Eesti mullad Eesti muldade teke Eesti muldade teket

  • Slides: 21
Download presentation
Eesti mullad

Eesti mullad

Eesti muldade teke • Eesti muldade teket ja arengut mõjutavad: – kliima – taimekooslused

Eesti muldade teke • Eesti muldade teket ja arengut mõjutavad: – kliima – taimekooslused – lähtekivim – veeolud – pinnamood

Eesti muldkatte iseloomustus • Eesti muldkatet iseloomustab – muldade mitmekesisus (lähtekivim ja veeolud) –

Eesti muldkatte iseloomustus • Eesti muldkatet iseloomustab – muldade mitmekesisus (lähtekivim ja veeolud) – soo- ja soostunud muldade suur osatähtsus – lubjarikaste muldade rohkus – muldade kivisus TV h 1 lk 39

Mulla lõimis • Mulla lõimis on mulla mehaaniline koostis • Mulla lõimis näitab, kui

Mulla lõimis • Mulla lõimis on mulla mehaaniline koostis • Mulla lõimis näitab, kui suur on erisuuruste osakeste protsentuaalne hulk mullas ja lähtekivimis

Mulla lõimis kruus liiv aleuriit savi Sellel skaalal nähtamatu

Mulla lõimis kruus liiv aleuriit savi Sellel skaalal nähtamatu

Muldade lõimise rühmad savi sisalduse järgi • • Liivmullad Saviliivmullad Liivsavimullad Savimullad alla 10%

Muldade lõimise rühmad savi sisalduse järgi • • Liivmullad Saviliivmullad Liivsavimullad Savimullad alla 10% 10 -20% 20 -50% üle 50% TV h 2 lk 40

EGCD • Mulla horisondid • Mulla profiil

EGCD • Mulla horisondid • Mulla profiil

Paepealsed mullad • Põhja- ja Lääne-Eesti • Lubjakivist aluspõhi on maapinna lähedal • Mullad

Paepealsed mullad • Põhja- ja Lääne-Eesti • Lubjakivist aluspõhi on maapinna lähedal • Mullad on õhukesed kõrge huumuse- ja toitainesisaldusega, kuid kivised ja põuatundlikud

Rähkmullad • Põhja- ja Lääne-Eesti paealad, mida katab moreen • Kõrge huumuse-, toitainete- ja

Rähkmullad • Põhja- ja Lääne-Eesti paealad, mida katab moreen • Kõrge huumuse-, toitainete- ja paemurendi (räha) sisaldus • Keskmise viljakusega mullad • Puisniidud ja salumetsad

Leostumine • Leostumine – on mineraalainete (peamiselt vees lahustuvate soolade) väljauhtumine mullast liikuva pinnasevee

Leostumine • Leostumine – on mineraalainete (peamiselt vees lahustuvate soolade) väljauhtumine mullast liikuva pinnasevee toimel.

Leostunud pruunmullad • Kesk-Eesti ja Pandivere moreentasandikud • Parimad põllumullad Eestis • Puisniidud ja

Leostunud pruunmullad • Kesk-Eesti ja Pandivere moreentasandikud • Parimad põllumullad Eestis • Puisniidud ja salumetsad

Leetumine • Leetumine – on protsess, kus orgaanilise aine lagunemisel tekkivate hapete mõjul laguneb

Leetumine • Leetumine – on protsess, kus orgaanilise aine lagunemisel tekkivate hapete mõjul laguneb mulla mineraalosa lahustuvateks ühenditeks, mis mullas liikuvate vete toimel mullast ära uhutakse ja mille läbi mulla keemiline viljakus langeb. TV h 3 lk 40

Leetunud mullad • Iseloomulik keemiliselt koostiselt vaestele liivadele • Männimetsad

Leetunud mullad • Iseloomulik keemiliselt koostiselt vaestele liivadele • Männimetsad

Näivleetunud mullad • Lõuna- ja Kesk-Eesti moreentasandikel • Tekivad savikale või kahekihilisele lähtekivimile •

Näivleetunud mullad • Lõuna- ja Kesk-Eesti moreentasandikel • Tekivad savikale või kahekihilisele lähtekivimile • Salu- ja laanemetsad

Gleimullad • Laia levikuga ja omadustelt väga vahelduvad • Kõrge põhjavee seisu tõttu kujunenud

Gleimullad • Laia levikuga ja omadustelt väga vahelduvad • Kõrge põhjavee seisu tõttu kujunenud sinakas- või rohekashall gleihorisont • Soostunud männikud

Soomullad • Muldi iseloomustab üle 30 cm paksune turbahorisont, mille all on gleihorisont TV

Soomullad • Muldi iseloomustab üle 30 cm paksune turbahorisont, mille all on gleihorisont TV h 4 lk 40

Lingid • http: //kogud. emu. ee/mullamuuseum/ • http: //moritz. botany. ut. ee/mullaveeb/sisu/yl dine. html

Lingid • http: //kogud. emu. ee/mullamuuseum/ • http: //moritz. botany. ut. ee/mullaveeb/sisu/yl dine. html