SPOR PSKOLOJS Spor psikolojisi nedir Psikoloji davranlar ve

  • Slides: 17
Download presentation
SPOR PSİKOLOJİSİ

SPOR PSİKOLOJİSİ

Spor psikolojisi nedir? Psikoloji, davranışları ve zihinsel süreçleri inceleyen bilim dalıdır (APA, 2002). Alt

Spor psikolojisi nedir? Psikoloji, davranışları ve zihinsel süreçleri inceleyen bilim dalıdır (APA, 2002). Alt Alanları: Deneysel psikoloji (algı, dikkat, bellek ve dil gibi konuları inceleyen bilişsel psikoloji; fizyolojik psikoloji bilişsel nörobilim) Sosyal psikoloji (Etkileşim, sosyal çevre, grup davranışları, önyargılar, arkadaşlık, ikili ilişkiler, saldırganlık) Klinik psikoloji (Zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluklar) Gelişim psikoloji (Doğum öncesinden başlayarak ölüme kadar uzanan yaşam süresinde insan gelişiminin evreleri, gelişimdeki evrensel nitelikler, kültürel ve bireysel farklılıklar) Endüstri/örgüt psikoloji (işyeri performansı, çalışanın güdülenmesi, iş doyumu, üretimin arttırılması)

SPOR PSİKOLOJİSİ Spor psikolojisinin tanımı; Spor faaliyeti öncesi, spor faaliyeti esnasında ve sonrasında insanlarda

SPOR PSİKOLOJİSİ Spor psikolojisinin tanımı; Spor faaliyeti öncesi, spor faaliyeti esnasında ve sonrasında insanlarda ortaya çıkan psikolojik değişikliklerin sebeplerini ve etkilerini araştıran ilim dalıdır.

İNSAN PERFORMANSININ OLUŞUMU P E R F FİZİKSEL TEKNİK PSİKOLOJİK O HAZIRLIK BECERİ ve

İNSAN PERFORMANSININ OLUŞUMU P E R F FİZİKSEL TEKNİK PSİKOLOJİK O HAZIRLIK BECERİ ve HAZIRLIK M A N S = TAKTİK

ANTRENÖRÜN SPORCUYA PSİKOLOJİK DESTEK ROLÜ Sporcuları Müsabakaya Hazırlama › Çalışmalarda psikolojik desteğe yer verme

ANTRENÖRÜN SPORCUYA PSİKOLOJİK DESTEK ROLÜ Sporcuları Müsabakaya Hazırlama › Çalışmalarda psikolojik desteğe yer verme Müsabaka Esnası › Süprizlere yönelik tedbirler Müsabaka Sonrası › › › Empati Kurma (Anlama-Hissetme) Aktif Dinleme Kendini Açma İstatistiklerden Yararlanma Genç Sporcuların Ailesiyle İletişim Kurma

SPORCU PSİKOLOJİSİ VE KONULARI SPORDA İDEAL PERFORMANS DURUMU STRES YÖNETİMİ ETKİLİ HEDEF BELİRLEMEK KONSANTRASYON

SPORCU PSİKOLOJİSİ VE KONULARI SPORDA İDEAL PERFORMANS DURUMU STRES YÖNETİMİ ETKİLİ HEDEF BELİRLEMEK KONSANTRASYON MOTİVASYON DOĞRU TAVIR - TUTUM LİDERLİK VE EKİP ÇALIŞMASI ÖZGÜVEN GELİŞTİRMEK ZİHİNSEL ANTRENMAN TEKNİKLERİ

PERFORMANSI ENGELLEYEN FAKTÖRLERİN GİDERİLMESİNDE SPOR PSİKOLOJİSİNİN ROLÜ Sürüp giden faktörler( Kişilik-Mot. ) 2. Duruma

PERFORMANSI ENGELLEYEN FAKTÖRLERİN GİDERİLMESİNDE SPOR PSİKOLOJİSİNİN ROLÜ Sürüp giden faktörler( Kişilik-Mot. ) 2. Duruma bağlı faktörler(Kaygı-Stres) 3. Sürantrenman 4. Sorunlu sporcular 1.

BEDENSEL PERFORMANSIN SINIRLARI Total bitkinlik’ten Ölüme kadar Otomatik Korunan Yedek Depolar %20 Bitkinlik Normal

BEDENSEL PERFORMANSIN SINIRLARI Total bitkinlik’ten Ölüme kadar Otomatik Korunan Yedek Depolar %20 Bitkinlik Normal zorlanma Sınırı %25 Yorgunluk Fizyolojik performans sınırı %25 Otomatik performans %30

SPOR PSİKOLOJİSİNİN GELİŞİMİNİ HIZLANDIRAN SEBEPLER Değişim Ve Uyum Sürecinin Süresi (10 -5 Yıl) Sporun

SPOR PSİKOLOJİSİNİN GELİŞİMİNİ HIZLANDIRAN SEBEPLER Değişim Ve Uyum Sürecinin Süresi (10 -5 Yıl) Sporun Manasının Değişmesi(Araçtan/ Amaca) Performans Sporunun Doğuşu Ve Maksimal Performans Beklentisi Spor politik bir araç haline gelmesi Sporun ekonomik boyutunun artması Sporculuk kariyerinin uzaması Genç sporcu potansiyelinin artması ve performans yaşının düşmesi

SPOR PSİKOLOJİSİNDEN BEKLENTİLER PERFORMANSIN YÜKSELTİLMESİNDE SPOR PSİKOLOJİSİNİN ROLÜ 1. 2. 3. 4. 5. Yetenek

SPOR PSİKOLOJİSİNDEN BEKLENTİLER PERFORMANSIN YÜKSELTİLMESİNDE SPOR PSİKOLOJİSİNİN ROLÜ 1. 2. 3. 4. 5. Yetenek seçimi Motivasyon Antrenman Yarışma Grup dinamiği

MOTİVASYON ÇEŞİTLERİ NİTELİK AÇISINDAN SPOR MOTİVASYONU 1. Genel Spor motivasyonu 2. Özel Spor motivasyonu

MOTİVASYON ÇEŞİTLERİ NİTELİK AÇISINDAN SPOR MOTİVASYONU 1. Genel Spor motivasyonu 2. Özel Spor motivasyonu NİCELİK AÇISINDAN SPOR MOTİVASYONU 1. Yeterli motivasyon 2. Yetersiz motivasyon ( Start tembelliği) 3. Aşırı motivasyon (Start telaşı)

FREUDIAN TEORİ (PSİKOANALİTİK KURAM) Bu kurama göre kişilerin bilinçli olarak fark edemedikleri bir takım

FREUDIAN TEORİ (PSİKOANALİTİK KURAM) Bu kurama göre kişilerin bilinçli olarak fark edemedikleri bir takım bilinç altı etkiler vardır. n n n Kişiliğin üç temel birimi bulunmaktadır: İD SUPEREGO

İD n n İçgüdüsel olarak ortaya çıkan bilinçsiz davranışların kaynağıdır. Kişiliğin doğuştan gelen yönüdür

İD n n İçgüdüsel olarak ortaya çıkan bilinçsiz davranışların kaynağıdır. Kişiliğin doğuştan gelen yönüdür ve bitmez tükenmez istekleri vardır. İd ilkel dürtülerin (cinsellik ve saldırganlık dürtülerinin) kaynağıdır ve davranışı büyük ölçüde etkilemektedir. Mantıksızdır. Sonuçları düşünmeden hareket eder.

EGO n n İd’in koruyucusu, yöneticisi durumunda olan superego ile id arasında denge kurulmasına

EGO n n İd’in koruyucusu, yöneticisi durumunda olan superego ile id arasında denge kurulmasına yardım eder. Ego’nun başarısız olduğu durumlarda davranış bozukluğu ortaya çıkar. İd’in sonsuz istekleriyle superegonun baskıları arasında denge kurmaya çalışılır.

SUPEREGO n n n İd’in karşıtıdır. Toplumsal ve kültürel etkilerin içinde kişinin ne yapması

SUPEREGO n n n İd’in karşıtıdır. Toplumsal ve kültürel etkilerin içinde kişinin ne yapması gerektiğini belirler, sansür koyar. Zaman içerisinde kazanılan değer yargılarının benimsenmesidir. Superego ile id devamlı bir çekişme içerisindedir. Bu çekişme ego tarafından dengelenir. Superego kişinin vicdan yönüdür ve kişiyi ayıp, günah gibi yasaklarla sürekli engellemeye çalışır.

SPORDA MOTİVASYON İki önemli soru; Spora neden katılırız? Sporu neden bırakırız?

SPORDA MOTİVASYON İki önemli soru; Spora neden katılırız? Sporu neden bırakırız?