SLOVN DRUHY 3 ronk Z DRUHY ZVIERAT DRUHY

  • Slides: 11
Download presentation
SLOVNÉ DRUHY 3. ročník ZŠ

SLOVNÉ DRUHY 3. ročník ZŠ

DRUHY ZVIERAT

DRUHY ZVIERAT

DRUHY RASTLÍN

DRUHY RASTLÍN

AKÉ SLOVÁ HOVORÍ PEŤKO Ø ? ? ? Ø Ø Ø Hej, Janko, prines

AKÉ SLOVÁ HOVORÍ PEŤKO Ø ? ? ? Ø Ø Ø Hej, Janko, prines mi rýchlo jeden studený čaj s citrónom a šišku. HAV - HAV!

DRUHY SLOV OHYBNÉ NEOHYBNÉ PODSTATNÉ MENÁ PREDLOŽKY PRÍDAVNÉ MENÁ SPOJKY SLOVESÁ PRÍSLOVKY ČASTICE ZÁMENÁ

DRUHY SLOV OHYBNÉ NEOHYBNÉ PODSTATNÉ MENÁ PREDLOŽKY PRÍDAVNÉ MENÁ SPOJKY SLOVESÁ PRÍSLOVKY ČASTICE ZÁMENÁ CITOSLOVCE

OHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY stromy PODSTATNÉ MENÁ vtáci vietor listy PRÍDAVNÉ MENÁ vysoké zelené ohnuté

OHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY stromy PODSTATNÉ MENÁ vtáci vietor listy PRÍDAVNÉ MENÁ vysoké zelené ohnuté SLOVESÁ ČÍSLOVKY ZÁMENÁ hýbu sa päť rastú jeden tie ony naše

NEOHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY pred za nad pod od PREDLOŽKY SPOJKY a PRÍSLOVKY vpredu ČASTICE

NEOHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY pred za nad pod od PREDLOŽKY SPOJKY a PRÍSLOVKY vpredu ČASTICE aj dnes i dnes CITOSLOVCE

ČO SÚ SLOVNÉ DRUHY OHYBNÉ PODSTATNÉ MENÁ Ø názvy osôb, zvierat a vecí PRÍDAVNÉ

ČO SÚ SLOVNÉ DRUHY OHYBNÉ PODSTATNÉ MENÁ Ø názvy osôb, zvierat a vecí PRÍDAVNÉ MENÁ Ø aké sú osoby, zvieratá a veci SLOVESÁ Ø čo osoby, zvieratá a vecí robia ČÍSLOVKY Ø koľko je osôb, zvierat a vecí ZÁMENÁ Ø zastupujú podstatné a prídavné mená, ukazujú na ne, niečo im privlastňujú NEOHYBNÉ PREDLOŽKY Ø píšeme ich oddelene, čítame spolu so slovom, ku ktorému patria SPOJKY Ø spájajú slová alebo vety PRÍSLOVKY Ø pýtame sa na ne otázkami: Kde? Kedy? Ako? ČASTICE CITOSLOVCE

SKÚSIME TO Tvorte podľa obrázka: Ø podstatné mená Ø prídavné mená Ø slovesá Ø

SKÚSIME TO Tvorte podľa obrázka: Ø podstatné mená Ø prídavné mená Ø slovesá Ø číslovky Ø zámená Ø príslovky

AKÉ SLOVÁ HOVORIL PEŤKO? Ø Ø Ø Ø Hej, Janko, prines mi rýchlo jeden

AKÉ SLOVÁ HOVORIL PEŤKO? Ø Ø Ø Ø Hej, Janko, prines mi rýchlo jeden studený čaj s citrónom a šišku. HAV- HAV! PODSTATNÉ MENÁ PRÍDAVNÉ MENÁ SLOVESÁ ČÍSLOVKY ZÁMENÁ PREDLOŽKY SPOJKY PRÍSLOVKY ČASTICE CITOSLOVCE

Použité zdroje spracovaných informácií: Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ ü súkromný archív fotografií

Použité zdroje spracovaných informácií: Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ ü súkromný archív fotografií ü Galéria Clip. Art ü http: \office. microsoft. com/clipart ü Autorka: Paed. Dr. Ľubica Steinerová ZŠ Juraja Holčeka s MŠ v Dolnom Ohaji lubica. steinerova@post. sk Ďakujem za Vašu pozornosť.