SVETA ZEMLJA I KRSTAKI RATOVI Jana Savkovic 65

  • Slides: 7
Download presentation
SVETA ZEMLJA I KRSTAŠKI RATOVI - Jana Savkovic 6/5 -

SVETA ZEMLJA I KRSTAŠKI RATOVI - Jana Savkovic 6/5 -

Prvi krstaški rat i osvajanje Jerusalima � 1095 godine papa poziva na pokretanje krstaškog

Prvi krstaški rat i osvajanje Jerusalima � 1095 godine papa poziva na pokretanje krstaškog rata za oslobođenje Hristovog groba; � vojsku vitezova predvode verski fanatici; � ovi ratnici nazivali su se krstaši � razlozi za kretanje u rat: Krstaški rat Ø verska ubedjenja, Ø pljačkanje i sticanje imetka, Ø okajanje grehova. . . • U leto 1099 godine krstaši stizu u Jerusalim Krstaški ratnik Zauzimanje Jerusalima

Stvaranje krstaških država u Palestini i viteški redovi � Na osvojenim teritorijama osnivaju se

Stvaranje krstaških država u Palestini i viteški redovi � Na osvojenim teritorijama osnivaju se krstaške države – grofovije; Grofovijama upravljaju najmoćniji vitezovi iz Francuske i Nemačke ; Duž glavnih puteva krstaši grade utvrđenja; krs Templari – jedan od najznačajnijih krstaških redova. templari Gotfrid Bujonski, zaštitnik Jerusalima

Saladin i obnova islamske vlasti nad Jerusalimom � 1187. god Jerusalim pada u ruke

Saladin i obnova islamske vlasti nad Jerusalimom � 1187. god Jerusalim pada u ruke muslimana ujedinjenih pod vlašću Saladina; Saladina � Treći krstaški rat predvode najveći evropski vladari: v Engleski kralj Ričard I Lavlje Srce v. Nemački car Fridrih I Barbarosa Krak de Ševalije

Posledice krstaških ratova � U Evropi feudalni posedi poginulih vitezova ili nastanjenih u Palestini

Posledice krstaških ratova � U Evropi feudalni posedi poginulih vitezova ili nastanjenih u Palestini postaju vlasništvo kralja; � Jačanje kraljeve vlasti a slabljenje moći njegovih podanika; � Unapređenje trgovine izmedju evropskih gradova i krstaških država; Trgovački karavan � U Palestini krstaši primaju domaće običaje; � Dolazi do mešanja kultura; � Evropljani razvijaju interesovanje za istraživanje udaljenih država; � Marko Polo, venecijanski putnik stiže do Kine. Marko Polo

Kraj krstaških ratova � Pokrenuto ukupno devet krstaških ratova; � Nijedan od njih nije

Kraj krstaških ratova � Pokrenuto ukupno devet krstaških ratova; � Nijedan od njih nije doveo do obnavljanja hrišćanske vlasti u Palestini; � Najznačajniji je bio četvrti krstaški rat; Ø Pokrenut je da bi se oslobodila Sveta zemlja, ali su krstaši 1204. god promenili cilj i osvojili Carigrad, Ø Time su krstaški pohodi izgubili smisao rata sa ciljem oslobođenja Hristovog groba i Svete zemlje, Krstaši osvajaju Carigrad ü Krstaški ratovi ostavili su dubok trag na odnose hrišćana i muslimana. I danas posle hiljadu godina prisutna su sećanja na krvoprolića krstaških ratova kao opomena da se spreče budući ratovi.

KRAJ

KRAJ