Procederen in de dagelijkse praktijk Tips en actualiteiten

  • Slides: 29
Download presentation
Procederen in de dagelijkse praktijk Tips en actualiteiten Lezing Haagse Jonge Balie Dinsdag, 2

Procederen in de dagelijkse praktijk Tips en actualiteiten Lezing Haagse Jonge Balie Dinsdag, 2 mei 2017 Paleis van Justitie Den Haag Ellen van Swaaij

Programma ____________________ • Algemene beginselen goede procesorde • Dagvaardingsprocedure in eerste aanleg • Vergelijking

Programma ____________________ • Algemene beginselen goede procesorde • Dagvaardingsprocedure in eerste aanleg • Vergelijking met procedure in KEI

KEI ____________________ • Kwaliteit En Innovatie • Digitalisering • Benodigde wetsaanpassingen • Uitrolmodel –Vreemdelingenzaken

KEI ____________________ • Kwaliteit En Innovatie • Digitalisering • Benodigde wetsaanpassingen • Uitrolmodel –Vreemdelingenzaken –Strafzaken –Civiel/Handel –Familierecht

KEI ____________________ • Belangrijke wijzigingen –Re- en dupliek afgeschaft –Comparitie en enquête schuiven in

KEI ____________________ • Belangrijke wijzigingen –Re- en dupliek afgeschaft –Comparitie en enquête schuiven in elkaar • Zoveel mogelijk op één zitting –Afschaffing onderscheid verzoekschrift-dagvaarding –Deurwaarder niet meer altijd nodig –Digitale oproeping wederpartij

Beginselen behoorlijke procesorde ____________________ • Titel 1, Afdeling 3: algemene voorschriften –Hoor en wederhoor:

Beginselen behoorlijke procesorde ____________________ • Titel 1, Afdeling 3: algemene voorschriften –Hoor en wederhoor: recht op inzage origineel? • HR 22 november 2013, HR: 2013: 1384 –Openbaarheid • Art. 803 lid 2 Rv. per 1 januari 2013 aangepast aan 6 EVRM, maar terughoudendheid blijft bestaan –Equalty of arms –Oral hearing –Recht op inbrengen stukken, maar pas op: • Hof ‘s-Hertogenbosch 2 april 2013, GHSHE: 2013: BZ 6632

Procedure in eerste aanleg ____________________ • Relatieve competentie • Hoofdregel: woonplaats gedaagde • Specifieke

Procedure in eerste aanleg ____________________ • Relatieve competentie • Hoofdregel: woonplaats gedaagde • Specifieke regelingen –Onrechtmatige daad –Onroerende zaken –Nalatenschap • Foute keuze: onbevoegd en verwijzing • Forumkeuze art. 108 Rv.

Procedure in eerste aanleg ____________________ • Dagvaarding (art. 78 -259) en verzoekschrift (art. 261

Procedure in eerste aanleg ____________________ • Dagvaarding (art. 78 -259) en verzoekschrift (art. 261 -291) • Absolute en relatieve competentie –Zijn regels van openbare orde • Rechtbank in beginsel voor eerste aanleg • Kantonzaken –Tot € 25. 000, 00 –Aardvorderingen

Procedure in eerste aanleg KEI ____________________ • Procesinleiding (PI) • Verweerschrift (VW) • Mondelinge

Procedure in eerste aanleg KEI ____________________ • Procesinleiding (PI) • Verweerschrift (VW) • Mondelinge behandeling (MB) • Uitspraak

Dagvaardingsprocedure in eerste aanleg ____________________ • Titel 1, Afdeling 6: exploten (artt. 45 e.

Dagvaardingsprocedure in eerste aanleg ____________________ • Titel 1, Afdeling 6: exploten (artt. 45 e. v. ) –Inhoud exploten • • • Datum Naam rekwirant Naam en voornamen deurwaarder Naam van gerekwireerde Wijze van betekening/afschrift

Dagvaardingsprocedure in eerste aanleg ____________________ • Titel 1, Afdeling 6: exploten (artt. 45 Rv.

Dagvaardingsprocedure in eerste aanleg ____________________ • Titel 1, Afdeling 6: exploten (artt. 45 Rv. e. v. ) –Betekening: hoe en aan wie? • • • In persoon In de envelop Anderen In geval van weigering artikel 46 lid 3 Rv. Rechtspersonen: kantoor van bestuur of woonplaats hoofd bestuurder

Dagvaardingsprocedure in eerste aanleg ____________________ • Titel 1, Afdeling 6: exploten (artt. 45 Rv.

Dagvaardingsprocedure in eerste aanleg ____________________ • Titel 1, Afdeling 6: exploten (artt. 45 Rv. e. v. ) –Betekening: hoe en aan wie? • Gezamenlijke erfgenamen extra eis Art. 53 a Rv. , minstens één erfgenaam aldaar woonachtig. Exploot moet dit ook vermelden. • Zie ook HR 5 april 2013, HR: 2013: BY 9084 • Rechtsmiddel tegen meerdere uitspraken bij één exploot • Zie ook HR 21 juni 2013, HR: 2013: BZ 8317

Dagvaardingsprocedure in eerste aanleg ____________________ • Titel 2, Afdeling 4: de dagvaarding –Art. 111

Dagvaardingsprocedure in eerste aanleg ____________________ • Titel 2, Afdeling 4: de dagvaarding –Art. 111 Rv. : inhoud dagvaarding • • • Woonplaats eiser Naam gemachtigde of advocaat Aanwijzing rechter Eis en grondslag Datum zitting Aanzeggingen: geen verweer, meerdere gedaagden, griffierecht • Substantiëring bekende weren

Procesinleiding KEI ____________________ • 30 a-3 Inhoud –Eiser/verzoeker –Verweerder en belanghebbenden –Gemachtigde/advocaat –Vorderingsprocedure 4

Procesinleiding KEI ____________________ • 30 a-3 Inhoud –Eiser/verzoeker –Verweerder en belanghebbenden –Gemachtigde/advocaat –Vorderingsprocedure 4 weken/6 maanden –Vordering met gronden –Substantiëring en exhibitie

Procesinleiding KEI ____________________ • 30 b Gecombineerde verzoeken –Voldoende samenhang –Splitsing mogelijk –Mits Nederlandse

Procesinleiding KEI ____________________ • 30 b Gecombineerde verzoeken –Voldoende samenhang –Splitsing mogelijk –Mits Nederlandse rechter voor alle verzoeken bevoegd

Procesinleiding KEI ____________________ • Oproeping (art. 111 Rv. ) vorderingszaak –Tekst/datum/inlogcode procesinleiding –Wijze van

Procesinleiding KEI ____________________ • Oproeping (art. 111 Rv. ) vorderingszaak –Tekst/datum/inlogcode procesinleiding –Wijze van verschijnen advocaat/persoon –Verweertermijn –Griffierecht –Kort geding: datum behandeling • Verzoek –Oproep bevat de procesinleiding

Procesinleiding KEI ____________________ • Oproeping (art. 111 Rv. ) vorderingszaak –Griffier stelt oproepingsbericht op

Procesinleiding KEI ____________________ • Oproeping (art. 111 Rv. ) vorderingszaak –Griffier stelt oproepingsbericht op • Vormvrij, exploot mag • Bij niet verschijnen, exploot moet –Deurwaarder: exploot • Verzoek –Brief griffier

Dagvaardingsprocedure in eerste aanleg ____________________ • Titel 2, Afdeling 5: verder verloop procedure –Stellen

Dagvaardingsprocedure in eerste aanleg ____________________ • Titel 2, Afdeling 5: verder verloop procedure –Stellen en bewijzen! –Art. 128 Rv. : conclusie van antwoord –Exhibitieplicht gedaagde –Reconventie –Art. 130 Rv. : vermeerdering van eis bij akte (ook de gronden!) • Lid 3: bij verstek gedaagde betekenen per exploot –Art. 131 Rv. : comparitieberaad

Verder verloop procedure KEI ____________________ • Verweer –Kantonzaken • Door indiening verweerschrift binnen termijn

Verder verloop procedure KEI ____________________ • Verweer –Kantonzaken • Door indiening verweerschrift binnen termijn • Verschijnen op zitting –Voorzieningenrechter • Verschijnen op zitting –Overige zaken (verplichte procesvertegenwoordiging) • Advocaat stellen binnen de aangezegde termijn

Verder verloop procedure KEI ____________________ • Verweerschrift –Bij verplicht verweerschrift: digitaal –Facultatief: mag papier

Verder verloop procedure KEI ____________________ • Verweerschrift –Bij verplicht verweerschrift: digitaal –Facultatief: mag papier –Indien van toepassing: mondeling ter zitting • Termijn: vier weken kanton/zes overig • Verzoekzaken: tot 10 dagen voor zitting • Dezelfde eisen als nu (exhibitie, concentratie)

Verder verloop procedure KEI ____________________ • Tegenvordering/verzoek –In te stellen bij verweerschrift –Gezamenlijke behandeling

Verder verloop procedure KEI ____________________ • Tegenvordering/verzoek –In te stellen bij verweerschrift –Gezamenlijke behandeling

Dagvaardingsprocedure in eerste aanleg ___________________ • De comparitie van partijen –Stukken veertien dagen voor

Dagvaardingsprocedure in eerste aanleg ___________________ • De comparitie van partijen –Stukken veertien dagen voor zitting –Geen pleidooi –Schikken of stikken? ; -)

Mondelinge behandeling KEI ___________________ • Hoofdregel: altijd MB, tenzij: –Kennelijk niet ontvankelijk –Kennelijk onbevoegd

Mondelinge behandeling KEI ___________________ • Hoofdregel: altijd MB, tenzij: –Kennelijk niet ontvankelijk –Kennelijk onbevoegd –Verstek en toewijzing –Op eenparig verzoek van partijen

Mondelinge behandeling KEI ___________________ • Ter toelichting op stukken • Inlichtingen • Nadere onderbouwing

Mondelinge behandeling KEI ___________________ • Ter toelichting op stukken • Inlichtingen • Nadere onderbouwing • Schikking • Regie afspraken en nadere procesafspraken • Agenda • Getuigen/deskundigen verhoor/bericht bevelen

Mondelinge behandeling KEI ___________________ • Stukken uiterlijk tien dagen • Proces-verbaal –Niet altijd, soms

Mondelinge behandeling KEI ___________________ • Stukken uiterlijk tien dagen • Proces-verbaal –Niet altijd, soms beeld- of geluidsopnames (AMv. B)

Verder verloop procedure (oud) ___________________ • Re- en dupliek mogen nog wel • Vonnis

Verder verloop procedure (oud) ___________________ • Re- en dupliek mogen nog wel • Vonnis (in openbaarheid uitgesproken! Toch? Of toch niet? )

Uitspraak KEI ___________________ • Schriftelijk • Mondeling indien alle partijen ter zitting zijn verschenen

Uitspraak KEI ___________________ • Schriftelijk • Mondeling indien alle partijen ter zitting zijn verschenen • Einduitspraak, tussen uitspraak, incidentele uitspraak

Uitspraak KEI ___________________ • Termijn –Mondeling: direct ter zitting –Kanton: vier weken na MB

Uitspraak KEI ___________________ • Termijn –Mondeling: direct ter zitting –Kanton: vier weken na MB –Overig: zes weken na MB –Verlenging onder bijzondere omstandigheden

Vernieuwing in de rechtspraak ____________________ • Meer specialisatie bij rechtbanken • Maatwerk • Aandacht

Vernieuwing in de rechtspraak ____________________ • Meer specialisatie bij rechtbanken • Maatwerk • Aandacht voor buitengerechtelijke alternatieven –Mediation • Video conferencing

Vernieuwing in de rechtspraak ____________________ • Zie ook: innovatieagenda rechtspraak

Vernieuwing in de rechtspraak ____________________ • Zie ook: innovatieagenda rechtspraak