Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 14
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUMu: VY_ 52_INOVACE_01_10_Okenko_do_zimni_prirody Číslo skupiny: 3 Autor: Mgr. Štemberová Tereza Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: Člověk a jeho svět/ Prv/ Rozmanitost přírody Druh učebního materiálu: prezentace Metodický list: ne Anotace: Pozorování zimní přírody Ověřeno ve třídě: 1. B Datum ověření: 12. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: Podpis:

VÍŠ, JAKÉ JE ROČNÍ OBDOBÍ? z a j í c l m y i

VÍŠ, JAKÉ JE ROČNÍ OBDOBÍ? z a j í c l m y i s s š l ý k v k a e o c r k a

JAK V ZIMĚ VYPADÁ PŘÍRODA?

JAK V ZIMĚ VYPADÁ PŘÍRODA?

CO DĚLAJÍ LIDÉ V ZIMĚ?

CO DĚLAJÍ LIDÉ V ZIMĚ?

ZIMA Doplň správně: V měsíci _____ začíná zima. Zimní měsíce jsou __________, _____. Pole

ZIMA Doplň správně: V měsíci _____ začíná zima. Zimní měsíce jsou __________, _____. Pole i lesy jsou zaváté _____. Venku je chladno, proto se musíme _____ oblékat. Děti venku _____ sněhuláky a _____.

POZNÁŠ, KDO MEZI UVEDENÉ OBRÁZKY NEPATŘÍ?

POZNÁŠ, KDO MEZI UVEDENÉ OBRÁZKY NEPATŘÍ?

MYSLIVEC o O koho se stará? o Jak se o zvířátka stará? o Proč

MYSLIVEC o O koho se stará? o Jak se o zvířátka stará? o Proč se obléká do zelených barev? o Proč sebou nosí pušku?

KAM MYSLIVEC DÁVÁ ZVÍŘÁTKŮM POTRAVU? o Proč jim nosí do lesa potravu? o Co

KAM MYSLIVEC DÁVÁ ZVÍŘÁTKŮM POTRAVU? o Proč jim nosí do lesa potravu? o Co vše jim do krmelce nosí?

POZNÁŠ, PRO JAKÁ ZVÍŘÁTKA JE TOTO KRMÍTKO? o Co jim do něj dáváme?

POZNÁŠ, PRO JAKÁ ZVÍŘÁTKA JE TOTO KRMÍTKO? o Co jim do něj dáváme?

ZNÁŠ NĚJAKOU PÍSNIČKU O ZIMĚ? Zazpívej si: o První sníh o Bude zima, bude

ZNÁŠ NĚJAKOU PÍSNIČKU O ZIMĚ? Zazpívej si: o První sníh o Bude zima, bude mráz

ZNÁŠ NĚJAKOU BÁSNIČKU O ZIMĚ? Řekni ji: o Vánoce v lese

ZNÁŠ NĚJAKOU BÁSNIČKU O ZIMĚ? Řekni ji: o Vánoce v lese

Zdroje, ze kterých jsem čerpala: Ø Danielová V. a spol. , Prvouka 1 –

Zdroje, ze kterých jsem čerpala: Ø Danielová V. a spol. , Prvouka 1 – Pracovní listy, Fortuna 1992 Ø zimní příroda • [cit. 11. 12. 2012] http: //office. microsoft. com/cscz/images/results. aspx? qu=zima&ex=1#ai: MP 90014 9239| Ø zajíc • [cit. 11. 12. 2012] http: //office. microsoft. com/cscz/images/results. aspx? qu=zaj%C 3%ADc&ex=1#ai: MC 900324466| |

Zdroje, ze kterých jsem čerpala: Ø liška • [cit. 11. 12. 2012] http: //office.

Zdroje, ze kterých jsem čerpala: Ø liška • [cit. 11. 12. 2012] http: //office. microsoft. com/cscz/images/results. aspx? qu=li%C 5%A 1 ka&ex=1#ai: MC 900441392| Ø myslivec • [cit. 11. 12. 2012] http: //images. google. com/imgres? q=myslivec&num=10&hl=cs&tbo=d&biw=1366&bih=608&t bm=isch&tbnid=s. WE 011 HWl. KFBw. M: &imgrefurl=http: //www. mojecestina. cz/article/2008100 601 -vyjmenovana-slova-pom&docid=2 tnl 9 ro. M 3 WFZQM&imgurl=http: //www. mojecestina. cz/files/23 -1223364530 -86 myslivec. jpg&w=200&h=190&ei=T 5 v. HUKnz. Fcaj 0 QXTy. ICQDA&zoom=1&iact=rc&dur=497&sig= 102926462165539607839&sqi=2&page=1&tbnh=144&tbnw=142&start=0&ndsp=25&ved=1 t: 429, r: 0, s: 0, i: 95&tx=67&ty=91 Ø sýkora • [cit. 11. 12. 2012] http: //images. google. com/imgres? q=s%C 3%BDkora&num=10&hl=cs&tbo=d&biw=1366&bih= 608&tbm=isch&tbnid=V 9_wr. Gcd. Xqfw. M: &imgrefurl=http: //www. ckrumlov. cz/cz 1250/aktual/region/t_ho 0405. htm&docid=Qlb. B 9 Zqr. LRg 1 EM&imgurl=http: //www. ckrumlov. cz/obr/aktual/region/13032 b. jpg&w=750&h=582& ei=ppv. HUOiw. GYLK 0 QXxm 4 Dw. CQ&zoom=1&iact=rc&dur=536&sig=102926462165539607839 &sqi=2&page=1&tbnh=142&tbnw=183&start=0&ndsp=20&ved=1 t: 429, r: 9, s: 0, i: 174&tx=95&ty =43

Zdroje, ze kterých jsem čerpala: Ø krmelec • [cit. 20. 12. 2012] http: //cs.

Zdroje, ze kterých jsem čerpala: Ø krmelec • [cit. 20. 12. 2012] http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Krmelec. jpg Ø krmítko • [cit. 11. 12. 2012] http: //images. google. com/imgres? q=krm%C 3%ADtko+pro+ptac tvo&hl=cs&tbo=d&biw=1366&bih=608&tbm=isch&tbnid=C 4 Vm J 7 QUTza. Xg. M: &imgrefurl=http: //www. inzahrada. cz/zahradyvsude-kolem-nas/krmitko-pro-ptaky-patri-pres-zimu-na-kazdouzahradu. html&docid=b. XJuc. VREWMw. Oi. M&imgurl=http: //www. i nzahrada. cz/pic/27012011955. jpg&w=800&h=1066&ei=gpz. HUJ y. FYLB 0 g. W 4 n. IDg. BA&zoom=1&iact=rc&dur=344&sig=1029264621 65539607839&page=1&tbnh=147&tbnw=109&start=0&ndsp=2 2&ved=1 t: 429, r: 18, s: 0, i: 135&tx=37&ty=90