KALTE YNETMNDE KULLANILAN ARALAR KALTE YNETMNDE KULLANILAN ARALAR

  • Slides: 23
Download presentation
KALİTE YÖNETİMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR

KALİTE YÖNETİMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR

KALİTE YÖNETİMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR • • • Beyin fırtınası Pareto analizi Kontrol çizelgesi Saçılma

KALİTE YÖNETİMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR • • • Beyin fırtınası Pareto analizi Kontrol çizelgesi Saçılma diyagramı Balık kılçığı • • • Histogram Kontrol yaprakları Süreç izleme diyagramı Güç-alan analizi Kıyaslama

TKY PROBLEM ÇÖZME ARAÇLARI • TKY’de kalitenin ölçülmesi yanında, kalitenin değerlendirilmesinde çeşitli araç ve

TKY PROBLEM ÇÖZME ARAÇLARI • TKY’de kalitenin ölçülmesi yanında, kalitenin değerlendirilmesinde çeşitli araç ve teknikler kullanılır. • Belli bir kalite ve standartların tutturulası için buna ihtiyaç duyulur. • Bundan başka sağlıklı ölçme-değerlendirme yöntemlerinin kullanılması, uygun ölçütlerle mukayese edilmesi ve bazı istatistiksel teknik ve yöntemlerden yararlanılması gerekir

BEYİN FIRTINASI • Böyle bir tekniğin en önemli yararı, çıktıya etki eden bütün faktörleri

BEYİN FIRTINASI • Böyle bir tekniğin en önemli yararı, çıktıya etki eden bütün faktörleri ortaya çıkarmada bize yardımcı olmasıdır. • Problemlerin tespit edilmesinde yararlanılacak iyi bir tekniktir. • Farklı değişik görüşlerin, sınırlama yapılmadan konuşulmasına imkan sağlar. • Görüşlerin eleştirilmemesi, ayıplanmaması ve beğenilmemesine izin verilmez.

PARETO ANALİZİ • Problemlerin %80’inin, nedenlerin %20’sinden kaynaklandığını öngörür. 80/20 • PA, yaşanan problemlerin

PARETO ANALİZİ • Problemlerin %80’inin, nedenlerin %20’sinden kaynaklandığını öngörür. 80/20 • PA, yaşanan problemlerin büyük çoğunluğunun az sayıdaki önemli faktörden kaynaklandığını, ana sebeplerin yol açtığı sorunlar düzeltilirse başarı şansının artacağını savunur. • Olayı ortaya çıkaran nedenler önce belirlenir, bunlar önem derecesine göre sıralanır. Burada yer alan sorunların düzeltilmesine çalışılır.

PARETO ANALİZİ

PARETO ANALİZİ

KONTROL ÇİZELGESİ • Herhangi bir şeyin kontrol altında olup olmadığını kontrol etmede işimize yarayacak

KONTROL ÇİZELGESİ • Herhangi bir şeyin kontrol altında olup olmadığını kontrol etmede işimize yarayacak araçlardan birisidir. • Yöntemleri belirlemeye başlamak amacıyla, örnek gözlemleri üzerine kurulu verileri toplamak için kullanılır. Kontrol çizelgeleri "Belirli olaylar ne sıklıkta tekrarlanıyor? " sorusuna cevap veren basit ve kolay bir formdur.

KONTROL ÇİZELGESİ • Hangi olayın gözleneceği üzerinde fikir birliği olmalıdır. • Verinin hangi zaman

KONTROL ÇİZELGESİ • Hangi olayın gözleneceği üzerinde fikir birliği olmalıdır. • Verinin hangi zaman aralığında kim tarafından nereden, toplanacağına karar verilmelidir. Bu periyod saatten, haftalara kadar değişebilir. • Kullanımı kolay ve açık bir form tasarlanmalı, kolonların adlandırma tam ve veri girebilmek için boşluklar yeterli olmalıdır • Veriler tutarlı ve dürüst biçimde toplanmalıdır

KONTROL ÇİZELGESİ

KONTROL ÇİZELGESİ

SAÇILMA DİYAGRAMI • En az iki değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve miktarını gösteren bir

SAÇILMA DİYAGRAMI • En az iki değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve miktarını gösteren bir tekniktir. • Bu bir bakıma korelasyona benzer. Böylece iki değişken arasındaki ilişkinin yönü ve durumu hakkında bize bilgi verir. • Saçılma diyagramı bir çift olarak ortaya çıkan iki bileşik veri kümesi arasındaki ilişkilerin belirtilmesi için kullanılan bir grafikle gösterme tekniğidir.

SAÇILMA DİYAGRAMI

SAÇILMA DİYAGRAMI

BALIK KILÇIĞI • Sonuçları ortaya çıkaran sebepleri ortaya koymak, görselleştirmek ve üzerinde çalışmak için

BALIK KILÇIĞI • Sonuçları ortaya çıkaran sebepleri ortaya koymak, görselleştirmek ve üzerinde çalışmak için oluşturulur. • Genel uygulama alanı ürün tasarımı ve kalite hatalarının engellenmesidir. • Problemi yaratan tüm sebepler bazı değişiklik kaynakları yüzünden oluşur. • Sebepler genellikle bu kaynakları tespit edebilmek için ana kategorilere ayrılmış ve bu kategoriler çoğunlukla aşağıdakileri içerir

HİSTOGRAM • Bir veri grubundaki değerlerin sınıflandırılması ve bu yapılan sınıflandırmanın özel oluşturulan sütun

HİSTOGRAM • Bir veri grubundaki değerlerin sınıflandırılması ve bu yapılan sınıflandırmanın özel oluşturulan sütun grafiği ile gösterilmesidir. • Histogramda oluşturulan sütun grafiğindeki sütunlar normal sütun grafiğindeki gibi tek bir veriyi değil, bir veri grubunu temsil etmektedir • Bu nedenle aralık ile isimlendirilir. Verilerin görsel olarak dağılımını sağlayan bir teknik olarak nitelendirilebilir.

HİSTOGRAM

HİSTOGRAM

KONTROL YAPRAKLARI (LİSTESİ) • Bir ölçme aracı olarak kullanılabildiği gibi bir öğretim aracı olarak

KONTROL YAPRAKLARI (LİSTESİ) • Bir ölçme aracı olarak kullanılabildiği gibi bir öğretim aracı olarak da kullanılabilir. • Bir işin yapılması sırasında nelerin, hangi sıra ile ve nasıl yapılacağını gösterir. • Performansın ne önemli ve gözlenebilir yanlarını gösterir. Performansı oluşturan davranışın ne kadarına sahip olunduğunu gösterir. • Davranışın varlığını ya da yokluğunu gösterme olanağı verir.

KONTROL YAPRAKLARI

KONTROL YAPRAKLARI

SÜREÇ İZLEME DİYAGRAMI • Algoritma veya akış şeması olarak da bilinir. • Girdiler ve

SÜREÇ İZLEME DİYAGRAMI • Algoritma veya akış şeması olarak da bilinir. • Girdiler ve sürecin anlaşılmasına yardım eder. • İş için gerekli olan etkinlik ve karar aşamalarını göstermede kullanılır. • Bir süreç izleme diyagramını çizebilmek için bu sürecin bilinmesi gerekir. Aksi halde eksiklikler görülebilir. • Etkinliklerin birbiriyle olan ilişkilerini şematik olarak görmek mümkündür.

GÜÇ ALAN ANALİZİ • Bir problemin çözümünü destekleyen veya karşı olan faktörlerin belirlenmesi için

GÜÇ ALAN ANALİZİ • Bir problemin çözümünü destekleyen veya karşı olan faktörlerin belirlenmesi için kullanılır • Değişim güçler arasındaki mücadelenin sonucudur. • İstenen değişikliğin tüm yönlerini görmeyi sağlar. • Sürücü güç değişikliğe zorlayan , önleyici güç ise hareketi engelleyen güçtür.

GÜÇ ALAN ANALİZİ • Arzulanan değişiklik için insanları her şeyi bir arada düşünmeye zorlar.

GÜÇ ALAN ANALİZİ • Arzulanan değişiklik için insanları her şeyi bir arada düşünmeye zorlar. • Kişileri denge çizelgesinin her iki yanındaki faktörlerin önceliği hakkında fikir birliğine varmaları için cesaretlendirir. Takımın fikir birliğine çabuk varması için Nominal grup tekniği kullanılabilir. • Değişime başlamak için hedef seçmede bir başlangıç noktası sağlar.

GÜÇ ALAN ANALİZİ

GÜÇ ALAN ANALİZİ

KIYASLAMA • Başarılı diğer kurumların uygulamalarını örnek almak yol gösterici bir tekniktir. • Kıyaslama

KIYASLAMA • Başarılı diğer kurumların uygulamalarını örnek almak yol gösterici bir tekniktir. • Kıyaslama bir süreçtir. Nasıl en iyi olunacağını öğrenmek için kullanırız. • Kısaca, gelişmiş ve mükemmel bir örneği iyice inceledikten sonra, bu uygulamaları kendisinin kurumunda uygulaması olarak özetlenebilir. • Bu taklit etme anlamında bir durum değildir.