vod do marketingu Co je to marketing o

  • Slides: 19
Download presentation
Úvod do marketingu

Úvod do marketingu

Co je to marketing ? o Marketing je společenský a manažerský proces, prostřednictvím kterého

Co je to marketing ? o Marketing je společenský a manažerský proces, prostřednictvím kterého jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují, tvorbou a vzájemnou směnou výrobků a hodnot

Koncepce marketingu obecné potřeby trhy transakce směna konkrétní potřeby poptávka výrobky

Koncepce marketingu obecné potřeby trhy transakce směna konkrétní potřeby poptávka výrobky

Elementy marketingu o o o Obecné potřeby – stav pocítěného nedostatku, potřeby vystupují v

Elementy marketingu o o o Obecné potřeby – stav pocítěného nedostatku, potřeby vystupují v různých hierarchických úrovních Konkrétní potřeby – forma potřeb je ovlivněna kulturními vlivy a osobností člověka nepochopení rozdílu mezi obecnými a konkrétními potřebami vede k marketingové krátkozrakosti

Elementy marketingu o Poptávka – lidé mají neomezené potřeby, ale mají omezené zdroje, proto

Elementy marketingu o Poptávka – lidé mají neomezené potřeby, ale mají omezené zdroje, proto si vybírají výrobky, které jim přináší největší míru uspokojení za jejich peníze, zákazníci se dívají na výrobek jako na soubor užitných hodnot

Typy poptávky o o o negativní – většina zákazníků na trhu výrobek nemá v

Typy poptávky o o o negativní – většina zákazníků na trhu výrobek nemá v oblibě a chce se mu vyhnout nulová – nezájem o výrobek latentní – zákazníci mají potřebu, která není uspokojena žádným z doposud existujících výrobků

Typy poptávky o o klesající – trendový, sezónní nebo cyklický proces, marketer musí najít

Typy poptávky o o klesající – trendový, sezónní nebo cyklický proces, marketer musí najít příčiny a snažit se poptávku restimulovat (oživit) nepravidelná – sezónní, denní nebo hodinové výkyvy naplněná – velikost poptávky, která je řiditelná přeplněná – řešení demarketing

Elementy marketingu o o o Výrobek – je cokoliv, co může uspokojit lidskou potřebu

Elementy marketingu o o o Výrobek – je cokoliv, co může uspokojit lidskou potřebu kromě zboží a služeb se může jednat o osoby, místa, organizace, činnosti a myšlenky Směna – je procesem získání požadovaného objektu nabídnutím něco jiného na oplátku

Elementy marketingu o transakce – peněžní vyjádření směny X A B Y X výrobek

Elementy marketingu o transakce – peněžní vyjádření směny X A B Y X výrobek Y peníze (peněžní) Y výrobek (barterová) A

Elementy marketingu o Trh – je soubor skutečných a potenciálních zákazníků Rybář Lovec Obchodník

Elementy marketingu o Trh – je soubor skutečných a potenciálních zákazníků Rybář Lovec Obchodník Hrnčíř Farmář samozásobení Hrnčíř Farmář Decentralizovaná směna Hrnčíř Farmář Centralizovaná směna

Konkurenční koncepce o o o Výrobní koncepce Výrobková koncepce Prodejní koncepce Marketingová koncepce Sociálně

Konkurenční koncepce o o o Výrobní koncepce Výrobková koncepce Prodejní koncepce Marketingová koncepce Sociálně marketingová koncepce

Výrobní koncepce o o o nejstarší koncepce „zákazníci budou favorizovat výrobky, které jsou cenově

Výrobní koncepce o o o nejstarší koncepce „zákazníci budou favorizovat výrobky, které jsou cenově a distribučně dostupné“ vhodná ve dvou situacích : n n o poptávka po výrobku je vyšší než nabídka výrobní náklady jsou vysoké a zlepšená produktivita je může pomoci snížit Příklad : Ford (model T), TI

Výrobková koncepce o o zákazníci budou favorizovat výrobky, které nabízí nejvyšší kvalitativní a výkonové

Výrobková koncepce o o zákazníci budou favorizovat výrobky, které nabízí nejvyšší kvalitativní a výkonové parametry a proto by společnost měla usilovat o nepřetržitý inovační proces výrobková koncepce vede k marketingové krátkozrakosti

Prodejní koncepce o o o zákazníci nenakupují výrobky, dokud společnost nevynaloží intenzivní prodejní a

Prodejní koncepce o o o zákazníci nenakupují výrobky, dokud společnost nevynaloží intenzivní prodejní a reklamní úsilí Prodejní koncepce se týká nevyhledávaného zboží, jedná se o výrobky, o kterých zákazníci běžně nepřemýšlejí zdůrazňování výrobkových benefitů

Marketingová koncepce o o o tvrdí, že dosažení cílů společnosti závisí na určení potřeb

Marketingová koncepce o o o tvrdí, že dosažení cílů společnosti závisí na určení potřeb cílových trhů a poskytnutí požadovaného uspokojení účinněji a efektivněji než konkurence „Find a need and fill it“ – Najděte potřebu a uspokojte ji“ „Make what you can sell instead of trying to sell what you can make“

Komparace prodejní a marketingové koncepce Prodejní koncepce Existující výrobky Prodej a reklama Výchozí bod

Komparace prodejní a marketingové koncepce Prodejní koncepce Existující výrobky Prodej a reklama Výchozí bod Záměr Nástroje Trh Potřeby zákazníků Výrobní závod Zisky pomocí objemu prodeje Výsledky Zisk pomocí Integrovaný marketing uspokojení zákazníků Marketingová koncepce

Lewitt : Komparace prodejní a marketingové koncepce o Prodej se zaměřuje na potřeby prodávajícího,

Lewitt : Komparace prodejní a marketingové koncepce o Prodej se zaměřuje na potřeby prodávajícího, marketing na potřeby zákazníka. Prodej je spojen s potřebou prodávajícího převést výrobek na peníze, marketing s myšlenkou uspokojení potřeb zákazníka prostřednictvím výrobku.

Sociálně marketingová koncepce o o Tvrdí, že společnost by měl určovat potřeby a zájmy

Sociálně marketingová koncepce o o Tvrdí, že společnost by měl určovat potřeby a zájmy cílových trhů a dodávat požadované uspokojení účinněji a efektivněji než konkurenti, aby to odpovídalo sociálně udržitelnému rozvoji Tato koncepce je reakcí na čistou marketingovou koncepci v období problémů se životním prostředím, omezených zdrojů, populační exploze, hladu a chudoby

Subjekty koncepce Společnost (Obecný prospěch) Sociálně marketingová koncepce Zákazníci (uspokojení) Firma (zisk)

Subjekty koncepce Společnost (Obecný prospěch) Sociálně marketingová koncepce Zákazníci (uspokojení) Firma (zisk)