MAJANDUS Eesti Esimene Erakosmeetikakool Henri Sepp henri sepp

  • Slides: 18
Download presentation
MAJANDUS Eesti Esimene Erakosmeetikakool Henri Sepp henri. sepp. 002@mail. ee 06. 10. 2009 1

MAJANDUS Eesti Esimene Erakosmeetikakool Henri Sepp henri. sepp. 002@mail. ee 06. 10. 2009 1

MAJANDUSE ÕPE • MAJANDUSE ALUSED • ETTEVÕTLUSE ALUSED • TURUNDUSE ALUSED 06. 10. 2009

MAJANDUSE ÕPE • MAJANDUSE ALUSED • ETTEVÕTLUSE ALUSED • TURUNDUSE ALUSED 06. 10. 2009 2

HINDAMINE • Auditoorseid tunde 27 • Iseseisev töö 10 tundi • Arvestus 3 tundi

HINDAMINE • Auditoorseid tunde 27 • Iseseisev töö 10 tundi • Arvestus 3 tundi • KOKKU 30 tundi 06. 10. 2009 3

ÕPPEAINE EESMÄRK • Ühiskonnas toimuvad peamised • • • majandusprotsessid Eesti majandus Turumajanduse põhikomponendid

ÕPPEAINE EESMÄRK • Ühiskonnas toimuvad peamised • • • majandusprotsessid Eesti majandus Turumajanduse põhikomponendid Ettevõtlus, sh ettevõtte finantseerimine ja juhtimine Ühistegevuse põhimõtted Äriplaani koostamine FIE 06. 10. 2009 4

Tänane loeng • Vajadused ja ressurssid • Majanduse põhiküsimused • Nõudluse ja pakkumise mehhanism

Tänane loeng • Vajadused ja ressurssid • Majanduse põhiküsimused • Nõudluse ja pakkumise mehhanism • Eraomand, hinnasüsteem, konkurents 06. 10. 2009 5

MAJANDUSTEADUS? ? ? MAJANDUSTEADUS Economics and business administration ETTEVÕTTEMAJANDUS RAHVAMAJANDUS Business Economics 06. 10.

MAJANDUSTEADUS? ? ? MAJANDUSTEADUS Economics and business administration ETTEVÕTTEMAJANDUS RAHVAMAJANDUS Business Economics 06. 10. 2009 6

06. 10. 2009 7

06. 10. 2009 7

06. 10. 2009 8

06. 10. 2009 8

NASA hinnangul leidub meie Päikesesüsteemis umbes 20 000 võimalikku ohtu kujutavat asteroidi ja komeeti.

NASA hinnangul leidub meie Päikesesüsteemis umbes 20 000 võimalikku ohtu kujutavat asteroidi ja komeeti. Seni on teadlastele teada umbes 6000 sellise pisitaevakeha asukohad. 06. 10. 2009 9

Edinburgh, 04. juuli 2008 06. 10. 2009 10

Edinburgh, 04. juuli 2008 06. 10. 2009 10

MAJANDUSTEADUSE KUJUNEMINE ADAM SMITH – inimene on oma loomult egoist – ta ei suuda

MAJANDUSTEADUSE KUJUNEMINE ADAM SMITH – inimene on oma loomult egoist – ta ei suuda üksi kõiki oma vajadusi rahuldada – ükski indiviid ei osuta teisele oma teeneid tasuta põhiteos “The wealth of nations” (Rahvaste rikkus), ilmus 1776 Huvi korral vaata www. adamsmith. org 06. 10. 2009 11

VAJADUSED JA RESSURSID • Kas te sooviksite rohkem ja kalleimaid asju kui teil praegu

VAJADUSED JA RESSURSID • Kas te sooviksite rohkem ja kalleimaid asju kui teil praegu on? • Kas vajadused on alati suuremad kui võimalused? 06. 10. 2009 12

RESSURSID • LIIGITUSED: – TAASTUVAD JA MITTETAASTUVAD Taastuvate ressursside hulka kuuluvad näiteks taastuvad kütused

RESSURSID • LIIGITUSED: – TAASTUVAD JA MITTETAASTUVAD Taastuvate ressursside hulka kuuluvad näiteks taastuvad kütused (biokütused), taimsed ja loomsed ressursid, sademetevesi jne. Taastuvate ressursside hulka kuuluvad ka energiaallikad, mis inimkultuuri ajamastaabis ei saa otsa saada (päikeseenergia, tuuleenergia). Taastumatu ressurss on aine või energiaallikas, mis kasutamise läbi väheneb ning võib ka otsa saada, kuivõrd teda ökosüsteemi ringeprotsessides ei taaslooda (näiteks maavarad). Taastumatute energiaallikate hulka kuulub ka tuumaenergia, kuivõrd selle saamiseks kasutatav uraanimaak on taastumatu maavara. – PIIRATUD JA PIIRAMATUD Kas AEG on ressurss? 06. 10. 2009 13

MASLOW`i inimvajaduste liigitus 06. 10. 2009 14

MASLOW`i inimvajaduste liigitus 06. 10. 2009 14

VAJADUSED • Millised vajadused võiksid olla – – ettevõttel kohalikul omavalitsusel riigil minul? 06.

VAJADUSED • Millised vajadused võiksid olla – – ettevõttel kohalikul omavalitsusel riigil minul? 06. 10. 2009 15

KONKURENTS • KONKURENTSISEADUS: - kaitseb vaba ettevõtluse huvidest lähtuvat konkurentsi. . . toodete valmistamisel

KONKURENTS • KONKURENTSISEADUS: - kaitseb vaba ettevõtluse huvidest lähtuvat konkurentsi. . . toodete valmistamisel ja teenuste osutamisel - peaks ära hoidma toodete ja teenuste ostmisel ja müümisel ning muus äritegevuses konkurentsi takistamist, piiramist või kahjustamist. . § 3 defineerib KAUBATURU mõiste 06. 10. 2009 16

NÕUDLUS JA PAKKUMINE Alfred Marshall: • Hind kujuneb nõudluse ja pakkumise tasakaalupunktis • CETERIS

NÕUDLUS JA PAKKUMINE Alfred Marshall: • Hind kujuneb nõudluse ja pakkumise tasakaalupunktis • CETERIS PARIBUS põhimõte (muudel võrdsetel tingimustel) Ceteris paribus põhimõte tähendab, et teadusliku eksperimendi korral peavad võrdluseksperimendis olema peale uuritava suuruse kõik muud tingimused samad mis kontrolleksperimendis. 06. 10. 2009 17

HIND Tarbijakaitseseaduse § 7 lõike 10 alusel on Majandus- ja kommunikatsiooniminister kehtestanud 14. 04.

HIND Tarbijakaitseseaduse § 7 lõike 10 alusel on Majandus- ja kommunikatsiooniminister kehtestanud 14. 04. 2004. a määrusega nr 76 ”Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded”. . järgneb praktiline töö. . . 06. 10. 2009 18