SZ SANATLARI 1 KLETRME nsan dndaki varlklara insan

  • Slides: 21
Download presentation
SÖZ SANATLARI

SÖZ SANATLARI

1. KİŞİLEŞTİRME İnsan dışındaki varlıklara insan özelliği kazandırmaktır. Örnek � Köyün çayı boş yere

1. KİŞİLEŞTİRME İnsan dışındaki varlıklara insan özelliği kazandırmaktır. Örnek � Köyün çayı boş yere akmaktan sıkılıyor, bir bostanı sulayacağı günlerin gelmesini iple çekiyordu.

Örnek �Tablo açık artırmada kendisine alıcı çıkmayınca çok üzülmüş, sanatseverlere sitem etmişti. �“Çatma kurban

Örnek �Tablo açık artırmada kendisine alıcı çıkmayınca çok üzülmüş, sanatseverlere sitem etmişti. �“Çatma kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal!” �“Karlı dağların başında salkım olan bulut, Saçın çözüp benim için yaşın ağlar mısın? ”

SORU Gök derin, yapraklar hisli, ayrılık… Boşlukta çınlayan uzun bir ıslık Ses yok bu

SORU Gök derin, yapraklar hisli, ayrılık… Boşlukta çınlayan uzun bir ıslık Ses yok bu kırılan billurlardan başka Şiirde, aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir? A. Gök B. Yaprak C. Islık D. Billur

2. KONUŞTURMA Hayvanların, bitkilerin ya da cansız varlıkların konuşturulmasıdır. Örnek �Ağaç: “Bulut arkadaş, susuzluktan

2. KONUŞTURMA Hayvanların, bitkilerin ya da cansız varlıkların konuşturulmasıdır. Örnek �Ağaç: “Bulut arkadaş, susuzluktan kurudum, n’olur bana bir yudum su verir misin? ” diyerek buluttan yardım istedi.

Örnek �“Ben bir ayrık otuyum dostlar; Ne buğday amcam, ne pirinç dayım, Mısırla akraba

Örnek �“Ben bir ayrık otuyum dostlar; Ne buğday amcam, ne pirinç dayım, Mısırla akraba bile değilim. Bir yeşermeye göreyim; Canıma kastederler yapabilseler, Ama nafile, duramam. . . “ �Küçük arı: “Bugün çiçekler bir başka kokuyor. ”

SORU � (1) Kınalı kuzu, damın gölgesinde kıvrılmış uyuyordu. (2) Birden duyduğu sesle uyanıverdi,

SORU � (1) Kınalı kuzu, damın gölgesinde kıvrılmış uyuyordu. (2) Birden duyduğu sesle uyanıverdi, kulakları dikildi. (3) kendine “Bu da neydi? ” diyerek sesin geldiği yöne döndü. (4) Yuvasından düşmüş olan serçe yavrusunu gördü. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde kınalı kuzuya insana ait bir özellik verilmiştir? � A) 1 B)2 C)3 D)4

3. BENZETME Anlamı güçlendirmek için aralarında ilgi ve benzerlik bulunan bazı unsurlardan yararlanmaktır. Örnek

3. BENZETME Anlamı güçlendirmek için aralarında ilgi ve benzerlik bulunan bazı unsurlardan yararlanmaktır. Örnek �Küçük çocuğun yanakları elma gibi kırmızıydı. �Yaşlı adam çocuk gibi ağlıyor, kaybolan bastonunun bulunmasını istiyordu.

SORU �“Çalışmak, başarmak; her insan için yemek, içmek, eğlenmek, nefes almak gibi doğal bir

SORU �“Çalışmak, başarmak; her insan için yemek, içmek, eğlenmek, nefes almak gibi doğal bir şey olmalıdır. ” cümlesinde “çalışmak” aşağıdakilerden hangisine benzetilmemiştir? A) Nefes almaya B) Yemeye, içmeye C) Başarmaya D) Eğlenmeye

4. ABARTMA Bir şeyi olduğundan çok daha büyük veya küçük göstererek anlatmak, mübalağa etmektir.

4. ABARTMA Bir şeyi olduğundan çok daha büyük veya küçük göstererek anlatmak, mübalağa etmektir. Örnek � Bahçedeki fasulye fideleri uzadıkça uzamış başları bulutlara değmeye başlamıştı. � Arabayla o kadar hızlı gidiyordu ki arananın gölgesi bile ona yetişemiyordu. � Üzüntüden bir deri bir kemik kalmıştı.

AD AKTARMASI �Bir nesneyi, kavramı ya da varlığı anlatırken bazen o varlığın kendisini değil

AD AKTARMASI �Bir nesneyi, kavramı ya da varlığı anlatırken bazen o varlığın kendisini değil de özelliklerini ya da parçalarını kullanırız. Benzetme ilgisi olmadan bir adın yerine başka bir adın kullanılmasına “ad aktarması” denir.

ÖRNEK �Türkiye sizinle gurur duyuyor. �Türk öykücülüğünün usta kalemleri bu kitap fuarında bir araya

ÖRNEK �Türkiye sizinle gurur duyuyor. �Türk öykücülüğünün usta kalemleri bu kitap fuarında bir araya geldi. �Okulumuz yarın geziye gidecek. �Batı, bilimsel çalışmalara önem veriyor. �Eve haber vermeden bir yere gitmem. �Tabağını bitirmeden sofradan kalkmamalısın. �En çok Tarık Buğra’yı okumayı severim.

DOLAYLAMA Bir sözcükle karşılanabilecek varlık ya da kavramların birden fazla sözcükle karşılanmasına “dolaylama” denir.

DOLAYLAMA Bir sözcükle karşılanabilecek varlık ya da kavramların birden fazla sözcükle karşılanmasına “dolaylama” denir. �Ormanların kralı, kafesinde bezgin dolaşıyordu. �Televizyon beyaz perdenin gelişimini engelledi.

Örnek Tür Adları İçin � File bekçisi (kaleci) � Beyaz altın (pamuk) � İnce

Örnek Tür Adları İçin � File bekçisi (kaleci) � Beyaz altın (pamuk) � İnce hastalık (verem) � Beyaz cam (televizyon) � Meşin yuvarlak (top) � Sihirli kutu (televizyon) � Bacasız sanayi (turizm) � Kara elmas (kömür) � Delikli demir (tüfek) � Ekmek kapısı (iş) � Evin direği (baba) � Baba ocağı (Yurt, ev) � Beyaz perde(sinema) � Ahmak ıslatan (yağmur)

Örnek Yer Adları İçin � Altın boynuz (Haliç) � Medeniyetler beşiği (Mezopotamya) � Kara

Örnek Yer Adları İçin � Altın boynuz (Haliç) � Medeniyetler beşiği (Mezopotamya) � Kara kıta (Afrika) � Ege’nin incisi (İzmir) � Yavru vatan (Kıbrıs) Kişi Adları İçin � Güller diyarı (Isparta) � Ulu önder (Atatürk), � Kızıl gezegen (Mars) � Sanat güneşi (Zeki Müren), � Dünyanın tepesi (Everest) � Minik serçe (Sezen Aksu), � Yedi tepeli şehir (İstanbul) � Cep Herkülü (Naim Süleymanoğlu)…

GÜZEL ADLANDIRMA İnsanlarda kötü, olumsuz duygular uyandıran bazı olay ya da durumungüzel çağrışımlar uyandıran

GÜZEL ADLANDIRMA İnsanlarda kötü, olumsuz duygular uyandıran bazı olay ya da durumungüzel çağrışımlar uyandıran sözcüklerle anlatılmasıdır. �tarama özürlü (kel), �vatan borcu (askerlik) �ince hastalık (verem), �engelli (sakat) �tahtalı at (tabut) • toplu (şişman)

NOT �Güzel adlandırmaların çoğu aynı zamanda dolaylamadır. • ölüm meleği (Azrail) • son yolculuk

NOT �Güzel adlandırmaların çoğu aynı zamanda dolaylamadır. • ölüm meleği (Azrail) • son yolculuk (ölüm) • kara dam(mezar) • üç harfliler (cin) • görme özürlü (kör)

YANSIMA Tabiata, insan dışındaki canlılara ve eşyaya ait seslerin taklit edilmesi sonucu ortaya çıkan

YANSIMA Tabiata, insan dışındaki canlılara ve eşyaya ait seslerin taklit edilmesi sonucu ortaya çıkan kelime veya kelime gruplarına denir. �Doğal olayların çıkardığı sesler: vınlama, şırıltı, uğultu, takırtı, çatırtı, takır tukur, cazır cuzur. �Hayvanların çıkardığı sesler: miyavlama, vızıldama, havlama, meleme.

NOT Bazı yansıma sözcükler mecaz anlamda kullanıldığından ses ilişkisi kaybolabilir. Buna göre bu sözcüklerde

NOT Bazı yansıma sözcükler mecaz anlamda kullanıldığından ses ilişkisi kaybolabilir. Buna göre bu sözcüklerde yansıma olmaz. �Adam sıkıntıdan patladı. �Çocuk bu yıl da gümledi.

Son olarak : ) Yansımada önemli olan ses taklidinin olmasıdır. Ses taklidi yoksa kesinlikle

Son olarak : ) Yansımada önemli olan ses taklidinin olmasıdır. Ses taklidi yoksa kesinlikle yansıma olmaz. �Yatak gıcır edip durdu. (yansıma) �Etraf gıcır oldu. (yansıma değil) �“melemek, havlamak” gibi sözcükler oluşumu sese dayandığı için yansıma iken “ötmek, kişnemek” gibi sözcükler oluşumu sese dayanmadığı için yansıma değildir.