Merle Sepp Merivlja Phikool Tallinn ARHITEKTUUR Kunstipetus 4

  • Slides: 11
Download presentation
Merle Sepp Merivälja Põhikool Tallinn

Merle Sepp Merivälja Põhikool Tallinn

ARHITEKTUUR Kunstiõpetus 4. – 9. klass

ARHITEKTUUR Kunstiõpetus 4. – 9. klass

Arhitektuur kui kunstiliik • On vähe eluvaldkondi, kus teadus ning kunst on nii tihedalt

Arhitektuur kui kunstiliik • On vähe eluvaldkondi, kus teadus ning kunst on nii tihedalt ühte põimunud.

Näe hooneid enda ümber! • Erinev vorm, kõrgus, stiil

Näe hooneid enda ümber! • Erinev vorm, kõrgus, stiil

Põnev elukutse arhitekt • Arhitekti töö on mõelda välja ja kavandada hooneid.

Põnev elukutse arhitekt • Arhitekti töö on mõelda välja ja kavandada hooneid.

Fantaasiarikkus ja võimalikkus Tänapäeval projekteerivad arhitektid oma büroodes elumaju, teatreid, staadione, tehaseid, raamatukogusid. Nende

Fantaasiarikkus ja võimalikkus Tänapäeval projekteerivad arhitektid oma büroodes elumaju, teatreid, staadione, tehaseid, raamatukogusid. Nende käsutuses on uued ehitusmaterjalid, nagu raudbetoon, klaas, plastmassid, mis on tulnud kivirahnude, savi, puu ning koguni tellise asemele. Enne tööleasumist peab arhitekt teadma, missugust hoonet temalt soovitakse. Ei saa ju näiteks teatri projekti järgi ehitada tehast.

Töö enne maja valmimist • Arhitekt peab teadma, kuhu uus hoone püstitatakse - kas

Töö enne maja valmimist • Arhitekt peab teadma, kuhu uus hoone püstitatakse - kas linna või maale. • Missugune on seal kliima, maastik. • Missugused on naabermajad. • Arhitekt peab jälgima, et uus hoone sobiks maastikku, liituks varem püstitatud ehitistega.

Eeltöö esimene etepp Seejärel alustavad arhitekt ja tema abilised tööd ning loovad uue hoone

Eeltöö esimene etepp Seejärel alustavad arhitekt ja tema abilised tööd ning loovad uue hoone kümnetest joonistest koosneva projekti. Üks joonis kujutab endast maastikuplaani, teine uue hoone korrusteplaani, kolmas maja eesttagant- ning külgvaadet. Tasapinnaline struktuurikombinatoorika

Eeltöö teine etapp Lõpuks luuakse joonistest makett. Ruumiline struktuurkombinatoorika • Ruumiline kujutis tasapinnal. Perspektiiv

Eeltöö teine etapp Lõpuks luuakse joonistest makett. Ruumiline struktuurkombinatoorika • Ruumiline kujutis tasapinnal. Perspektiiv

Projekt ja makett valmis ning tööd alustavad ehitajad Kui kõik valmis, – kui maja

Projekt ja makett valmis ning tööd alustavad ehitajad Kui kõik valmis, – kui maja on paberil täielikult lõpetatud, – maketti tutvustatud, hakkavad tööle ehitajad. Nad ehitavad maja nii, nagu projektis ette nähtud, kusjuures arhitekt vaatab, et kõike tehtaks ikka õigesti.

Tulevikulinn • Teie ülesandeks on meisterdada tulevikulinna makett, kasutades makulatuuri. • Ühest lehest võid

Tulevikulinn • Teie ülesandeks on meisterdada tulevikulinna makett, kasutades makulatuuri. • Ühest lehest võid keerata erineva läbimõõduga ümarvorme, voltida neli- või kolmnurkseid vorme. • Seades ja liimides neid üksteise kõrvale (kõrguste erinevusega), ühendades torne treppide ja tunnelitega, saategi fantaasiarikka tulevikulinna.