Onsdagssndning 25 november 2020 Inledning MIKAEL FERM Region

  • Slides: 26
Download presentation
Onsdagssändning 25 november 2020

Onsdagssändning 25 november 2020

Inledning MIKAEL FERM § Region Jämtland Härjedalen befinner sig i förstärkningsläge sedan i måndags

Inledning MIKAEL FERM § Region Jämtland Härjedalen befinner sig i förstärkningsläge sedan i måndags § Många rutiner och arbetssätt finns på plats tack vare det arbete som gjordes under våren § Tack för att ni bidrar till att minska smittspridningen – både på och utanför jobbet!

Inledning MIKAEL FERM Agenda 25 november: § Lägesbild corona § IVO: s granskning av

Inledning MIKAEL FERM Agenda 25 november: § Lägesbild corona § IVO: s granskning av vård och behandling på särskilda boenden för äldre § Rutiner för distansarbete och möten § Länstrafikens arbete under pandemin

Lägesbild corona MICAEL WIDERSTRÖM

Lägesbild corona MICAEL WIDERSTRÖM

Lägesbild covid-19 RJH v 37 -47 RJH totalt covid-19/vecka 450 413 400 8. 0%

Lägesbild covid-19 RJH v 37 -47 RJH totalt covid-19/vecka 450 413 400 8. 0% 7. 0% 350 300 6. 0% 5. 0% 250 4. 0% 200 138 124 106 86 100 70 57 55 37 50 212119101918 1222 9 1827 2 0 v 26 v 28 v 30 v 32 v 34 v 36 v 38 v 40 v 42 v 44 v 46 150 Antal fall/v Andel pos 3. 0% 2. 0% 1. 0% 0. 0% Vecka Incidens 2 v /100 000 37 24 38 21 39 34 40 63 41 138 42 176 43 127 44 86 45 146 46 343 47 413 Antal Andel bef Andel provtage pos n% % 2367 0, 4 1, 8 2, 2 2843 0, 6 3347 0, 8 2, 6 3211 1, 8 2, 5 2, 8 3656 3, 4 3693 2, 9 2, 8 3583 2, 4 2753 2, 5 2, 1 2, 7 3533 3, 9 4800 6, 3 3, 7 5573 7, 4 4, 3

Åldersfördelning och andel positiva 1 -24 nov, n=4809 900 14. 0% 800 12. 0%

Åldersfördelning och andel positiva 1 -24 nov, n=4809 900 14. 0% 800 12. 0% 700 10. 0% 600 500 8. 0% 400 6. 0% 300 4. 0% 200 100 2. 0% 0 0. 0% 0 - 5 - 10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 - 80 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 + Antal provtagna Andel pos

Vårdbelastning och analyskapacitet • Iva 2 fall § Eget lab max ca 200 -(300/dag)

Vårdbelastning och analyskapacitet • Iva 2 fall § Eget lab max ca 200 -(300/dag) • Inf 5+2 fall § Egenprovtagning • • SÄBO: enstaka ett med flera fall • LSS: enstaka • HT områden: enstaka – ABC labs 12/11 800/dag problem första veckan- väntetid – försenad smittspårning § 12 Apotek 18/11 via ombud – 1177. se

Antigentester covid-19 FOHM – vägledning på väg Tänkbara områden – symtomatiska fall § Komplement

Antigentester covid-19 FOHM – vägledning på väg Tänkbara områden – symtomatiska fall § Komplement till PCR < 5 d ffa PV § Triagering AKM eller PV § Smittspårning personal; SÄBO § Ej för att utesluta covid-19, då nytt prov

Regleringar § Lokala allmänna råd RJH tom 13 dec – Undvik att ha fysisk

Regleringar § Lokala allmänna råd RJH tom 13 dec – Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med (fester, bröllop, kalas, middagar och afterwork) – Avstå från onödiga resor – både i och utanför regionen – kollektivtrafik- arbeta hemma § Max gräns 8 from 24 nov < 4 v – allmänna sammankomster: demonstration, teater, bio, gudstjänst – offentliga tillställningar: tävlingar, dans, marknader § Restauranger: Ingen alkohol efter 22. 00, stängt 2230

Gruppverksamheter tom 13 december § Restriktivitet § Verksamheterna uppmanas att ställa in gruppverksamhet där

Gruppverksamheter tom 13 december § Restriktivitet § Verksamheterna uppmanas att ställa in gruppverksamhet där detta inte riskerar att leda till risk för framtida men eller allvarlig olägenhet för deltagarna § Maxgräns 8 tidigare 15 -20

Säsongsvaccination av personal 6000 doser § Personal inom vård och omsorg som arbetar nära

Säsongsvaccination av personal 6000 doser § Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst § 4700 doser till vård och omsorgspersonal § 1300 doser till sjukhusets personal som arbeta vårdnära § Sjukhusets personalsvaccination start idag onsdag 25/11 kl 12 -16 i hus 10 plan 6 § Fler tider finns på insidan. Fyll i hälsodeklarationen i förväg, finns på insidan. § Vård och omsorgspersonal i kommunen vaccineras på angiven plats eller enligt annan överenskommelse § Vi vaccinerar tills doserna tar slut

IVO: s granskning av vård och behandling på särskilda boenden URBAN TIRÉN för äldre

IVO: s granskning av vård och behandling på särskilda boenden URBAN TIRÉN för äldre

IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Granskning av Covid-vård på SÄBO. Beslut kom 2020

IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Granskning av Covid-vård på SÄBO. Beslut kom 2020 -11 -24. ”Ingen region har tagit sitt fulla ansvar för individuell vård och behandling. ” Kraftig kritik till Sveriges alla regioner utom ett par regioner som hade låg smittspridning. IVO vill ha in svar och redovisning av åtgärder från Region JH senast den 15 januari 2021.

IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Granskning av Covid-vård på SÄBO. § Det finns

IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Granskning av Covid-vård på SÄBO. § Det finns totalt 64 SÄBO/Korttidsboenden i Jämtlands län § 2 granskade SÄBO’n i Jämtlands Län: – SÄBO Fjällglimten, Duved. § Ansvarig HC: Åre HC – SÄBO Notvallen, Järpen. § Ansvarig HC: Järpen HC

Ur IVO’s beslut avseende granskade SÄBO i Jämtlands Län: § Äldre som bor på

Ur IVO’s beslut avseende granskade SÄBO i Jämtlands Län: § Äldre som bor på särskilt boende har inte fått vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. § Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har inte skett i enlighet med gällande regelverk under covid-19 pandemin för äldre som bor på särskilt boende. § Det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 på grund av brister i primärvårdens patientjournaler.

Ur IVO’s beslut: § IVO vill understryka att det är särskilt angeläget att patienten

Ur IVO’s beslut: § IVO vill understryka att det är särskilt angeläget att patienten får en individuell läkarbedömning och att positiva provsvar följs upp. Detta mot bakgrund av att covid-19 är en ny sjukdom som utvecklar sig på olika sätt för olika individer, har en hög mortalitet och är klassad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt Smittskyddslagen (2004: 168). § Den bedömning som görs av läkare är ett viktigt stöd för övrig vårdpersonal och grund för den fortsatta behandlingen av äldre på särskilt boende. I en situation som den aktuella när det också finns en ökad risk för bristande kontinuitet i bemanningen på grund av sjukdom bland personalen, är det särskilt viktigt att bedömningarna är dokumenterade för att säkerställa att patienten får en god vård och behandling.

Ur IVO’s beslut: § Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som

Ur IVO’s beslut: § Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. § Regionen ska avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård i särskilt boende.

Region JH’s egen granskning av covidvård på SÄBO Kristina Seling och Urban Tirén Kvalitetsgranskning

Region JH’s egen granskning av covidvård på SÄBO Kristina Seling och Urban Tirén Kvalitetsgranskning på uppdrag av Regiondirektören. Smittade på Äldreboenden registrerade under perioden mars – juli 2020. Samarbete med kommunernas MAS’ar. Genomgång av både Region JH’s journaler i COSMIC och kommunernas journaler.

Regionens granskning av covidvård på SÄBO § Totalt 109 smittade på SÄBO och Korttidsboende

Regionens granskning av covidvård på SÄBO § Totalt 109 smittade på SÄBO och Korttidsboende under tiden mars till och med Juli 2020 § Av dessa har 51 avlidit. – 6 avled på sjukhus – 45 avled på SÄBO/Korttidsboende § 12 av de 51 bedöms ha avlidit av andra orsaker än Covid 19 § Varierande journalföring på olika hälsocentraler § Individualiserade behandlingsbegränsningar var dokumenterade i alla utom 2 fall

Verifierat antal smittade per kommun Åre: 20 % smittade på SÄBO (25 smittade, 6

Verifierat antal smittade per kommun Åre: 20 % smittade på SÄBO (25 smittade, 6 döda) Berg: 9 % smittade på SÄBO (12 smittade, 5 döda) Bräcke: 24 % smittade på SÄBO (25 smittade, 17 döda) Härjedalen: 0 smitta Krokom: 1 smittad (via sjukhuset) Östersund: 7 % smittade på SÄBO (46 smittade, 23 avlidna) Ragunda: 0 smitta Strömsund: 0 smitta

Vad kan förbättras? § Vid utbrott på SÄBO bör extra mycket tid avsättas för

Vad kan förbättras? § Vid utbrott på SÄBO bör extra mycket tid avsättas för ansvarig SÄBOläkare – Anhörigkontakter – Följa upp det medicinska tillståndet – Hembesök § Generellt sett bör mer tid avsättas till SÄBO § Arbetssätt bör struktureras upp § Vi kan lära mycket av goda exempel inom Regionen och i kommunerna. § Det bästa är att göra en individuell bedömning och ligga steget före § Använda p. O 2 mätare på alla boenden

Beslut om restriktioner för möten och sammankomster samt uppdaterad riktlinje för TOMAS TANDBERG distansarbete

Beslut om restriktioner för möten och sammankomster samt uppdaterad riktlinje för TOMAS TANDBERG distansarbete

Fysiska möten och sammankomster § På grund av den senaste tidens smittspridning samt de

Fysiska möten och sammankomster § På grund av den senaste tidens smittspridning samt de nya råd och restriktioner som beslutats nationellt har ledningen för Regionen beslutat att införa restriktioner för fysiska möten och sammankomster inom hela Region Jämtland Härjedalen. Dessa restriktioner gäller till och med 2020 -12 -31. § Om möten, sammankomster och intern utbildning är absolut nödvändiga utifrån verksamhetens behov och inte går att genomföra digitalt får max (8) åtta personer delta fysiskt. § Rekommendationen gäller all verksamhet inom Region Jämtland Härjedalen. § Vid möten och sammankomster ska fortsatt Regionens rekommendationer som finns kring smittspridning följas. – Att i första hand hålla digitala möten, om det inte går rymlig lokal – Hålla minst två meters avstånd – God handhygien – Ingen närvarande med förkylningssymtom.

Distansarbete § I juli månad kom en uppmaning från Folkhälsomyndigheten att fortsätta arbeta på

Distansarbete § I juli månad kom en uppmaning från Folkhälsomyndigheten att fortsätta arbeta på distans så mycket som möjligt fram till årsskiftet. Detta har inneburit att vi ser över och upprättar nya riktlinjer för distansarbete under Covid-19 pandemin. § Med anledning av regeringens skärpta restriktioner gällande från den 24 november har vi kompletterat våra befintliga riktlinjer för distansarbete. Samtliga medarbetare som har möjlighet, utifrån arbetets innehåll och arbetsmiljösynpunkt, ska arbeta på distans. Syftet med detta är dels att minimera smittspridning på våra arbetsplatser och om möjligt minska belastningen på kollektivtrafiken. Vid behov ska schema upprättas så att medarbetarna växelvis arbetar på distans, för att minska personer som vistas på arbetsplatsen samtidigt. § Närmsta chef beslutar om och i vilken utsträckning distansarbete är möjligt. § Riktlinjen gäller under den tid de nationella riktlinjerna gäller.

Länstrafikens arbete under pandemin MARIE NORDMARK

Länstrafikens arbete under pandemin MARIE NORDMARK