SVETA ZEMLJA I KRSTAKI RATOVI Radila Jovana Grak

  • Slides: 12
Download presentation
SVETA ZEMLJA I KRSTAŠKI RATOVI Radila: Jovana Grčak Nastavnik: Bojan Nikolic

SVETA ZEMLJA I KRSTAŠKI RATOVI Radila: Jovana Grčak Nastavnik: Bojan Nikolic

Prvi krstaški rat i osvajanje Jerusalima � Krstaški ratovi bili su skup svetskih ratova

Prvi krstaški rat i osvajanje Jerusalima � Krstaški ratovi bili su skup svetskih ratova u kojem su ucestvovali vitezovi iz Francuske i Svetog rimskog carstva. � Krstaški ratovi su takodje i ratovi vodjeni za oslobodjenje Hristovog groba u Jerusalimu. � Trajali su oko 200 god. , od 1095. do 1270. god. . � Krstaških ratova je bilo devet.

Prvi krstaški rat � Početak prvog krstaškog rata se dogodio 1095. god. . �

Prvi krstaški rat � Početak prvog krstaškog rata se dogodio 1095. god. . � Ratnici koji su pošli u pohod na Jerusalim nazvani su krstasi, a siromašne ljude predvodilisu verski fanatici. � Razlozi polaska ljudi u Sveti rat bili su razliciti. � Sukob sa Turcima Seldzucima. � Zauzimanje Jerusalima 1099. god. .

Krstaške drzave posle prvog krstaškog rata

Krstaške drzave posle prvog krstaškog rata

Stvaranje krstaških drzava u Palestini i viteški redovi � Nastanak hrišćanskih drzava na tlu

Stvaranje krstaških drzava u Palestini i viteški redovi � Nastanak hrišćanskih drzava na tlu Palestine � Hrišćanska kraljevina I krstaške drzave grofovije � Krstaši grade niz utvrdjenja: � -Krak de Ševalije � -Krak de Montreal � -Monfort � -Belfor � Hodočasnici � Krstaški redovi – red templara � Simbol templarskog reda

Hodočasnici

Hodočasnici

Simbol templarskog reda �Jedan od simbola templarskog reda bio je konj sa dva jahača.

Simbol templarskog reda �Jedan od simbola templarskog reda bio je konj sa dva jahača. Na taj način predstavljali su svoju materijalnu skromnost, posvećenost Hristu, ali i spremnost da da ratuju u njegovo ime.

Saladin i obnova islamske vlasti nad Jerusalimom �Pad Jerusalima i vlast Saladina. �Treći krstaški

Saladin i obnova islamske vlasti nad Jerusalimom �Pad Jerusalima i vlast Saladina. �Treći krstaški rat-vladar: �- engleski kralj Ričard I Lavlje srce. �-nemački car Fridrih I Barbarosa(Ridjobradi). �Jerusalim ostaje u rukama muslimana. �Ričard se sa svojom vojskom vraća u Evropu.

Saladin Ričard I Lavlje srce

Saladin Ričard I Lavlje srce

Posledice krstaških ratova �Jačanje krstaških ratova. �Slabila je moć feudalaca. �Unapredjena je trgovina izmedju

Posledice krstaških ratova �Jačanje krstaških ratova. �Slabila je moć feudalaca. �Unapredjena je trgovina izmedju epropskih gradova I krstaških drzava. �Jedan od francuskih vitezova izjavio je: , , Bili smo zapadnjaci, a sad smo se pretvorili u istoćnjake. Jučerašnji Italijan ili Francuz premešten ovamo postao je Palestinac”. �Venecijanski putnik Marko Polo, stigao do Kine u 13. veku.

Kraj krstaških ratova �Do kraja 13. veka krstaške drzave su postepeno gubile nezavisnost. �Četvrti

Kraj krstaških ratova �Do kraja 13. veka krstaške drzave su postepeno gubile nezavisnost. �Četvrti krstaški rat. �Krstaši osvajaju Carigrad 1204. god. . �Krstaški ratovi ostavi su dubok trag na odnose Hrišćana I Muslimana.

� � HVALA NA PAZNJI

� � HVALA NA PAZNJI