SLOVN DRUHY SJ 3 ronk SLOVN DRUHY Kad

  • Slides: 13
Download presentation
SLOVNÉ DRUHY SJ 3. ročník

SLOVNÉ DRUHY SJ 3. ročník

SLOVNÉ DRUHY Každé slovo má inú úlohu. Podľa toho, čo slová pomenúvajú a vyjadrujú,

SLOVNÉ DRUHY Každé slovo má inú úlohu. Podľa toho, čo slová pomenúvajú a vyjadrujú, ich zaraďujeme do rozličných slovných druhov. Slovných druhov je desať.

Slovných druhov je desať Sú to: podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky,

Slovných druhov je desať Sú to: podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky, spojky, častice a citoslovcia. V 3. ročníku sa budeme venovať prvým piatim.

PODSTATNÉ MENÁ Kto? Čo? Pomenúvajú OSOBY, ZVIERATÁ a VECI. OTEC DIEŤA MAMA

PODSTATNÉ MENÁ Kto? Čo? Pomenúvajú OSOBY, ZVIERATÁ a VECI. OTEC DIEŤA MAMA

PRÍDAVNÉ MENÁ Aký? Aká? Aké? Pomenúvajú VLASTNOSTI osôb, zvierat a vecí. PEKNÝ kvet RÝCHLY

PRÍDAVNÉ MENÁ Aký? Aká? Aké? Pomenúvajú VLASTNOSTI osôb, zvierat a vecí. PEKNÝ kvet RÝCHLY futbalista BIELY zajac

ZÁMENÁ NAHRÁDZAJÚ (zamieňajú) podstatné mená. TEN kvet TÁ žaba TO srdce

ZÁMENÁ NAHRÁDZAJÚ (zamieňajú) podstatné mená. TEN kvet TÁ žaba TO srdce

ČÍSLOVKY Koľko? Koľký? Vyjadrujú POČET alebo PORADIE osôb, zvierat a vecí. OSEM ľudí DRUHÝ

ČÍSLOVKY Koľko? Koľký? Vyjadrujú POČET alebo PORADIE osôb, zvierat a vecí. OSEM ľudí DRUHÝ levík

SLOVESÁ Čo robí? Vyjadrujú, ČO osoby, zvieratá a veci ROBIA. Janko UMÝVA hudobník HRÁ

SLOVESÁ Čo robí? Vyjadrujú, ČO osoby, zvieratá a veci ROBIA. Janko UMÝVA hudobník HRÁ Otec ČÍTA

PRÍSLOVKY Vyjadrujú KDE, KEDY a AKO sa niečo stalo. VČERA pršalo Stretnutie V PARKU

PRÍSLOVKY Vyjadrujú KDE, KEDY a AKO sa niečo stalo. VČERA pršalo Stretnutie V PARKU Vyzerá ŠŤASTNE

PREDLOŽKY Nemajú svoj vlastný význam. Stoja pred slovami, ku ktorým patria. Z peňaženky V

PREDLOŽKY Nemajú svoj vlastný význam. Stoja pred slovami, ku ktorým patria. Z peňaženky V škole POD stromčekom

Koľko slovných druhov sme si predstavili? ? ?

Koľko slovných druhov sme si predstavili? ? ?

ZOPAKUJME SI prvých sedem 1. PODSTATNÉ MENÁ 2. PRÍDAVNÉ MENÁ 3. ZÁMENÁ 4. ČÍSLOVKY

ZOPAKUJME SI prvých sedem 1. PODSTATNÉ MENÁ 2. PRÍDAVNÉ MENÁ 3. ZÁMENÁ 4. ČÍSLOVKY 5. SLOVESÁ 6. PRÍSLOVKY 7. PREDLOŽKY