Projekt EU na Lkask fakult UP v Olomouci

  • Slides: 38
Download presentation
Projekt EU na Lékařské fakultě UP v Olomouci „Zavádění principů medicíny založené na důkazu

Projekt EU na Lékařské fakultě UP v Olomouci „Zavádění principů medicíny založené na důkazu do výuky na vysokých školách“ Řešitelské pracoviště: Lékařská fakulta UP v Olomouci Garant: Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. URL: http: //ebm. upol. cz TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1

Vyhledávání informací pro pediatrii založenou na důkazu. Zdroje & Postupy Prof. MUDr. Vladimír Mihál,

Vyhledávání informací pro pediatrii založenou na důkazu. Zdroje & Postupy Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc Dětská klinika LF a FN Olomouc mihalv@fnol. cz Mgr. Jarmila Potomková Lékařská knihovna UP a FN Olomouc potomkov@tunw. upol. cz Poslední aktualizace 16. března 2007 2

Vyhledávání a hodnocení informací Co potřebujeme vědět: p Kde vyhledávat (multizdrojový přístup) p Jak

Vyhledávání a hodnocení informací Co potřebujeme vědět: p Kde vyhledávat (multizdrojový přístup) p Jak vyhledávat n n p Rešeršní strategie (terminologie) Logické vazby mezi termíny (Booleovské operátory – AND, OR, NOT) Jak hodnotit kvalitu vyhledaných informací 3

Co hledáme? Hledání „důkazů“ PICO P patient (pacient, populace, problém) I intervention (intervence) C

Co hledáme? Hledání „důkazů“ PICO P patient (pacient, populace, problém) I intervention (intervence) C comparison (srovnání) O outcome (výsledek) 4

Klinická otázka pro dnešní den Komentář: prof. V. Mihál p Význam pneumokokové vakcíny pro

Klinická otázka pro dnešní den Komentář: prof. V. Mihál p Význam pneumokokové vakcíny pro prevenci výskytu zánětu středního ucha (otitis media) u dětí do 2 let věku P otitis media – děti do 2 let I pneumokoková vakcína C bez vakcíny / jiná vakcína O prevence výskytu OM 5

OTITIS MEDIA Incidence, prevalence p AOM je časté onemocnění dětského věku. p Má vysokou

OTITIS MEDIA Incidence, prevalence p AOM je časté onemocnění dětského věku. p Má vysokou morbiditu a nízkou mortalitu u jinak zdravých dětí. p 30% dětí ve věku < 3 roky navštíví jednou za rok praktického dětského lékaře s AOM. p 97% z nich dostane antibiotika. p Do věku 3 měsíců asi 10% dětí má jednu episodu AOM. p AOM je nejčastější příčinou ATB terapie u dětí v ambulantní péči. 6

OTITIS MEDIA Etiologie, rizikové faktory p Nejčastější bakteriální příčiny AOM: n n n p

OTITIS MEDIA Etiologie, rizikové faktory p Nejčastější bakteriální příčiny AOM: n n n p Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae a Moraxella catarrhalis. Incidence na penicilin rezistentních kmenů S pneumoniae se neustále zvyšuje, má ale regionální charakter související s ATB politikou. Nejdůležitějšími rizikovými faktory AOM jsou nízký věk a pobyt v kolektivním zařízení. p Další rizikové faktory n adenoidní vegetace, angína, astma, časté recidivy OM, umělá výživa kojence, infekce středouší u rodičů nebo sourozenců. p 7

OTITIS MEDIA PROGNÓZA p Bez ATB léčby se symptomy AOM zlepší do 24 hodin

OTITIS MEDIA PROGNÓZA p Bez ATB léčby se symptomy AOM zlepší do 24 hodin asi u 60% dětí p Asi u 80% dětí se upraví do 3 dnů. p Hnisavé komplikace se vyskytují u 0. 12% dětí bez ATB léčby. p Vážné komplikace jsou vzácnější u jinak zdravých dětí: n p ztráta sluchu, mastoiditida, meningitida, recidivy AOM. WHO odhaduje, že v rozvíjejících se zemích každý rok na komplikace AOM umírá n až 51 000 dětí ve věku < 5 let. 8

Kde vyhledávat ? Vyhledávací služby „search engines“ ? Google zvyšuje kvalitu obsahu: Tang H.

Kde vyhledávat ? Vyhledávací služby „search engines“ ? Google zvyšuje kvalitu obsahu: Tang H. , Hwee Kwoo Ng, J. Googling for diagnosis – use of Google as a diagnostic aid: internet based study. BMJ 2006, published online 10 November. Giustini D. , How Google is changing medicine. BMJ 2005, 331: 1487 -8. 9

Kde vyhledávat ? Google Ukázka vyhledávání p www. google. com p www. scholar. google.

Kde vyhledávat ? Google Ukázka vyhledávání p www. google. com p www. scholar. google. com (jen články) 10

Google Scholar Google p Advanced Search n n With all the words: pneumococcal With

Google Scholar Google p Advanced Search n n With all the words: pneumococcal With the exact phrase: otitis media With at least one of the words: vaccines vaccination Occurrences: in the title of the page 11

Google Výsledky vyhledávání p Časopisecké články n n n Citace Abstrakta Plné texty p

Google Výsledky vyhledávání p Časopisecké články n n n Citace Abstrakta Plné texty p p Přímo od nakladatelů nebo prostřednictvím poskytovatelů (Science. Direct) Odkazy na jiné databáze / katalogy/ vyhledávací služby n n n Pub. Med Look. Smart Find Articles INIST 12

Google Výsledky vyhledávání p Webové stránky n n n n p Institucí Univerzit Odborných

Google Výsledky vyhledávání p Webové stránky n n n n p Institucí Univerzit Odborných společností Zdravotnických zařízení Farmaceutických firem Soukromých osob Aj. Ostatní dokumenty n n Pacientské informace Obrazová dokumentace Prezentace v powerpointu Bibliografické soupisy 13

Hodnocení výsledků vyhledávání p e. Europe 2002: Quality Criteria for Health related Websites Communication

Hodnocení výsledků vyhledávání p e. Europe 2002: Quality Criteria for Health related Websites Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 14

e. Europe 2002: Kvalitativní kritéria pro webové stránky se zdravotnických obsahem Transparentnost obsahu, důvody

e. Europe 2002: Kvalitativní kritéria pro webové stránky se zdravotnických obsahem Transparentnost obsahu, důvody pro zveřejnění, příp. zdroje financování; p Autorství obsahu včetně citací použitých informačních zdrojů; p Ochrana pacientských dat; p Aktualizace obsahu; p Zajištění validity a spolehlivosti pacientských informací; p Technická podpora přístupu k informacím s ohledem na cílovou skupinu. p 15

Kde vyhledávat? Elektronické zdroje pro EBM p Open Access Medicine n Evidence-Based Sources on

Kde vyhledávat? Elektronické zdroje pro EBM p Open Access Medicine n Evidence-Based Sources on the Web Open x Locked (Volně přístupné x licencované) p Kategorie zdrojů n n n Databáze Doporučené postupy Přehledy s orientací na EBM Portály Učebnice Časopisy 16

DATABÁZE MEDLINE „Zlatý standard“ Charakteristika p Bibliografické citace a autorské souhrny n n p

DATABÁZE MEDLINE „Zlatý standard“ Charakteristika p Bibliografické citace a autorské souhrny n n p p Většina záznamů z anglicky psaných zdrojů (nebo s anglickým abstraktem) MEDLINE na platformě Pub. Med (www. pubmed. com) n n p p >5000 časopisů publikovaných v USA a 80 dalších zemích více než 15 mil. záznamů od r. 1955 originálním obsahem je citace + abstrakt plné texty dokumentů jsou poskytovány hypertextově od nakladatelů (Link. Out) Přístup k citacím + abstraktům zdarma Plné texty n n zdarma licence 17

Příprava rešeršní strategie Plán pro vyhledání požadovaných informací p Jak na to: p ·

Příprava rešeršní strategie Plán pro vyhledání požadovaných informací p Jak na to: p · · · Rozdělte rešeršní dotaz na logické celky Specifikujte hlavní termíny (klíčová slova, víceslovné pojmy) Určete alternativní termíny (synonyma, hierarchii pojmů) Použijte logické operátory pro kombinaci termínů Upřesněte dotaz · Výskyt hledaných termínů v různých částech dokumentu (název, název + abstrakt, text…) · Věkové skupiny · Typologie dokumentů (pyramida důkazu) · Stáří dokumentu Praktické zkušenosti, intuice …… 18

Booleovská logika Symbolicky vyjadřuje vztahy mezi pojmy p Booleovské operátory: p n AND p

Booleovská logika Symbolicky vyjadřuje vztahy mezi pojmy p Booleovské operátory: p n AND p n Dokumenty obsahují oba hledané terminy OR p Dokumenty obsahují jeden (nebo všechny) hledané termíny. § synonyma n NOT p Vylučuje daný termín. 19

MEDLINE (Pub. Med) www. pubmed. gov Search Pub. Med for: KROK 1 pneumococcal AND

MEDLINE (Pub. Med) www. pubmed. gov Search Pub. Med for: KROK 1 pneumococcal AND vaccin* Limits: Title 20

Pravostranné rozšíření Truncation, Wildcard p Pub. Med vyhledá všechny termíny od slovního základu, za

Pravostranné rozšíření Truncation, Wildcard p Pub. Med vyhledá všechny termíny od slovního základu, za nímž je znak * p Příklad: n vaccin* p Pub. Med vyhledá: vaccine, vaccines, vaccination, vaccinated, vaccinee(s), , , , , 21

MEDLINE (Pub. Med) www. pubmed. gov Search Pub. Med for: KROK 2 otitis media

MEDLINE (Pub. Med) www. pubmed. gov Search Pub. Med for: KROK 2 otitis media OR middle ear inflammation* OR middle ear infection* Limits: Title 22

MEDLINE (Pub. Med) www. pubmed. gov Search Pub. Med for: KROK 3 Combine searches

MEDLINE (Pub. Med) www. pubmed. gov Search Pub. Med for: KROK 3 Combine searches - kombinace (AND operator) p n p #1 AND #2 Apply limits n Age – věkové kategorie p n Type of articles – typy publikací p p p n n Birth - 23 months Review – přehledové články Randomized controlled trials – randomizované studie aj. Publication date – kdy článek vyšel Languages – v jakém jazyce byl publikován 23

Pyramida důkazů Komentář Prof. V. Mihál p Systematické přehledy a meta-analýzy. p Randomizované kontrolované

Pyramida důkazů Komentář Prof. V. Mihál p Systematické přehledy a meta-analýzy. p Randomizované kontrolované studie (RCT). n n RCT s validními výsledky (tj. intervaly spolehlivosti, jež se nepřekrývají s prahem klinicky významného účinku, méně než 20% ztrát probandů). RCT s méně validními výsledky (tj. výstup ze studie naznačuje klinicky významný účinek, ale intervaly spolehlivosti se překrývají s prahem pro tento účinek). p Kohortové studie. p Studie případů a kontrol. p Kazuistiky. p Odborné posudky, úvodníky, názory, komentáře…. . 24

Pyramida důkazů Systematické přehledy, meta-analýza Randomizované kontrolované pokusy Kohortové studie Studie případů a kontrol

Pyramida důkazů Systematické přehledy, meta-analýza Randomizované kontrolované pokusy Kohortové studie Studie případů a kontrol Kazuistiky Odborné posudky, konzultace Laboratorní výzkum Hierarchické uspořádání vědeckých důkazů v biomedicíně zahrnuje kromě výsledků primárního výzkumu i formy sekundárního výzkumu (systematické přehledy a meta-analýzu). 25

Další vzdělávání: EUROMISE: UK + AV ČR p Hlavní cíle Euro. MISE centra: n

Další vzdělávání: EUROMISE: UK + AV ČR p Hlavní cíle Euro. MISE centra: n n p Vytvořit evropskou výukovou síť pro další vzdělání v medicínské informatice, statistice a epidemiologii, epidemiologii organizovat a zahájit graduální a postgraduální výuku na mezinárodní úrovni. Zahájit mezinárodní výzkumné a vývojové programy v interdisciplinární oblasti medicínské informatiky, statistiky a epidemiologie, úzce spolupracovat s resortem zdravotnictví. Další rozvoj n Úzká spolupráce s evropskými univerzitami, výzkumnými a zdravotnickými organizacemi …. . 26

EUROMISE http: //ucebnice. euromise. cz p DOPORUČUJEME !! n Učebnice p Statistické metody v

EUROMISE http: //ucebnice. euromise. cz p DOPORUČUJEME !! n Učebnice p Statistické metody v epidemiologii 27

Přehledové články (review) Klasické review subjektivní a nekvantitativní souhrn dvou a více vědeckých studií.

Přehledové články (review) Klasické review subjektivní a nekvantitativní souhrn dvou a více vědeckých studií. p Systematické review kvantitativní kombinace dvou nebo více souvisejících studií, která umožní získat souhrnnou odpověď na studovanou otázku. p Meta-analýza systematické review, které používá statistické metody pro hodnocení studií p Potomková J. , Význam systematických přehledů pro medicínu založenou na důkazu. Peditrie pro Praxi 2004(2): 28 105 -106.

Typologie dokumentů Klasické review („narrative“) Jenson HB, Baltimore RS. Impact of pneumococcal and influenza

Typologie dokumentů Klasické review („narrative“) Jenson HB, Baltimore RS. Impact of pneumococcal and influenza vaccines on otitis media. Curr Opin Pediatr. 2004 Feb; 16(1): 58 -60. 29

Impact of pneumococcal and influenza vaccines on otitis media. Strukturovaný abstrakt p Úvod p

Impact of pneumococcal and influenza vaccines on otitis media. Strukturovaný abstrakt p Úvod p 2 kapitoly p Závěr p Použitá literatura p 30

Typologie dokumentů Systematické review („systematic“) Straetemans M. et al Review of randomized controlled trials

Typologie dokumentů Systematické review („systematic“) Straetemans M. et al Review of randomized controlled trials on pneumococcal vaccination for prevention of otitis media Pediatr Infect Dis J. 2003 Jun; 22(6): 515 -24. 31

Review of randomized controlled trials on pneumococcal vaccination for prevention of otitis media Systematický

Review of randomized controlled trials on pneumococcal vaccination for prevention of otitis media Systematický přehled p Cíl n p vyhodnotit účinnost pneumokokové vakcíny pro prevenci akutního zánětu středního ucha (AOM) u dětí do 12 let a mladších Metodika n n Rešeršní postup, selekční kritéria pro zařazení studií Systematický přehled 11 randomizovaných pokusů (46 074 dětí) 32

Review of randomized controlled trials on pneumococcal vaccination for prevention of otitis media (2003)

Review of randomized controlled trials on pneumococcal vaccination for prevention of otitis media (2003) p Závěry n n n Plošné zavedení pneumokokové vakcíny nelze obecně doporučit jako prevenci proti akutnímu zánětu středního ucha u dětí. Výsledky probíhajících studií by měly poskytnout další informace o účinnosti konjugované vakcíny u rizikové skupiny dětí starších 1 roku s opakovanými záněty středního ucha. Publikováno v Cochrane Library (průběžná aktualizace). 33

Archibald L. Cochrane (1909 -1988) Effectiveness and Efficiency. Random Reflexions on Health Services. London,

Archibald L. Cochrane (1909 -1988) Effectiveness and Efficiency. Random Reflexions on Health Services. London, 1972. „Naše povolání bychom měli nepochybně podrobit velké kritice. Nebyli jsme zatím schopni nabídnout kritický přehled (průběžně AKTUALIZOVANÝ) všech významných randomizovaných kontrolovaných studií. “ Cochrane Collaboration Cochrane Library URL: www. cochrane. org/ 34

1993 – Cochrane Collaboration 50 skupin p Zaměření činnosti „Cochrane Database of Systematic Reviews

1993 – Cochrane Collaboration 50 skupin p Zaměření činnosti „Cochrane Database of Systematic Reviews „ n p p http: //www. cochrane. org Access Cochrane Library/Advanced n Přístup do plných verzí systematických přehledů je 35 za poplatek

Syntetická databáze Dyna. Med Kritické hodnocení důkazů p URL pro UP http: //search. epnet.

Syntetická databáze Dyna. Med Kritické hodnocení důkazů p URL pro UP http: //search. epnet. com p Postup: n Find pneumococcal vaccine otitis media p Acute otitis media § Prevention and Screening n Kritické hodnocení p „Levels of evidence“ – úrovně důkazu 36

Lékařská knihovna LF UP & FN Olomouc p www. upol. cz n Lékařská fakulta/Pracoviště/Knihovna

Lékařská knihovna LF UP & FN Olomouc p www. upol. cz n Lékařská fakulta/Pracoviště/Knihovna Lékařské fakulty Databáze p Časopisy p Aj. p 37

Národní lékařská knihovna v Praze Služby n www. nlk. cz p. Katalogy a databáze

Národní lékařská knihovna v Praze Služby n www. nlk. cz p. Katalogy a databáze § MEDVIK Bibliographia Medica Čechoslovaca § (české články) § 38