Data Cite sotsiaalteaduste arhiivi nitel Anneli Sepp Tartu

  • Slides: 15
Download presentation
Data. Cite sotsiaalteaduste arhiivi näitel Anneli Sepp Tartu Ülikooli Raamatukogu 15. märts 2016 KÄÄRIKU

Data. Cite sotsiaalteaduste arhiivi näitel Anneli Sepp Tartu Ülikooli Raamatukogu 15. märts 2016 KÄÄRIKU

Eellugu 2015 kevad semester • Digitaalse arhiveerimise praktika (13) • Teavikute digiteerimise praktika (48)

Eellugu 2015 kevad semester • Digitaalse arhiveerimise praktika (13) • Teavikute digiteerimise praktika (48) sh avatud ülikooli õpe Praktika viiakse läbi kevadsemestril ühiskonnateaduste instituudi juures

Praktika läbinud üliõpilane: • tunneb digiteerimise protsessi, • oskab valida meetodid, seadmed jt lahendused

Praktika läbinud üliõpilane: • tunneb digiteerimise protsessi, • oskab valida meetodid, seadmed jt lahendused materjalide digiteerimiseks, • omab kogemust kultuuripärandi digiteerimisest ja selle kättesaadavaks tegemisest , • oskab moodustada digitaalset arhiivi ja arhivaali, • kirjeldab digiainest Dublin Core standardis ning seostab seda teiste arhiivikirjeldustega.

ESTA Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv ESTA on loodi 1996. aastal. 2008. aastal reorganiseeriti arhiiv Tartu

ESTA Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv ESTA on loodi 1996. aastal. 2008. aastal reorganiseeriti arhiiv Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna juures asuvaks konsortsiumiks. ESTA eesmärgiks on tagada Eestis ja Eesti ühiskonna kohta kogutud sotsiaalse informatsiooni säilimine ning kasutamine ja Eesti sotsiaalteadlaste sotsiaalse informatsiooni rahvusvahelistesse vahetusvõrkudesse integreerimine.

ESTA

ESTA

ESTA-s säilitatakse Eestis korraldatud uurimuste materjale: • uurimisaruandeid, • täidetud ankeete, • kodeerimislehti, •

ESTA-s säilitatakse Eestis korraldatud uurimuste materjale: • uurimisaruandeid, • täidetud ankeete, • kodeerimislehti, • statistilise andmetöötluse väljatrükke, andmeanalüüsi tulemuste käsikirjalisi kokkuvõtteid jne

Töökäik Materjali (mappide) töötlemine ja kirjeldamine Digiteerimine Teksti tuvastus Teksti toimetamine Metaandmete koostamine Kaastudengi

Töökäik Materjali (mappide) töötlemine ja kirjeldamine Digiteerimine Teksti tuvastus Teksti toimetamine Metaandmete koostamine Kaastudengi digiteeritud materjali ja metaandmete kontroll • Tegevuse enesereflektsiooni koostamine • • •

Juhendid • • Digiteerimispraktika üldine tegevusjuhend Skaneerimise juhend Võrguketta lisamise juhend Metaandmete koostamise juhend

Juhendid • • Digiteerimispraktika üldine tegevusjuhend Skaneerimise juhend Võrguketta lisamise juhend Metaandmete koostamise juhend ABBYY Fine. Readeri juhend Märksõnastamise juhend Praktika reflektsiooni juhend

Näidised

Näidised

Metaandmete näidis

Metaandmete näidis

Tulemus

Tulemus

Tulemus

Tulemus

Kokkuvõte • Praktika organiseerimine koostöös ülikooliga võib olla rikastav – ideaalne on kui leitakse

Kokkuvõte • Praktika organiseerimine koostöös ülikooliga võib olla rikastav – ideaalne on kui leitakse reaalne vajadus. • Suure tudengihulga töö koordineerimine võib olla väga ajamahukas. • Tudengite seniste digiteerimiskogemuste fikseerimine on oluline järgmise aasta tudengite samalaadilise töö sujuvamaks korraldamiseks.

Tänan kuulajaid!

Tänan kuulajaid!