Slovn druhy esk jazyk 5 ronk Slovn druhy

  • Slides: 11
Download presentation
Slovní druhy Český jazyk 5 ročník

Slovní druhy Český jazyk 5 ročník

Slovní druhy 1. Podstatná jména 3. Zájména 5. Slovesa 7. Předložky 9. Částice 2.

Slovní druhy 1. Podstatná jména 3. Zájména 5. Slovesa 7. Předložky 9. Částice 2. Přídavná jména 4. Číslovky 6. Příslovce 8. Spojky 10. Citoslovce

Slovní druhy • • Podstatná jména – slovesa jsou ohebné slovní druhy Příslovce –

Slovní druhy • • Podstatná jména – slovesa jsou ohebné slovní druhy Příslovce – citoslovce jsou neohebné slovní druhy Podstatná jména – číslovky skloňujeme Slovesa se časují

Slovní druhy Důležité: Každé české slovo jde určit, který je to slovní druh.

Slovní druhy Důležité: Každé české slovo jde určit, který je to slovní druh.

Slovní druhy - určování Když chceme popsat nějaký slovní druh tak jako první musíme

Slovní druhy - určování Když chceme popsat nějaký slovní druh tak jako první musíme říct Přídavná jména jsou slova, Podstatná jména jsou slova, Zájmena jsou slova atd.

Podstatná jména • • • Názvy osob, zvířat, věcí, vlastnosti a dějů U podstatných

Podstatná jména • • • Názvy osob, zvířat, věcí, vlastnosti a dějů U podstatných jména určuje rod, číslo, pád a vzor Rod – mužský, ženský a střední Číslo – jednotné a množné 7 pádů Vzor mužský, ženský a střední

Přídavná jména • Jsou slova, který vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí • Ptáme

Přídavná jména • Jsou slova, který vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí • Ptáme se otázkou – Jaký, Který, Čí ?

Zájmena • Zastupují Podstatná jména a Přídavná jména • Jeden druh zájmen jsou ukazovací:

Zájmena • Zastupují Podstatná jména a Přídavná jména • Jeden druh zájmen jsou ukazovací: On Ona Ono Ty

Číslovky jsou slova. Druhy číslovek řadové, druhové, násobné a základní. Např: Přišel pátý. Chodí

Číslovky jsou slova. Druhy číslovek řadové, druhové, násobné a základní. Např: Přišel pátý. Chodí to páté třídy Má osm jablek

Slovesa • Jsou slova, který vyjadřují děj. • Slovesa se časují • U sloves

Slovesa • Jsou slova, který vyjadřují děj. • Slovesa se časují • U sloves určujeme osobu, číslo a čas

Pokračování příště • Pokračování této prezentace si můžete stáhnout na našich stránkách: emagister. eu

Pokračování příště • Pokračování této prezentace si můžete stáhnout na našich stránkách: emagister. eu