. . numaralı fatura ve kredi kartı ile mal satılması. (müşterinin puanlarını kullanması) BORÇ ALACAK 590 2. 950 3. 000 540

KREDİ KARTI İLE MAL SATIŞ (KOMİSYONLU) 30. 03. 2018 tarihinde kredi kartı ile %18

KREDİ KARTI İLE MAL SATIŞ (KOMİSYONLU) 30. 03. 2018 tarihinde kredi kartı ile %18 KDV dahil 90. 000 TL’lik mal satılmıştır. Banka ile yapılan anlaşma gereği para bir gün sonra %1 komisyon ödenerek çekilecektir. MN A Ç I K L A M A L A R 71 ----------- 30. 03. 2018 -------------108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 108 01 Kredi Kartı Slipleri 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 391 HESAPLANAN KDV. . numaralı fatura ve kredi kartı ile mal satışı. . BORÇ ALACAK 90. 000 76. 271, 19 13. 728, 81

KREDİ KARTI SLİPLERİNİN TAHSİLİ 31. 03. 2018 tarihinde; banka 90. 000 TL’lik kredi kartı

KREDİ KARTI SLİPLERİNİN TAHSİLİ 31. 03. 2018 tarihinde; banka 90. 000 TL’lik kredi kartı sliplerinden %1 komisyon kestikten sonra kalan tutarı bankadaki vadesiz hesabımıza aktardığını bildirmiştir. MKY Komisyon: 90. 000 x %1 = 900 TL MN A Ç I K L A M A L A R 72 ---------- 31. 03. 2018 ----------102 BANKALAR 780 FİNANSMAN GİDERLERİ 780 Kredi Kartı Komisyonları 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 108 01 Kredi Kartı Slipleri Kredi kartı sliplerinin tahsil kaydı. BORÇ ALACAK 99. 100 90. 000