Klinik ocuk Psikolojisi Klinik ocuk Psikolojisi zellikle ocukluk

  • Slides: 8
Download presentation
Klinik Çocuk Psikolojisi

Klinik Çocuk Psikolojisi

Klinik Çocuk Psikolojisi � Özellikle çocukluk çağı psikopatolojisine odaklanır. � Klinik psikoloji ile entegre

Klinik Çocuk Psikolojisi � Özellikle çocukluk çağı psikopatolojisine odaklanır. � Klinik psikoloji ile entegre bir şekilde çalışır ama kendine özgü özellikleri de barındırır. Bunlar: � Yönlendirme/sevk işlemleri � Gizlilik � Davranışın bağlamı � Gelişimsel hususlar � Ebeveyn-Çocuk etkileşimi � Risk Faktörleri ve Koruyucu Faktörler

Risk Faktörleri ve Koruyucu Faktörler � Risk Faktörleri: Duygusal/davranışsal problemlerin ortaya çıkmasında rol oynayan

Risk Faktörleri ve Koruyucu Faktörler � Risk Faktörleri: Duygusal/davranışsal problemlerin ortaya çıkmasında rol oynayan çocuk, aile, toplum veya kültürle ilgili faktörlerdir. Mizaç � Ebeveyn çatışması (Aile için geçimsizlik) � Fiziksel istismar � Cinsel istismar � Yoksulluk � � Korucu Faktörler: Olumsuz durumların etkilerini azaltabilecek ya da ortadan kaldırabilecek çocuk, aile, toplum ve kültürle ilişkili faktörlerdir.

Çocuklarda Klinik Değerlendirme Davranış Değerlendirme Ölçekleri: 1. Ebeveynler ve öğretmenler, çocuğun problemli davranışlarının bir

Çocuklarda Klinik Değerlendirme Davranış Değerlendirme Ölçekleri: 1. Ebeveynler ve öğretmenler, çocuğun problemli davranışlarının bir listesini çıkarır ve sıklığını değerlendirir. � Achenbach Görgül Değerlendirme Sistemi � Aile Değerlendirme Ölçeği ve Öğretmen Değerlendirme Ölçeği � Klinik Görüşmeler: 2. Ebeveynle ya da çocuğun yaşına ve bilişsel olgunluğuna bağlı olarak çocuk ile görüşülür. � Ebeveynle görüşmede hedefler: � 1. 2. 3. 4. 5. Terapötik ilişki kurmak Çocuğun sorunu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek Sorunun çizelgesini oluşturmak Çocuğun gelişim süreci hakkında bilgi edinmek Çocuğun sorununu arttırabilecek aile içi faktörleri ortaya çıkarmak

Çocuklarda Klinik Değerlendirme � Çocuklarla 1. 2. 3. 4. 5. klinik görüşmelerde hedefler: Terapötik

Çocuklarda Klinik Değerlendirme � Çocuklarla 1. 2. 3. 4. 5. klinik görüşmelerde hedefler: Terapötik ilişki kurmak Sevke neden problemle ilgili çocuğun anlayışını değerlendirmek Çocuğun problemle ilgili açıklamalarını değerlendirmek Çocukluk dönemi depresyonu ve kaygı bozukluğu rahatsızlıkları ile ilişkili korku, üzüntü, kaygı, kızgınlık ve düşük özgüven gibi kavramlara ilişkin açıklamalar elde etmek Görüşme boyunca çocuğu gözlemlemek Zeka ve Başarı Testleri: 3. � WISC-IV Projektif Testler: 4. � � Çocuklar için algı testi (CAT) Bir insan çiz Ev –ağaç- insan Cümle tamamlama testi

Çocuklarda Klinik Değerlendirme Davranışsal Gözlemler: 7. Okulda veya evde klinisyenler tarafından yapılan gözlemlerdir. �

Çocuklarda Klinik Değerlendirme Davranışsal Gözlemler: 7. Okulda veya evde klinisyenler tarafından yapılan gözlemlerdir. � Aile Etkileşimi Değerlendirmeleri: 8. Klinikte ya da ev gözlemleri ile gerçekleştirilir. � Akran Etkileşimi Ölçümleri: 9. Çocuklar sınıf ve oyun arkadaşlarını 2 basit soruya cevap vererek değerlendirir. � 1. 2. � Kimi seviyorsunuz? Kimi sevmiyorsunuz? Çocuğu sevdiğini (popülerlik indeksi) ve sevmediğini (ret indeksi) söyleyen arkadaşlarının sayısı

Çocukluk Dönemine Özgü Bozukluklar � Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) � Karşıt Olma-Karşı Gelme Bozukluğu

Çocukluk Dönemine Özgü Bozukluklar � Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) � Karşıt Olma-Karşı Gelme Bozukluğu (KGB/KOB) ve Davranım Bozukluğu � Majör Depresif Bozukluk � Kaygı Bozuklukları � Otizm � Pediatrik Sağlık Problemleri

Çocuklara Özgü Tedaviler � Yetişkin tedavilerinden birçok önemli noktada ayrışmaktadır. � Çocuklar terapiye kendi

Çocuklara Özgü Tedaviler � Yetişkin tedavilerinden birçok önemli noktada ayrışmaktadır. � Çocuklar terapiye kendi istekleri ile gelmezler. � Ebeveynlerle � Psikodinamik güçlü bir işbirliği kurmak gerekir. ve İnsancıl Terapi � Davranışçı Terapi � Bilişsel Davranışçı Terapiler � Farmakolojik Müdahaleler � Önleme