SLOVN DRUHY VOD DO NOVEJ TMY O S

  • Slides: 6
Download presentation
SLOVNÉ DRUHY ÚVOD DO NOVEJ TÉMY

SLOVNÉ DRUHY ÚVOD DO NOVEJ TÉMY

ČO SÚ TO SLOVNÉ DRUHY? Sovný druh je skupina slov, ktoré plnia rovnakú úlohu

ČO SÚ TO SLOVNÉ DRUHY? Sovný druh je skupina slov, ktoré plnia rovnakú úlohu Napríklad: zvieratá – slon, pes, mačka, komár, vták čísla – päť, piatý, sto, tri, osem, dvadsiaty, . . . činnosti – čítať, skákať, tancvať, hrať, vyrábať

V SOVENČINE ROZLIŠUJEME 10 SLOVNÝCH DRUHOV - TENTO ŠKOLSKÝ ROK SA UČIME LEN OHYBNÉ

V SOVENČINE ROZLIŠUJEME 10 SLOVNÝCH DRUHOV - TENTO ŠKOLSKÝ ROK SA UČIME LEN OHYBNÉ Ohybné (5 x) Neohybné (5 x) Podstatné mená Príslovky Prídavné mená Predložky Slovesá Spojky Číslovky Častice Zámená Citoslovci a ü Ohybné slovné druhy sa volajú obybné preto, lebo ich tvar sa môže meniť: Mama – s mamou, mame, mamu, . . . ü Neohybné slovné druhy nevedia meniť svoj tvar: od, k, a, alebo, au, neskoro. . .

Podstatné mená • Pomenúvajú osoby, zvieratá a veci • mama, pes, auto Prídavné mená

Podstatné mená • Pomenúvajú osoby, zvieratá a veci • mama, pes, auto Prídavné mená • Pomenúvajú vlastností podstatných mien • milá mama, dobrý pes, nové auto Slovesá OHYBNÉ • Vyjadrujú činnosti SLOVNÉ DRUHY • tancuje, skáče, jazdí Zámená (5) • Zamieňajú podstatné a prídavné mená • Ja, ty, on, my, môj tvoj, náš. . • Ona (mama) je milá. Číslovky • Označujú počet alebo poradie • jeden, dva tri, prvý, druhý tretí, . . .

PRECVIČME SI SLOVNÉ DRUHY • Odpovedz na otázky jedným slovom: 1. Kto je na

PRECVIČME SI SLOVNÉ DRUHY • Odpovedz na otázky jedným slovom: 1. Kto je na obrázku? 2. Čo robí žena na obrázku? 3. Čo drží v ruke? 4. Aká je žena na obrázku? 5. Koľko hrncov je na obrázku? 6. Aký je predmet, ktorý žena drží v ruke?

ČO UŽ VIEM: Poznáme 10 slovných druhov V slovenčine delíme slová do slovných druhov

ČO UŽ VIEM: Poznáme 10 slovných druhov V slovenčine delíme slová do slovných druhov Dnes viem vymenovať 5 nich: podstatné a prídavné mená, slovesá, číslovky, zámená 3 dôležité informácie z dnešnej hodiny