Verski ratovi 1560 1648 Graanski rat u Francuskoj

  • Slides: 27
Download presentation
Verski ratovi (1560 -1648)

Verski ratovi (1560 -1648)

Građanski rat u Francuskoj (1562 -1598)

Građanski rat u Francuskoj (1562 -1598)

Dinastija Valoa: Početak i kraj v Henri II je bio poslednji moćni kralj iz

Dinastija Valoa: Početak i kraj v Henri II je bio poslednji moćni kralj iz dinastije Valoa v Nasledila su ga tri slaba sina: § § § Fransis II (1559 -1560) – 15 godina Čarls IX (1560 -1574) – 10 godina Anri III (1574 -1589) v Katarina Mediči je kontrolisala sinove: § § Podržavala obe strane u građanskom ratu Bila je veoma poznata po surovost

Katarina Mediči

Katarina Mediči

Fransis II i njegova žena, Meri Stjuart

Fransis II i njegova žena, Meri Stjuart

Francuski građanski rat v Dve sukobljene strane: § § § Porodica Giz predvodi katolike

Francuski građanski rat v Dve sukobljene strane: § § § Porodica Giz predvodi katolike na severu Porodica Burbon predvodi hugenote na jugu Borile su se za vlast i presto v U prvoj fazi rata Katarina podržava porodicu Giz. v Bartolomejska noć § § § 24. avgust 1572. 20, 000 hugenota je ubijeno Henri od Navare, uz dinastije Bourbon je preživeo (prešao na katoličanstvo)

Bartolomejska noć

Bartolomejska noć

Francuski građanski rat v Katarina počinje da podržava Burbone. Katolička liga građanski rat Protestantska

Francuski građanski rat v Katarina počinje da podržava Burbone. Katolička liga građanski rat Protestantska unija v Henri od Navare pobeđuje Katoličku ligu i postaje Anri IV. v Efekti građanskog rata: § § § Francuska je i dalje podeljena u religiji Kraljevska vlast je oslabila Dinastija Valoa je zamenjena dinastijom Burbona

Trijumfalni ulazak Anrija IV u Pariz – Peter Paul Reubens

Trijumfalni ulazak Anrija IV u Pariz – Peter Paul Reubens

Anry IV v Prelazi u katoličanstvo : § § § Čini ovaj kompromis da

Anry IV v Prelazi u katoličanstvo : § § § Čini ovaj kompromis da bi obezbedio mir Ovo je primer prave politike [interest države dolazi na prvo mesto, pre religijskih uverenja] Borio se za kraljevsko nasledstvo v Izdao Nantski edikt 1598: § § Garantovao verska prava hugenotima Nije garantovao verska prava ostalim religijama

Tridesetogodišnji rat (1618 -1648)

Tridesetogodišnji rat (1618 -1648)

1618 -1648

1618 -1648

Karakteristike Tridesetogodišnjeg rata v Bojno polje: Sveto rimsko carstvo (Nemačko carstvo) v U početku

Karakteristike Tridesetogodišnjeg rata v Bojno polje: Sveto rimsko carstvo (Nemačko carstvo) v U početku katolici protiv protestanata v Na kraju protiv prevelike moći Habsburga v Završen Vestfalskim mirom 1648.

Češka faza: 1618 -1622 v Ferdinand II Habsburški je nasledni kralj u Bohemiji (Češkoj).

Češka faza: 1618 -1622 v Ferdinand II Habsburški je nasledni kralj u Bohemiji (Češkoj). § § § Česi su ga mrzeli. Ferdinand odbija da toleriše protestante. Defenestracija u Pragu Maj, 1618 I zbacivanje carskih službenika kroz prozor § Česi postavljaju novog kralja, Fridriha II.

Češka faza: 1618 -1622 v Ferdinand II Habsburški postaje car Svetog rimskog carstva. Ferdinand

Češka faza: 1618 -1622 v Ferdinand II Habsburški postaje car Svetog rimskog carstva. Ferdinand II pozamljuje vojsku od Bavarske. § Fridrih II gubi češku krunu i svoje zemlje u Nemačkoj. § v Pobuna u Češkoj inspiriše ostale.

Danska faza: 1625 -1629 v Ferdinand II pokušava da slomi svaki otpor. Pokušava da

Danska faza: 1625 -1629 v Ferdinand II pokušava da slomi svaki otpor. Pokušava da uništi protestante na severu Svetog rimskog carstvae. § Ferdinand II poverava Valenštajnu komandu nad vojskom. § Valenštajn pobeđuje protestante na severu. § v Edikt o restituciji (1629): § § Vraća katolicima svu zemlju oduzetu posle 1552. Ukida svim protestantima, osim luterantima, verska i politička prava. v Nemački vladari počinju da se plaše Ferdinanda on unajmljuje Valenštajna da ih umiri.

Albreht von Valenštajn

Albreht von Valenštajn

Švedska faza: 1630 -1635 v Francuska i Švedska se uključuju. § § § Obe

Švedska faza: 1630 -1635 v Francuska i Švedska se uključuju. § § § Obe žele da smanje moć Habsburga. Švedska preduzima vođstvo. Francuska obećava podršku. v Gustav Adolf napada Habsburško carstvo. § § Ferdinand II dovodi Valenštajna. Šedski napad zaustavljen. v Nemački vladari se još uvek plaše Ferdinanda II. v Ubistvo Valenštajna ih ohrabljuje.

Gustav Adolf

Gustav Adolf

Francuska faza: 1635 -1648 v Francuska i Švedska menjaju uloge. v Sve države u

Francuska faza: 1635 -1648 v Francuska i Švedska menjaju uloge. v Sve države u Evropi učestviju. v Ova faza je najdestruktivnija! Nemački gradovi su desetkovani. Poljoprivreda opala glad. 8 miliona mrtvih 1/3 stanovništva [od 21 miliona u 1618 do 13. 5 miliona u 1648] § Velika inflacija. § Trgovina u celoj Evropi je značajno smanjena. § § §

Procenat smrtnosti za vreme tridesetogodišnjeg rata

Procenat smrtnosti za vreme tridesetogodišnjeg rata

Vestfalski mir (1648) v Političke odredbe: Različite nezavisne nemačke države (oko 360) dobijaju pravo

Vestfalski mir (1648) v Političke odredbe: Različite nezavisne nemačke države (oko 360) dobijaju pravo da vode vlastitu spoljnu politiku, ali ne smeju da vode rat protiv Svetog rimskog carstva. § Protestantska Holandija je službeno priznata kao nezavisna. Do tada je bila u španskom posedu. § Švedska zapadnu Pomeraniju, manje oblasti na Baltiku i biskupije Bremen i Verden. § Švajcarska dobija punu nezavisnost Švajcarska konfederacija. §

Vestfalski mir (1648) v Dva najvažnija nova principa: § § princip suvereniteta nacija princip

Vestfalski mir (1648) v Dva najvažnija nova principa: § § princip suvereniteta nacija princip jednakosti nacija

Vestfalski mir (1648) v Verske odredbe: § Kalvinisti su dobili iste privilegije kao i

Vestfalski mir (1648) v Verske odredbe: § Kalvinisti su dobili iste privilegije kao i luteranti Augzburškim verskim mirom. § Svi su priznali Augzburški mir iz 1555, po kome je vera kneza određivala veru države. “Čija država njegova religija”

Vestfalski mir (1648)

Vestfalski mir (1648)

1688 -1700

1688 -1700

Niko nije zadovoljan! v Mnogi protestanti su se osećali izdanim. v Papa ih je

Niko nije zadovoljan! v Mnogi protestanti su se osećali izdanim. v Papa ih je javno optužio. v Jedina odluka završili su se rat i razaranja koja su postala nepodnošljiva! v U nekoliko sledećih vekova za sve što se loše događalo u centralnoj Evropi krivili su ovaj rat i mir.