Konferans bir insan hazr bir insan haline getirir

  • Slides: 43
Download presentation

 Konferans; bir insanı hazır bir insan haline getirir. Yazma da bir insanı tam

Konferans; bir insanı hazır bir insan haline getirir. Yazma da bir insanı tam bir adam yapar.

 İçerik 1. Konferans Nedir? 2. Konferansçı 3. Konferansçının Özellikleri 4. Konferansın Konusu

İçerik 1. Konferans Nedir? 2. Konferansçı 3. Konferansçının Özellikleri 4. Konferansın Konusu

 İçerik 5. Konferans Hazırlama 6. Konferansın Özellikleri 7. Konferans Planı 8. Konferans Örneği

İçerik 5. Konferans Hazırlama 6. Konferansın Özellikleri 7. Konferans Planı 8. Konferans Örneği

 Konferans Nedir? Sahasında uzman bir kişinin bir konu hakkında, duygu ve düşüncelerini açıklamak

Konferans Nedir? Sahasında uzman bir kişinin bir konu hakkında, duygu ve düşüncelerini açıklamak maksadıyla bir topluluk karşısında yaptığı ön hazırlıklı konuşmadır. Kısaca, önceden belirlenmiş herhangi bir konuda, belirli bir topluluğa karşı yapılan konuşmadır.

 Konferansçı Konferans verene konferansçı adı verilir. Konferansçı istediği konuyu anlatabilir. Konferansçı önemli kelimeler

Konferansçı Konferans verene konferansçı adı verilir. Konferansçı istediği konuyu anlatabilir. Konferansçı önemli kelimeler üzerinde durmasını, önemli fikirlerden önce ve sonra duraklamasını bilmelidir.

 Konferansçı Dinleyicilerin karşısına huzur yüklü çıkmalı, Temiz giyinmeli, Gülümsemeli, Havayı tutabilmeli,

Konferansçı Dinleyicilerin karşısına huzur yüklü çıkmalı, Temiz giyinmeli, Gülümsemeli, Havayı tutabilmeli,

 Konferansçı Aydınlığa dikkat etmeli, Sinirli hareketlerden çekinmeli, Hareketleri canlı bir içtenlik taşımalıdır. Vakit

Konferansçı Aydınlığa dikkat etmeli, Sinirli hareketlerden çekinmeli, Hareketleri canlı bir içtenlik taşımalıdır. Vakit darlığından, sözü kısa kesmekten bahsetmek doğru değildir.

 Konferansçı Konu dağıtılmamalı, Sözler kolaylıkla anlaşılmalı, Dinleyicilerin yaşları, anlayış dereceleri göz önünde bulundurulmalı,

Konferansçı Konu dağıtılmamalı, Sözler kolaylıkla anlaşılmalı, Dinleyicilerin yaşları, anlayış dereceleri göz önünde bulundurulmalı, Konuşmaya başalarken, konuşurken, dinleyicilerin ilgileri çekilmeli,

 Konferansçı Sıkıcılıktan kaçınmalı, Ne fazla bağırmalı ne yavaş konuşmalı, Keskin sesler çıkarmamalı, Fazla

Konferansçı Sıkıcılıktan kaçınmalı, Ne fazla bağırmalı ne yavaş konuşmalı, Keskin sesler çıkarmamalı, Fazla el, kol, yüz, göz işaretlerinden kaçınmalı,

 Konferansçı Cümleler dilbilgisi kurallarına uygun olmalı, Konferansların en çok bir buçuk saat olabileceği

Konferansçı Cümleler dilbilgisi kurallarına uygun olmalı, Konferansların en çok bir buçuk saat olabileceği düşünülmelidir. Konuşma tamamı ile yazılmış olabilir; fakat konferansçı, ancak gerektiği yerlerde notlarına bakmalıdır. Konferansçı, bütün heyecanlarını dışarıda bırakabilmeli; iyi hazırlanmalı, deney ve görgü tekniğini ilerletmelidir.

 Konferansçının Özellikleri Konferansçı, konusuna ait kitapları, bilgileri gerekenden çok fazla materyali toplamış bulunmalıdır.

Konferansçının Özellikleri Konferansçı, konusuna ait kitapları, bilgileri gerekenden çok fazla materyali toplamış bulunmalıdır. Bir tek kişinin uzun süre konuşmasından doğan monotonluk ve durgunluk, çoğu zaman dinleyicileri sıkar.

 Konferansçının Özellikleri İstenilen nitelikte olmayan bir konferansçı, dinleyicilerden ilgi görmez. Bir tek kişinin

Konferansçının Özellikleri İstenilen nitelikte olmayan bir konferansçı, dinleyicilerden ilgi görmez. Bir tek kişinin uzun süre konuşmasından doğan monotonluk ve durgunluk, çoğu zaman dinleyicileri sıkar.

 Konferansçının Özellikleri Bu bakımdan profesyonel bir konferansçı, bu sakıncaları önceden düşünür; ona göre

Konferansçının Özellikleri Bu bakımdan profesyonel bir konferansçı, bu sakıncaları önceden düşünür; ona göre hazırlanır. İyi bildiği, üzerinde iyi düşündüğü bir konu seçer, çeşitli görüşleri bir yan tutmadan ortaya koymasını bilir.

 Konferansın Amacı Konferansın amacı bir fikri dinleyicilere benimsetmektir. Halka bir konuyu aydınlatmak ,

Konferansın Amacı Konferansın amacı bir fikri dinleyicilere benimsetmektir. Halka bir konuyu aydınlatmak , öğretmek gayesini güttüğü için bu yönüyle öğretici edebiyata girer.

 Konferansın Amacı Bilimsel bir düşünceyi, akademik bir konuyu, orijinal bir görüşü anlatmak, bir

Konferansın Amacı Bilimsel bir düşünceyi, akademik bir konuyu, orijinal bir görüşü anlatmak, bir tezi savunmak konferansın en belirli gayesidir. Bunun için konferansın dinleyicileri az çok okumuş aydın kimseler olmalıdır ki, istenilen fayda sağlanabilsin.

 Konferansın Konusu Konferansın konusu konuşmacıya bırakıldığı gibi, konferansı verdiren kişi veya topluluk tarafından

Konferansın Konusu Konferansın konusu konuşmacıya bırakıldığı gibi, konferansı verdiren kişi veya topluluk tarafından da belirlenir. Eğer konuşmacıya bırakılmış ise o zaman konferansçı, kendisinin iyi bildiği ve hitap edeceği topluluğu birinci derecede ilgilendiren bir konu seçmelidir.

 Konferansın Konusu Toplumun ilgilendiği, aktüel olan çeşitli yurt ve dünya olayları konferans konusu

Konferansın Konusu Toplumun ilgilendiği, aktüel olan çeşitli yurt ve dünya olayları konferans konusu olabilir. Konferansçı konusunu iyice araştırmalı, daha önce konu üzerinde söylenenleri incelemeli, bu husustaki değişik görüşleri tespit etmeli, ülkedeki ve dünyadaki gelişmeleri gözden geçirmelidir.

 Konferansın Konusu Mutlaka neyi, nerede, nasıl söyleyeceğini belirlemeli ve zamanını sınırlamalıdır. Zamanı sınırlanmamış

Konferansın Konusu Mutlaka neyi, nerede, nasıl söyleyeceğini belirlemeli ve zamanını sınırlamalıdır. Zamanı sınırlanmamış bir konuşmada, söylenmesi gereken pek çok önemli nokta atlanabileceği gibi, dikkatleri dağılan dinleyiciler de konuşmayı rahat takip edemezler.

 Konferans Hazırlama Konferans verilmeden önce konuşmacı bir başkası tarafından dinleyicilere takdim edilmelidir. Bu

Konferans Hazırlama Konferans verilmeden önce konuşmacı bir başkası tarafından dinleyicilere takdim edilmelidir. Bu takdimde; konferansçının konudaki yeterliliği, konuyla ilgili çalışmaları, gerekirse konunun önemi kısa ve özlü olarak belirtilmelidir.

 Konferans Hazırlama Takdimi yapan kimsenin konferans sonunda konferansçıya teşekkür etmesi yerinde olur. Bu

Konferans Hazırlama Takdimi yapan kimsenin konferans sonunda konferansçıya teşekkür etmesi yerinde olur. Bu takdimde; konferansçının konudaki yeterliliği, konuyla ilgili çalışmaları, gerekirse konunun önemi kısa ve özlü olarak belirtilmelidir.

 Konferansa Hazırlık Konferans verecek kişi, yapacağı konuşma ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaları

Konferansa Hazırlık Konferans verecek kişi, yapacağı konuşma ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaları yapmalı, konferans bitiminde kendisine sorulabilecek sorulara da hazırlıklı olmalıdır.

 Konferansın Özellikleri Konferans Nutuk (Hitabet)’e benzer. Konusu bakımından ayrılır. Konferansta daha çok popüler

Konferansın Özellikleri Konferans Nutuk (Hitabet)’e benzer. Konusu bakımından ayrılır. Konferansta daha çok popüler bir konu, düşünce veya bir mesele ortaya konur.

 Konferansın Özellikleri Konferansçının amacı nutukta olduğu gibi dinleyiciyi heyecanlandırmak değil, bilgilendirmektir. Onun için

Konferansın Özellikleri Konferansçının amacı nutukta olduğu gibi dinleyiciyi heyecanlandırmak değil, bilgilendirmektir. Onun için dinleyicisi belli bir kültür seviyesinde olan kimselerden meydana gelir. Konferansta en çok sanat, bilim, kültür, fen, eğitim ve ekonomi konularında hazırlanan bir konuşma türü olduğundan, konferansçının sunduğu bilgiler orijinal olmalıdır.

 Konferansın Özellikleri Kılık kıyafet, jest, mimik ve hareketler yerli yerinde ve samimi olmalıdır.

Konferansın Özellikleri Kılık kıyafet, jest, mimik ve hareketler yerli yerinde ve samimi olmalıdır. Aynı zamanda, uluslar arası düzeyde bir konunun çözülmesi için, uzmanlar nezdinde; bakanların, diplomatların, hükümet başkanlarının yaptıkları toplantılar da uluslar arası konferanslar olarak adlandırılır.

 Konferansın Özellikleri Konferansın verildiği yer kapalı salondur. Konferans da diğer sözlü kompozisyon türlerinde

Konferansın Özellikleri Konferansın verildiği yer kapalı salondur. Konferans da diğer sözlü kompozisyon türlerinde olduğu gibi dili sade, akıcı, tesirli ve düzgün olmalıdır.

 Konferansın Özellikleri Konuşmaya, konferansı tertipleyenlere ve dinleyicilere teşekkür, saygı bildiren ve iltifat edici

Konferansın Özellikleri Konuşmaya, konferansı tertipleyenlere ve dinleyicilere teşekkür, saygı bildiren ve iltifat edici birkaç sözle başlanmalıdır. Sonra konunun çerçevesi çizilmeli ve ortaya konulmalıdır.

 Konferansın Özellikleri Bundan sonra konuşmacı, maksadına göre konusunu açmalı, o konudaki çeşitli görüşleri

Konferansın Özellikleri Bundan sonra konuşmacı, maksadına göre konusunu açmalı, o konudaki çeşitli görüşleri kırıcı ve tahkir edici olmayana ifadelerle tenkit süzgecinden geçirmelidir. Bayağı ve argo sözler kullanmaktan kaçınmalıdır.

 Konferansın Özellikleri Zaman zaman canlı misaller ve fıkralarla, konuşma tarzının değiştirilmesiyle, ses tonuna

Konferansın Özellikleri Zaman zaman canlı misaller ve fıkralarla, konuşma tarzının değiştirilmesiyle, ses tonuna verilecek iniş ve çıkışlarla dinleyicilerin dikkatini ve ilgisini uyanık tutmaya çalışmalıdır. Bir konferansta, bir konunun bütün yönlerinin ve ayrıntılarının verilmesinin mümkün olmadığı unutulmamalıdır.

 Konferansın Özellikleri Konuyu fazla dağıtmak, dinleyicinin konuşmayı takibini önler. Çok fazla ayrıntı, herkesi

Konferansın Özellikleri Konuyu fazla dağıtmak, dinleyicinin konuşmayı takibini önler. Çok fazla ayrıntı, herkesi aynı ölçüde ilgilendirmeyeceği için dinleyiciyi sıkar. Sorulacak soruları kısaca ve incitmeden cevaplanmalıdır.

 Konferansın Özellikleri Konferans bir konuşma olduğu için ses tonu çok önemlidir. Çok yavaş

Konferansın Özellikleri Konferans bir konuşma olduğu için ses tonu çok önemlidir. Çok yavaş veya süratli konuşmak, çok bağırmak veya sesi pek duyulmamak, konuşmayı hep aynı ses tonunda sürdürmek başarıyı değil başarısızlığı gösterir. Bir konferansta, bir konunun bütün yönlerinin ve ayrıntılarının verilmesinin mümkün olmadığı unutulmamalıdır.

 Konferansın Özellikleri Konferansçı ne bir bilgisayar veya ses aygıtıdır ne de tiyatrocudur. Şaklabanlık

Konferansın Özellikleri Konferansçı ne bir bilgisayar veya ses aygıtıdır ne de tiyatrocudur. Şaklabanlık da, bağırıp çağırmak da, ağızdan köpükler saçarak dinleyicilerine saldıracakmış gibi konuşmak da hoş karşılanmaz. Konferans, anlatılanların kısa bir özeti, maksadın verilmesi ve dinleyicilere saygı ve iltifat eden sözlerle bitirilmelidir.

 Konferansın Özellikleri Konuşmanın etkili olması için konuşmacı, sözlü anlatım tekniklerine uymalı; elindeki notları

Konferansın Özellikleri Konuşmanın etkili olması için konuşmacı, sözlü anlatım tekniklerine uymalı; elindeki notları okumak yerine, onlara, ancak hatırlamak ve konudan uzaklaşmamak için bakmalıdır. Sonuç bölümünde genel bir yargıya ulaşılır.

 Konferansın Özellikleri Dinleyicilerin zihinlerinde beliren sorular tespit edilir, söylenir, sonra bu sorular çeşitli

Konferansın Özellikleri Dinleyicilerin zihinlerinde beliren sorular tespit edilir, söylenir, sonra bu sorular çeşitli açılım yollarıyla örnek ve kaynaklar yardımıyla açıklanır. Sonuç bölümünde genel bir yargıya ulaşılır.

 Konferansın Özellikleri Söylevde dinleyicileri bir davaya inandırmak veya onları bir telkin altında bulundurmak

Konferansın Özellikleri Söylevde dinleyicileri bir davaya inandırmak veya onları bir telkin altında bulundurmak amacı ön planda olmasına rağmen, konferans öğreticili niteliği ile konuşur gibi konuların açıklanmasıyla söylevden ayrılır.

 Konferans Planı 1. Konferansın gayesi, 2. Konunun kısa bir özeti, 3. Sorulabilir suallerin

Konferans Planı 1. Konferansın gayesi, 2. Konunun kısa bir özeti, 3. Sorulabilir suallerin cevapları 4. Sonuca götüren notlar

 Konferans Planı Anlaşılması güç cümleler kurmamalı, Çok teknik kelime kullanmamalı, Kitap üslubu ile

Konferans Planı Anlaşılması güç cümleler kurmamalı, Çok teknik kelime kullanmamalı, Kitap üslubu ile konuşmamalı, Bol örnek vermeli, verilen örnekleri dinleyicilerin hayatından almalı,

 Konferans Planı Konferansın giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde anılardan, fıkralardan, seçme sözlerden faydalanmalı, Çok

Konferans Planı Konferansın giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde anılardan, fıkralardan, seçme sözlerden faydalanmalı, Çok teknik kelime kullanmamalı, Elden geldiği kadar konuşma diline yaklaşılmalıdır. Bol örnek vermeli, verilen örnekleri dinleyicilerin hayatından almalı,

 Konferans Planı Konferansçı hazırladığı yazılı metni düzenli bir şekilde sunabilmesi için konuşma planı

Konferans Planı Konferansçı hazırladığı yazılı metni düzenli bir şekilde sunabilmesi için konuşma planı hazırlamalıdır. Böyle bir plan konferansın bütünlük içerisinde sunulmasını sağlar.

 Konferans Planı Konferans, şöyle bir planla sunulabilir: 1. Dinleyiciler arasında protokol düzenine göre

Konferans Planı Konferans, şöyle bir planla sunulabilir: 1. Dinleyiciler arasında protokol düzenine göre bakan, rektör, dekan, öğretim elemanları, öğrenciler ve dinleyiciler varsa, hitap cümlesi protokol sırasına göre söylenir. Yani, Sayın Bakan’ım, Sayın Rektör’üm, Sayın Dekan’ım, Sayın Öğretim Elemanları, Sayın Öğrenciler ve Değerli Konuklar gibi.

 Konferans Planı Konferans, şöyle bir planla sunulabilir: 2. Konunun tanıtılması veya açılması, gelişme

Konferans Planı Konferans, şöyle bir planla sunulabilir: 2. Konunun tanıtılması veya açılması, gelişme bölümü olarak değerlendirilir. Bu bölümde konferansçı konuyla ilgili çeşitli görüş ve düşüncelerini sıralar. Ardından da kendi görüş ve düşüncelerini katarak, örneklerle ispatlamaya çalışır. Böylece konuyu daha inandırıcı ve doyurucu hale getirir.

 Konferans Planı Konferans, şöyle bir planla sunulabilir: 3. Sonuç bölümünde de konuyu kısaca

Konferans Planı Konferans, şöyle bir planla sunulabilir: 3. Sonuç bölümünde de konuyu kısaca özetleyerek, konu hakkındaki görüş ve düşüncelerini daha belirgin bir hale getirir. Bu bölümdeki cümleler daha tesirli, daha kuvvetli ve çarpıcı olmalıdır.

 Teşekkürler

Teşekkürler