Value proposition workshop Intro film Value Proposition Canvas

  • Slides: 21
Download presentation
Value proposition workshop

Value proposition workshop

Intro film Value Proposition Canvas

Intro film Value Proposition Canvas

Arbetsprocess

Arbetsprocess

Arbetsprocess

Arbetsprocess

Arbetsprocess

Arbetsprocess

Agenda 08. 00 – 09. 00 Introduktion: Jobs, gains, pains 09. 00 – 10.

Agenda 08. 00 – 09. 00 Introduktion: Jobs, gains, pains 09. 00 – 10. 00 Syfte 10. 00 – 10. 45 Rast

Kundprofil Customer jobs Vilka konkreta saker vill kunden åstadkomma motigt? Bör uttryckas i funktionella,

Kundprofil Customer jobs Vilka konkreta saker vill kunden åstadkomma motigt? Bör uttryckas i funktionella, sociala, och personliga/emotionella saker. Viktig Obetydlig Customer pains Vilka smärtor (i termer av problem, risker och hinder) stöter kunden på när de vill åstadkomma dessa saker? Ju konkretare desto bättre, gärna siffror, procent, osv Extrema Måttlig Customer gains Vilka positiva effekter och fördelar (i termer av grundläggande, förväntade, önskade, oväntade) önskar kunden uppnå med det de vill åstadkomma? Effekterna och fördelarna bör uttryckas som funktionella, sociala och emotionella. Samma som pains – ju konkretare desto bättre, dvs siffror, procent, osv. Grundläggande Önskvärda

Värdeerbjudande Products & services Lista alla våra relevanta produkter & tjänster givet aktuell kontext.

Värdeerbjudande Products & services Lista alla våra relevanta produkter & tjänster givet aktuell kontext. Grundläggande Önskvärda Pain relievers Beskriv hur våra produkter & tjänster eliminerar de prioriterade smärtorna? (dvs hur de eliminerar/minskar problem, risker och hinder). Tips att försöka matcha 1 till 1, dvs 1 reliever mot 1 pain. Gain creators Beskriv hur våra produkter & tjänster skapar effekter och fördelar (fokus på förväntade och önskade). Samma tips här – försöka matcha 1 till 1.

Erbjudandeforum

Erbjudandeforum

Agenda 09. 00 – 09. 20 Introduktion: Syfte med dagen och om metoden 09.

Agenda 09. 00 – 09. 20 Introduktion: Syfte med dagen och om metoden 09. 20 – 10. 00 Syfte 10. 30 – 10. 45 Rast

Processen i dagens workshop 1. Genomgång kundinsikter 2. Aktivitets/Idégenerering 3. Presentation av idéer

Processen i dagens workshop 1. Genomgång kundinsikter 2. Aktivitets/Idégenerering 3. Presentation av idéer

Arbetsprocess 1. 5 min Två och två reflektera över vad som pressenterats - Vad

Arbetsprocess 1. 5 min Två och två reflektera över vad som pressenterats - Vad håller du med om Vad håller du inte med om Vad är viktigast 2 a. Välj ett job eller pain område individuellt - Hur kan vi … tex stötta våra kunder att hitta rätt personal? 2 b. 5 min Skriv ner flera idéer & aktiviteter på egen hand vad vi bör erbjuda 3. 20 min Presentera dina idéer till gruppen och placera ut i matrisen 4. 15 min Konkritisera gruppens topp tre idéer genom att tillsammans fylla i mallen Hitta rätt personal Brist på kunskap 5. 3 x 5 min Presentera idéer

1. Reflektion 5 min § § Två och två reflektera över vad som presenterats

1. Reflektion 5 min § § Två och två reflektera över vad som presenterats Vad håller du med om samt varför? Vad håller du inte med om? Vad är dina tankar? Vad anser du är viktigast att adressera?

2. Deep dive jobs to be done Jobs to be done Vad gör de

2. Deep dive jobs to be done Jobs to be done Vad gör de 1. Öka försäljningen • • • 2. Företags utv Infrastruktur tex lokaler, system, processer Orgnisation, corp guvernenc, utbildning & kunskap 3. Personal & rekrytering Företagskultur 4. Hitta finansiering Aktivitets och händelsebaserad finnansiering 5. Likviditet Löpande stabilitet Hitta kunder Bygga varumärke Produkt utveckling Internationalisering Expandera till nya marknader Varför Vad det får för konsekvenser för SEB Vi måste se hur vi kan hjälpa till. Kunden vill lägga så lite till på ikevärde aderande aktiviteter och administration

2. Deep dive pains Pains Hur yttrar det sig Hitta & få finansiering 1.

2. Deep dive pains Pains Hur yttrar det sig Hitta & få finansiering 1. Hitta rätt personal Felrekrytering är kostsamt 2. Växtverk Konflikt i ägarstrukturer Infrastrukturen hänger inte med Förändrade roller För små lokaler Saknar en orgnisationsstyrning Dåliga processer Likviditet går inte ihop Kunskap och kontaktar för nästa steg Varför Vad det får för konsekvenser för SEB

3. Prioritera företags fas 1 High 4 Kundvärde Prio 1 3 Prio 2 2

3. Prioritera företags fas 1 High 4 Kundvärde Prio 1 3 Prio 2 2 Prio 3 1 Low 1 2 3 Affärsvärde 4 High

4. Idékort 1. Vilken utmaning/jobs adresserar idén? 3. Beskriv er ide Beskriv kortfattat kärnan

4. Idékort 1. Vilken utmaning/jobs adresserar idén? 3. Beskriv er ide Beskriv kortfattat kärnan i er idé 2. Hur stort är gapen att möta pain/job Litet gap Stort gap - Baserat på vad kunderna säger - Vad gör våra konkurrenter 4. Kund Hur hjälper/underlättar iden kunderna i deras utmaning/job? 5. Verksamhet Vad är affärsnyttan med idén? Tex hur ökar den effektiviteten, lönsamhet, medarbetarnöjdhet? 6. Genomförbarhet

Idékort: Exempel 1. Vilken utmaning/jobs adresserar idén? Hitta rätt personal 2. Hur stort är

Idékort: Exempel 1. Vilken utmaning/jobs adresserar idén? Hitta rätt personal 2. Hur stort är gapen att möta pain/job - Baserat på vad kunderna säger - Vad gör våra konkurrenter 3. Beskriv er ide 4. Kund 1. Softe landning till utländsk arbetskraft • Arbetstillstånd • Naknkonto • (bostad) • Kredithjälp 2. Attraktivt privaterbjudade till anställda på kundföretag • SEB • Partners tex Benify, privat erbjudanden avtal 24, TH • Individrådgivning innan anställning • Automatisk avstämning sparar mycke tid Beskriv kortfattat kärnan i er idé Litet gap Hur hjälper/underlättar iden kunderna i deras utmaning/job? 5. Verksamhet 6. Genomförbarhet • Affärsnyttan är begränsad, men om vi erbjuder fler egna betalningssätt ökar affärsnyttan för oss Realisering av open banking/partnerskap. Förutsätter att vi har en partner för erbjudadet. Vad är affärsnyttan med idén? Tex hur ökar den effektiviteten, lönsamhet, medarbetarnöjdhet? Stort gap

Frågeställningar till värdeerbjudandet Lyfter vi upp rätt saker? Är det något som ska läggas

Frågeställningar till värdeerbjudandet Lyfter vi upp rätt saker? Är det något som ska läggas till? Är det något som ska tas bort?